Pevnost řetězu záleží na nejslabším článku – a vyspělost lidské společnosti poznáme podle toho, jakou péči dostávají postižení jedinci. Pomalejší, nebo jinak znevýhodněné studenty má na starosti speciální pedagog. Svoji práci nedělá primárně kvůli velkému zisku, ale spravedlivou odměnu bezpochyby zasluhuje. Je přitom rozdíl, jestli působí v soukromém (s.r.o., a.s.), anebo ve veřejném ústavu (v obecní škole, příspěvkové organizaci apod.).

V soukromé společnosti musíte dostávat aspoň zaručenou mzdu

Český statistický úřad tvrdí, že průměrná mzda speciálního pedagoga je poměrně vysoká, tedy oproti ostatním profesím. (Vizte kategorii „Učitelé, vychovatelé pro osoby se speciálními vzděl. potřebami“ ZDE.) Muži vydělávají trochu více, ale rozdíl není dramatický. Ovšem průměrné hodnoty někdy klamou. Ve skomírající škole možná speciální pedagog ocení nařízení vlády č. 567/2006 Sb., které stanovuje sazby zaručené mzdy podle náročnosti zaměstnání. Třeba v 6. skupině prací najdeme: „Provádění speciálně pedagogických prací.“ Více ZDE.

ZARUČENÁ MZDA 2022
SkupinaTřídaKč/h.Kč/m.
1.1.+2.96,4016 200
2.3.+4.106,5017 900
3.5.+6.117,5019 700
4.7.+8.129,8021 800
5.9.+10.143,3024 100
6.11.+12.158,2026 600
7.13.+14.174,7029 400
8.15.+16.192,8032 400

Ve veřejném sektoru bere speciální pedagog plat podle tabulky

Pokud pracujete přímo pro obec, příspěvkovou organizaci (nemocnici, školu) nebo jinou veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní speciální pedagog. Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Třeba: „Metodická a koordinační činnost v oblasti speciálněpedagogických preventivních a poradenských služeb ve školství.“

Speciální pedagog v 11. platové třídě

  1. Kontaktní činnosti zaměřené na jedince a skupiny dětí, žáků a studentů se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji.
  2. Provádění speciálněpedagogických nápravných, edukačních, reedukačních a kompenzačních činností s jedinci i skupinami dětí, žáků nebo studentů.
  3. Speciálněpedagogické poradenství v oblasti nápravných, edukačních, reedukačních a kompenzačních postupů, prevence poruch chování, negativních jevů v sociálním vývoji a v oblasti vzdělávací dráhy a vedení programů prevence sociálně patologických jevů.
  4. Příprava a odborné vedení speciálněpedagogických výcvikových, preventivních, vzdělávacích a dalších programů osobnostního rozvoje.
  5. Etopedické, logopedické, somatopedické, psychopedické, tyflopedické a další specializované vyšetření dětí, žáků, studentů nebo klientů se zdravotním postižením a provádění nápravy nebo psychoterapeutických činností zaměřených na odstraňování nebo zmírnění poruch učení a chování. Zpracovávání programů integrace a inkluze dětí, žáků, studentů nebo klientů se speciálními vzdělávacími potřebami.

Speciální pedagog ve 12. platové třídě

  1. Provádění komplexní speciálněpedagogické diagnostiky, náročných nápravných, reedukačních a kompenzačních činností s dětmi, žáky, studenty nebo klienty se zdravotním postižením a náročného speciálněpedagogického poradenství při řešení problémů ve vývoji a vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením ve škole a v rodině.
  2. Metodická a koordinační činnost v oblasti speciálněpedagogických preventivních a poradenských služeb ve školství.
  3. Samostatná aplikace logopedických, etopedických, somatopedických, psychopedických, tyflopedických a dalších diagnostických postupů a metodik stimulace, edukace, reedukace, kompenzace a aplikace vzdělávacích činností s dětmi, žáky, studenty nebo klienty se speciálními vzdělávacími potřebami a poskytování specializované péče osobám se zdravotním postižením a znevýhodněním speciálněpedagogickými metodami nebo rehabilitačními metodami a ve spolupráci a v návaznosti na jiná odvětví. Tvorba koncepce vyučování prostorové orientace a samostatného pohybu zrakově postižených podle akreditovaných vzdělávacích programů.

Speciální pedagog ve 13. platové třídě

  1. Tvorba zásadních koncepcí systému speciálněpedagogických preventivních a poradenských služeb ve školství a sestavování prognóz včetně případného poskytování nejnáročnějších speciálněpedagogických služeb (speciálněpedagogická diagnostika, tvorba a uplatňování nových speciálněpedagogických metod).

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno