Tuzemské hřbitovy jsou obvykle spravované příspěvkovými organizacemi: například v Praze, Brně, Plzni atd. Závisejí na veřejných financích, a proto musejí svoje zaměstnance odměňovat podle platových tabulek. V oficiálním katalogu prací má svoje místo hrobník, pracovník kremačního zařízení a pracovním pohřební služby. Podle nejtěžší vykonávané práce jsou zařazení do platové třídy, zatímco platový stupeň odpovídá předešlé praxi a případně také nejvyššímu dokončenému vzdělání.

(Takzvané zaručené mzdy v pohřebních akciových společnostech odvodíme teoreticky ze skupin prací, kde ovšem prakticky není zmíněný hrobník, ani související klíčová slova jako pohřeb, kremace, hrob apod. Za to v sociální politice státu má poslední rozloučení svoji speciální finanční dávku.)

HROBNÍK (v Katalogu prací má číslo 2.21.27)

Hrobník ve 2. platové třídě

1. Úprava hrobových a urnových míst, zalévání hrobů, udržování čistoty a omývání náhrobků. 2. Spolupráce při oblékání zesnulých a aranžování výzdoby.

Hrobník ve 3. platové třídě

1. Ukládání uren do hrobů, hrobek a kolumbárních míst. Příprava, údržba a úprava jímek na ukládání uren.

2. Manipulace s rakví, ukládání rakve do hrobu nebo hrobky.

3. Provádění rozptylu a vsypu zpopelněných ostatků.

Hrobník ve 4. platové třídě

1. Kopání hrobů ručně nebo s pomocí strojního zařízení.

2. Pažení a příprava hrobu nebo příprava hrobky pro provedení pohřbení.

3. Provádění zasypání hrobu po pohřbení nebo uzavření hrobky.

4. Provádění likvidace hrobů nebo hrobek včetně hrobového zařízení.

5. Provádění exhumace lidských ostatků.

Hrobník v 5. platové třídě

1. Kopání hrobů ručně nebo s pomocí strojního zařízení ve ztíženém terénu, ve stísněných prostorách (složité pažení a příprava hrobu v náročném terénu).

2. Ukládání lidských pozůstatků do hrobů ve ztíženém terénu.

3. Provádění exhumace lidských pozůstatků do 10 let od uložení do hrobu.

4. Organizace a dohled nad kopáním hrobů, ukládání lidských pozůstatků do hrobů a ukládání uren do kolumbárních schránek.

5. Vedení příslušné evidence hrobových míst.

6. Organizace a dohled na úklid a úpravu hřbitovů nebo pietních míst.

PRACOVNÍK KREMAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (v Katalogu prací má číslo 2.21.28)

Pracovník kremačního zařízení ve 3. platové třídě

1. Spolupráce při ukládání zemřelých převzatých od pohřebních služeb k provedení kremace.

Pracovník kremačního zařízení ve 4. platové třídě

1. Zajišťování chodu kremačního zařízení a jeho běžná údržba.

2. Vedení evidence a označování rakve se zemřelým.

3. Zajišťování správného uložení zpopelněných ostatků do příslušné urny v závislosti na vedené evidenci.

4. Obsluha zařízení na úpravu zpopelněných ostatků.

5. Obsluha chladících zařízení pro ukládání zemřelých.

Pracovník kremačního zařízení v 5. platové třídě

1. Řízení a obsluha digitálních spalovacích pecí včetně hydraulických zdviží, odsavačů a kontrolních přístrojů pro usměrňování a sledování spalovacího procesu.

2. Organizace a dohled nad obsluhou a údržbou kremačního zařízení.

PRACOVNÍK POHŘEBNÍ SLUŽBY (v Katalogu prací má číslo 2.21.29)

Pracovník pohřební služby ve 4. platové třídě

1. Vybavování rakví podle objednávek, úprava a oblékání zesnulých do rakví.

2. Zajišťování květinové výzdoby.

3. Zajišťování převezení zemřelého, projednávání a zajišťování termínu pohřbu.

Pracovník pohřební služby v 5. platové třídě

1. Projednávání všech náležitostí pohřebního obřadu s objednatelem pohřbení.

2. Zajišťování kremační služby, sestavení parte na základě požadavků pozůstalých.

3. Příprava a přednes smutečních projevů.

4. Převlékání, hygienické zaopatření a kosmetická úprava lidských pozůstatků před vložením do rakve.

5. Zajišťování předání dokladů na příslušnou matriku a vedení příslušné evidence.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno