Pokud vypravujete pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo jeho rodiči, máte právo na státní sociální podporu. Pohřebné v takovém případě činí 5 000 Kč, takže obvykle nepokrývá ani polovinu nákladů.

Úmrtí blízkého člověka prožívají všichni lidé podobně, přestože někdo hlasitě pláče a jiný hluboce mlčí. Ať už jsme věřící, agnostici (skeptici), nebo ateisté, bez ohledu na národnost pociťujeme ztrátu. Následující přechodový rituál, kterým symbolicky ukončujeme pozemskou existenci zemřelého, však záleží na místní kultuře. V České republice není cena pohřbu obsahem běžné reklamy a někteří pozůstalí dostávají pohřebné: státní sociální podporu, neboli peníze na částečné uhrazené smutečního obřadu. Důstojné rozloučení však musíme buďto doplatit ze svého, nebo v naprosté životní krizi přenecháme veškeré náklady na obci.

Potřebujeme profesionální firmu, která podléhá regulaci

Zákon o pohřebnictví (č. 256/2001 Sb.) definuje smuteční ceremonii jako „uložení lidských pozůstatků do hrobu nebo hrobky na pohřebišti nebo jejich zpopelnění v krematoriu“. Legálním místem odpočinku jsou také úložiště uren, rozptylové či vsypové louky. Neveřejná pohřebiště patří především registrovaným církvím (jejich řeholním řádům a kongregacím) nebo náboženským společnostem, jejichž vnitřní předpisy stát respektuje. Cena pohřbu v takových případech není lehce zjistitelná, a obvykle nevzniká ani nárok na pohřebné.

Civilní zádušní ceremonii musíme svěřit profesionálovi. Ovšem pohřební služby (jako balzamace, kremace, uložení tělesných pozůstatků) nemají místo mezi bombastickou komerční reklamou. Poskytovatel může inzerovat svůj obchodní název, činnost, kontakty, provozní dobu a logo (grafický motiv). Zákon o regulaci reklamy (č. 40/1995 Sb.) však zakazuje, abychom takovou propagaci nacházeli ve zdravotnickém zařízení nebo ústavu sociální péče, nepřípustné jsou taky nabídkové dopisy, letáky, e-maily a jiná adresná forma. Navrhovaná cena pohřbu bývá diskrétně naznačovaná přes firemní webové stránky. Například některé pohřební služby v Praze nabízejí:

  • Pozůstalým skromnější a levnější verzi obřadu,
  • případně splátkový kalendář.
  • A důstojné rozloučení můžeme zabezpečit také předem,
  • když zaplatíme svůj vlastní pohřeb.

Cena pohřbu záleží na zvolené podobě obřadu

Poslední rozloučení a důstojná památka stojí peníze, přičemž celkové náklady jsou součtem řady dílčích poplatků. Celková cena pohřbu sice nemusí přesáhnout 12 000 Kč, když zvolíme takzvanou ekonomickou verzi (například hromádku smutečních oznámení, půjčenou květinovou výzdobu, pronájem síně, reprodukovanou hudbu, převoz zesnulého, zpopelnění). Ale pokud objednáme dražší servis (například kvalitní dřevěnou rakev, kytice, věnce, desítky kopií smutečního parte ve vkusných obálkách, řečníka, vyřízený úmrtní list a veškerou administrativu), cena pohřbu stojí řádově desítky tisíc Kč. Pohřebné obvykle pokryje jenom menšinu nákladů.

  • smuteční rozloučení + uložení do hrobu: 25 000 až 50 000 Kč hned + desítky až stovky Kč/rok jako nájemné
  • smuteční rozloučení + kremace: 20 000 až 40 000 Kč
  • kremace bez smutečního rozloučení: 12 000 až 20 000 Kč

Pohřebné pro mladé rodiny činí 5 000 Kč

Podrobnosti stanovuje zákon o státní sociální podpoře (č. 117/1995 Sb.). Právo na pohřebné máte, pokud vypravujete pohřeb osobě, která zemřela jako A/ nezaopatřené dítě nebo B/ rodič nezaopatřeného dítěte. Podmínkou je trvalý pobyt rodiče, nebo dítěte na území České republiky, s výjimkou dítěte mrtvě narozeného. „Splňuje-li podmínky nároku na pohřebné více osob, náleží tato dávka jen jednou, a to osobě, která uplatní nárok na dávku jako první,“ říká zákon.

Právo na dávku vzniká dnem obřadu, žádost podejte na nejbližší pobočce Úřadu práce podle místa svého trvalého pobytu. Pohřebné činí 5 000 Kč a má formu jednorázové výplaty. Jako v případě všech dávek státní sociální podpory, jde tedy jenom o částečnou kompenzaci skutečných nákladů.

Nakonec zbývá ještě krajní možnost, kdy veškerá tíha leží na veřejném rozpočtu: Pokud nebožtík nemá žádné (solventní) pozůstalé, takzvaný sociální pohřeb (bez květin) stojí průměrně 9 000 Kč a náklady platí nejdříve obec, která však posléze dostane plnou náhradu od státu, nebo nepřímo z dědictví zemřelého občana. Zcela opuštěné tělesné pozůstatky však taky mohou putovat na některou univerzitu, na výzkumné účely.

Svazy pohřebních ústavů

Další dávky státní sociální podpory

20 KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno