Výchova mladé generace patří mezi nejkrásnější povolání, ale profesionální učitelé ve školách potřebují vysoké vzdělání. Někteří lidé nemají prostor nebo čas, aby studovali pedagogiku, a navíc nemohou ani reprodukovat svoje geny, aby počali a přivedli na svět biologické syny a dcery. Řešením bývá převzetí cizích, lépe řečeno opuštěných ratolestí do vlastní péče. Dobrodinec potom dostává od státu dávky pěstounské péče, definované zákonem č. 359/1999 Sb. a rozdělené podle konkrétního účelu. Pokud neuvedeme jinak, příspěvky jsou vypláceny měsíčně.

Dávky pěstounské péče na úhradu potřeb dítěte

Každý, i mladý člověk musí pořádně jíst, nosit slušné šaty, někdy taky používat dopravní prostředky atd. Všechny provozní náklady teoreticky pokrývá příspěvek na úhradu potřeb nezaopatřeného dítěte, počítaný podle věku a zdravotního stavu. Postižené chlapce a děvčata rozdělujeme do I., II., III., nebo IV. stupně, který vyjadřuje míru závislosti na pomoci jiné osoby. Dávky pěstounské péče 2019 zahrnují také jednorázovou rozjezdovou částku 25 000 Kč pro slečny a mladíky, kteří dosáhli zletilosti a jsou již zaopatření, tedy nejčastěji zaměstnaní a výdělečně činní.

Nezaopatřené dítě ve věkuZdravéZávislost I.Závislost II.Závislost III.Závislost IV.
do 6 let4 9505 1156 1056 4907 040
od 6 do 12 let6 1056 2157 4807 9758 635
od 12 do 18 let6 9857 0958 5809 1309 570
od 18 do 26 let7 2607 4258 9109 4609 900

Odměna pěstouna při dočasném a trvalém převzetí dítěte

Náhradní mateřství nebo rodičovství samozřejmě znamená spoustu práce, zvláště pokud vychováváte početnější skupinku. Dobrodinci mají nárok na odměnu, ovšem rozlišujeme 2 odlišné situace: Dítěti pomáháte buďto jenom dočasně a jste osoba v evidenci, anebo trvale a jste osoba pečující. V prvním případě dostáváte dávky pěstounské péče, i když máte zrovna takříkajíc volno. Proč? Osoba v evidenci možná zažívá větší emocionální vypětí, když poskytuje domov dalším a dalším dětem, a potom pokaždé prochází loučením.

Odměna osoby v evidenci

 • 20 000 Kč hrubého – i když nepečujete o žádné dítě
 • + 6 000 Kč hrubého – za dítě, svěřené na stálo

Odměna osoby pečující podle počtu dětí v pěstounské péči

 • 12 000 Kč hrubého – 1 dítě
 • 18 000 Kč hrubého – 2 děti
 • 30 000 Kč hrubého – alespoň 3 děti, nebo 1 dítě závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II., III., IV.
 • + 6 000 Kč hrubého – za každé další dítě svěřené do péče

Osoba pečující navíc ještě dostane jednorázový příspěvek při převzetí dítěte, podle jeho věku:

 • 8 000 Kč – do 6 let
 • 9 000 Kč – od 6 let do 12 let
 • 10 000 Kč – od 12 let do 18 let

Osoba pečující může dostat ještě příspěvek na nákup motorového vozidla

Dávky pěstounské péče mohou stoupnout díky novému dopravnímu prostředku. Ovšem tento příspěvek dostane pouze osoba pečující, která má nárok na odměnu „z důvodu péče o 3 děti“ a zakoupený vůz nepoužívá k výdělečné činnosti. Příspěvek činí 70 % pořizovací ceny automobilu nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však 100 000 Kč jednorázově, respektive nejvýše celkem 200 000 Kč v předešlých 10 kalendářních letech.

Dávky pěstounské péče 2019 mají omezení pro příbuzné

Zákonodárci věří, že pokrevní příbuzní mají být vzájemně solidární přirozeně, bez úplaty. Uvnitř svojí rodiny však přesto můžete dostávat dávky pěstounské péče, například pokud vychováváte 3 vnoučata, eventuálně 3 pravnoučata, případně 2 sourozence, nebo aspoň 1 dítě ve II., III. či IV. stupni závislosti. O osvojení nebo svěření ratolesti rozhoduje Okresní soud. Dávky pěstounské péče potom žádejte na pobočce Úřadu práce.

38 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, potřebovala bych vědět, dcera je u nás v pěstounství. Nyní v květnu 2016 je jí 19 let. Nyní již potřetí začíná první ročník studia. Mohla by ještě jednou, tzn. po čtvrté nastoupit do prvního ročníku?
  Děkuji. S pozdravem Šárka Pantůčková

  • Dobrý den, paní Pantůčková, dávky pěstounské péče jsou sice jiné téma, ale Vaše otázka mě zaujala. Předpokládám, že jde o veřejnou střední školu, protože například soukromý vzdělávací ústav pravděpodobně přijme studentku i počtvrté, pokud dostane zaplaceno. Koukám do namátkově otevřených školních řádů a ani tam nevidím explicitně definované omezení. Například zde píše Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o.: „Žákem školy se stává uchazeč na základě písemného rozhodnutí ředitelky školy:
   – po úspěšném přijímacím řízení;
   – po přestupu z jiné školy.“

   Toť vše, neuvádějí žádné další omezení, například ve smyslu „počtvrté už vás nepřijmeme“.

 2. Dobrý den, máme v pěstounské péči synovce. 26.3. mu bude 21 let. Studuje a chce pokračovat ve studiu. V lednu jsem nastoupila po rodičovské dovolené do práce a ihned se mi zmenšila o skoro 3 000 Kč odměna pěstouna. Brali jsme cca 8250 Kč a nyní nám chodí 5500 Kč. Chtěla bych se zeptat, z jakého důvodu. Na pracovním úřadě jsem to popravdě moc nepochopila. Děkuji za odpověď. Rychtrová

  • Paní Rychtrová, při výpočtu čisté mzdy hrají významnou roli různá zvýhodnění nejenom pro mladé rodiny, chudé a zdravotně postižené domácnosti, například takzvaná sleva na daňového poplatníka (2 070 Kč/měsíc), kterou ovšem můžete uplatnit jenom jednou. Doposud jste tak zřejmě činila při danění svojí pěstounské odměny, nyní tak zřejmě činíte ve svém „normálním“ zaměstnání (podepsala jste tam známý „růžový papír“). Tím pádem v případě pěstounské odměny o slevy přicházíte, strhává se celá daň z příjmu a vychází nižší čistá částka. Podrobnější rozbor najdete ve speciálním článku pod TÍMTO odkazem.

 3. Dobrý den, chtěla bych se zeptat: Chci si vzít sestru do péče – na co má nárok? Je jí 15 let. Děkuji.

  • Marie, pravděpodobně ano – psala mi přímo jedna čtenářka, že dostala do pěstounské péče 2 svoje mladší sourozence.

 4. Dobrý den, máme v péči vnuka, který chodí do učiliště – je mu osmnáct a od 1.4.2016 přeruší školu na tři měsíce (od 1.4.2016 do 30.6.2016) ze zdravotních důvodů. Chtěla bych se zeptat, když bude 1.9.2016 opět pokračovat, zdali má nárok po dobu těch třech měsíců na dávky pěstounské péče na potřeby. Díky předem za odpověď, Jiříková.

  • Paní Jiříková, myslím, že ano. V zákoně č. 359/1999 Sb. (o sociálně-právní ochraně dětí), § 47g mimo jiného stojí: „Příspěvek na úhradu potřeb dítěte nenáleží po dobu, po kterou je dítě v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež nebo v péči jiné osoby na základě rozhodnutí soudu nebo jiného příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů.“

 5. Dobrý den, mám v péči 17-leté děvče. Pracuji ještě na plný pracovní úvazek, kde odvádím samozřejmě sociální i zdravotní pojištění. Na naše děvče pobírám dávku pěstouna ve výši 8 000 Kč hrubého. Po zdanění a odvodu pojistného mi zasílají 5 500 Kč čistého. Přijde mi to jako nehorázné zdanění, lépe řečeno je to zlodějina. Odpoví mi někdo, proč takové daně? Jana

  • Jano, stát Vás vlastně chápe jako člověka, který má 2 zaměstnání a oba příjmy zdaňuje + strhává pojistné. Významnou roli přitom hraje sleva na poplatníka 2 070 Kč/měsíc, kterou ovšem můžete uplatnit jenom jednou – což zřejmě děláte na svém „normálním“ pracovišti. Budu počítat:

   Z hrubé pěstounské odměny musíme strhnout 11 % sociální a zdravotní pojištění = 880 Kč. Stát (jako každý zaměstnavatel) za Vás ovšem platí navíc ještě sociální a zdravotní pojištění ve výši 34 % hrubé mzdy (což se Vám pozitivně projeví v důchodu), čímž po zaokrouhlení na stokoruny nahoru získáme takzvanou super-hrubou mzdu 10 800 Kč, ze které vypočítáme 15% daň z příjmu = 1 620 Kč. Jelikož nemůžeme uplatnit slevu na poplatníka (kterou totiž už uplatňujete ve svém hlavním zaměstnání), musíme od hrubé mzdy 8 000 Kč odečíst celých 880 Kč i 1 620 Kč a dostáváme hubených 5 500 Kč čistého :-(.

  • Petro, pokud jste nízkopříjmová domácnost, můžete dostávat přídavky na děti – podrobné podmínky a částky najdete ve speciálním článku pod TÍMTO odkazem. Bohužel si ale nemyslím, že aktuálně máte nárok na některou z dávek pěstounské péče, pokud máte péči o vnuka ošetřenou pouze mimosoudně.

   V klíčovém zákoně č. 359/1999 (§ 47p, odstavec 2) totiž stojí: „Nárok na výplatu dávky pěstounské péče vzniká na základě vykonatelnosti rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem, splněním podmínek stanovených tímto zákonem pro vznik nároku na dávku pěstounské péče a na její výplatu a podáním žádosti o přiznání dávky pěstounské péče.“

 6. Dobrý podvečer, chtěla jsem se vás zeptat, zda mám nárok na odměnu pěstouna i po dosažení 18 let věku dítěte v případě, že dítě bude studovat?

  • Marci, myslím, že ano. Klíčový je tady pojem „nezaopatřené dítě“, který rozebírám pod TÍMTO odkazem. Nejvyšší hranici představuje 26 let věku, například pokud se dítě soustavně připravuje na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole.

   V zákoně o sociálně-právní ochraně dětí přitom stojí (§ 47p): „Podmínkou vzniku nároku na výplatu dávky pěstounské péče je písemný souhlas oprávněné osoby s tím, aby státní orgány a další právnické osoby a fyzické osoby sdělily orgánům sociálně-právní ochrany, pokud o dávce pěstounské péče rozhodují, vyplácí ji nebo kontrolují, skutečnosti prokazující nezaopatřenost dítěte (…)“.

   A dále mimo jiného také (§ 47i): „Nárok na odměnu pěstouna má osoba pečující a osoba v evidenci. Nárok na odměnu pěstouna má i osoba pečující nebo osoba v evidenci, jestliže nezaopatřené dítě56), které jí bylo svěřeno do péče, nemá po dosažení zletilosti nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte jen proto, že požívá důchod z důchodového pojištění, jehož výše je stejná nebo vyšší než uvedený příspěvek.“

   • Děkuji za odpověď. Naše sociální pracovnice mi sdělila jiné informace, ale následně jsem si přečetla zákon a tam stojí přesně toto, co jste mi napsal. Ještě jednou děkuji a přeji pěkný den. MARCI.

 7. dobrý večer,mám v pěstounské péči vnučku,která studuje 1.rok na střední škole.Po dosažení 18let,chce být samostatná a nechce být v pěstounské péči a bude dál studovat.Bude mít nárok na nějakou finanční podporu po čas studia?D+kuji za odpověd

 8. Dobrý den, mamka ve věku 65 let vychovává 2 vnučky: 13 a 9 let. Od roku 2017 je tady další vnučka: 5 let. Ve středu 1. 2. 2017 byla na Úřadě práce. Prý pokud je přímá příbuzná a taky kvůli věku nemá nárok na pěstounské dávky. Přitom má holky v péči již 5 let! Moc Vám děkuji za radu, jak postupovat. Hezký den. Marcel

  • Marcele, v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí, § 47j, odstavec 3, stojí:

   „Odměna pěstouna podle odstavce 1 písm. a) a b) náleží osobě pečující nebo osobě v evidenci, která je rodičem nebo prarodičem otce nebo matky svěřeného dítěte, pouze v případech hodných zvláštního zřetele, zejména s ohledem na sociální a majetkové poměry osoby pečující nebo osoby v evidenci a jejich rodiny a s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dítěte. Pro účely rozhodnutí o přiznání odměny pěstouna je krajská pobočka Úřadu práce povinna si vyžádat vyjádření příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.“

   V citovaných odstavcích a) a b) je přitom vyčíslena odměna pěstouna, pokud pečuje o 1 nebo 2 děti. V následujících odstavcích c) a d) je potom vyčíslena odměna pro pěstouna, který pečuje o 3 děti, nebo aspoň o jedno těžce postižené dítě (ve stupni II., III. nebo IV.). Zákon tedy chápu tak, že pokud Vaše maminka získala svoje 3 vnučky do pěstounské péče soudním rozhodnutím, má právo na odměnu pěstouna.

   Pro jistotu zdůrazňuji, že potřebuje soudní rozhodnutí – což ovšem pro Vás možná není nová informace. Pokud Vaše maminka tuto podmínku splňuje, a Úřad práce přesto odmítá vyplácet pěstounské dávky, napište veřejné ochránkyni práv (ombudsmance) na e-mailovou adresu: podatelna@ochrance.cz nebo zavolejte na telefonní číslo 542 542 888.

 9. Dobrý den. Mám v pěstounské péči tři děti, z toho jeden chlapec je v učilišti a jeden chlapec závisí na cizí pomoci, ve 3. stupni. Dostala jsem jednorázový příspěvek na automobil. Zajímá mě následující: Až vnuk, kterému je již 19 let, přestane studovat a pokud neuplyne pětileté lhůta od obdržení příspěvku – zdali budu muset peníze vracet. Ptám se, protože jsem do automobilu investovala taky svoje vlastní peníze. Díky předem za odpověď. Jiříková

  • Dobrý den, paní Jiříková, o odpověď jsem pro jistotu požádal tiskovou mluvčí Úřadu práce Kateřinu Beránkovou, která odepsala následující:

   „V období následujících 5 let od poskytnutí příspěvku musí mít pěstoun v péči alespoň 1 dítě a nesmí osobní motorové vozidlo, na které byl poskytnut příspěvek, prodat, darovat, používat pro výdělečnou činnost. V případě, že pěstoun poruší některou z výše uvedených podmínek, je povinen vrátit poměrnou část příspěvku. Výjimkou je situace, kdy pěstoun přestane vykonávat pěstounskou péči (nepečuje ani o 1 dítě) z vážných zdravotních důvodů.“

  • Jarko, díky za výborný postřeh. Ano, správně naznačujete, že zmrazení zdaňovaných pěstounských dávek v době, kdy stoupají platy ve veřejném sektoru i zaručené mzdy, lze považovat za diskriminaci. Sepisuji seznam podobných trhlin v zákonech, který chci adresovat veřejné ochránkyni práv, takže tam přidám Vaši oprávněnou výtku. Ještě jednou díky a přeju Vám vše dobré, navzdory občasným absurditám kolem nás.

   • Dobrý den, Petře, prý dostaneme přidáno, jenže nikde nemohu najít, kolik – máte přístup k návrhu?

    A ještě jedna nesrovnalost, kterou jsem zkoušela poslat přes Facebook.com ministryni: Pokud nepříbuzný pěstoun sám dostane dítě do péče, které bývá často nemocné, nemůže sehnat práci. Takže potřebuje sociální podporu. V případě příspěvku na bydlení sice nejsou pěstounské dávky brané jako příjem, ale ani dítě není započítané do společné domácnosti, přestože tam trvale žije. Proč? Pěstouni totiž nemají právo, aby dítě přihlásili do trvalého pobytu, podle kterého stát sčítá osoby ve společné domácnosti. Mohli bychom požádat o nápravu? Stačilo by do příslušného právního předpisu dopsat „nebo dítě v dlouhodobé pěstounské péči“. Děkuji. Markéta

    • Dobrý den, Markéto, ano, od Nového roku 2018 stoupne: odměna pro osobu pečující většinou o 50 % a příspěvek na potřeby dítěte o 10 %. Podrobnosti jsem sepsal ve speciálním článku pod TÍMTO odkazem.

     Pokud jde o příspěvek na bydlení, podle Vašich slov možná stát diskriminuje některé chudé domácnosti. Podobné případy poměrně úspěšně řeší Veřejný ochránce práv (ombudsman, respektive nyní ombudsmanka), e-mailovou adresu pro podání podnětu najdete pod TÍMTO odkazem. (Osobně mě zajímá: Kde tedy má dítě oficiálně trvalé bydliště, když ne u Vás?)

 10. Dobrý den, mám své nezaopatřené děti ve věku 2 a 6 let, a mám v pěstounce neteř, které je 12 let. Pokud tedy pečuji o 3 děti, mohu dostat příspěvek na automobil? Dvě své vlastní děti mám také soudně svěřené, jelikož nejsem s jejich otcem. Mockrát děkuji za informaci a přeji hezký zbytek večera.

 11. Dobrý den, mám dotaz ohledně paragrafu, vystaveného doktorem pro dítě v pěstounské péči. Má ho pěstoun hlásit na Úřadu práce? Jaké budou případně důsledky pro výši pěstounské dávky, prosím? Děkuji za odpověď. Klara

  • Dobrý den, Kláro, paragrafů máme v zákonech mnoho, nevím, který přesně myslíte. Ale určitě existují situace, kdy byste lékařskou zprávu měla Úřadu práce ukázat – například pokud lékař konstatuje, že dítěti současná pěstounská péče neprospívá a doporučí jeho přesunutí jinam, třeba někam do ústavu. Předpokládám, že tohle není Váš případ a pěstounský příspěvek budete nadále pobírat v dosavadní výši, ale raději uvádím nejhorší možný scénář a pro klid duše Vám radím, abyste úřadu sdělovali spíše více, než méně.

   • Dobrý den, pane Petře, paní myslela nemocenskou. Paragraf bývá používán při nemoci dítěte, o které ovšem pečuje. Takže oficiálně jde o nemoc pěstouna, ale nemocenskou musí odevzdat a při delším marodění přijde taky o pěstounské dávky.

  • Dobrý den, paní Matysová, dávky pěstounské péče jsou účtované jako mzda od zaměstnavatele (před vyplacením čisté částky se odečítá záloha na daň z příjmu, sociální a zdravotní pojistní; nedostáváte na ruku celou hrubou sumu, na rozdíl od podnikatelské činnosti, kdy všechno odvádíte teprve dodatečně), takže tento příspěvek zapiště jako příjem ze závislé činnosti, stejně jako plat.

   Podrobnosti o daňovém přiznání najdete pod TÍMTO odkazem. Na oficiálním státním portálu existuje elektronický formulář; pokud víte, kam který příjem přiřadit (do podnikání, nebo závislé činnosti) a máte výplatní pásky, systém Vám po zadání základních údajů leccos sám dopočítá.

   • Zdravím Vás, Petře, chci se jenom zeptat, zda máte nějaké nové informace ohledně odměny pěstounů. Psali jsme si 10.2.2017. Děkuji za odpověď. Jarka

    • Taky Vás zdravím, Jarko, bohužel zatím o žádné změně nevím. Jakmile nějaké nové informace získám, aktualizuji článek nahoře. Zatím Vám přeju – v rámci možností – vše dobré.

 12. Dobrý den, chtěla jsem se zeptát, mám vnučku v peči je jí 16 let,a ted nedávno jsem si požadala o dítě v pěstounské péčí. Jelikož vnučku mame od narození, a když jsem si podala žádost, tak socialnice ktérá si vyžadala vypis z trestního rejstřiku, kde jsem jako 16ti letá měla problém s jednou kámaradkou a byl s toho soud, což ani jsem něvěděla že jsem měla podmínku 3 měsíce, a socialnice se mě ptala proč jsem měla tuto podmínku což je tomu 40 let. Já se ted vás ptám jestly je možne zasahovat do takové historie vic jak 40 let děkují Alena

 13. Dobrý den cera v 15 měla dítě samozřejmě jsem ho měla v péči vnuka po dobu než bude mít 18 let ale cera se nechtěla starat tak to nadále dala na mne a máme ho v péči, vše jsem probírala dávky ,jakmile ji bílí 18let soud schválil že jsme penstouni a uřad mi schválil potřeb dítěte a odměnu ne děkuji, a mimo chodem chtěla by si vzít 2 neteře do péče matka bude ve výkonu trestů budu mít nárok na odměnu?děkuji

 14. Dobrý den chci si vzít do pěstounské péče 1 roční holčičku kolik budu brát měsíčně když manžel chodí do práce

 15. Dobrý den pane Petře ,měl by stě jako novinář,trošku víc vypnout do Krajského úřadu který rozhoduje o tom kam děti umístí.proc mám pocit ,že Úřady propagujji ústavy. Druhořadí pěstouni nemají šanci dostat 2 dítě. Všechno jsou jen lži co vypráví na úřadech.Jak děti by měli mít domov. Stát vynakládá Úřadům dost peněz na různá školení. V průměru 4hodinove školení pro pěstouny je tak zhruba 2500.Zadatel musí projít 72hodin školení. Když dobře pro jednoho žadatele cirka 7000kc.pak se dozvíte ,že stě starej, jo oni paní psychologové ryzikovy faktor.Kdyz sedí 40let psycholožka na úřadě.postkomunistycka není toto ryzykovi faktor.Proc ty úřady někdo nekontroluje kolik dětí umístí Středočeský kraj do rodin.Jak ty děti k tomu přijdou.,co by mohli mít rodinu,ač předpoklady jsou,Středočeský kraj to nezajímá.Co tam sedí za lidi,kolik dětí by mohlo mít rodinu a zázemí a nemá protože na kraji sedí lidi kteří tam nemají co dělat.Za všechny pěstouny mini a budoucí

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno