Vládní koalice schválila nejdůležitější zákon roku. Socialisté, hnutí Ano a lidovci disponují většinou v obou komorách Parlamentu. Ani prezident Miloš Zeman skoro určitě nebude bránit, aby nový státní rozpočet nabyl účinnosti. Česká republika má v roce 2016 hospodařit se 70miliardovým schodkem, což znamená v krátkodobém ohledu zlepšení.
[visualizer id=“1009″]
Graf vyjadřuje celkový státní dluh v absolutních číslech – miliardách Kč, jak průběžně rostl od vzniku České republiky. Z původních 158,8 miliard Kč vystoupal na loňských 1 663,7 miliard Kč. Zároveň sledujeme podíl celkového státního dluhu na HDP (hrubém domácím produktu – celkovém bohatství vyrobeném v tuzemsku za kalendářní rok). Z původních 133 (neboli 13,3 %) jsme vystoupali na loňských 390 ‰ (neboli 39 %). Zdroj: Ministerstvo financí

Souhrnný státní rozpočet ČR pro rok 2016

Celková bilance ukazuje, že finanční možnosti českého státu jsou poměrně omezené. V tuzemsku působí několik nadnárodních korporací, které mají vyšší obrat – například Tesco PLC. Vláda navíc plánuje nižší příjmy než výdaje a vzniklý schodek řeší navýšením dluhopisů. Prozkoumejme blíže, jakou strukturu má deficitní státní rozpočet ČR pro rok 2016.

PŘÍJMY státního rozpočtu * 1 179 312 358 167 Kč
VÝDAJE státního rozpočtu * 1 249 312 358 167 Kč
SCHODEK
– 70 000 000 000 Kč
Financování schodku:
Zvýšení stavu státních dluhopisů 70 635 100 000 Kč
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů 0
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv * – 635 100 000 Kč

S jakými příjmy počítá státní rozpočet v roce 2016?

Většinu veřejné kasy naplní daňoví poplatníci. Více než třetinu příjmů zajišťuje sociální pojištění, včetně příspěvků na politiku zaměstnanosti. Zbývají nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a jiné transfery, plynoucí především z rozpočtu Evropské Unie (92,9 miliardy Kč).

Nejširší příjmová kolonka státního rozpočtu nese jméno Všeobecná pokladní správa a zahrnuje například rezervy pro krizové situace, stavební spoření, státní záruky a investiční pobídky, financuje kraje vyjma hlavního města a odvádí příspěvky Evropské Unii (40,5 miliardy Kč). Sociálním pojištěním, hlavně na povinnou mezigenerační solidaritu získává prostředky další velký výběrčí: Ministerstvo práce. Miliardovými částkami obohacuje státní rozpočet většina vládních rezortů.

DANĚ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ DALŠÍ PŘÍJMY
Všeobecná pokladní správa 615 701 500 000 0 16 689 296 860
Operace státních finančních aktiv *) 1 550 000 000 0 605 000 000
Ministerstvo práce a sociálních věcí 610 000 000 410 195 662 920 12 200 951 705
Ministerstvo zahraničních věcí 550 000 000 0 100 000 000
Český úřad zeměměřický a katastrální 550 000 000 0 150 000 000
Energetický regulační úřad 286 822 910 0 10 300 000
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 170 000 000 0 400 000
Ministerstvo dopravy 80 000 000 0 16 636 051 994
Úřad průmyslového vlastnictví 80 000 000 0 147 151 792
Ministerstvo financí 35 480 000 589 214 690 4 152 487 601
Český telekomunikační úřad 34 735 000 0 2 412 559 000
Ministerstvo průmyslu a obchodu 27 000 000 0 13 353 883 431
Ministerstvo zdravotnictví 20 000 000 0 1 520 361 700
Ministerstvo vnitra 13 000 000 6 557 173 932 703 147 682
Ministerstvo zemědělství 6 200 000 0 39 189 823 350
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 4 550 000 0 2 000 000
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 4 000 000 0 1 500 000
Ministerstvo pro místní rozvoj 1 300 000 0 8 691 711 093
Ministerstvo životního prostředí 900 000 0 9 224 816 712
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 400 000 0 8 118 493 585
Národní bezpečnostní úřad 250 000 0 550 000
Ministerstvo obrany 203 000 3 761 607 161 1 166 074 158
Český báňský úřad 150 000 0 2 450 000
Ministerstvo kultury 10 000 0 122 756 000
Kancelář prezidenta republiky 0 0 60 000
Poslanecká sněmovna Parlamentu 0 0 16 000 000
Senát Parlamentu 0 0 2 500 000
Úřad vlády České republiky 0 0 80 405 745
Bezpečnostní informační služba 0 0 145 500 000
Kancelář veřejného ochránce práv 0 0 150 000
Grantová agentura České republiky 0 0 0
Ministerstvo spravedlnosti 0 839 113 610 2 044 788 323
Úřad pro ochranu osobních údajů 0 0 0
Český statistický úřad 0 0 17 468 570
Ústav pro studium totalitních režimů 0 0 0
Ústavní soud 0 0 0
Akademie věd České republiky 0 0 0
Správa státních hmotných rezerv 0 0 90 000 000
Generální inspekce bezpečnostních sborů 0 44 098 703 0
Technologická agentura České republiky 0 0 0
Nejvyšší kontrolní úřad 0 0 346 940
Státní dluh 0 0 0
CELKEM 619 726 500 910 421 986 871 016 137 598 986 241

Očekávaná útrata státního rozpočtu v roce 2016

Česká republika přenechává téměř polovinu státních výdajů Ministerstvu práce a sociálních věcí. Skoro třetina celkové útraty připadá na dávky důchodového pojištění. Například na státní sociální podporu a pomoc v hmotné nouzi jdou dohromady asi 4 %, Ministerstvu kultury necelé 1 % a nezaměstnaným státní rozpočet formou podpory přiznává 0,6 % všech výdajů.

Ministerstvo práce a sociálních věcí 545 887 971 576
Všeobecná pokladní správa 145 129 825 968
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 141 179 305 846
Ministerstvo vnitra 58 547 346 034
Státní dluh 54 000 000 000
Ministerstvo zemědělství 49 680 825 205
Ministerstvo dopravy 47 805 676 480
Ministerstvo obrany 47 588 657 725
Ministerstvo průmyslu a obchodu 40 166 993 342
Ministerstvo spravedlnosti 24 628 564 408
Ministerstvo financí 19 525 776 497
Ministerstvo pro místní rozvoj 12 905 766 635
Ministerstvo kultury 11 262 836 889
Ministerstvo životního prostředí 9 438 192 207
Ministerstvo zdravotnictví 6 736 949 052
Ministerstvo zahraničních věcí 6 486 926 034
Akademie věd České republiky 4 829 411 000
Grantová agentura České republiky 3 733 110 000
Český úřad zeměměřický a katastrální 2 950 298 238
Technologická agentura České republiky 2 858 939 000
Správa státních hmotných rezerv 2 382 111 685
Operace státních finančních aktiv *) 1 519 900 000
Bezpečnostní informační služba 1 496 664 000
Český telekomunikační úřad 1 496 325 232
Poslanecká sněmovna Parlamentu 1 158 753 499
Úřad vlády České republiky 960 662 761
Český statistický úřad 944 680 134
Senát Parlamentu 558 239 207
Nejvyšší kontrolní úřad 499 595 711
Kancelář prezidenta republiky 457 888 077
Národní bezpečnostní úřad 364 557 131
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 359 374 487
Generální inspekce bezpečnostních sborů 277 352 786
Energetický regulační úřad 272 519 446
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 236 667 710
Ústavní soud 177 502 723
Ústav pro studium totalitních režimů 174 014 846
Úřad průmyslového vlastnictví 173 118 841
Úřad pro ochranu osobních údajů 151 404 774
Český báňský úřad 147 221 202
Kancelář veřejného ochránce práv 100 949 874
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 59 481 905
CELKEM 1 249 312 358 167

*) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu

Státní rozpočet ČR 2016 ještě neprošel celým legislativním procesem, schvalování zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 lze sledovat ZDE.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno