Státní podnik Lesy České republiky patří mezi největší zaměstnavatele v České republice, takže může zasvěceně hodnotit tuzemskou pracovní sílu, absolventy škol i odborové svazy. Na všechny otázky nám otevřeně odpověděla tisková mluvčí Eva Jouklová. Okomentovala také český sociální systém a prozradila, jak Lesy ČR odměňují kancelářské profese („bílé límečky“) a kolik platí dělníkům („modrým límečkům“).

Málo učňů, příliš mnoho maturantů a vysokoškoláků

Jak byste obecně popsali lidskou pracovní sílu v České republice? Můžete něco vyzdvihnout, anebo chybí Vám tady něco?

Rozvoj pracovní síly na přelomu století bylo možno hodnotit pozitivně, objevila se řada nových oborů, vytvářejících prostor pro vznik nových profesí. Zásadním způsobem se profilovalo živnostenské podnikání. Z pohledu kvality odváděné práce a plnění dohodnutých termínů začalo fungovat konkurenční prostředí.

Postupem času začal zmiňovaný proces vykazovat známky devalvace, projevil se nedostatek profesí, které by měly dodávat kvalitní střední školy z učebních oborů. Naopak na trhu práce reálně existuje převis nabídky nad poptávkou u absolventů maturitních oborů a uchazečů o zaměstnání s univerzitním vzděláním.

Ukazuje se rovněž, že v tuzemsku není změna prostředí zcela běžným jevem. Zaměstnání lidé hledají zejména v místě bydliště nebo v dostupných vzdálenostech. Sociální politika státu, zejména směrem k dlouhodobě nezaměstnaným, má nastaveny poměrně jednoduše dosažitelné  parametry. Tato chybějící pracovní síla je na trhu práce  často nahrazována občany z tak zvaných třetích zemí.

Čím si vysvětlujete, že tuzemští zaměstnanci mají podstatně nižší mzdy a platy, než kolegové odvádějící stejnou práci v Německu nebo Rakousku?

Pro objektivní posouzení, zda mají tuzemští zaměstnanci oproti kolegům v Německu nebo Rakousku podstatně nižší mzdy a platy, jak je konstatováno v otázce,  je nutné jednoznačně znát nejen úroveň nominálních výdělků, ale zejména reálné mzdy. Pro toto porovnávání je nutné znát výši nákladů v základních komoditách, tj. náklady na bydlení, vzdělání, výši daňové zátěže, odvody na sociální a zdravotní zabezpečení, poměr mezi státem garantovanou výší důchodů a doplňujícími složkami penzijního systému, apod. Důležitá je i skutečná reálná kupní síla české měny.

Odměny závisejí také na hospodářském výsledku podniku

Jak hledáte a potom motivujete svoje pracovníky?

  • Podnik Lesy ČR hledá nové zaměstnance buď přímým výběrem, nebo formou výběrových řízení
  • využívá inzerci na intranetu, vlastním internetu i v dalších elektronických médií
  • spolupracuje se školami lesnického zaměření
  • vytipovává žáky a studenty při školních praxích či mezi sezónními zaměstnanci

MOTIVACE

  • stabilní práce ve velké, sociálně odpovědné společnosti
  • mzdové ohodnocení odpovídající vykonávané práci, odměny v závislosti na odvedené práci i na hospodářském výsledku společnosti
  • benefity
  • možnost kariérního postupu i dalšího pracovního využití mimo svou náplň práce – účast na projektech, interní školitelé, mentoři…
  • účast na rozvojových a vzdělávacích programech

Máte přehled, jaká je aktuálně věková struktura Vašich pracovníků?

Ženy: 44,8 let
Muži: 43,2 let
Lesy ČR celkem: 43,6 let

Smlouvu na dobu neurčitou dávají Lesy ČR po dvou letech

Jaký je poměr Vašich pracovníků podle typu úvazu – kolik procent tvoří brigádníci dodaní personálními agenturami, kolik procent tvoří zaměstnanci pracující na dohodu, kolik procent tvoří zaměstnanci pracující na pracovní smlouvu?

Lesy ČR nevyužívají služeb personálních agentur.

Zaměstnanci najatí „na dohodu“ tvoří pouze zlomek z počtu zaměstnanců a jsou zaměstnáváni především na výpomoci u sezónních pracích (honci, pracovníci v ochraně lese a pěstební činnosti) a na pomocné činnosti (např. úklid kanceláří). Tento počet je tedy během roku značně proměnlivý od desítek zaměstnanců po cca 550 v sezóně. Kmenoví zaměstnanci mají standardní pracovní smlouvu.

Když vezmeme dohromady všechnu Vaši pracovní sílu včetně brigádníků, kolik procent tvoří lidé, kteří mají smlouvu na dobu neurčitou?

Smlouva na dobu neurčitou je se zaměstnanci uzavírána nejdříve po dvou letech pracovního poměru u LČR. V současné době ji má uzavřenou 73 % zaměstnanců.

Dělníci vydělávají o polovinu méně než „bílé límečky“

Prozradíte mzdové rozpětí v Lesích České republiky?

Nejnižší úroveň zaručené mzdy je v jednotlivých tarifních stupních našim zaměstnancům garantována Podnikovou kolektivní smlouvou. Profese jsou zařazovány do tarifních stupňů na základě složitosti prací dle podnikového katalogu profesí. Průměrná mzda v roce 2015 dosáhla výše 30 056,- Kč. TH (technicko-hospodářští, pozn. red.) zaměstnanci měli v měsíčním objemu průměrně 31 163,- Kč, dělníci pak 20 834,-Kč.

Mají Lesy ČR vlastní odbory? Pokud ano, jakých výsledků jste ve vzájemné komunikaci dosáhli? A prozradíte kontakt na odborového předáka,  kterého může oslovit zájemce o vstup do odborové organizace?

Ano, v podniku máme aktivní odbory, se kterými máme korektní vztahy. Pravidelně se zástupci odborů setkáváme a vedeme kolektivní vyjednávání. Všechny kontakty si zaměstnanci mohou nalézt na podnikovém intranetu.

K TÉMATU:

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno