Cennosti kolují mezi lidmi obvykle za úplatu, výměnou za peníze. Ale možná chcete nezištně nadělit hodnotnou věc svému potomkovi, rodiči nebo partnerovi. Prostě proto, že se máte navzájem rádi. I v takové situaci ovšem přijde vhod darovací smlouva. Přímí příbuzní podle řady právníků nemusejí platit státu daň z příjmu, ačkoli formalitám neutečou. Stáhněte si vzor smlouvy, který zveřejnila renomovaná advokátní kancelář!

Od daně jsou osvobození také stálí životní partneři

Když otevřeme zákon č. 586/1992 Sb. (o dani z příjmů), dar najdeme pod pojmem „bezúplatný příjem“. Za jakých podmínek je daňově osvobozena darovací smlouva? Přímí příbuzní ve skutečnosti patří do podstatně širší skupiny zvýhodněných osob, například vedle dlouhodobých druhů a družek. Daň z příjmu nemusíte platit, pokud bezúplatný příjem dostanete od:

 • blízkého příbuzného v přímé linii (rodiče, prarodiče, dítěte, vnuka atd.)
 • příbuzného ve vedlejší linii (sourozence, strýce, tety, synovce, neteře)
 • manžela rodiče, manžela, jeho dítěte nebo rodiče, zetě, snachy
 • osoby, se kterou jste předtím nejméně 1 rok žili ve společné hospodařící domácnosti

Předpokládejme, že mezi rodičem a dítětem byla uzavřena darovací smlouva. Přímí příbuzní sice kvůli bezúplatnému příjmu nic platit nemusejí, ale přesto mají jistou povinnost vůči Finančnímu úřadu. „Daňové přiznání podejte do 1. 4. následujícího kalendářního roku v rámci daňového přiznání k dani z příjmu,“ poznamenává JUDr. Ing. Miroslav Nosek. „Je nutné upozornit, že dar od bratrance nebo sestřenice není osvobozen od daně z příjmů,“ píše poradenská skupina Kreston A&CE Group, s.r.o. Sazba daně činí 15 % pro fyzické osoby a 19 % pro právnické osoby.

Jak vypadá darovací smlouva? Přímí příbuzní mají výhodu

Nakonec nám pomůže advokátní kancelář Králík & Pavlík, která zveřejnila vzor pro darovací smlouvu, určenou k převodu nemovitého majetku. „Označte nemovitost správně, jinak vlastnické právo nebude vloženo do katastru nemovitostí a kvůli opravě znovu zaplatíte správní poplatek 1 000,- Kč,“ varuje advokátní kancelář. ZDE je ke stažení nevyplněná – a ZDE vzorově vyplněná darovací smlouva. Přímí příbuzní mezi sebou jistě najdou člověka, který doplní požadované údaje správně.

11 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, je mi 74 let a chtěla bych darovat dceři rodinný dům s tím, že v něm dožiji, jako by byl můj. Chtěla bych vědět, jestli se musí z takového daru platit nějaká daň.

  • Paní Hanzalová, například JUDr. Ing. Miroslav Nosek na svém osobním webu píše, že od daně z bezúplatného příjmu jsou osvobozeny také dary obdržené „od příbuzného v linii přímé (rodiče, prarodiče, děti, vnuci atd.)“.

 2. Dobrý den, rodiče zvažují, že by darovací smlouvou převedli byt na svoje děti. Jsme tři sourozenci, přičemž sestra má exekuce. Jak by dopadlo darování bytu, kdyby ve smlouvě figurovalo její jméno? Je lepší, aby mezi novými majiteli vůbec nebyla zmíněna? Děkuji.

  • Gabrielo, sdílím Vaše obavy. Pokud bych byl ve Vaší situaci, snažil bych se, aby můj zadlužený sourozenec v darovací smlouvě raději vůbec nefiguroval. Navrhl bych ústní rodinnou dohodu, že byt bude zatím formálně napsán na „bezproblémové potomky“ a teprve jakmile „černá ovce“ úspěšně projde celým procesem oddlužení, dostane svoji třetinu nemovitosti.

 3. Dobrý den, pokud partner daruje dům dětem (1 dítě vlastní, druhé nevlastní z mého předchozího vztahu, ale s trvalým bydlištěm na stejné adrese), bude tento dar posuzován i u druhého dítěte jako linie přímá? Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, paní Čechová, chápu správně, že s partnerem nejste manželé? Když opět, stejně jako ve článku vyjdu z JUDr. Miroslava Noska, tak připadá v úvahu možnost, že bude od daně osvobozeno darování: „od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou (typicky druh a družka); tyto okolnosti mohou být předmětem dokazování svědeckými výpověďmi, doklady o platbách za společnou domácnost apod.“ Snad tahle možnost je ve Vašem případě reálná. Jinou (kromě Vašeho sňatku) bohužel nevidím.

 4. Dobrý den, moje babička chce mně a mojí sestře darovat diamanty a já nevím, jak máme sepsat formality nebo kde naleznu vhodný formulář. Prosím o radu. Děkuji.

  • Dobrý den, Moniko, budu citovat § 2057 občanského zákoníku:

   „(1) Při darování věci zapsané do veřejného seznamu vyžaduje smlouva písemnou formu.
   (2) Písemnou formu vyžaduje smlouva také tehdy, nedojde-li k odevzdání věci zároveň s projevem vůle darovat a přijmout dar. Dárce je zavázán k odevzdání daru, není však povinen platit úrok z prodlení.“

   Citovanému paragrafu rozumím tak, že formality musíte sepisovat, pokud diamanty: a/ jsou vedeny v nějakém veřejném seznamu, nebo b/ budou předány teprve někdy v budoucnu. Předpokládám, že ani jedna podmínka neplatí – jde o předměty, které nejsou zapsány na žádném úřadě a babička Vám dar předá hned, nebo se mýlím? Pokud mám pravdu, tak nevím, proč byste měly cokoli sepisovat.

 5. Dobrý den, s manželem vlastníme byt (každý 1/2) a chtěli bychom ho darovat mojí dceři (jde o dceru z prvního manželství) a jejímu manželovi. Bude tento dar v přímé linii, a tudíž osvobozený od daně? Děkuji za odpověď. Monika

  • Dobrý den, paní Moniko, rozumím správně, že v onom čtyřúhelníku (Vy – Váš manžel – Vaše dcera – její manžel) jste biologicky příbuzní „pouze“ Vy a Vaše dcera? V tom případě podle mého názoru chybí přímá i vedlejší příbuzenská linie mezi Vaším mužem a Vaším zetěm. Takže se obávám, že by nějaká daň z příjmu vzniknout mohla :-(.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno