Manželé spolu obvykle sdílejí domácnost, rodinný rozpočet a také určitá majetková práva. Proto jakmile zemře vdaná důchodkyně nebo ženatý důchodce, pozůstalý partner získává nárok na vdovecký či vdovský důchod. V roce 2022 tato pojistná dávka stoupá: základní složka na 3 900 Kč, zbytek valorizujeme o 1,3 % + 300 Kč.

Na pohřebné mají nárok jenom mladé rodiny, ovšem všechny nízkopříjmové domácnosti mohou čerpat řadu jiných sociálních dávek: například příspěvek na živobytí a bydlení, vyrovnávací doplatek a mimořádnou okamžitou pomoc.

Možná vám přilepší také důchod: starobní, invalidní, vdovecký nebo vdovský. Prostudujme poslední dva pojmy, kterými vlastně označujeme prodlouženou výplatu pojistné dávky, ve prospěch pozůstalého manžela nebo manželky.

Podmínky pro vdovecký a vdovský důchod v roce 2022

Pravidla nalistujeme v zákoně č. 155/1995 Sb. (o důchodovém pojištění), kde zaostříme na paragrafy 49, 50 a 51. O vdovecký nebo vdovský důchod požádejte na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ, v Praze PSSZ, v Brně MSSZ), podle místa svého trvalého bydliště. Budete potřebovat občanský průkaz, oddací a úmrtní list, abyste doložili, že váš životní partner nebo partnerka zemřel/a. Stejné požadavky platí jak pro vdovský, tak pro vdovecký důchod.

Na tuto pojistnou dávku máte nárok, pokud váš manžel

 1. pobíral starobní nebo invalidní důchod
 2. délkou svého sociálního pojištění splňoval podmínku pro invalidní důchod
 3. zemřel následkem pracovního úrazu.

Jak dlouho chodí peníze úspěšným žadatelům

Vdovský důchod můžete pobírat jeden rok ode dne, kdy manžel zesnul. Nebo neomezeně dlouho, pokud splňujete některou následující podmínku:

 • Dosáhl/a jste svého důchodového věku.
 • Vašemu mužskému vrstevníkovi zbývají maximálně 4 roky do důchodového věku.
 • Jste invalidní ve III. stupni.
 • Pečujete o vlastní/osvojené dítě, které je nezaopatřené nebo závislé na cizí pomoci (minimálně ve II. stupni) a patřilo do vaší rodiny ještě předtím, než partner zemřel.
 • Pečujete o rodiče (matku, otce, tchyni, tchána), závislého na cizí pomoci (minimálně ve II. stupni).

Vdovský nebo vdovecký důchod může být obnoven, pokud aspoň jednu podmínku splníte do 2 let. Ale jakmile uzavřete nové manželství, nárok na tuto pojistnou dávku zaniká.

Jaké složky má vdovecký a vdovský důchod

 1. Takzvaná základní výměra představuje desetinu celostátní průměrné hrubé měsíční mzdy. (Vloni vycházelo 3 550 Kč, v roce 2022 valorizujeme o 350 Kč na 3 900 Kč.) Zbytku starobního, vdovského i vdoveckého důchodu říkáme procentní výměra.
 2. Standardně připočítáváme polovinu procentní výměry, na kterou měl nebožtík nárok jakožto senior nebo invalida III. stupně. Ale pokud sama vdova také už pobírá důchod, ještě provedeme kontrolu. Porovnáme polovinu jeho procentní výměry – a celou její procentní výměru. Do vdovského důchodu následně započítáme celou vyšší částku a polovinu nižší částky. (Od Nového roku 2022 valorizujeme procentní výměru o 1,3 % + 300 Kč.)
 3. Sečteme základní a (souhrnnou) procentní výměru, a máme výsledek.

Vdovecký důchod po manželce – názorný příklad

Této pojistní dávce říkáme podle slova vdovec. Vdovecký důchod tedy logicky dostává muž, kterému zemřela manželka – buďto stářím, anebo ze zdravotních důvodů.

Příklad: V roce 2022 zemře manželka, která na poslední kalendářní měsíc dostane starobní důchod 14 000 Kč. Vdovec bude ještě v takzvaném produktivním věku, příjmově naprosto závislý na své mzdě. Jeho vdovecký důchod potom vyjde na 8 950 Kč/měsíc = základní výměra 3 900 Kč + polovina z procentní výměry po manželce (rozdíl mezi 14 000 Kč a 3 900 Kč, dělený dvěma).

Vdovský důchod po manželovi – ukázkový výpočet

Této pojistné dávce říkáme podle slova vdova. Vdovský důchod tedy dostává žena, které zemřel starý nebo nemocný manžel.

Příklad: V roce 2022 zemře manžel, který na poslední kalendářní měsíc dostane starobní důchod 16 000 Kč. Vdova, taktéž penzistka, bude tou dobou sama pobírat 14 500 Kč. Po započítání vdovského důchodu dostane více: dohromady 17 525 Kč/měsíc (základní výměru 3 900 Kč + svoji původní procentní výměru 10 600 Kč + čtvrtinu procentní výměry po nebožtíkovi, čili 3 025 Kč).

Autorka úvodní ilustrační fotografie: Sabine van Erp

63 KOMENTÁŘE

 1. P. Woff, v bodě č. 2 píšete: Od Nového roku 2022 valorizujeme procentní výměru o 1,3 % + 300 Kč.

  Ale do výpočtu vdoveckého důchodu (alespoň mého) je započítáno jen zákonné přidání.

  Podíl z částky navíc (300/4 Kč) není brán při výpočtu v úvahu.

  • Vasile, zkopíruji sem klíčovou pasáž vládního nařízení č. 356/2021 Sb.:

   Zvýšení důchodů v roce 2022

   (1) Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2022 se zvyšují od 1. ledna 2022 tak, že
   a) základní výměra důchodu se zvyšuje o 350 Kč měsíčně,
   b) procentní výměra důchodu se zvyšuje
   1. o 1,3 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje, a
   2. o 300 Kč; jsou-li splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů, zvyšuje se o tuto částku ten důchod, který se vyplácí v plné výši.

   (2) Je-li důchod upraven pro souběh s jiným důchodem nebo se vyplácí ve výši poloviny anebo se nevyplácí pro souběh s výdělečnou činností, upraví se při změně výše vypláceného důchodu, která souvisí s důvody úpravy důchodu, nebo při obnovení výplaty důchodu zvýšení procentní výměry důchodu podle odstavce 1 písm. b), a to podle té výše procentní výměry důchodu, která náleží ode dne této změny nebo obnovení výplaty důchodu. Procentní výměry vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů se zvyšují, jen jestliže nebyly vyměřeny z procentních výměr důchodů zvýšených podle odstavce 1.“

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno