Česká republika zachraňuje svoje chudé občany, aby nespadli na společenské dno. Oprávněným žadatelům vyplácí peníze anebo rozdává poukázky na nákup nutného zboží, na bydlení, či na opravu základních domácích spotřebičů. Zrekapitulujme, komu mohou pomoci sociální dávky v roce 2021.

  • O pomoc požádejte nejbližší pobočku Úřadu práce, podle svého trvalého bydliště.
  • Musíte vyplnit a odevzdat oficiální žádost, abyste zjistili, zda splňujete zákonná kritéria.
  • Rozlišujeme 13 nepojistných sociálních dávek, každá má specifický účel.
  • Některé vypadají podobně, ale přitom tvoří komplexní a provázaný celek.

Dávky pomoci v hmotné nouzi

Základy společenské solidarity představuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, kde najdeme 3 položky:

Dávky státní sociální podpory

Lidskou důstojnost zachraňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, který formuluje 5 hlavních pilířů:

Dávky pro zdravotně postižené

Dlouhodobě nemocní občané naleznou zastání v zákonech č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Výplata a kompenzace pro pěstouny

Zachránci opuštěných chlapců a děvčat získají oporu v zákonu č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

  • Odměna osoby v evidenci znamená výplatu pro člověka, který zůstává v pohotovosti.
  • Příjmy pěstouna jsou jednorázové (při převzetí dítěte, na auto) a pravidelné (mzda, na úhradu potřeb dítěte).

Pojistné „sociální dávky“ v roce 2021

Právě jsme vyjmenovali solidární programy pro chudé lidi, kteří skončili špatně navzdory svojí snaze, nebo třeba nikdy nepracovali. Pokud vyděláváte a platíte státu povinné odvody, pravděpodobně dostanete víc.

Jakmile nastane příslušná pojistná událost (nemoc, stáří apod.), dlouhodobí plátci sociálního pojištění mají nárok na: podporu v nezaměstnanostinemocenskou, mateřskou nebo otcovskou, ošetřovné, starobní, vdovský či vdovecký, sirotčí a invalidní důchod. O první uvedenou pojistnou dávku případně požádejte na Úřadu práce, ostatní přiznává Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ, v Praze PSSZ, v Brně MSSZ).

Zdroj úvodní ilustrační fotografie: pixabay.com

21 KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno