Manželé spolu obvykle sdílejí domácnost, rodinný rozpočet a také určitá majetková práva. Proto jakmile zemře vdaná důchodkyně nebo ženatý důchodce, pozůstalý partner získává nárok na vdovecký či vdovský důchod. V roce 2022 tato pojistná dávka stoupá: základní složka na 3 900 Kč, zbytek valorizujeme o 1,3 % + 300 Kč.

Na pohřebné mají nárok jenom mladé rodiny, ovšem všechny nízkopříjmové domácnosti mohou čerpat řadu jiných sociálních dávek: například příspěvek na živobytí a bydlení, vyrovnávací doplatek a mimořádnou okamžitou pomoc.

Možná vám přilepší také důchod: starobní, invalidní, vdovecký nebo vdovský. Prostudujme poslední dva pojmy, kterými vlastně označujeme prodlouženou výplatu pojistné dávky, ve prospěch pozůstalého manžela nebo manželky.

Podmínky pro vdovecký a vdovský důchod v roce 2022

Pravidla nalistujeme v zákoně č. 155/1995 Sb. (o důchodovém pojištění), kde zaostříme na paragrafy 49, 50 a 51. O vdovecký nebo vdovský důchod požádejte na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ, v Praze PSSZ, v Brně MSSZ), podle místa svého trvalého bydliště. Budete potřebovat občanský průkaz, oddací a úmrtní list, abyste doložili, že váš životní partner nebo partnerka zemřel/a. Stejné požadavky platí jak pro vdovský, tak pro vdovecký důchod.

Na tuto pojistnou dávku máte nárok, pokud váš manžel

 1. pobíral starobní nebo invalidní důchod
 2. délkou svého sociálního pojištění splňoval podmínku pro invalidní důchod
 3. zemřel následkem pracovního úrazu.

Jak dlouho chodí peníze úspěšným žadatelům

Vdovský důchod můžete pobírat jeden rok ode dne, kdy manžel zesnul. Nebo neomezeně dlouho, pokud splňujete některou následující podmínku:

 • Dosáhl/a jste svého důchodového věku.
 • Vašemu mužskému vrstevníkovi zbývají maximálně 4 roky do důchodového věku.
 • Jste invalidní ve III. stupni.
 • Pečujete o vlastní/osvojené dítě, které je nezaopatřené nebo závislé na cizí pomoci (minimálně ve II. stupni) a patřilo do vaší rodiny ještě předtím, než partner zemřel.
 • Pečujete o rodiče (matku, otce, tchyni, tchána), závislého na cizí pomoci (minimálně ve II. stupni).

Vdovský nebo vdovecký důchod může být obnoven, pokud aspoň jednu podmínku splníte do 2 let. Ale jakmile uzavřete nové manželství, nárok na tuto pojistnou dávku zaniká.

Jaké složky má vdovecký a vdovský důchod

 1. Takzvaná základní výměra představuje desetinu celostátní průměrné hrubé měsíční mzdy. (Vloni vycházelo 3 550 Kč, v roce 2022 valorizujeme o 350 Kč na 3 900 Kč.) Zbytku starobního, vdovského i vdoveckého důchodu říkáme procentní výměra.
 2. Standardně připočítáváme polovinu procentní výměry, na kterou měl nebožtík nárok jakožto senior nebo invalida III. stupně. Ale pokud sama vdova také už pobírá důchod, ještě provedeme kontrolu. Porovnáme polovinu jeho procentní výměry – a celou její procentní výměru. Do vdovského důchodu následně započítáme celou vyšší částku a polovinu nižší částky. (Od Nového roku 2022 valorizujeme procentní výměru o 1,3 % + 300 Kč.)
 3. Sečteme základní a (souhrnnou) procentní výměru, a máme výsledek.

Vdovecký důchod po manželce – názorný příklad

Této pojistní dávce říkáme podle slova vdovec. Vdovecký důchod tedy logicky dostává muž, kterému zemřela manželka – buďto stářím, anebo ze zdravotních důvodů.

Příklad: V roce 2022 zemře manželka, která na poslední kalendářní měsíc dostane starobní důchod 14 000 Kč. Vdovec bude ještě v takzvaném produktivním věku, příjmově naprosto závislý na své mzdě. Jeho vdovecký důchod potom vyjde na 8 950 Kč/měsíc = základní výměra 3 900 Kč + polovina z procentní výměry po manželce (rozdíl mezi 14 000 Kč a 3 900 Kč, dělený dvěma).

Vdovský důchod po manželovi – ukázkový výpočet

Této pojistné dávce říkáme podle slova vdova. Vdovský důchod tedy dostává žena, které zemřel starý nebo nemocný manžel.

Příklad: V roce 2022 zemře manžel, který na poslední kalendářní měsíc dostane starobní důchod 16 000 Kč. Vdova, taktéž penzistka, bude tou dobou sama pobírat 14 500 Kč. Po započítání vdovského důchodu dostane více: dohromady 17 525 Kč/měsíc (základní výměru 3 900 Kč + svoji původní procentní výměru 10 600 Kč + čtvrtinu procentní výměry po nebožtíkovi, čili 3 025 Kč).

Autorka úvodní ilustrační fotografie: Sabine van Erp

131 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, manžel zemřel 5.7.2011, až do spna 2018 jsem pobírala vdovský důchod / dcera studovala / jsem ročník 1966, mám nárok na opětovné vylpácení vd, důchodu? /

 2. P. Woff, v bodě č. 2 píšete: Od Nového roku 2022 valorizujeme procentní výměru o 1,3 % + 300 Kč.

  Ale do výpočtu vdoveckého důchodu (alespoň mého) je započítáno jen zákonné přidání.

  Podíl z částky navíc (300/4 Kč) není brán při výpočtu v úvahu.

  • Vasile, zkopíruji sem klíčovou pasáž vládního nařízení č. 356/2021 Sb.:

   Zvýšení důchodů v roce 2022

   (1) Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2022 se zvyšují od 1. ledna 2022 tak, že
   a) základní výměra důchodu se zvyšuje o 350 Kč měsíčně,
   b) procentní výměra důchodu se zvyšuje
   1. o 1,3 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje, a
   2. o 300 Kč; jsou-li splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů, zvyšuje se o tuto částku ten důchod, který se vyplácí v plné výši.

   (2) Je-li důchod upraven pro souběh s jiným důchodem nebo se vyplácí ve výši poloviny anebo se nevyplácí pro souběh s výdělečnou činností, upraví se při změně výše vypláceného důchodu, která souvisí s důvody úpravy důchodu, nebo při obnovení výplaty důchodu zvýšení procentní výměry důchodu podle odstavce 1 písm. b), a to podle té výše procentní výměry důchodu, která náleží ode dne této změny nebo obnovení výplaty důchodu. Procentní výměry vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů se zvyšují, jen jestliže nebyly vyměřeny z procentních výměr důchodů zvýšených podle odstavce 1.“

 3. Dobrý den,
  v roce 1997 jsem ovdověla. Manžel byl v té době v invalidním důchodu. Do letošního března jsem pobírala vdovský a sirotčí důchod. V srpnu mi bylo 51 let. Budu mít nárok na obnovu vdovského důchodu v mých 55 letech? A výše vdovského důchodu bude stejná jako dosud?
  Děkuji.

 4. Dobrý den, v případě, že splním podmínku pro pobírání vdoveckého důchodu déle než jeden rok – pečuji o tchýni závislou na pomoc ve druhém stupni – musíme žít ve společné domácnosti ? Děkuji.

 5. Dobrý den Petře.
  Můj dotaz zní: Ovdověla jsem v roce 1997 a vdovský důchod budu pobírat společně se sirotčím do roku 2020, kdy můj věk dosáhne 52 let. Mohu si ve svých 55 letech zažádat opět o vdovský důchod? A bude tato částka stejná? Jsem ročník 1968. Děkuji za odpověď. Pavla

 6. dobrý den,
  Jsem spolu se svým mužem 52 let, před 14 lety jsme se rozvedli, ale stále bydlíme spolu a domácnost funguje stále stejně. Rozvod byl z důvodu ponechaní majetku po rodičích. V případě odchodu jednoho z nás , máme nárok na nějakou částku vdovského důchodu.

  Děkuji za odpověď

 7. Dobrý den, mysel jsem si, že při souběhu důchodů bere pozůstalý manžel vyšší z obou důchodů a z toho nižšího je mu vypočten vdovský resp. vdovecký. Toto už neplatí? Děkuji Tomáš

 8. Dobrý den, jsem vdova, manžel zemřel v 9/2017, byl v plném invalidním důchodu, narozen 1962. Já ještě pracuji, jsem ročník 1960 vychovali jsme 2 děti. Prosím mám nárok na vdovský důchod i po roce od úmrtí. Mohu požádat na OSSZ?Děkuji za odpověd. Marcela

 9. Dobrý den,
  při výpočtu vdovského důchodu dle Vaší kalkulačky vychází při vysokém důchodu zemřelého nižší výsledek, než při použití jiných kalkulaček (naseduchody.cz, finance.cz, …). Rozdíl je v tom, že Vy započítáváte pouze 25% procentní výměry (PV) důchodu zemřelého, ostatní kalkulačky porovnávají výši PV vlastního důchodu a vdovského důch. (= 50% PV zemřelého) a následně započítavají vyšší hodnotu celou a z nižší jen 1/2 – výsledkem je pak součet obou důchodů dělený dvěma.
  Který výpočet je správný?
  Děkuji za odpověď

 10. Dobrý den, pokud manželé mají trvalé pobyty na jiných adresách a jeden zemře, získává ten druhý nárok na vdovský důchod?

  • Dobrý den, Kateřino, společná adresa trvalého pobytu není nutná. Nárok na vdovskou/vdoveckou dávku obvykle vzniká, pokud manžel/ka v době smrti měl/a nárok na starobní nebo invalidní důchod, případně pokud zemřel/a následkem pracovního úrazu.

   Zákon č. 155/1995 Sb. však obsahuje taky větu: „Osobám, které nemají na území České republiky trvalý pobyt nebo které se na území České republiky obvykle nezdržují, se vyplácí důchod ve výši odpovídající době pojištění a náhradní době pojištění získaným na území České republiky.“

 11. Dobrý den, mě mamince teď skončil VDO sky du hod má 5 let do duchodu je nějaká možnost na obnovení vdovskeho důchodu během odvolání 2 let?

 12. Dobrý den jsem vdova od r.1992 kdy mi bylo 23 let.slyšela jsem ,že po dovršení m ých 50.let bych mohla dostat nazpět vdovský důchod? je to pravda ???a jeste mam invalidní důchod 1. stupně. pokud ano musím o něj požádat.. Manžel měl pracovní úraz. Dekuji.

 13. Dobrý den,chtěla bych se zeptat co bude po roce,kdy mi skončí výplata vdovského důchodu a nesplňuji žádnou uvedenou podmínku.Manžel zemřel 15.12.2017 byl ve starobním důchodu.Já jsem také příjemce starobního důchodu.O kolik se mi sníží příjem? Děkuji za odpověď.

 14. Je mi 65 let a zemřel mi manžel, zažádala jsem o vdovský důchod. Vše v pořádku. Dotaz: Společně jsme pečovali o autistického syna, 33-letého. Sice pobírá invalidní důchod III. stupně a příspěvek na péči. Ale někdo mi říkal, že mám syna nahlásit při žádosti o vdovský důchod. Ano, nebo ne? Je braný jako zaopatřené dítě – dospělý?

  • Paní Morová, podle zákona o důchodovém pojištění sice dítě považujeme za nezaopatřené, například když „z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost“, „nejdéle však do 26. roku věku“. Svého syna byste měla nahlásit, pokud by hrozilo, že Vám po 1 roce vdovský důchod zanikne. Na dávku byste měla nadále nárok například za podmínky, že pečujete „o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)“, případně dosáhnete-li důchodového věku (možností existuje víc, ale předpokládám, že jedna z těchto Vám postačí).

 15. Loni v srpnu jsem ovdověl . Manželce bylo 63let a 4 měsíce. Já mám dnes 67 narozeniny. Oba jsme byli důchodci, já přes čtyři roky, žena rok a půl. Budu mít nárok na vdovecký důchod i po roce?

  á

 16. Dobrý den, jsem vdova, manžel zemřel v květnu 2015 náhle ve věku 57 let. Já jsem ročník 1961 nejsem v invalidním důchodu a na starobní důchod si také ještě počkám přesto všechno mám dotaz jestli náhodou nemám nárok na vdovský důchod.Děkuji za odpověď Květa

 17. Dobrý den, zemřela mi v březnu 2018 maminka – 73 let, tatínek – ročník 1943 je po ochrnutí poloviny těla umístěn v penzionu s celodenní péčí. Jeho důchod je ve výši 12 556 Kč, maminčin důchod byl 9 498 Kč. Má tatínek nárok na vdovecký důchod? Předem děkuji za odpověď.

 18. manžel zemřel 6/2017, do starobního důchodu bych měla nastoupit 11/2019 ( nar.1959, 3 děti), nyní pečuji o 90letou matku, která má přiznaný příspěvek na péči II.st. Budu mít vyplácen vdovský důchod déle, než 1 rok? V případě, že nastoupím do předčasného důchodu, budu mít také nárok na vdovský důchod. Matka je po CMP a potřebuje celodenní péči. Děkuji

 19. Dobrý den. Ovdověla jsem 26.4.2017. Teď pobírám 1 rok vdovský důchod. Manžel byl 7 let invalida III. stupně. Narodila jsem se
  18.11.1961. Budu mít prosím šanci na další pobírání vdovského důchodu? Myslím tím ten případ s dosažením věku muže stejného
  data narození.
  Děkuji za odpověď.

 20. Dobrý den, prosím dosáhla by vdova na vdovský důchod, pokud by pečovala o tchýni svého syna? Děkuji za odpověď Jana

 21. Dobry den
  Chci se pouze zeptat jak je mozne stale lete pobirat vdovsky duchod i v pripade ze dotycny ma sice nezletile deti ale uz s novou partnerkou se kterou od smrti manzelky zije ve spolecne domacnosti?..neni v tom trochu vetsi „dira“.. Dekuji za odpovef

 22. dobry den ,jsem vdova 54 let pobíram vdovsky a sirotčí syn jak skoncí školu asi za rok budu mít narok na duchod po manželovi letos budu mít 55 let děkuji marta

 23. dobry den manzel mi zemrel v r 2016 nar.1964 ja narozena 1964 dve deti ziji sama v podnajmu mam nárok na vdovsky duchod dekuji

 24. Dobrý den, jsem vdova, ovdověla jsem v roce 2005. Manželovi bylo 44 let a mně taky. Mám dvě děti, tehdy bylo synovi 23 let a dceři 20 let. Dcera byla 3 měsíce zaměstnaná a syn byl na pracovním úřadě, až do mých 50 let jsem ho živila, protože nevydělával. Mám nárok na vdovsky důchod?
  Lída

  • Dobrý den, paní Pochobradská, měl Váš pan manžel v době smrti nárok na invalidní důchod, nebo zemřel kvůli pracovnímu úrazu? Pokud na obě možnosti odpovídáte záporně, neměla jste bohužel ani Vy nárok na vdovský důchod.

  • Dobry den mam invalidni duchod 3 stupne je mi 64 let.Manzel byl ve starobnim duchodu pobiral 13 500 kc.Já 10 400 kc.Kolik budu brat vdovsky duchod?Dekuji

 25. Dobrý den,manžel mě zemřel v roce 2009,můj věk byl 45let,pobírala jsem po něm jeden rok vdovský důchod. Budu mít někdy nárok na vdovský důchod? Děkuji Jitka

 26. Dobrý den.
  Prosím o informaci, zda budu pobírat vdovecký důchod i po roce, za těchto podmínek-JSEM STAROBNÍ DŮCHODCE, MŮJ DŮCHOD BYL 13071 Kč, vdovecký pobírám od 15.8.2017 a činí 2771 Kč. Před odchodem do důchodu jsem měl invalidní důchod 3.stupně. Je mi 66 a půl roku. Procentní výměra starobního důchodu manželky činila 11081 Kč.
  Děkuji za odpověd, Sádlo Písek.

 27. Dobrý den, v srpnu 2017 mi zemřel manžel,který pobíral starobní důchod 15692,já mám také starobní důchod 6261 kč ale ještě mám soudně v péči vnuka kterému bude v lednu 5 let.Jaký budu mít prosím vdovecký důchod?

 28. 8 srpna 2014 MI UMŘEL NAHLE MANŽEL BYLO MU 52 LET I MĚ V TEN ROK BYLO 52 let .dostala jsem podle zákona jeden rok vdovsky důchod letos po mych 55.dovršenych let jsem žadala o obnovení bylo mi řečeno že už nikdy nebudu mít nárok brat ani minimalni častku vdovského duchodu že manžel umřel příliš brzy to mě přijde jako úplny nesmysl .jsem žena s vydělkem minimální mzdy a nejsem vdana a nemam nikoho kdo by mě dotoval a je těžké vyžít s takovéu almužnou děkuji za odpověd edit -peta

 29. dobry den,jsem vdova od 11. 8 2014 ŽADALA JSE O OBNOVU VDOVSKÉHO DŮCHODU PO MANŽELOVI BYLO MI ŘEČENO ŽE UŽ NIKDY NIC NEDOSTANU JE MI 55 LET NEJSEM ZNOVU VDANÁ MANŽEL KDYŽ UMŘEL MU BYLO 52 LET ALE NIKDO MI NEDOKAZAL VYSVĚTLIT PROČ UŽ NIKDY NEMAM NAROK BRAT NEJAKOU ČASTKU KDYŽ JINÍ LIDE KOLEM MĚDOSTAVAJI DĚKUJI ZA ODPOVĚD EDIT- PETA

 30. Dobrý den, prosím o vysvětlení, ztrácím se v tom. Mamince je 82 let, má příspěvek k invaliditě II.stupně, důchod má ve výši 8.700 Kč. Letos zemřel v červnu můj 88 letý tatínek, který měl důchod 16 tisíc, ve kterém měl příspěvek 2.500 Kč za dobu pobytu v PTP. Nárokovali jsme poměrnou částku za PTP a vdovský důchod. Po dobu třech měsíců mamince přichází na účet 4.187 korun k jejímu důchodu, výměr jí zatím nedošel. Ptám se, zda jí vdovský důchod bude přicházet i po roce anebo se jí vdovský důchod nebude týkat. Děkuji za odpověď.

 31. Dobrý den. Ráda bych se zeptala, zdali základem pro výpočet vdovského/ vdoveckého důchodu je částka, kterou pozůstalý pobírala bezprostředně před smrtí. Z několika míst jsem slyšela, že se vypočítává z penze přiznané poprvé, tedy před následnou valorizací. Děkuji za odpověď.

 32. Dobrý den, ráda bych věděla kolik budu brát po manželovi důchod i s navýšením od příštího roku 2018 nyní pobírám 8000 Kč a ještě pracuji příští rok v únoru 2018 bych měla jít do starobního důchodu. Navyšují se oba důchody o 500 Kč a nebo jenom starobní. Děkuji Soňa

 33. Dobrý večer, 31.8.2017 mi umřela manželka,pobírala invalidní důchod ve výši 3220,- Kč já mám v péči své nezletilé dítě, rád bych se dozvěděl zda-li mám nárok na vdovecký důchod?
  Děkuji za odpověď, Radim

 34. před 3.lety mě náhle opustil manžel bylo mu 52let . Byl zaměstnaný nebyl nemocny rok jsem pobírala vdovsky důchod chci se zeptat kdy mam narok na další pobírani nejake častky vdovského důchodu? chodim do prace ale mam minimalni mzdu tak nejaka koruna by přisla vhod děkuji za odpověd edita V ZÁŘÍ MI BUDE 55 LET.

 35. dobrý den je mě 59 let a mám plný invalidní důchod III stupně (12700,-kč),manžel zemřel letos ve věku 59 let jeho plat byl 14000,-.Mám nárok na vdovský důchod,v jaké výši a jak dlouho?Děkuji za odpověď Jana

 36. Dobrý den,
  chtěla bych se jen zeptat, zda-li budu mít ještě nárok na vdovský (vdovecký ) důchod?
  Manžel zemřel 27.10. 2010 a já má ID II.stupně. Manžel se narodil 10.2.1949 a já 5.7.1957.
  Děkuji. Přeji hezký den……..Šilhánková

 37. Dobrý den,

  chtěla jsem se zeptat,když byl manžel narozen v roce 1942 a zemřel v roce 2016 a já jsem narozena v roce 1959 proč se při úmrtí manžela počítá můj rok narození pro pobírání vdovského důchodu,když byl manžel již několik let v důchodu.Děkuji za odpověď

 38. dobry den zemrel mi otec maminka brala invalidni duchod 3130 prislo ji vyrozumeni z prahy ze ji kraty invalidni duchod na 300 ze dostane duchod po otci dekuji petr

 39. Mám tomu rozumět ták že když jsou oba duchodci a jeden zemře tak ten pozustaly bude pobirat ten větší dúchod třeba mažela když manžel zemřel ? Když se píše že pozustaly ma nárok na ten větší důchod?

 40. Dobrý den, za jak dlouho od smrti se začíná vyplácet vdovský důchod? Jak dlouho trvá, než první peníze přijdou? Tatínek zemřel začátkem června. Děkuji.Pavel

 41. Dobrý den.
  Vážený pane Woffe,
  nerozumím tomuto vysvětlení.Dosáhnete „alespoň věku o 4 roky nižšího“, než činí důchodový věk stejně starého muže, anebo svého důchodového věku, pokud je váš důchodový věk nižší. Jestli že mi zemřel manžel tento měsíc ve věku 68 let a já budu mít tento rok 55 let tak jak to budu mít já vypočítané protože jsem četla na internetu do roka úmrtí dosáhnu 55 let .Děkuji za vysvětlení

 42. Dobrý den, před dvěma měsíci mi zemřel manžel,měl 77let, já jsem na starobním důchodu, je mi 62let, mam celkem vdovský i starobní důchod 9640 kč, z toho mi strhují2322kč na insolvenci. Nájem platím se vším 8000kč. Na úřadě mi řekli, že nemám na nic nárok, jelikož bydlím v nájemním bytě, nemohu dostat příspěvek na bydlení. Příspěvek v hmotné nouzi jsem dostala jen do té doby, než mi byl přiznán vdovský důchod. Prosím mám nějakou šanci abych neskončila na ulici, jsem zoufalá. děkuji Ovčačíková

 43. Dobrý den.Vroce1998 jsem ovdověla.Když manžel zemřel bylo nám oběma 46 roků.Vychovali jsme spolu 5 dětí.Žili jsme spolu 28 roků. A přesto nemám nárok na vdovský důchod.Přijde mi to moc nespravedlivé.Můj nynější důchod činí9500Kč.Nejsem zdravá platím plno peněz za léky a musím bydlet u dcery s 3 dětmi,protože sama bych to všechno finančně nezvládala.Je možnost dostat vdovský důchod?

 44. Chtěl jsem se zeptat jaký by mněla moje manželka vdovský důchod po mně je my 69.let a pobýrám 14747 Kč. a mé manželce je 67 let a nepobýrá starobníani invalidní důchod ,vychovala dvě děti a má odpracováno jen 18.let a proto nemá zatím nárok na starobní důchd.Děkuji za opvěd. Tonda

 45. Dobry den,

  v roce 1991 mi zemrel manzel. rocnik 1955 az do sve smrti 1991 pracoval , v tomto roce , mi byl priznan vdovsky a dceri sirotci duchod, do roku 1998, pak mi vdovky a dceri sirotci duchod zanikl z duvodu ukonceni studia dcery.. .. od letosniho roku mi byl priznan muj starobni duchod, mam nyni, kdyz jsem ve svem starobnim duchodu narok na vdovsky duchod po svem zemrelem manzelovi? Muj starobni duchod je dosti nizky 6000,- kc a nestaci mi pokryt me existencni naklady… Jsem rocnik 1955…dekuji za odpoved .

 46. Dobrý den, ji mi 54 let, mám invalidní duchod I. stupně, pobírám vdovský důchod po manželovi, do teď jsem, se starala o svojí maminku byla invalidní ve III. stupni, maminka zemřela, chci se zeptat zda mi zůstane vdovský důchod, nebo jakou výší budu mít invalidního do teď jsem pobírala něco přes šest tisíc. Děkuji.

 47. Dobrý den
  Uvedu jeden příklad : žena nar. v únoru 1965 ovdoví např. v květnu 2017 (manžel nar. v listopadu 1958, 35 let na důchod splněno), oba jsou bez jakéhokoliv důchodu. Bude mít žena nárok na vdovský důchod i po jednom roku od úmrtí manžela ?

 48. Mám známou, které zemřel v březnu 2013 manžel, rok jeho nar. 1956. V současnosti je i ona už 59 letá a dosud pracuje, má dvě již dospělé dcery, dostane zpět vd. důchod ten 50% někdy teď, nebo bude muset čekat až na svůj starobní, se kterým bude ten vdovský pobírat současně. Kdy to bude?

 49. Mám známou, které zemřel manžel v březnu 2013, r. jeho nar. 1956, v současnosti tato paní ještě pracuje a letos je jí 59 let. Měla dvě dcery, které jsou již dávno dospělé. Bude mít v době trvání zaměstnání někdy teď ještě nárok na ten 50% vdovský důchod, který pobírala 1 rok po smrti manžela, nebo až při starobním důchodu a kdy to u ní bude.

 50. Dobrý den. 6ena má 66 roků a důchod 8436Kč, já mám 71 roků a důchod 15423Kč.
  Kolik by brala manželka vdovský důchod a jak dlouho? Děkuji

 51. Dobrý den,
  zemřela mi žena s invalidním důchodem III.st. . Mně je 59 a mám též roky invalidní důchod III. st. Při starobním bych dostal více, ale nevím do které varianty spadám s invalidním důchodem. Jestli dostanu jen menší část nebo mi náleží větší vdovský důchod. Děkuji za odpověď.

 52. Dobrý den chtěla jsem zeptat jestli mam narok na vdovsky duchod manzel je uz tri roky po smrti brala sem sirotčí duchod 3200kc nebyl mi priznan pred trema letma chybelo mu par let dekuji

 53. Dobry den
  Chtel bych se informovat jak mam narok na vdovecky duchod a jaky .Manzelka mi zemrela ve veku 73 let brala starobni duchod 10 430 .Ja jsem invalidny duchodce ve II a beru 6123 Lc Do starobnyho duchodu mi zbyva 1 rok a 6 mesicu.

 54. Dobrý den. Před měsícem mi zemřela maminka, ročník 1959, byla zaměstnaná – žádný důchod. Má tatínek, ročník 1956, který je také stále zaměstnán, nárok na vdovský důchod? Děkuji za odpověď.

   • Pane Wolfe, domnívám se že Vaše odpovědi na téma měl či neměl zemřelý nárok na invalidní důchod jsou nepravdivé. Zákon v § 4 odst 1, písm.b) hovoří o podmínce potřebné doby pro nárok….
    viz:

    § 49

    (1) Vdova má nárok na vdovský důchod po manželovi, který

    a) byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo

    b) splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod stanovené v § 29 nebo § 31 odst. 1 anebo zemřel následkem pracovního úrazu.

 55. Dobrý den, chtěla bych se zeptat ohledně vdovecého důchodu mého bratra. Žije od roku 1982 trvale v SRN a nyní mu zemřela manželka. Bratr i jeho manželka pobírali mimo starobního důchodu u nich i důchod z naší republiky. Chtěl by vědět zda má po své zemřelé ženě nárok na vdovecký důchod , příp. v jaké výši, když její starobní důchod u nás činil cca 4200,- Kč. Ještě prosím o sdělení, zda toto může vyřídit u nich v Konstanzi nebo u nás a jaké by potřeboval doklady.
  Děkuji. Krejčíková – sestra

 56. dobry den ptam se jaký bude muj duchod po manzelovi ja mam plny invalidni š 3 stupně manžel má duchod 13200 ja mam duchod 13100

 57. Dobrý den ,prosím o informaci manžel my zemřel v červnu roku 2016 byl narozen květenu 1942 já jsem narozena v srpnu 1959 budu mít nárok na obnovu vdovského důchodu
  Děkuji za odpověď

 58. Dobrý večer. V březnu 2017 mi zemřel manžel. Měl 3. stupeň závislosti, jeho starobní důchod byl 13 600 Kč. Já jsem Polka, pracovala jsem v Polsku a důchod mám 5 400 Kč. Peníze mi chodí do polské banky v Polsku. Mám nárok na vdovský důchod po manželovi? Jsem 46. ročník. Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, Michaelo, podle mého názoru máte právo na vdovský důchod, vyplácený ze státního rozpočtu České republiky. Váš manžel totiž platil sociální pojištění, které v Česku zakládá práva jak pro něj jakožto pojištěnce, tak pro jeho nejbližší rodinu – manželku a případně také sirotky.

   V zákoně o důchodovém pojištění doslova stojí: „Vdova má nárok na vdovský důchod po manželovi, který a) byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo b) splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod (…) anebo zemřel následkem pracovního úrazu.“

   Takže podejte žádost o vdovský důchod na pobočce České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ, v Praze PSSZ, v Brně MSSZ). Asi bych volil okresní pobočku podle Vašeho trvalého bydliště, anebo (pokud třeba žijete v Polsku) podle místa, kde naposledy oficiálně bydlel nebožtík.

 59. Dobrý den. Chci se zeptat na vdovecký důchod. JSEM NAROZEN V ROCE 1954 A LETOS MI PŘIPADÁ NÁROK NA STAROBNÍ DŮCHOD.MANŽELKA MI ZEMŘELA V ROCE 2005. OD TÉ DOBY MI PŘIPADL NÁROK NA VDOVECKÝ DŮCHOD A POBÍRÁM HO STÁLE JELIKOŽ MÁM DCERU KTERÁ STUDUJE NA VYSOKÉ ŠKOLE.BUDU MÍT NÁROK NA VDOVECKÝ DŮCHOD I NADÁLE, DCERA A TO VÍM HO BUDE POBÍRAT NEJDÉLE DO 26 LET.

 60. Dobry den. Manzel zemrel 3.3. 2015. Byl invalida 3.stupne a pobiral plny invalidni duchod. Jeden rok jsem pobirala vdovsky duchod. V breznu mi bude 55 let. Mam 2 deti. Muze mi byt obnovena vyplata vdovskeho duchodu kdyz uplynul jeden rok od jeho zaniku?

 61. Dobrý den,nyní v ůnoru mě zemřela manželka,která pobírala invalidní důchod 3.stupně/ročník-1952,chtěl,bych se zeptat,jaký mám nárok na vdovecký důchod po ní,případně jeho obnovu,jsem ročník-1959.Jsem pojištěn,celou dobu,od 18roků.Do svého starobního důchodu,bych měl jít v roce-2023.Předem děkuji.

 62. Prosím o výpočet vdovského důchodu. Manžel mi zemřel v lednu 2017 ve věku 71 let a jeho starobní důchod činil 14143 korun. Mi je 67 let a můj starobní důchod činí 7689 korun. Děkuji za odpověď.

 63. Dobrý den, tchyni zemřel manžel v roce 1990. Nyní je tchyně ve starobním důchodu. Má nárok na vdovský důchod? Děkuji.

  • Dobrý den, paní Saková, bohužel samotné úmrtí manžela v roce 1990 není podle zákona důvodem, aby vdova nyní (v roce 2017) dostala vdovský důchod. Tuto pojistnou dávku lidé obyčejně pobírají jenom 1 rok po smrti nebožtíka. Nárok na vdovský nebo vdovecký důchod potom může opět vzniknout do 2 let (tedy pomyslně zhruba do roku 1993), pokud mezitím pozůstalá nebo pozůstalý například dosáhne důchodového věku.

   Ale řada penzistů pobírá příspěvek na bydlení, který může dorovnávat nedostatečné příjmy.

 64. Dobrý den, tchyni zemřel manžel 30.12.2015, bylo mu 62 let a pobíral invalidní důchod. Tchyně měla nárok po dobu jednoho roku na vdovský důchod. Chtěla by vědět, jestli na něj bude mít nárok i nadále. V prosinci 2016 jí bylo 55 let, je zaměstnaná, do důchodu by měla jít v 61 letech a 2 měsících. Děkuji.

  • Jaroslavo, bohužel si myslím, že Vaší paní tchyni skončí nárok na vdovský důchod právě uplynutím 1 roku. Dále bývá tato pozůstalostní pojistná dávka vyplácená jenom ve zvláštních případech: Například pokud je příjemkyně invalidní ve III. stupni, anebo pečuje o těžce postiženého člověka (nezletilé dítě, tchyni, tchána), eventuálně jí zbývá do penze jenom několik málo let. Podmínky jsou podrobněji vypsány výše ve článku.

 65. Dobrý den, zemřel mi manžel, měl invalidní důchod 3. stupně 6 000 Kč a zároveň ještě byl zaměstnán a pobíral tedy i výplatu z práce 12 000 Kč. Máme roční dítě. Chci se zeptat, zda se můj vdovský důchod bude počítat jen z jeho invalidního důchodu, nebo se tam bude započítávat i jeho výplata ze zaměstnání? Děkuji.

  • Aleno, Váš vdovský důchod se bude počítat pouze z invalidního důchodu (pokud manžel již neměl nárok na starobní důchod). Roli totiž nehraje samotný výdělek v zaměstnání, ale sociální pojištění, které člověk státu odvádí a vznik pojistné události (pokles pracovní schopnosti kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu, nebo vysoký věk). Ovšem pokud máte malé dítě, můžete dostat aspoň pohřebné.

 66. krasny den jsem vdova od 14.5. manzel zemřel v 62letech me je 58 nar.4.7. budu mít nárok pobírat vdovský duchod dál nebo jen 1 rok do duchodu mam jit 61.2měsice děkuji za odpověd

 67. Dobrý den. Jsme vdova od 13.8.1996. Vdovský důchod jsem pobírala jeden rok. Po roce mně důchod odebrali v důsledky změny zákona od 1.1.1996. Od té doby jsem nedostávala žádný důchod. Do předčasného důchodu jsem šla v roce 2013, ve věku 58 let. Při vyřizování formalit jsem se informovala ohledně vdovského důchodu. Bylo mně řečeno, že nemám nárok. Takže už 20 let neberu nic. Teď jsem ve starobním důchodu. Pane Balabáne, byl byste tak laskav a podíval se, co by se s tím dalo dělat? Má důchod 9 500 Kč. Děkuji.

  • Paní Kristová, zákon o důchodovém pojištění chápu tak, že byste musela splnit některou ze speciálních podmínek (například se stát invalidní ve III. stupni, nebo pečovat o nezaopatřené dítě apod.) nejpozději do 2 let od zániku původního nároku na vdovský důchod, aby Váš nárok byl obnoven.

   Například mladá žena, které letos zemře starý manžel, bude standardně dostávat vdovský důchod do roku 2017 a aby tuto pojistnou dávku mohl pobírat znovu, musí úspěšně zažádat o obnovení přibližně do roku 2019. Jak sama píšete, od zániku Vašeho nároku už uplynula mnohem delší doba. Takže chápu, že Vám při vyřizování formalit nedali příjemnější odpověď.

 68. Dobrý den, zemřel nám tatínek nečekaně ve věku 55 let nar. 1960 ( zemřel 12.10.2015) Maminka má nárok 1 rok na vdovský důchod(tedy do 12.10.2016)…v jakém případě by měla nárok na další vyplácení je nyní na nemocenské 2.měsíc (nar. 8.3.1962 3 děti) je nějaká šance, že by měla na další vyplácení nárok?Např. kdyby šla předčasně do důchodu?Děkuji za odpověĎ

 69. Dobrý den, prosím o doplnění Vaší odpovědi na dotaz paní Blanky ze dne 18.9.2016. Valorizuje se každý důchod (starobní a vdovský) zvlášť, nebo součet obou důchodů? S pozdravem Jiří Balabán

  • Pane Balabáne, podle mého názoru dojde k valorizaci každého důchodu (starobního i vdovského) zvlášť. Jde přece jenom o oddělené pojistné dávky. Dám příklad: Člověk bere vlastní starobní penzi 10 000 Kč a navíc ještě vdovecký důchod 2 000 Kč. V takovém případě starobní penze stoupne o 277 Kč a vdovecký důchod stoupne o 44 Kč (2,2 % z 2 000 Kč).

 70. Dobry den je mi 54roku a manzel mi zemrel 21.12.2015 a mel 49roku a pobiral invalidni duchod 3stupne mel rakovinu nevim na co mam nebo nemam narok po rocnim vdovskem duchodu ja jdu do duchodu az v61 letech dekuji

 71. Dobrý den,mám dotaz-ovdověla jsem v r.1992,vychovala jsem 2 děti,jedno studovalo do mých 45,let,tudíž jsem splnila podmímky,že mi nechali vdovsky důchod do mého důchodu .mezi tím mi byl přiznán invalidní důchod 1.stupně na neurčito,mě by zajímalo až půjdu já do důchodu,jestli mi ten vdovský důchod se přičte k tomu mému nebo jak se to vypočítává.Jsem ročník 1967

 72. Kdy budou valorizovány ženy – matky, které vychovávaly děti – více dětí, jako v Německu? Dobrovolně – povinně jsem chodila do rekvalifikačních kurzů (cca 7x, od r. 1997 do 2010), jen abych nebyla doma! A potom jsem povinně odešla do předčasného důchodu z úřadu práce.

 73. Dobrý den, prosím, valorizují se také vdovské důchody? Nebo se valorizuje pouze vlastní důchod či součet obou důchodů? Děkuji. Blanka

  • Blanko, novou (lepší – vyšší) valorizaci bude projednávat vláda zítra. V návrhu stojí: „Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2017 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2016.“ Takže by měly dostat více peněz také vdovy.

 74. Dobrý den,manžel zemřel v roce 1994 a vdovský důchod jsem pobírala jeden rok.Byl v plném invalidním důchodu.Já jsem ted´také v plném invalidním důchodu.Mám nárok na vdovský důchod?Děkuju.

 75. Jsem vàžně nemocen mám starobní důchod ve výši 16 300kc manżelka má plat 25000kc. Do důchodu jde za šest let nemohu se dopočítat jeho výši. Děkuji.

 76. Dobrý den, manžel bral plný invalidní důchod, půl roku před mým 45. rokem zemřel. Brala jsem vdovský důchod 1 rok. Jsem sama, pobírám sociální dávky na bydlení a na živobytí. Chci se zeptat – je mi 52 let, jaké podmínky musím splňovat, abych brala vdovský důchod? Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, Eleno, bohužel si myslím, že ve Vašem případě už doba pro eventuální obnovení vdovského důchodu vypršela. Zákon o důchodovém pojištění totiž uvádí několik situací, kdy může vdova brát tuto pojistnou dávku déle než 1 rok (§ 50, odst. 2) a potom tam stojí: „Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z podmínek uvedených v odstavci 2 do dvou roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod.“

   Jelikož – jestli rozumím dobře – neberete tuto pojistnou dávku déle než 2 roky, nárok tedy zřejmě nemůže být obnoven. Leda za stejných podmínek, kdybyste se eventuálně znovu vdala a opět ovdověla. Spíš Vám ale doporučím dávku hmotné nouze doplatek na bydlení, na kterou obvykle mají lidé nárok, pokud dostávají příspěvek na bydlení a zároveň taky příspěvek na živobytí. Přeju Vám hodně štěstí.

 77. Dobrý den, zemřela mi tchyně, která pobírala starobní důchod 10 520 Kč. Tchán je ležící a pobírá starobní důchod 12 040 Kč. O tchána se starám a pobírám ošetřovné ve výši 12 000 Kč. Má tchán nárok na vdovecký důchod? Děkuji za odpověď.

  • Paní Musilová, nevím o tom, že by ošetřovné nějakým způsobem znemožnilo výplatu vdoveckého důchodu. Obě dávky jsou vlastně pojistným plněním (ošetřovné podle zákona o nemocenském pojištění, vdovský důchod podle zákona o sociálním pojištění), takže by se neměly vzájemně vylučovat. (Podobně, jako když si platíte pojištění nemovitosti a zároveň pojištění automobilu; pokud potom máte dopravní nehodu a mezitím vyhoříte, taky v ideálním případě dostanete od pojišťovny zaplaceno za obě události).

 78. Prosím o informaci o výši vdovského důchodu. Manžel zemřel ve věku 85 let, jeho starobní důchod činil 14 510 Kč. Mně je 81 let a starobní důchod mám 10 727 Kč. Děkuji za odpověď.

  • Paní Náglová, pokud letos splňujete podmínky pro přiznání vdovského důchodu, při Vámi uvedených částkách byste měla dostávat 3 018 Kč měsíčně.

 79. Prosím o informaci, zda papírově různé trvalé bydliště manželů je příčinou nepřiznání vdovského důchodu. Děkuji.

  • Pane Jílku, vizte, prosím, moji předchozí odpověď – přímou citaci odpovědného státního úřadu.

  • Paní Czapová, cituji přímo z webu České správy sociálního zabezpečení: „Společné bydliště manželů není podmínkou pro přiznání vdovského či vdoveckého důchodu. Podstatné je trvání manželství k datu úmrtí manžela či manželky.“

 80. Paní Životská, v zákoně o důchodovém pojištění stojí: „Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela. (…) Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z podmínek uvedených v odstavci 2 do dvou roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod.“ Mezi podmínky pro obnovení nároku patří například invalidita žadatelky III. stupně, nebo vysoký věk (více ve článku výše). Obávám se, že to nebude Váš případ, protože už uplynuly více než 3 roky od smrti Vašeho manžela. Ale třeba se mýlím – můžete zkusit podat žádost.

 81. Dobrý den manžel my zemřel 24.6.2016 byl narozen 4.5.1942 já bych měla jít do důchodu 24.10.1922 budu mít po roce vdovskýho důchodu nárok na obnovu tohoto důchodu.

  Děkuji

 82. Prosím pěkně, můžete mi vysvětlit, co znamená:
  e) dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.
  Děkuji.

  • Pane Masaříku, uvedu na 2 konkrétních příkladech, jak citované pasáži rozumím.
   A/ Žena narozená v roce 1960, která má 1 dítě, půjde do starobního důchodu v 64 letech a 2 měsících věku, tedy stejně stará jako její mužský vrstevník. Vámi citované pasáži ale vyhoví, i když bude mít právě 60 let a 2 měsíce věku („dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího…“).
   B/ Žena narozená v roce 1960, která má 5 dětí, půjde do starobního důchodu v 59 letech a 2 měsících věku, kdy zároveň splňuje druhou možnost („…je-li důchodový věk nižší“).

 83. Dobrý den. Prosím, pokud je kolegyně mladá bezdětná žena a její muž zemřel náhle ve věku 45 let, asi nebude mít nárok na vdovský důchod po dobu 1 roku, že ano?

  • Paní Janušová, pokud nebožtík neměl nárok na invalidní důchod, nebo nezemřel následkem pracovního úrazu, myslím, že vdova tuto pojistnou dávku nedostane.

 84. Dobrý den, táta (ročník 1953) zemřel po delší nemoci 5.4.2016. Byl v neschopnosti osm měsíců. Neměl vypočítaný ani invalidní, ani starobní důchod – do starobního důchodu měl nastoupit 2.8.2016. Máma nastupuje do starobního důchodu 22.7.2016. Chtěla jsem se zeptat, z čeho se vypočítává vdovský důchod. Tátova nemocenská činila 15 000 Kč.

  • Jitko, vdovský důchod se vypočítává ze starobního, nebo invalidního důchodu, na který měl nárok nebožtík. Dále záleží rovněž na tom, zda vdova aktuálně také pobírá některou z těchto pojistných dávek (pokud ano, dostane menší vdovský důchod). Zákon o důchodovém pojištění doslova říká:

   㤠49
   (1) Vdova má nárok na vdovský důchod po manželovi, který
   a) byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo
   b) splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod (…) anebo zemřel následkem pracovního úrazu.
   (2) Vdovec má nárok na vdovecký důchod po manželce, která splňovala podmínky uvedené v odstavci 1.“

   Jestli chápu citovanou pasáž dobře, rozhodující tedy je, jestli Váš otec už dne 5.4.2016 splňoval podmínky pro starobní, nebo invalidní důchod.

 85. Má žádat můj švagr o vdovecký důchod, pokud mu zemřela žena, ale sám má důchod vysoký, kolem dvaceti tisíc? Nebo v tom případě nemá nárok?

  • Paní Horová, vdovecký důchod je pojistná, nikoli sociální dávka. Není tedy přednostně určena okruhu lidí, kteří jsou chudí, ale účastníkům veřejného pojištění. Podle mého názoru by tedy Váš švagr vdovecký důchod mohl dostat.

 86. Dobrý den, kolik bude činit vdovský důchod, když zemřelý manžel bral 10 600 Kč starobní důchod. Manžel byl rozvedený, než si mne bral, má to na to vliv ?Já mám ID 3. stupen 8 400 Kč.
  Děkuji za odpověd.

 87. Dobrý den, manžel zemřel 6.5.2016, byl narozen 3.3. 1952, já 1957, důchodový věk dosáhnu 24.6.2019. Budu prosím i po uplynutí roční lhůty pobírat nějaký vdovský důchod, popř. v jaké asi výši? Manželův důchod činil 12 775 Kč. Předem děkuji za Váš čas i odpověď.

 88. Dobrý den, prosím o radu, pro jednu paní. Je psychicky nemocná od smrti manžela, který zemřel před 22 lety následkem pracovního úrazu. Její vdovský důchod činí něco přes 8 tisíc kč. Pokud by si zažádala o invalidní důchod (paní evidentně není a nikdy nebude schopna pracovat), přijde o vdovský? Má cenu, aby si o to žádala?

 89. Dobrý den, manžel (ročník 1958) zemřel 10.4.2016. V té době pobíral invalidní důchod 15 000 Kč. Já stále pracuji, do důchodu jdu za 3 roky, vydělávám 12 000 Kč. Kolik činí vdovský důchod a jak dlouho na něj mám nárok?

  • Martino, myslím, že byste měla dostávat 8 720 Kč měsíčně. V zákoně stojí: „Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela.“ Abyste tuto pojistnou dávku dostávala i potom, musíte po uplynutí prvního roku splňovat některou ze speciálních podmínek, například poměrně vysoký věk. (Vizte článek výše. Předpokládám, že Vy byste vdovský důchod mohla pobírat i po uplynutí prvního roku, ovšem pak už bude podstatně nižší.)

 90. Dobrý den, manžel pobíral invalidní důchod 8 500 Kč, (I. stupeň). Já ještě nejsem v důchodovém věku, vychovávám nezletilou dceru, která má 12 let, mám nárok na vdovský důchod a v jaké výši?
  Děkuji.
  Koželuhová

  • Paní Koželuhová, zaručenou odpověď Vám dá pouze Okresní správa sociálního zabezpečení, ale podle mého názoru byste měla dostávat měsíční vdovský důchod 5 470 Kč.

 91. Dobrý den, kolik bude činit vdovecký důchod, když zemřelá manželka brala 9 650 Kč a já mám 10 453 Kč? Děkuji za odpověď.

 92. Ovdověla jsem v roce 1995. Vdovský důchod pobírám celou dobu, jelikož jsem měla tři děti. Můžu si požádat o přepočet vdovského důchodu? Svůj důchod mám 8 801 Kč, v důchodu jsem od září 2010, šla jsem o 9 měsíců spíš. Děkuji.

  • Paní, Syřínková, na výši vdovského důchodu má vliv také penze, kterou pobíral nebožtík, jak ostatně píšu ve článku výše. Ale je dobré vědět, že lze dávku dostávat tak dlouho. O přepočet samozřejmě požádat můžete, ideálně na místní „sociálce“ – Okresní správě sociálního zabezpečení, v Praze na Pražské správě sociálního zabezpečení, v Brně na Městské správě sociálního zabezpečení.

 93. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zdali mám nárok na vdovský důchod po manželovi, který mi zemřel 16.11.2011. Já sama jsem šla do předčasného důchodu a do normálního půjdu 01.07.2016. Slyšela jsem, že nemám. Děkuji vám za odpověď! S pozdravem I.V.

  • Dobrý den, paní Vlaková, taky si myslím, že ve Vašem případě uplynula od smrti manžela příliš dlouhá doba a na přiznání vdovského důchodu je nyní pozdě. Podrobnosti najdete ve článku výše.

  • Promiňte, ale já si myslím, že by paní Ilona nárok na obnovu měla. Manžel jí zemřel 16.11.2011, vdovský brala do 16.11.2012, tj. 1 rok. Dle tehdejšího zákona má nárok na obnovu do 5 let, což je do 16.11.2017, pokud splní podmínky. A ty přece splní, když má nárok na normální důchod 1.7.2016. A to nemluvě o věku – o 4 roky nižším než je věk muže, a to i když počítám variantu 1 dítě, 2 děti.

 94. Jaký vdovecký důchod mi náleží po zemřelé manželce, rok 2016, když v říjnu 2011 brala 8.461,00 Kč? Můj důchod k dnešnímu dni činní 10.065,00 Kč.

  • Jaroslave, podle mého výpočtu byste měl dostat vdovecký důchod 1 506 Kč, takže by celkový důchod činil 11 571 Kč.

  • Dobrý den, Renáto, jak vyplývá ze článku výše, 1. rok po smrti partnera obvykle na invalidním důchodu nezáleží. Ale je možné, že potom bude někomu vdovský důchod odebrán, neboť přestane být invalidní ve III. stupni.

  • Dobrý den, můj otec žije se svou družkou již více jak 25 let. Bohužel nebyli nikdy sezdáni. Předpokládám tedy, že po smrti jednoho z nich by ten druhý na nic nárok neměl. Za předpokladu, že by nyní ke sňatku došlo, po kolika letech má partner nárok na vdovský důchod? Děkuji, hezký den.

   • Jitko, v zákoně o důchodovém pojištění nevidím žádný minimální časový interval, po který musí manželství trvat, aby mohl vzniknout nárok na vdovský/vdovecký důchod. Zákonodárci asi vůbec nepočítají s variantou, že by došlo ke sňatku spekulativně, pouze za účelem pozdější výplaty důchodu. Ačkoli, na extrémní situace zřejmě přece jenom mysleli při vymýšlení následující pasáže: „Nárok na vdovský důchod zaniká dnem právní moci rozhodnutí soudu o tom, že vdova úmyslně způsobila smrt manžela jako pachatelka, spolupachatelka nebo účastnice trestného činu. Ustanovení předchozích odstavců platí obdobně pro nárok vdovce na vdovecký důchod.“ (§ 50, odst. 6 a 7)

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno