Kde vezmou úředníci 1,5 biliónu korun, se kterými počítá zákon o letošním státním rozpočtu? Jistě, významný příjem představují berně! A abychom věděli, kdy přesně peníze odvádět, vydala Finanční správa České republiky daňový kalendář na rok 2019. Zde je kompletní přehled berních povinností, které vyplývají z biopaliv, energií, loterií a jiných podobných her, nemovitých věcí, přidané hodnoty (DPH), příjmů, silničního provozu a spotřeby! Vhod možná přijde taky harmonogram pracovních týdnů (ZDE k vytištění, nebo ZDE ve formě excelové tabulky).

Obsah pro snadnou navigaci

Daňový kalendář pro LEDEN 2019

Datum Daň Popis
09.01.2019 spotřební splatnost daně za listopad 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
20.01.2019 DPH daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
21.01.2019 z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.01.2019 spotřební splatnost daně za listopad 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
25.01.2019 hazard daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2018
25.01.2019 DPH daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2018
25.01.2019 DPH souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2018
25.01.2019 DPH kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2018
25.01.2019 energetické daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2018
25.01.2019 spotřební daňové přiznání za prosinec 2018
25.01.2019 spotřební daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2018 (pokud vznikl nárok)
31.01.2019 biopaliva hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.
31.01.2019 silniční daňové přiznání a daň za rok 2018
31.01.2019 nemovitosti daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2019
31.01.2019 z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2018

Daňový kalendář na ÚNOR 2019

Datum Daň Popis
11.02.2019 spotřební splatnost daně za prosinec 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
15.02.2019 z příjmů učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2019 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2018
15.02.2019 z příjmů podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
20.02.2019 z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.02.2019 DPH daňové přiznání a splatnost daně za leden 2019
25.02.2019 DPH souhrnné hlášení za leden 2019
25.02.2019 DPH kontrolní hlášení za leden 2019
25.02.2019 energetické daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2019
25.02.2019 spotřební splatnost daně za prosinec 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
25.02.2019 spotřební daňové přiznání za leden 2019
25.02.2019 spotřební daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2019 (pokud vznikl nárok)
28.02.2019 z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2019

Daňový kalendář pro BŘEZEN 2019

Datum Daň Popis
01.03.2019 z příjmů podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2018
12.03.2019 spotřební splatnost daně za leden 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
15.03.2019 z příjmů čtvrtletní záloha na daň
20.03.2019 z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
20.03.2019 z příjmů elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2018
25.03.2019 DPH daňové přiznání a splatnost daně za únor 2019
25.03.2019 DPH souhrnné hlášení za únor 2019
25.03.2019 DPH kontrolní hlášení za únor 2019
25.03.2019 energetické daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2019
25.03.2019 spotřební daňové přiznání za únor 2019
25.03.2019 spotřební daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2019 (pokud vznikl nárok)
27.03.2019 spotřební splatnost daně za leden 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

Daňový kalendář na DUBEN 2019

Datum Daň Popis
01.04.2019 z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2019
01.04.2019 z příjmů podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2018
01.04.2019 z příjmů podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
09.04.2019 spotřební splatnost daně za únor 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
15.04.2019 silniční záloha na daň za 1. čtvrtletí 2019
20.04.2019 DPH daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
23.04.2019 z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.04.2019 spotřební splatnost daně za únor 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
25.04.2019 hazard daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2019
25.04.2019 DPH daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2019
25.04.2019 DPH souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019
25.04.2019 DPH kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019
25.04.2019 energetické daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2019
25.04.2019 spotřební daňové přiznání za březen 2019
25.04.2019 spotřební daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2019 (pokud vznikl nárok)
30.04.2019 z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2019
30.04.2019 energetické podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

Daňový kalendář pro KVĚTEN 2019

Datum Daň Popis
10.05.2019 spotřební splatnost daně za březen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
20.05.2019 z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
27.05.2019 DPH daňové přiznání a splatnost daně za duben 2019
27.05.2019 DPH souhrnné hlášení za duben 2019
27.05.2019 DPH kontrolní hlášení za duben 2019
27.05.2019 energetické daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2019
27.05.2019 spotřební splatnost daně za březen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
27.05.2019 spotřební daňové přiznání za duben 2019
27.05.2019 spotřební daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2019 (pokud vznikl nárok)
31.05.2019 nemovitosti splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
31.05.2019 nemovitosti splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
31.05.2019 z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2019

Daňový kalendář na ČERVEN 2019

Datum Daň Popis
10.06.2019 spotřební splatnost daně za duben 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
17.06.2019 z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20.06.2019 z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.06.2019 spotřební splatnost daně za duben 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
25.06.2019 DPH daňové přiznání a splatnost daně za květen 2019
25.06.2019 DPH souhrnné hlášení za květen 2019
25.06.2019 DPH kontrolní hlášení za květen 2019
25.06.2019 energetické daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2019
25.06.2019 spotřební daňové přiznání za květen 2019
25.06.2019 spotřební daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2019 (pokud vznikl nárok)

Archiv předchozích let

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno