Kompletní seznam živností najdete v hlavním tematickém článku. Zde popíšeme, jakou odbornou způsobilost musí splňovat člověk, kterého láká péče o dítě jako samostatná výdělečná činnost. Obor patří mezi živnosti vázané, ke kterým potřebujete více, než pouze plnou svéprávnost a bezúhonnost.

Koho může samostatně uživit péče o dítě

Předmět podnikání: Péče o dítě do tří let věku v denním režimu
Požadovaná odborná způsobilost:

  • a) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní asistentky nebo záchranáře podle zvláštního právního předpisu *), nebo
  • b) odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách podle zvláštního právního předpisu **), nebo
  • c) odborná kvalifikace k výkonu povolání učitele mateřské školy podle zvláštního právního předpisu ***), nebo
  • d) profesní kvalifikace pro činnost chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky podle zvláštního právního předpisu ****)

Poznámka – související právní předpis

  • *) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
  • **) zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • ***) zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • ****) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno