REFERENT ZAHRANIČNÍCH SLUŽEB A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ dostal v oficiálním katalogu prací číslo 2.10.08. Pokud jste zaměstnaní přímo ve veřejné instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Záleží na vašem vzdělání a předešlé praxi (neboli platovém stupni), a především na náročnosti vykonávané práce (neboli platové třídě). Tady rozebereme činnosti, které provádí konkrétní referent zahraničních služeb a zahraničních vztahů – právě podle jejich obtížnosti.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které tam oficiálně spadají. Stačí, když máte ve smluvním popisu práce některou činnost. Například: „Zajišťování vztahů České republiky s jiným státem nebo skupinou států v oblasti ekonomické, kulturní, vědecké, vzdělávací a zdravotní spolupráce a konzulární činnosti.“ Platové tabulky garantují odměnu ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň svoji sazbu takzvané zaručené mzdy.

Referent zahraničních služeb a zahraničních vztahů (2.10.08)

9. platová třída

 1. Zpracovávání dílčích informací a podkladů o jiném státu či skupině států.

10. platová třída

 1. Zajišťování vztahů České republiky s jiným státem nebo skupinou států v oblasti ekonomické, kulturní, vědecké, vzdělávací a zdravotní spolupráce a konzulární činnosti.
 2. Systematické vyhodnocování a odborné zpracovávání informací o jiném státu či skupině států, spolupráce se zastupitelskými úřady jiných států, napomáhání rozvoji styků zastupitelských úřadů s českými orgány, politické zajišťování styků oficiálních představitelů České republiky s představiteli jiného státu či skupiny států.
 3. Zajišťování agendy akreditací vojenských a leteckých přidělenců České republiky v zahraničí a vojenských a leteckých přidělenců jiných států v České republice.

11. platová třída

 1. Analytická a realizační činnost v jednotlivých oblastech vztahů České republiky s jiným státem nebo skupinou států, vyhodnocování politických aspektů ekonomického vývoje, environmentální, kulturní, vědecké, vzdělávací, zdravotnické a konzulární politiky státu, zajišťování realizace dvoustranných smluvních dokumentů.

12. platová třída

 1. Koordinační, analytická a posudková činnost v oblasti ekonomického, politického, bezpečnostního, environmentálního, kulturního a vzdělávacího vývoje nebo jiných společenských oblastí ve vztahu České republiky k jiným státům a mezinárodním orgánům a organizacím.
 2. Zajišťování rozvoje komplexu kulturních, školských, vědeckých a zdravotnických styků České republiky se zahraničím a v rámci Evropské unie.
 3. Tvorba koncepce a koordinace mezinárodní spolupráce rezortu, kraje nebo hlavního města Prahy a jeho působení v rámci Evropské unie.
 4. Příprava a sjednávání mezinárodních smluv a přístupů k nim včetně smluv v rámci Evropské unie.
 5. Koordinace plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv a z členství v mezinárodních organizacích a v Evropské unii v rámci jednoho rezortu.

13. platová třída

 1. Koordinace sjednávání a vnitrostátního projednávání mezinárodních smluv včetně smluv v rámci Evropské unie, sjednocování mezinárodní smluvní praxe České republiky.
 2. Tvorba koncepce sjednávání prezidentských, vládních nebo rezortních mezinárodních smluv včetně smluv v rámci Evropské unie a příprava jejich sjednávání, vnitrostátního projednávání a vypovídání.
 3. Mezinárodní spolupráce pro potřeby zajišťování kybernetické bezpečnosti státu, výkon funkce kontaktního bodu pro komunikaci v oblasti koordinace řešení kybernetických bezpečnostních incidentů a plnění závazků v rámci kybernetické bezpečnosti České republiky vyplývajících z mezinárodních smluv.

14. platová třída

 1. Tvorba a realizace zahraničněpolitické orientace České republiky pro státy daného teritoria nebo v přijímacích státech.
 2. Tvorba komplexní koncepce komunikační strategie České republiky nebo vývoje kulturních, školských, vědeckých a zdravotnických styků a krajanských a nevládních vztahů České republiky se zahraničím v souladu s cíli zahraniční politiky.
 3. Tvorba mezinárodních systémů kybernetické bezpečnosti, formulace a koordinace jejich uplatnění v České republice.

Referent zahraničních služeb a zahraničních vztahů v 15. platové třídě

 1. Tvorba koncepce zahraniční politiky České republiky.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno