Kde vezmou úředníci 1,3 biliónu korun, se kterými počítá zákon o letošním státním rozpočtu? Jistě, významný příjem představují berně! A abychom věděli, kdy přesně peníze odvádět, vydala Finanční správa České republiky daňový kalendář na rok 2018. Zde je kompletní přehled berních povinností, které vyplývají z biopaliv, energií, loterií a jiných podobných her, nemovitých věcí, oznámení CRS (GATCA) a FATCA, převodu nemovitosti, přidané hodnoty (DPH), příjmů, silničního provozu a spotřeby! Vhod možná přijde taky harmonogram pracovních týdnů (ZDE k vytištění, nebo ZDE ve formě excelové tabulky).

Obsah pro snadnou navigaci

Daňový kalendář pro LEDEN 2018

02.01.2018 z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2017
09.01.2018 spotřební splatnost daně za listopad 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
20.01.2018 DPH daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
22.01.2018 z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.01.2018 spotřební splatnost daně za listopad 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
25.01.2018 DPH daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2017
25.01.2018 DPH souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017
25.01.2018 DPH kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017
25.01.2018 energetické daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2017
25.01.2018 spotřební daňové přiznání za prosinec 2017
25.01.2018 spotřební daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2017 (pokud vznikl nárok)
31.01.2018 biopaliva hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.
31.01.2018 silniční daňové přiznání a daň za rok 2017
31.01.2018 nemovitosti daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2018
31.01.2018 z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2017

Daňový kalendář pro na ÚNOR 2018

09.02.2018 spotřební splatnost daně za prosinec 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
15.02.2018 z příjmů podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2018 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2017
15.02.2018 z příjmů podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
20.02.2018 z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
26.02.2018 DPH daňové přiznání a splatnost daně za leden 2018
26.02.2018 DPH souhrnné hlášení za leden 2018
26.02.2018 DPH kontrolní hlášení za leden 2018
26.02.2018 energetické daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2018
26.02.2018 spotřební splatnost daně za prosinec 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
26.02.2018 spotřební daňové přiznání za leden 2018
26.02.2018 spotřební daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2018 (pokud vznikl nárok)
28.02.2018 z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2018

Daňový kalendář pro BŘEZEN 2018

01.03.2018 z příjmů podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017
01.03.2018 hry podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2017
12.03.2018 spotřební splatnost daně za leden 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
15.03.2018 z příjmů čtvrtletní záloha na daň
20.03.2018 z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
20.03.2018 z příjmů elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017
26.03.2018 DPH daňové přiznání a splatnost daně za únor 2018
26.03.2018 DPH souhrnné hlášení za únor 2018
26.03.2018 DPH kontrolní hlášení za únor 2018
26.03.2018 energetické daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2018
26.03.2018 spotřební daňové přiznání za únor 2018
26.03.2018 spotřební daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2018 (pokud vznikl nárok)
27.03.2018 spotřební splatnost daně za leden 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

Daňový kalendář pro DUBEN 2018

03.04.2018 z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2018
03.04.2018 z příjmů podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2017
03.04.2018 z příjmů podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2017, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
09.04.2018 spotřební splatnost daně za únor 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
16.04.2018 silniční záloha na daň za 1. čtvrtletí 2018
20.04.2018 DPH daňové přiznání a daň k MOSS
20.04.2018 DPH měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.04.2018 spotřební splatnost daně za únor 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
25.04.2018 hry daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2018
25.04.2018 DPH daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2018
25.04.2018 DPH souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2018
25.04.2018 DPH kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2018
25.04.2018 energetické daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2018
25.04.2018 spotřební daňové přiznání za březen 2018
25.04.2018 spotřební daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2018 (pokud vznikl nárok)
30.04.2018 biopaliva Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
30.04.2018 z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2018

Daňový kalendář pro KVĚTEN 2018

10.05.2018 spotřební splatnost daně za březen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
21.05.2018 z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.05.2018 DPH daňové přiznání a daň za duben 2018
25.05.2018 DPH souhrnné hlášení za duben 2018
25.05.2018 DPH kontrolní hlášení za duben 2018
25.05.2018 energetické daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2018
25.05.2018 spotřební splatnost daně za březen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
25.05.2018 spotřební daňové přiznání za duben 2018
25.05.2018 spotřební daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2018 (pokud vznikl nárok)
31.05.2018 nemovitosti splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
31.05.2018 nemovitosti splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
31.05.2018 z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2018

Daňový kalendář pro ČERVEN 2018

11.06.2018 spotřební splatnost daně za duben 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
15.06.2018 z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20.06.2018 z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.06.2018 DPH daňové přiznání a splatnost daně za květen 2018
25.06.2018 DPH souhrnné hlášení za květen 2018
25.06.2018 DPH kontrolní hlášení za květen 2018
25.06.2018 energetické daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2018
25.06.2018 spotřební splatnost daně za duben 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
25.06.2018 spotřební daňové přiznání za květen 2018
25.06.2018 spotřební daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2018 (pokud vznikl nárok)

Daňový kalendář pro ČERVENEC 2018

02.07.2018 z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2018
02.07.2018 z příjmů podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2017, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
02.07.2018 GATCA podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
02.07.2018 FATCA podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
10.07.2018 spotřební splatnost daně za květen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
16.07.2018 silniční záloha na daň za 2. čtvrtletí 2018
20.07.2018 DPH daňové přiznání a daň k MOSS
20.07.2018 z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.07.2018 hry daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2018
25.07.2018 DPH daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2018
25.07.2018 DPH souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2018
25.07.2018 DPH kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2018
25.07.2018 energetické daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2018
25.07.2018 spotřební splatnost daně za květen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
25.07.2018 spotřební daňové přiznání za červen 2018
25.07.2018 spotřební daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2018 (pokud vznikl nárok)
30.07.2018 biopaliva Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
31.07.2018 z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2018

Daňový kalendář pro SRPEN 2018

09.08.2018 spotřební splatnost daně za červen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
20.08.2018 z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.08.2018 spotřební splatnost daně za červen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
27.08.2018 DPH daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2018
27.08.2018 DPH souhrnné hlášení za červenec 2018
27.08.2018 DPH kontrolní hlášení za červenec 2018
27.08.2018 energetické daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2018
27.08.2018 spotřební daňové přiznání za červenec 2018
27.08.2018 spotřební daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2018 (pokud vznikl nárok)
31.08.2018 nemovitosti splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
31.08.2018 z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2018

Daňový kalendář pro ZÁŘÍ 2018

10.09.2018 spotřební splatnost daně za červenec 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
17.09.2018 z příjmů čtvrtletní záloha na daň
20.09.2018 z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.09.2018 DPH daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2018
25.09.2018 DPH souhrnné hlášení za srpen 2018
25.09.2018 DPH kontrolní hlášení za srpen 2018
25.09.2018 energetické daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2018
25.09.2018 spotřební splatnost daně za červenec 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
25.09.2018 spotřební daňové přiznání za srpen 2018
25.09.2018 spotřební daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2018 (pokud vznikl nárok)
30.09.2018 DPH žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

Daňový kalendář pro ŘÍJEN 2018

01.10.2018 z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2018
10.10.2018 spotřební splatnost daně za srpen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
16.10.2018 silniční záloha na daň za 3. čtvrtletí 2018
20.10.2018 DPH daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
22.10.2018 z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.10.2018 hry daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2018
25.10.2018 DPH daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2018
25.10.2018 DPH souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2018
25.10.2018 DPH kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2018
25.10.2018 energetické daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2018
25.10.2018 spotřební splatnost daně za srpen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
25.10.2018 spotřební daňové přiznání za září 2018
25.10.2018 spotřební daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2018 (pokud vznikl nárok)
31.10.2018 DPH poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
31.10.2018 z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2018

Daňový kalendář pro LISTOPAD 2018

09.11.2018 spotřební splatnost daně za září 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
20.11.2018 z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
26.11.2018 DPH daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2018
26.11.2018 DPH souhrnné hlášení za říjen 2018
26.11.2018 DPH kontrolní hlášení za říjen 2018
26.11.2018 energetické daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2018
26.11.2018 spotřební splatnost daně za září 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
26.11.2018 spotřební daňové přiznání za říjen 2018
26.11.2018 spotřební daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2018 (pokud vznikl nárok)
30.11.2018 nemovitosti splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
30.11.2018 z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2018

Daňový kalendář pro PROSINEC 2018

10.12.2018 spotřební splatnost daně za říjen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
17.12.2018 silniční záloha na daň za říjen a listopad 2018, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
17.12.2018 z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20.12.2018 z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
27.12.2018 DPH daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2018
27.12.2018 DPH souhrnné hlášení za listopad 2018
27.12.2018 DPH kontrolní hlášení za listopad 2018
27.12.2018 energetické daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2018
27.12.2018 spotřební splatnost daně za říjen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
27.12.2018 spotřební daňové přiznání za listopad 2018
27.12.2018 spotřební daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2018 (pokud vznikl nárok)
31.12.2018 z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2018

Archiv předchozích let

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno