REFERENT SPRÁVY MÍSTNÍHO ROZVOJE dostal v oficiálním katalogu prací číslo 2.10.19. Pokud jste zaměstnaní přímo ve veřejné instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Záleží na vašem vzdělání a předešlé praxi (neboli platovém stupni), a především na náročnosti vykonávané práce (neboli platové třídě). Tady rozebereme činnosti, které provádí konkrétní referent správy místního rozvoje – právě podle jejich obtížnosti.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které tam oficiálně spadají. Stačí, když máte ve smluvním popisu práce některou činnost. Například: „Zpracovávání analýz rozvoje cestovního ruchu a tvorba regionálních projektů podpor rozvoje cestovního ruchu.” Platové tabulky garantují odměnu ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň svoji sazbu takzvané zaručené mzdy.

Referent správy místního rozvoje (katalogová pozice 2.10.19)

10. platová třída

 1. Posuzování projektů žádostí o podporu v oblasti bydlení, výběr žadatelů a realizace podpory, průběžná realizace a vyhodnocování podpory.
 2. Odborný dohled nad dodržováním zvláštních podmínek provozování cestovních kanceláří.
 3. Tvorba koncepce bytové politiky v obci s bytovým fondem převažujícího městského typu.
 4. Koordinace a usměrňování regionálního rozvoje cestovního ruchu a turistických informačních center včetně propagačních aktivit.

11. platová třída

 1. Celostátní usměrňování postupu ve věcech podpory malého a středního podnikání včetně analýzy efektivnosti podpory.
 2. Zpracovávání analýz rozvoje cestovního ruchu a tvorba regionálních projektů podpor rozvoje cestovního ruchu.
 3. Celostátní metodické usměrňování realizace specifických forem cestovního ruchu, například kongresový a incentivní cestovní ruch, lázeňský cestovní ruch, městský a kulturní cestovní ruch.
 4. Tvorba územní politiky bydlení z hlediska jejího financování, sociálních aspektů bydlení, koncepce podpůrných nástrojů bydlení v obcích s rozšířenou působností.
 5. Tvorba regionálních projektů rozvoje cestovního ruchu.
 6. Realizace koncepcí a propagačních aktivit ve vztahu k veřejnosti na regionální, celostátní a mezinárodní úrovni a koordinace a zajišťování funkčních vazeb oblastní, krajské a celostátní sítě informačních center a činností spojených s aplikací komplexní informační databanky cestovního ruchu včetně správy kartoték a fotobanky.
 7. Komplexní výkon státní správy na úseku pohřebnictví v působnosti kraje. Metodická, poradenská a konzultační činnost na úseku pohřebnictví prováděná krajskými úřady. Výkon kontrolní činnosti a dozoru dodržování povinností na úseku pohřebnictví prováděný krajskými úřady.

12. platová třída

 1. Zpracovávání návrhů programů pro rozvoj území z celostátních hledisek. Analýza dosažené úrovně hospodářského a sociálního rozvoje jednotlivých území České republiky a tendencí jejich územního rozvoje.
 2. Příprava metodických opatření pro realizaci celostátních programů na podporu bydlení, stanovení realizačních zásad, podmínek a kritérií, například pro poskytování státních půjček do fondu obcí na opravy, pro podporu výstavby domů s pečovatelskou službou, domů s byty pro důchodce, nájemních bytů pro obce postižené záplavami, nájemních bytů a pro poskytování půjček občanům.
 3. Koordinace státních podpůrných opatření a programů podpory bydlení.
 4. Tvorba koncepce regionálního rozvoje cestovního ruchu.
 5. Posuzování plánovací dokumentace rozvojových generelů a marketingových projektů z hlediska celostátního rozvoje cestovního ruchu.
 6. Zpracovávání celostátních analýz rozvoje cestovního ruchu. Tvorba celostátních projektů a programů rozvoje jednotlivých oblastí cestovního ruchu.

13. platová třída

 1. Koordinace a usměrňování realizace státní politiky cestovního ruchu.
 2. Celostátní koordinace programů rozvoje regionů.
 3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování realizace podpory bydlení.
 4. Tvorba a koordinace celostátních programů a projektů rozvoje cestovního ruchu včetně stanovování principů a zásad pro hodnocení projektů rozvoje cestovního ruchu.

14. platová třída

 1. Tvorba koncepce státní politiky cestovního ruchu včetně systémové koordinace s mezinárodními a nadnárodními systémy.

Referent správy místního rozvoje v 15. platové třídě

 1. Tvorba koncepce a strategie regionální politiky státu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno