Normální člověk nepoměřuje svoje rodiče penězi. Ale lidské osudy nejsou vždycky veselé a pozůstalým přijde vhod životní pojištění, které zanechal předčasně zemřelý živitel rodiny. Přílišný pesimismus ochromuje, prozíravá opatrnost může pomoci. Český stát podporuje životní pojištění svých občanů daňovým zvýhodněním, ale zpřísnil pravidla. Proč? Ministerstvo financí píše, že někteří Češi a Moravané daňovou úlevu zneužívali! Přetiskujeme tiskovou zprávu, jež vysvětluje životní pojištění 2015.

Druhy životního pojištění

Úvodem ještě vymezíme klíčový pojem. Životní pojištění zabezpečuje klienta pro případy těžké choroby, úrazu, invalidity apod. Existují různé druhy smlouvy, podle návratnosti uložených prostředků.

A/ Rizikové životní pojištění finančně odměňuje jenom smolaře. Kdo zůstává živý a zdravý, po vypršení smlouvy nic nedostane.

B/ Spořicí životní pojištění znamená, že jistou finanční rezervu dostanete, i když nic špatného nenastane. Kapitálové životní pojištění vlastně kumuluje prostředky pro důchodový věk. Investiční životní pojištění klientovi umožňuje, aby sám volil, kam – třeba do jakého podílového fondu jeho peníze půjdou.

Kdo prodává a srovnává „životko“

Stejně jako vloni, životní pojištění 2015 prodávají finanční ústavy a jejich zprostředkovatelé, především osobní poradci a internetové srovnávače.

Největší poskytovatelé životního pojištění jsou Česká pojišťovna, Kooperativa, Pojišťovna ČS, ING, ČSOB, Allianz, Generali, MetLife, Komerční pojišťovna a AXA. Vlastní analýza alternativ bývá poměrně pracná a zdlouhavá.

Finanční poradci prodávají životní pojištění na osobních schůzkách. Vystupují například pod značkami Partners, Broker Consulting nebo Broker Office. Dávejme pozor, zda preferují zájem klienta, anebo svoje provize!

Srovnávací portály jako Ušetřeno, Chytrý Honza nebo Srovnejto přehledně seřadí alternativy rychle, na vašem monitoru. Rizikem někdy bývá (ne)kompletnost podobných kalkulaček, které často upřednostňují svoje obchodní partnery!

Konečně kurzívou citujme tiskovou zprávu Ministerstva vnitra.

Jak vláda zdaňuje životní pojištění 2015?

Z důvodu zneužívání daňové podpory příspěvků na životní pojištění nebudou daňová zvýhodnění poskytována u těch smluv, které umožní výběry naspořené částky dříve než po 60 měsících trvání smlouvy nebo před dovršením 60 let věku. U ostatních smluv zůstává podpora nezměněna, tj. zůstává osvobození příspěvků zaměstnavatele u zaměstnance do výše 30 tisíc Kč ročně a snížení základu daně v případě vlastních příspěvků poplatníka až 12 tisíc Kč ročně.

Co když svoje životní pojištění během roku 2015 vyberete předčasně? Pokud dojde k předčasnému čerpání naspořených prostředků nebo dojde ke zrušení smlouvy, budou zdaněny příspěvky od daně osvobozené poskytnuté zaměstnavatelem. Z tohoto příjmu se nebude odvádět sociální ani zdravotní pojištění. Zaměstnanci jsou povinni zaměstnavateli tuto skutečnost oznámit. Zároveň bude třeba prostřednictvím daňového přiznání „vrátit“ daňové výhody za posledních 10 let, pokud byly příspěvky na životní pojištění v minulosti uplatněny jako odčitatelná položka.

Výše uvedené změny se vztahují na životní pojištění 2015. Pro příspěvky poskytnuté do konce loňského roku nadále platí dřívější pravidla. Pojišťovnám a občanům se dává prostor upravit stávající smlouvy do konce března.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno