REFERENT ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ dostal v oficiálním katalogu prací číslo 2.10.09. Pokud jste zaměstnaní přímo ve veřejné instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Záleží na vašem vzdělání a předešlé praxi (neboli platovém stupni), a především na náročnosti vykonávané práce (neboli platové třídě). Tady rozebereme činnosti, které provádí konkrétní referent školství, výchovy a vzdělávání – právě podle jejich obtížnosti.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které tam oficiálně spadají. Stačí, když máte ve smluvním popisu práce některou činnost. Například: „Zajišťování agendy správy školského rejstříku v územním celku.“ Platové tabulky garantují odměnu ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň svoji sazbu takzvané zaručené mzdy.

Referent školství, výchovy a vzdělávání (2.10.09)

8. platová třída

 1. Posuzování technické, hygienické a další způsobilosti škol a školských zařízení při zařazování do školského rejstříku v územním celku.
 2. Řešení složitých případů odvolání proti rozhodnutí ve věcech odkladu povinné školní docházky, proti rozhodnutí ředitele školy nebo rozhodnutí obce ve věcech správy škol a školských zařízení.

9. platová třída

 1. Samostatné provádění kontrol a dohledu nad efektivním využíváním finančních prostředků ve školách a školských zařízeních a nad dodržováním norem a postupů včetně návrhů na odstranění nedostatků.
 2. Zajišťování agendy správy školského rejstříku v územním celku.
 3. Příprava dílčích systémových opatření na úseku výkonu správy ve školství, například zřizování a slučování škol a školských zařízení.

10. platová třída

 1. Komplexní zajišťování agendy tvorby školského rejstříku.
 2. Koordinace výkonu územní školské správy.
 3. Posuzování žádostí o akreditaci vzdělávacích institucí nebo vzdělávacích nebo studijních programů.
 4. Výkon státní kontroly dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělání a školských služeb.

11. platová třída

 1. Provádění analýz, konzultační a metodické činnosti v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy nebo celoživotního vzdělávání v návaznosti na kompetence ministerstva, kraje nebo hlavního města Prahy.
 2. Koncepční činnost a zajišťování systémových opatření na úseku školského rejstříku z hlediska společenské potřeby a optimální struktury v územním celku v návaznosti na trh práce, demografickou a kvalifikační strukturu, dopravní dostupnost

13. platová třída

 1. Tvorba celostátní koncepce vzdělávání pedagogických pracovníků.
 2. Stanovení zásad a metodiky pro hodnocení kvality vysokoškolského vzdělávání a pro zřizování vysokých škol.
 3. Tvorba zásad rámcových vzdělávacích programů.
 4. Tvorba celostátní koncepce evaluace vzdělávání.
 5. Tvorba celostátní koncepce akreditací vzdělávacích institucí, vzdělávacích programů nebo studijních programů.
 6. Tvorba metod a nástrojů pro zjišťování nových trendů ve vzdělávání.

14. platová třída

 1. Tvorba celostátní koncepce státní správy a samosprávy ve školství.
 2. Tvorba celostátní koncepce rozvoje vysokých škol.
 3. Tvorba celostátní koncepce systému dalšího vzdělávání a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno