REFERENT ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU dostal v oficiálním katalogu prací číslo 2.10.18. Pokud jste zaměstnaní přímo ve veřejné instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Záleží na vašem vzdělání a předešlé praxi (neboli platovém stupni), a především na náročnosti vykonávané práce (neboli platové třídě). Tady rozebereme činnosti, které provádí konkrétní referent živnostenského úřadu – právě podle jejich obtížnosti.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které tam oficiálně spadají. Stačí, když máte ve smluvním popisu práce některou činnost. Například: „Zajišťování činnosti centrálního registračního místa živnostenského podnikání.“ Platové tabulky garantují odměnu ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň svoji sazbu takzvané zaručené mzdy.

Referent živnostenského úřadu (katalogová pozice 2.10.18)

7. platová třída

 1. Vyřizování žádostí o výpisy a potvrzení ze živnostenského rejstříku.
 2. Zajišťování odborných prací na úseku živnostenského podnikání.

8. platová třída

 1. Zajišťování živnostenské agendy, například posuzování plnění zvláštních podmínek provozování živnosti.

9. platová třída

 1. Výkon živnostenského úřadu v oblasti ohlašovacích živností.
 2. Zajišťování činnosti centrálního registračního místa živnostenského podnikání.

10. platová třída

 1. Souhrnný výkon specializovaných odborných činností na úseku živnostenského podnikání, například metodické, konzultační a poradenské v rozsahu působnosti živnostenského úřadu.
 2. Výkon živnostenského úřadu v oblasti koncesovaných živností.
 3. Komplexní zajišťování činností centrálního registračního místa živnostenského podnikání.
 4. Samostatný výkon živnostenské kontroly.
 5. Samostatný výkon dozoru v oblasti regulace reklamy.

11. platová třída

 1. Koordinace a usměrňování živnostenského úřadu.
 2. Metodické usměrňování obecních živnostenských úřadů ve vymezené působnosti kraje.
 3. Komplexní zajišťování činnosti jednotného kontaktního místa vybraných obecních úřadů.
 4. Posuzování rozsahu živnostenského oprávnění a závažných případů ztráty bezúhonnosti ve sporných a složitých případech a zpracovávání odborných stanovisek o právu na provozování živnosti pro orgány moci výkonné nebo soudní, orgány územních samosprávných celků a jiné orgány a pro právnické a fyzické osoby podle zvláštních právních předpisů.
 5. Koordinace výkonu dozoru v oblasti regulace reklamy.

12. platová třída

 1. Koordinace a usměrňování živnostenského úřadu kraje nebo hlavního města Prahy.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno