Živnostníci platí nižší daně a jsou levnější než zaměstnanci, ale dejte pozor, abyste se svým odběratelem nebo dodavatelem neměli příliš blízký vztah. Sdílené obchodní jméno, společné pracoviště nebo půjčený firemní počítač – tohle všechno jsou potenciální znaky nelegální spolupráce. Uvedeme příklady, kdy pokuta dosahuje až milionových částek. Poradíme, jak se vyhnout švarcsystému.

Co je Švarc systém? Definice

Švarcsystém znamená, že zaměstnavatel a zaměstnanec vystupují před státem jako rovnocenní podnikatelé, aby ušetřili na daních a povinném pojištění. Reálně jsou ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti. Zaměstnanec závisí na svém zaměstnavateli, plní jeho pokyny a pracuje jeho jménem. Ale nemají uzavřenou běžnou zaměstnaneckou smlouvu ani dohodu.

Skrytý zaměstnanec obvykle fakturuje svoji mzdu jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) a přitom používá identifikační číslo (IČO), přidělené živnostenským úřadem. Ve svém daňovém přiznání uplatňuje výdajové paušály, aby zaplatil nižší daň z příjmu. Obvykle odvádí minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění, na němž ještě výrazněji ušetří jeho zaměstnavatel.

Švarcsystém dostal jméno podle Miroslava Švarce, který v 90. letech zaměstnával stavební dělníky jako živnostníky. Kvůli tomu dostal několik pokut a strávil 9 měsíců ve vězení, původně byl odsouzen nepodmíněně na 3 roky. Takzvaný švarcsystém zůstává nadále nezákonný. Klíčová pravidla najdeme v zákonech č. 262/2006 a 435/2004 Sb., kde naši poslanci popsali takzvanou závislou a nelegální práci.

Jednoznačné znaky švarcsystému

  • Zaměstnanec se podřizuje svému zaměstnavateli. Osobně pracuje podle jeho instrukcí a pod jeho značkou v dohodnuté pracovní době, na smluveném místě. Na oplátku dostává mzdu nebo odměnu.
  • Zaměstnavatel vede práci, platí všechny náklady, odpovídá za výsledek.
  • Tyto strany spolu nemají uzavřenou pracovní smlouvu ani dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti.

Příklady nelegální práce na IČO

Programátor si formálně vydělává jako živnostník, ale fakticky patří mezi zaměstnance. Přitom vůbec neřeší, jak se vyhnout švarcsystému. Denně od 9:00 do 17:00 pracuje v jediné firmě. Sedí na její židli, programuje na jejím počítači, profesní záležitosti řeší jejím jménem přes její e-mail. Každý měsíc dostává rovných 80 000 Kč, přestože v létě bývá často na dovolené.

Nemá žádné pracovní výdaje, ale v daňovém přiznání uplatňuje 60% výdajový paušál. Takže po přičtení slev a rodičovských výhod neplatí žádnou daň z příjmu, naopak dostane bonus 10 764 Kč. Na sociálním pojištění odvede dohromady 56 064 Kč/rok. Kdyby měl uzavřenou pracovní smlouvu a pobíral hrubou mzdu 80 000 Kč/měsíc, společně se svým zaměstnavatelem by do státního rozpočtu zaplatili o 320 052 Kč/rok více, tedy 376 116 Kč/rok.

Jiný fiktivní příklad: Živnostník rekonstruuje domy a přitom načerno zaměstnává pomocníka –⁠ nelegálního bezdětného imigranta, kterému platí 25 000 Kč/měsíc. Státu odvádí daně a pojištění pouze za sebe, nikoli za svého zaměstnance. Kdyby bylo všechno legální, při hrubé mzdě 25 000 Kč/měsíc by ve státním rozpočtu přibylo 108 060 Kč/rok.

Švarcsystém! Pokuta až 10 milionů Kč

Každá korunka, která proteče šedou ekonomikou, představuje ztrátu pro státní rozpočet. Naši zákonodárci proto hříšníkům hrozí vysokými pokutami. Zaměstnavatel zaplatí až 10 milionů Kč, zatímco zaměstnanec uhradí až 100 tisíc Kč, pokud spolupracují nelegálně. Ovšem existuje jednoduchá odpověď na otázku, jak se vyhnout švarcsystému: Nebuďte závislí na jediném odběrateli a nedopusťte, aby na vás závisel jakýkoli váš dodavatel.

Kontrola přichází ze Státní inspekce

Zatím jsme se věnovali právní teorii, nyní přejděme do praxe. V Opavě sídlí Státní úřad inspekce práce (SÚIP), jehož zástupci často klepají a zvoní na nejrůznější firmy, aby tam odhalovali švarcsystém a další prohřešky. Například vloni stihli 18 550 kontrol. Přitom odhalili 2 560 nelegálních zaměstnanců, pročež rozdali pokuty celkem za 176 miliónů Kč. SÚIP přijímá podněty na e-mailové adrese epodatelna@suip.cz

Takže jak se vyhnout švarcsystému?

  • Pokud jste OSVČ, nebuďte závislí na jediném klientovi, průběžně pracujte aspoň pro 2 zákazníky. Budujte svoji vlastní značku! Nekomunikujte přes klientovu e-mailovou adresu, neusazujte se trvale na jeho pracovišti. Používejte svoje vlastní pracovní nástroje (počítač, telefon, nářadí, automobil apod.). Prodávejte svoji práci, nikoli svoji poslušnost.
  • Pokud jste odběratel nějakého produktu nebo služby, neplaťte dodavateli stálý paušální honorář (například 50 000 Kč/měsíc). Nefinancujte ani jeho pracovní nástroje, dopravu nebo dovolenou. Odměňujte pouze odvedenou práci. Dodavateli nenabízejte trvalé místo na svém pracovišti, svoji firemní e-mailovou adresu, služební telefon ani automobil.
  • Jinak uzavřete zaměstnaneckou smlouvu či dohodu, případně ukončete spolupráci nebo se obraťte na SÚIP.

Zdroj úvodní ilustrační fotografie: pexels.com

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno