V žebříčku prestiže různých povolání zaujímá vysokoškolský učitel dlouhodobě čtvrté místo (za lékařem, vědcem a zdravotní sestrou). Dobrou pověst vlastní profese lze využít různě. V knize Politika a politický marketing senátor Martin Potůček píše, že při kandidatuře do horní komory Parlamentu především zdůrazňoval svoje povolání univerzitního profesora. Ale kolik vydělává akademický pracovník, pokud nemá žádné další zaměstnání?

Skoro všechny veřejné vysoké školy využily § 17 zákona o vysokých školách  (111/1998 Sb.) a zveřejnily vlastní mzdové předpisy, někdy formou kolektivní smlouvy mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací. Zdánlivými výjimkami jsou Policejní akademie v Praze a Univerzita obrany v Brně, které však nepatří mezi veřejnoprávní, nýbrž mezi státní instituce. Dalším typem jsou soukromé školy, kde platí aspoň sazby takzvaných zaručených mezd.

Akademický pracovník na veřejné vysoké škole

Učitelé na všech vysokých a vyšších odborných školách vydělávají průměrně přes 47 tisíc Kč hrubého měsíčně, ovšem ženy dostávají o pětinu méně než muži. Oblíbený docent, profesor nebo výzkumník může zaměstnavateli navrhnout individuální podmínky vzájemné spolupráce – a zřejmě neexistuje žádný strop, který by omezoval maximální přípustnou odměnu. Ale co když akademický pracovník žádá exkluzivní přístup marně?

Vnitřní předpisy obvykle obsahují tabulky základních hrubých měsíčních mezd a rozepisují pravidla osobních příplatků, příplatků za vedení apod. Aby akademický pracovník zjistil svůj základní hrubý měsíční tarif, obyčejně musí najít svoji mzdovou třídu. Například Univerzita Karlova v Praze zavedla poměrně komplikovaný Katalog prací pro akademické a vědecké pracovníky. Jednodušší systém najdeme na Masarykově univerzitě v Brně.

PŘÍKLAD: Mzdové třídy a tarify akademických pracovníků na Masarykově univerzitě
TřídaPoziceTarif
1.(1A) Asistent
(1B) Lektor
(1C) Výzkumný pracovník I
27.000
2.(2A) Odborný asistent
(2A) Lektor II
(2B) Výzkumný pracovník II
30.100
3.(3A) Docent
(3B) Výzkumný pracovník III
40.000
4.(4A) Profesor
(4B) Mimořádný profesor
(4C) Výzkumný pracovník IV
50.000

(Uvedená tabulka Masarykovy univerzity nabyla účinnosti 1. července 2018.)

Vnitřní mzdové předpisy všech veřejných vysokých škol v České republice:

Platové tabulky ve veřejných službách a státní správě

Každá vysoká škola samozřejmě může použít aktuální platovou tabulku pedagogů podle vládního nařízení č. 341/2017 Sb. a Katalog prací podle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., kde dostal AKADEMICKÝ PRACOVNÍK číslo 2.16.06. Tam jsou platové třídy rozděleny následovně.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 13.550 14.700 15.900 17.230 21.840 27.300 27.530 28.020 28.630 29.320 30.410
2 14.050 15.230 16.560 17.930 22.470 27.540 27.780 28.510 29.230 30.210 31.840
3 14.930 16.240 17.620 19.190 23.060 27.860 28.210 28.880 30.400 31.480 33.550
4 15.970 17.340 18.840 20.390 24.120 28.440 29.080 29.960 31.670 33.790 36.340
5 16.980 18.470 20.060 21.820 25.190 29.320 30.000 31.220 33.640 36.380 39.920
6 18.430 20.040 21.720 23.600 26.980 30.820 31.660 32.950 36.460 39.380 43.150
7 18.950 20.570 22.320 24.260 27.750 31.520 32.340 33.840 37.330 40.370 44.180

Akademický pracovník ve 12. platové třídě

Vzdělávací činnost při osvojování a upevňování znalostí a dovedností studentů nebo absolventů vysokých škol.

Akademický pracovník ve 13. platové třídě

Vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů, provádění tvůrčí činnosti v oblasti umění nebo další tvůrčí činnosti.

Akademický pracovník ve 14. platové třídě

Tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu nebo tvůrčí činnosti v oblasti umění a další tvůrčí činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů nebo absolventů vysokých škol, organizování a vedení jejich účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, provádění expertizních a hodnotících činností a vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací.

Akademický pracovník v 15. platové třídě (v aktuální tabulce chybí příslušný sloupec)

Tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu nebo umění spojené s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů nebo absolventů vysokých škol a v přípravě vědeckých nebo uměleckých pracovníků.

Jste akademický pracovník nebo akademická pracovnice a máte jinou zkušenost? Využijte diskusní fórum níže!

2 KOMENTÁŘE

 1. „Učitelé na všech vysokých a vyšších odborných školách vydělávají průměrně přes 43 tisíc Kč hrubého měsíčně, ovšem ženy dostávají o pětinu méně než muži. Oblíbený docent, profesor nebo výzkumník může zaměstnavateli navrhnout individuální podmínky vzájemné spolupráce – a zřejmě neexistuje žádný strop, který by omezoval maximální přípustnou odměnu. Ale co když akademický pracovník žádá exkluzivní přístup marně?“

  Zní to hezky, ale značná část učitelů bere tabulkovou mzdu bez příplatků (na něž často nejsou peníze), ne každý má granty. Navíc mzdové peníze z grantu často vedou k snížení učitelského úvazku, přičemž celková mzda se změní jen nepatrně. Osobní plat berou jen jednotlivci.

  Institucionální odměna za výuku je dnes na cca 30 % celkových příjmů VŠ, ostatní příjmy jsou z odměn za vědecké výkony a ostatní činnost. I to je důvodem, proč mladí mezi vysokoškolskými učiteli začínají chybět.

  • Díky za komentář, pane Píchale. Doplňuji několik poznámek:

   Rektor Masarykovy univerzity, Mikuláš Bek v České televizi řekl, že typický akademik na jeho vysoké škole vydělává kolem 50 000 Kč. A tak jsem požádal o vysvětlení, kde se bere takové číslo, které výrazně převyšuje tabulkové platy. A vedoucí Tiskového odboru Masarykovy univerzity, David Povolný mi odpověděl:

   „To, co vidíte ve Vnitřním mzdovém předpisu MU, je tarifní složka mzdy. Celková mzda konkrétních lidí se může, ale také nemusí výrazně lišit v závislosti na osobním výkonu (výkonnostní příplatek), jejich funkci (příplatek za vedení apod.) a dalších výzkumných a vzdělávacích aktivitách (projekty, granty apod.).“

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno