Elektrikář usměrňuje neviditelnou energii, aby nezpůsobila požár, nekopla žádného živého tvora, nýbrž rozsvěcovala zářivky a poháněla další spotřebiče. Co za svoji užitečnou práci dostává? V soukromé firmě (s.r.o., a.s.) má jistou aspoň takzvanou zaručenou mzdu, ve veřejném sektoru vydělává plat podle tabulek. Elektromechanik může samozřejmě svoje povolání provozovat také jako volnou (při malém napětí) nebo případně řemeslnou živnost, v takovém případě ovšem nemá garantováno nic.

Zaměstnanec soukromé firmy má právo na zaručenou mzdu

Český statistický úřad ve svém žebříčku průměrných výdělků uvádí, že elektrikář bere kolem 25 tisíc Kč hrubého měsíčně. Jiskřivé rozvody jsou přitom doménou mužů, ženy rozmotávají kabely jenom zřídkakdy. Ale také silnější pohlaví potřebuje ochranu. Vláda svým nařízením č. 567/2006 Sb. stanovila sazby zaručených mezd podle náročnosti povolání. Elektrikář ve strojírenství, komunálních službách nebo dalších oblastech náleží do 1. až 5. skupiny prací.

ZARUČENÁ MZDA 2022
SkupinaTřídaKč/h.Kč/m.
1.1.+2.96,4016 200
2.3.+4.106,5017 900
3.5.+6.117,5019 700
4.7.+8.129,8021 800
5.9.+10.143,3024 100
6.11.+12.158,2026 600
7.13.+14.174,7029 400
8.15.+16.192,8032 400

Do 1. skupiny prací patří například: „Propojování přístrojů vodiči do celkového počtu 50 vodičů.“ Do 2. skupiny prací patří například: „Údržbářské práce elektro, strojního nebo stavebního charakteru.“ Do 3. skupiny prací patří například: „Opravy elektrických rotačních a tepelných spotřebičů – vysavačů, žehliček, kuchyňských robotů apod.“

Elektrikář ve veřejném sektoru dostává tabulkový plat

Větší jistoty mají zaměstnanci obecních a krajských úřadů, příspěvkových organizací, státních nemocnic nebo škol apod. Ve veřejném sektoru rozhodují o platech především podrobné tabulky, které najdete vždycky aktuální pod TÍMTO odkazem. Provozní elektrikář patří do příslušné platové třídy podle nejobtížnější práce, kterou vykonává (výjimkou jsou zaměstnanci Armády a dalších bezpečnostních složek ve služebním poměru).

5. platová třída

 1. Opravy a údržba elektrické instalace v objektech nebo elektrických zařízení včetně odzkoušení jejich funkce.
 2. Kontrola a opravy přenosného elektrického nářadí, například ručních elektrických vrtaček, brusek, pájecích souprav včetně výměny vadných dílů se záznamem výsledku revize.
 3. Soustavná kontrola stavu a chodu elektrických strojů a zařízení, odstraňování běžných provozních závad.
 4. Řízení chodu a obsluha energetických zařízení o výkonu do 1 MW nebo lokálních zdrojů elektrické energie (dieselgenerátorů apod.) včetně příslušenství rozvodu.
 5. Kontrola a opravy dílčích částí transformátorů, měření izolačního stavu a výměna oleje.

6. platová třída

 1. Opravy elektrických instalací a elektrických zařízení obráběcích a tvářecích strojů formou výměny nebo přímé opravy poškozených elektrických zařízení včetně odzkoušení jejich funkce.
 2. Provádění výměny distribučních transformátorů do 630 kW, provádění zkoušek po zapojení.
 3. Vyhledávání poškozených částí točivých svařovacích agregátů, svařovacích transformátorů nebo odporových svařovacích strojů včetně výměny vadných částí. Vyzkoušení funkce zařízení.
 4. Instalace nových rozvodů elektrické energie v objektech včetně zpracovávání výkresové dokumentace.
 5. Zhotovování a instalace rozvaděčů pro rozvod elektrické energie v objektech včetně instalace přípojek k hlavním a podružným rozvaděčům.
 6. Instalace nových a opravy poškozených bleskosvodných soustav včetně měření zemních odporů a vodivosti půdy pro instalaci zemničů.
 7. Opravy elektrických zařízení a historických rozvodů v památkových objektech způsobem uvádějícím je do souladu se současnými normami pro elektroinstalace.

7. platová třída

 1. Opravy elektrických instalací programově řízených výrobních strojů a zařízení, vstřikovacích lisů, obráběcích a svářecích strojů, vstřelovacích strojů, obráběcích center apod.
 2. Opravy elektrických zařízení složitých obráběcích strojů tuzemské i zahraniční výroby bez technické dokumentace (vícevřetenové vrtací stroje, frézovací stroje, brousicí stroje apod.).
 3. Řízení a provádění údržby a oprav automatických zařízení s měřící, regulační a signalizační technikou s aplikovanou mikroelektronikou.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno