Manželé spolu obvykle sdílejí domácnost, rodinný rozpočet a také určitá majetková práva. Proto jakmile zemře vdaná důchodkyně nebo ženatý důchodce, pozůstalý partner získává nárok na vdovecký či vdovský důchod. V roce 2021 tato pojistná dávka stoupá: základní složka na 3 550 Kč, zbytek valorizujeme o 7,1 %.

Na pohřebné mají nárok jenom mladé rodiny, ovšem všechny nízkopříjmové domácnosti mohou čerpat řadu jiných sociálních dávek: například příspěvek na živobytí a bydlení, vyrovnávací doplatek a mimořádnou okamžitou pomoc.

Možná vám přilepší také důchod: starobní, invalidní, vdovecký nebo vdovský. Prostudujme poslední dva pojmy, kterými vlastně označujeme prodlouženou výplatu pojistné dávky, ve prospěch pozůstalého manžela nebo manželky.

Podmínky pro vdovecký a vdovský důchod v roce 2021

Pravidla nalistujeme v zákoně č. 155/1995 Sb. (o důchodovém pojištění), kde zaostříme na paragrafy 49, 50 a 51. O vdovecký nebo vdovský důchod požádejte na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ, v Praze PSSZ, v Brně MSSZ), podle místa svého trvalého bydliště. Budete potřebovat občanský průkaz, oddací a úmrtní list, abyste doložili, že váš životní partner nebo partnerka zemřel/a. Stejné požadavky platí jak pro vdovský, tak pro vdovecký důchod.

Na tuto pojistnou dávku máte nárok, pokud váš manžel

 1. pobíral starobní nebo invalidní důchod
 2. délkou svého sociálního pojištění splňoval podmínku pro invalidní důchod
 3. zemřel následkem pracovního úrazu.

Jak dlouho chodí peníze úspěšným žadatelům

Vdovský důchod můžete pobírat jeden rok ode dne, kdy manžel zesnul. Nebo neomezeně dlouho, pokud splňujete některou následující podmínku:

 • Dosáhl/a jste svého důchodového věku.
 • Vašemu mužskému vrstevníkovi zbývají maximálně 4 roky do důchodového věku.
 • Jste invalidní ve III. stupni.
 • Pečujete o vlastní/osvojené dítě, které je nezaopatřené nebo závislé na cizí pomoci (minimálně ve II. stupni) a patřilo do vaší rodiny ještě předtím, než partner zemřel.
 • Pečujete o rodiče (matku, otce, tchyni, tchána), závislého na cizí pomoci (minimálně ve II. stupni).

Vdovský nebo vdovecký důchod může být obnoven, pokud aspoň jednu podmínku splníte do 2 let. Ale jakmile uzavřete nové manželství, nárok na tuto pojistnou dávku zaniká.

Jaké složky má vdovecký a vdovský důchod

 1. Takzvaná základní výměra představuje desetinu celostátní průměrné hrubé měsíční mzdy. (Doposud vycházelo 3 490 Kč, v roce 2021 valorizujeme o 60 Kč na 3 550 Kč.) Zbytku starobního, vdovského i vdoveckého důchodu říkáme procentní výměra.
 2. Standardně připočítáváme polovinu procentní výměry, na kterou měl nebožtík nárok jakožto senior nebo invalida III. stupně. Ale pokud sama vdova také už pobírá důchod, ještě provedeme kontrolu. Porovnáme polovinu jeho procentní výměry – a celou její procentní výměru. Do vdovského důchodu následně započítáme celou vyšší částku a polovinu nižší částky. (Od Nového roku 2021 valorizujeme procentní výměru o 7,1 %.)
 3. Sečteme základní a (souhrnnou) procentní výměru, a máme výsledek.

Vdovecký důchod po manželce – názorný příklad

Této pojistní dávce říkáme podle slova vdovec. Vdovecký důchod tedy logicky dostává muž, kterému zemřela manželka – buďto stářím, anebo ze zdravotních důvodů.

Příklad: V roce 2021 zemře manželka, která na poslední kalendářní měsíc dostane starobní důchod 13 000 Kč. Vdovec bude ještě v takzvaném produktivním věku, příjmově naprosto závislý na své mzdě. Jeho vdovecký důchod potom vyjde na 8 275 Kč/měsíc = základní výměra 3 550 Kč + polovina z procentní výměry po manželce (rozdíl mezi 13 000 Kč a 3 550 Kč, dělený dvěma).

Vdovský důchod po manželovi – ukázkový výpočet

Této pojistné dávce říkáme podle slova vdova. Vdovský důchod tedy dostává žena, které zemřel starý nebo nemocný manžel.

Příklad: V roce 2021 zemře manžel, který na poslední kalendářní měsíc dostane starobní důchod 16 000 Kč. Vdova, taktéž penzistka, bude tou dobou sama pobírat 14 500 Kč. Po započítání vdovského důchodu dostane více: dohromady 17 613 Kč/měsíc (základní výměru 3 550 Kč + svoji původní procentní výměru 10 950 Kč + čtvrtinu procentní výměry po nebožtíkovi, čili 3 113 Kč).

Autorka úvodní ilustrační fotografie: Sabine van Erp

61 KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno