Zákonodárci zmírnili podmínky pro pojistné plnění, na které mají právo některé osiřelé děti – i když třeba už chodí na vysokou školu. O sirotčí důchod požádejte, pokud váš zesnulý rodič, osvojitel nebo pečovatel aspoň určitou dobu finančně přispíval do veřejného sociálního systému, eventuálně zemřel na pracovní úraz.

Matky a otcové odcházejí na věčnost dříve, než jejich dcery a synové, pokud se pořadí neobrátí kvůli nějaké tragické události. Mnozí rodiče svědomitě pracují a pečují o domácnost, ale předčasně podlehnou těžké nemoci nebo zahynou při nehodě. Jejich nezaopatřené děti náhle ztrácejí důležitou oporu, a čelí existenčním problémům.

Ochranářskou roli přebírají příbuzní, přátelé či neziskové organizace. Stát osiřelým dětem vyplácí nepodmíněné sociální dávky, ale také pojistné plnění, neboli sirotčí důchod. Naši poslanci postupně přepisují zákon č. 155/1995 Sb. (o důchodovém pojištění), aby rozšířili okruh potenciálních příjemců.

Kdo dostane pojistnou dávku po zemřelém

Sirotčí důchod náleží takzvanému „nezaopatřenému dítěti“, které naplno studuje nebo trpí vážnými zdravotními potížemi a má maximálně 26 let. Do cílové skupiny patří také vysokoškoláci, pokud se teprve připravují na svoji budoucí profesi a nepřekročili uvedenou věkovou hranici. Zároveň nastane zdrcující situace, kdy potomkovi zemře:

 • otec či matka, případně osvojitel
 • nebo osoba, která na základě soudního rozhodnutí převzala dítě, aby nahradila rodičovskou péči.

Jak samotné názvosloví napovídá, nehovoříme o samozřejmé sociální dávce. Sirotčí důchod chápejme jako pojistné plnění, kterému předcházela ekonomická aktivita zesnulého (náhradního) rodiče. Podmínky jsou splněny, pokud nebožtík buďto zemřel následkem pracovního úrazu, nebo v den svojí smrti:

 • splňoval podmínky pro starobní důchod
 • nebo splňoval podmínky pro invalidní důchod
 • anebo měl za sebou určitou minimální odpracovanou dobu, kdy zároveň přispíval na veřejný důchodový systém.

Potřebná doba důchodového pojištění

Věk zesnulého rodičePotřebná doba jeho důchodového pojištění
do 20 letméně než 1 rok
od 20 do 22 let6 měsíců
od 22 do 24 let12 měsíců
od 24 do 26 let18 měsíců
od 26 do 28 let24 měsíců
nad 28 let30 měsíců

Pozor! Pokud nezaopatřené dítě přijde o oba rodiče, může dostávat dva sirotčí důchody. Ale… Mezi matky, otce, osvojitele a náhradní rodiče (pečovatele) nepočítáme profesionální pěstouny. A pokud dítě získá náhradu za zemřelého (například díky adopci) nebo se zaopatří (například přeruší studium a nastoupí do zaměstnání), nárok na příslušnou pojistnou dávku zaniká.

Jak počítáme sirotčí důchod v roce 2022

Výsledná pojistná dávka má základní a zásluhovou složku, stejně jako všechny ostatní státní penze (starobní, vdovská a vdovecká, invalidní). Vzorec:

 • Vezmeme 10 % průměrné celostátní mzdy (v roce 2022 vychází 3 900 Kč, podle vládního nařízení č. 356/2021 Sb.) – zde záleží na vývoji celé tuzemské ekonomiky, jde o základní složku.
 • Přičteme 40 % takzvané procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu III. stupně, na který měl nebožtík zákonný nárok v okamžiku svojí smrti – zde záleží na individuálních pojistných odvodech, jde o zásluhovou složku.
 • Vyjde nám sirotčí důchod, přiznaný poprvé v roce 2022, jinak ovšem probíhají novoroční valorizace.

Praktický příklad tragického letošního úmrtí

Nezaopatřený vysokoškolák v roce 2022 přijde o otce, jehož poslední starobní důchod bude 13 000 Kč/měsíc. Procentní výměra této penze činí 9 100 Kč (13 000 Kč mínus základní složka 3 900 Kč), ze kterých započítáme pouze 40 %, tedy 3 640 Kč. Nyní naopak přičteme 3 900 Kč a vyjde sirotčí důchod 7 540 Kč/měsíc. O tuto pojistnou dávku případně požádejte na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ, v Praze PSSZ, v Brně MSSZ).

Autorka úvodní ilustrační fotografie: Hana Mara

10 KOMENTÁŘE

 1. Dcera přišla v jedenácti letech o otce a sirotčí důchod ji nebyl uznán z důvodu že otec nepracoval ael odpracováno cca.13 let , zemřel v roce 2019 ve věku 52 let ale nemyslí si že je to vůči tomu dítěti fér a stát jako takový by se měl tímto zabývat protože děti mohou za své rodiče a ani ke nikterak donutit aby pracovali !Vychovám dceru od té doby sama a ráda bych aby měla na studium atd což je dost těžké i přesto že pracují sem ráda že zaplatím podnájem a dám dceři alespoň základní potřeby

 2. Dobrý den, bylo mi 16 let, když mi zemřela matka. Uplynulo 10 let. Odstěhovala jsem se do ciziny a sirotčí důchod jsem neřešila. Teď nevím, co a jak – na koho se obrátit atd.

  • Dobrý den, Aničko, žádosti o sirotčí důchod přijímají Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ, v Praze PSSZ, v Brně MSSZ), ke kterým žadatelé náležejí adresou svého trvalého bydliště. Přiznané dávky jsou dopláceny také zpětně, ale maximálně za posledních 5 let.

 3. Dobrý den, 19. 2. mi bude 25 let. Dodělala jsem výuční list, který bych měla dodělat letos. Ale podala jsem přihlášku na maturitní obor, na který bych měla nastoupit v září. Jenže mám dvě děti a příští rok v únoru mi bude 26. Obávám se, že mi potom sirotčí důchod zamítnou.

 4. Dobrý den, potřebovala bych poradit. Klientka má 2 děti, které pobírají sirotčí důchod. Starší syn, nyní oslavil 17 let, v srpnu 2018 ukončil 2. ročník střední školy, dál ve studiu nechce pokračovat. V září se zaevidoval na Úřadu práce a rozhodl se, že vstoupí do projektu, který pomáhá hledat práci s příslibem výdělku 15 000 Kč. Nyní by měl nastoupit na tréninkovou práci v rozsahu 80 hodin, podle toho se zaměstnavatel rozhodne, zda ho přijme na hlavní pracovní poměr.

  Matka se ptá, zda tomuto synovi bude odebraný sirotčí důchod, nebo jak má postupovat, když už nestuduje. Je ve velmi tíživé situaci. Stará se o mladší, mentálně retardované dítě. Nemůže pracovat a pobírá pouze sociální dávky. Ze sirotčího důchodu platí nájem. Předem děkujeme za Vaši odpověď.

  • Dobrý den, paní Cihlářová, podle zákona o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.) patří sirotčí důchod nezaopatřenému dítěti, což obvykle znamená životní fázi, kdy povinně chodíme do školy a potom maximálně do 26. roku věku, pokud mezitím probíhá další příprava na budoucí povolání (nebo kvůli zdravotním problémům není možné studovat ani pracovat).

   Tamtéž stojí: „Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené dítě také dítě, které je vedeno v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.“

   Já osobně této pasáži rozumím tak, že jakmile mladík začne vydělávat peníze, nárok na sirotčí důchod ztrácí, což byste měli okamžitě oznámit okresní pobočce České správy sociálního zabezpečení (OSSZ). Následně lze na Úřadu práce požádat o příspěvek na bydlení.

 5. Dobrý den, pobírám sirotčí důchod na syna, který má 16 let a studuje. Musí každý rok dokládat potvrzení o studiu?
  Děkuji. Bartošová

  • Dobrý den, paní Bartošová, Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vydala tiskovou zprávu, ve které mimo jiného píše: „Letní měsíce jsou obdobím, kdy ČSSZ převážně zasílá sirotkům – absolventům rozhodnutí o odnětí jejich sirotčího důchodu. Je to z toho důvodu, aby ověřila, zda studium příjemců sirotčích důchodů trvá, a je tedy splněna jedna z podmínek nároku na něj. Další podmínkou trvání jeho výplaty je, že sirotek dosud nedosáhl věkové hranice 26 let.“

   A dále: „Budoucím studentům středních nebo vyšších odborných škol, kteří pokračují po ukončení „devítiletky“ dále ve studiu, lze doporučit, aby si potvrzení o studiu na střední škole obstarali už koncem prázdnin, kdy většina škol již funguje. Potvrzení o studiu je důležitým dokladem, na základě kterého ČSSZ může nadále sirotčí důchod vyplácet.“

   A taky: „Ukončí-li nebo přeruší-li sirotek studium dříve, než bylo uvedeno v odevzdaném potvrzení o studiu, nebo pokud změní formu studia, je jeho zákonnou povinností tuto skutečnost do 8 dnů písemně sdělit ČSSZ. V případě, že by tak neučinil a nadále neoprávněně pobíral sirotčí důchod, má podle zákona povinnost vrátit vyplacený důchod, který mu nenáležel.“

   Z citované tiskové zprávy vyvozuji, že nemusíte potvrzení o studiu odevzdávat každý rok. Stačí, pokud tak učiníte při nástupu do nové školy nebo jiné zásadní změně, eventuálně po úřední výzvě. V potvrzení totiž taky uvádíte, kdy bude studium za normálních okolností ukončeno. Pokud by Váš syn odešel ze školy dříve (dočasně nebo definitivně), než bylo plánováno, nebo pokud by změnil formu studia, musíte (co nejdříve) informovat Českou správu sociálního zabezpečení.

 6. Dobrý den, vznáším dotaz naší klientky, s jejím souhlasem: Díky změně zákona získala nárok na sirotčí důchod, na 2 děti, a dostala zpětně za posledních 5 let vyplacenou částku ve statisících. Jakým způsobem může s těmito penězi nakládat? Potřebuje povolení soudu, nebo podle vlastního uvážení? Matka by ráda koupila například vybavení domácnosti, dětského pokoje, aby zvedla jejich životní úroveň. Ráda by taky zaplatila dětem školu.
  Děkuji.

  • Dobrý den, paní bakalářko, Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) mi na Váš dotaz poslala následující odpověď:

   „ČSSZ rozhoduje o přiznání dávky důchodového pojištění, tj. posuzuje, zda jsou splněny podmínky pro přiznání konkrétní dávky a zabezpečuje její výplatu oprávněnému příjemci. Tím je v případě sirotčího důchodu pro nezletilé děti obvykle zákonný zástupce (typicky rodič), případně soudem ustanovený opatrovník. Obecně platí, že zákonný zástupce či opatrovník je povinen s důchodem nakládat ve prospěch dítěte. Zákon o důchodovém pojištění v tomto směru žádné specifické požadavky či omezení nestanoví. V situaci, kdy se však ČSSZ dozví, že osoba s důchodem nenakládá ve prospěch dítěte, dá podnět k zahájení řízení (zpravidla v součinnosti s orgány sociálně-právní ochrany dětí), směřujícího k tomu, aby sirotčí důchod mohl být vyplácen příjemci, který tuto podmínku naplní.“

   Pasáž, kterou osobně považuji za klíčovou, jsem zvýraznil. Pokud tedy Vaše klientka za obdržené peníze nakoupí například nové vybavení domácnosti, dětského pokoje, zaplatí školné apod., podle mého názoru dokonale dodrží účel, ke kterému má sirotčí důchod složit: Jak píšete, pozvedne životní úroveň rodiny, tedy i dítěte.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno