PRACOVNÍK INFORMAČNÍHO CENTRA má v oficiálním katalogu prací číslo 2.10.35. Pokud jste zaměstnaní přímo ve veřejné instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Záleží na vašem vzdělání a předešlé praxi (neboli platovém stupni), a především na náročnosti vykonávané práce (neboli platové třídě). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní pracovník informačního centra.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které tam oficiálně spadají. Stačí, když máte ve smluvním popisu práce některou činnost. Například: „Zajišťování odborného poradenství a konzultací pro provozovatele služeb cestovního ruchu ve spádové destinaci.“ Platové tabulky garantují odměnu ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň takzvanou zaručenou mzdu.

PRACOVNÍK INFORMAČNÍHO CENTRA (katalogová pozice 2.10.35)

8. platová třída

  1. Samostatné zajišťování činnosti informačního centra, které vytváří informační databázi o turistických cílech, službách cestovního ruchu, rekreační, volnočasové a kulturní nabídce v území svého působení a poskytuje tyto informace, zajišťuje propagaci daného území a poskytuje další služby a produkty související s cestovním ruchem.
  2. Vytváření a soustavná a úplná aktualizace souborů informací s místní působností z různých oborů z oblasti cestovního ruchu, například historických, zeměpisných, přírodopisných a dopravních včetně poskytování těchto informací a odborné pomoci v informačním centru veřejnosti verbálně a písemně s využitím komunikačních a elektronických prostředků.

9. platová třída

  1. Vytváření a soustavná a úplná aktualizace souborů informací s regionální působností z různých oborů z oblasti cestovního ruchu, například historických, zeměpisných, přírodopisných a dopravních včetně poskytování informací a odborné pomoci v informačním centru veřejnosti verbálně a písemně s využitím komunikačních a elektronických prostředků.
  2. Koordinace a usměrňování rozvoje informačního centra včetně koordinace jeho činnosti s informačními centry v regionu a destinaci.
  3. Zajišťování odborného poradenství a konzultací pro provozovatele služeb cestovního ruchu ve spádové destinaci.

10. platová třída

  1. Koordinace a usměrňování rozvoje informačního centra s vysokými nároky na jeho činnost, například s vysokou intenzitou cestovního ruchu, s celostátním nebo mezinárodním významem.
  2. Analýza, průzkum a vyhodnocování rozvoje a potřeb cestovního ruchu v místě, regionu nebo destinaci.

Pracovník informačního centra v 11. platové třídě

  1. Koordinace a zajišťování funkčních vazeb oblastní, krajské a celostátní sítě informačních center.
  2. Koordinace a zajišťování komplexní informační databanky cestovního ruchu včetně správy kartoték a fotobanky.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno