My Evropané odvozujeme lékařskou vědu od starověkého Řeka Hippokrata, který diagnostikoval nemoc, ale taky zkoumal životní podmínky a duševní stav pacienta, aby podle okolností a konkrétní situace předepsal ozdravnou kúru. Přitom hledal rovnováhu mezi čtyřmi hlavními tělesnými šťávami: krví, hlenem, bílou a černou žlučí. Celostní, neboli holistický přístup uplatňuje taky čínská medicína, ačkoli místo našich léků a terapií preferuje jiné postupy: Například akupunkturu, tedy zabodávání jehel do tělesných bodů, kterými údajně proudí elementární vesmírná energie čchi. Zatímco Hippokratova teze o čtyřech šťávách patří historii, čínská medicína přichází do módy.

Terapeut a specialista v soukromé sféře

Nejdříve věnujme pozornost obchodním společnostem (s.r.o., a.s.) a nestátním neziskovým organizacím. Pokud tady terapeut nebo specialista čínské medicíny má uzavřenou pracovní smlouvu (nikoli jenom dohodu), tak musí dostávat podstatně více, než jenom minimální mzdu. Nejnižší možná sazba záleží na odpovědnosti konkrétní pozice, podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb. Čínská medicína tam (zatím) není zmíněná explicitně, ale zákon č. 262/2006 Sb. říká, že za práci stejné hodnoty musí zaměstnavatel vyplácet zaměstnancům stejné peníze.

Zdravotničtí terapeuti patří do 4. skupiny prací (pokud působí pod odborným dohledem), nebo do 5. skupiny prací (pokud vykonávají svoji profesi samostatně). Specializované a odborné činnosti jsou zmíněny v 6. skupině prací, podrobnosti vizte pod TÍMTO odkazem.

ZARUČENÁ MZDA 2017/201820172018
SkupinaTřídaKč/hodinuKč/měsícKč/hodinuKč/měsíc
1.1.+2.66,0011.00073,2012.200
2.3.+4.72,9012.20080,8013.500
3.5.+6.80,5013.40089,2014.900
4.7.+8.88,8014.80098,5016.400
5.9.+10.98,1016.400108,8018.100
6.11.+12.108,3018.100120,1020.000
7.13.+14.119,6019.900132,6022.100
8.15.+16.132,0022.000146,4024.400

Čínská medicína ve veřejném sektoru

A nyní přejděme ke státním, krajským nebo obecním nemocnicím, včetně příspěvkových organizací. Zde kmenový zaměstnanec dostává základní hrubý plat podle podrobnějších tabulek, které najdete vždycky aktuální pod TÍMTO odkazem. Navrch obvykle přičítáme příplatky, například za svátky, ztížené prostředí apod. V oficiálním Katalogu prací najdeme terapeuta tradiční čínské medicíny (pod číslem 2.19.48) a specialistu tradiční čínské medicíny (2.19.49). Jak uvidíme níže, na vyšší platovou třídu máte nárok, pokud splňujete aspoň jednu uvedenou odrážku, například: Poradenská činnost a edukace v oblasti prevence vzniku nemocí.

TERAPEUT TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY

9. platová třída

 1. Provádění dílčích výkonů v oboru tradiční čínské medicíny pod odborným dohledem.
 2. Asistence při provádění diagnostických a léčebných postupů včetně stanovování individuálního léčebného postupu rehabilitační péče.

10. platová třída

 1. Provádění základních léčebně rehabilitačních postupů tradiční čínské medicíny pod odborným dohledem.
 2. Poradenská činnost a edukace v oblasti prevence vzniku nemocí na základě principů tradiční čínské medicíny.

11. platová třída

 1. Provádění náročných diagnostických a léčebných postupů léčebně rehabilitační péče pod odborným dohledem v souladu s principy tradiční čínské medicíny.

SPECIALISTA TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY

11. platová třída

 1. Diagnostikování pacientů podle principů tradiční čínské medicíny.
 2. Stanovení individuálního léčebného postupu léčebně rehabilitační péče podle principů tradiční čínské medicíny.

12. platová třída

 1. Provádění činností v rámci diagnostické a léčebné péče podle principů tradiční čínské medicíny.

13. platová třída

 1. Provádění nejnáročnějších činností v rámci léčebné péče a tradiční čínské medicíny.
 2. Preventivní, diagnostická a léčebná péče na úseku tradiční čínské medicíny spojená s výchovou a dalším vzděláváním specialistů, s prováděním náročných vyšetření podle principů diagnostiky tradiční čínské medicíny, odborné vedení zdravotnického týmu.
 3. Práce ve výzkumu a vývoji nebo tvůrčí aplikace výsledků vysoce specializovaných činností na úseku tradiční čínské medicíny. Tvorba koncepce, koordinace a metodické usměrňování v oblasti tradiční čínské medicíny.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno