Zdravotnice v soukromé instituci dostávají mzdy, jejichž zaručené úrovně nařizuje vláda. Ve veřejném sektoru jsou zdravotní sestry a jejich kolegyně odměňovány podle podrobnějších platových tabulek.

V oficiálním Katalogu prací nalezneme několik příbuzných pozic: praktická sestra, všeobecná sestra a dětská sestra. V soukromé sféře můžeme tuto terminologii přeskočit, protože mzda záleží především na vašich profesních a vyjednávacích schopnostech. Ale ve veřejném sektoru pobíráte plat, odvozený zejména od vaší formální pozice, započitatelné praxe a dosaženého vzdělání.

Takže zdravotní sestry ve státních nemocnicích nebo příspěvkových organizacích mají svoji výplatu celoživotně předepsanou: „praktická“ žije skromněji, zatímco „všeobecná“ či „dětská“ může utrácet více.

Platová tabulka ve veřejné nemocnici pro rok 2024

Zaostřeme na fakultní kliniky, sociální ústavy, záchrannou službu, protialkoholní záchytky apod. Platový tarif, tedy základní hrubý měsíční plat nalezneme jako průsečík správného stupně a třídy.

Platový stupeň zdravotní sestry záleží na takzvané započitatelné praxi: V plné míře uznáváme předchozí práci ve zdravotnictví. Jinou praxi zahrnujeme maximálně ze 2/3, podle její využitelnosti. Dále zdravotní setře připisujeme až 6 let mateřské + rodičovské dovolené + péče o dlouhodobě těžce postižené a zároveň nezletilé dítě. Započitatelnou praxi ovšem krátíme, pokud nemáte dostatečné vzdělání – více ZDE.

Platovou třídu zjistíme na základě nejtěžšího pracovního úkonu, který musíte podle smlouvy a praktických pokynů vykonávat. Podrobnou kategorizaci naleznete v závěrečných kapitolkách, věnovaných zvlášť praktické, všeobecné a dětské sestře.

Stupeň1. stupeň2. stupeň3. stupeň4. stupeň5. stupeň6. stupeň7. stupeň8. stupeň9. stupeň10. stupeň11. stupeň12. stupeň
Praxedo 1 rokudo 2 letdo 4 letdo 6 letdo 9 letdo 12 letdo 15 letdo 19 letdo 23 letdo 27 letdo 32 letnad 32 let
2. třída15 47015 99016 51017 03017 58018 14018 78019 39020 01020 71021 38022 110
3. třída16 58017 11017 68018 27018 88019 49020 14020 81021 51022 25022 99023 790
4. třída17 77018 37018 96019 58020 25020 91021 64022 34023 11023 90024 71025 530
5. třída19 09019 75020 39021 08021 77022 52023 27024 08024 88025 76026 65027 570
6. třída20 47021 16021 88022 63023 40024 18025 00025 85026 76027 68028 63029 630
7. třída22 00022 76023 52024 33025 18026 03026 90027 82028 80029 78030 83031 900
8. třída24 36025 22026 12027 05028 02029 01030 06031 12032 21033 38034 59035 840
9. třída26 29027 22028 18029 18030 20031 25032 40033 56034 74036 00037 31038 640
10. třída28 34029 34030 41031 49032 62033 77034 97036 24037 53038 90040 31041 780
11. třída30 66031 74032 91034 05035 28036 55037 85039 24040 63042 10043 58045 190
12. třída33 06034 23035 49036 72038 06039 44040 86042 32043 87045 46047 10048 810
13. třída35 68037 00038 33039 69041 12042 61044 14045 75047 39049 14050 90052 770
14. třída38 59039 97041 43042 90044 47046 05047 78049 48051 28053 16055 11057 120
15. třída41 73043 24044 82046 43048 12049 86051 66053 58055 54057 56059 65061 820

K postupu do vyšší platové třídy není potřeba, abyste vykonávala všechny uvedené činnosti. Stačí, když splňujete jednu odrážku!

Platové třídy PRAKTICKÉ SESTRY

Oficiální pořadové číslo a jméno profesní pozice: 2.19.12 PRAKTICKÁ SESTRA

7. platová třída praktické sestry

 1. Provádění odborných zdravotnických dokumentačních a evidenčních činností, například v kartotékách zdravotnických zařízení.

8. platová třída praktické sestry

 1. Provádění dílčích výkonů základní ošetřovatelské péče.

9. platová třída praktické sestry

 1. Poskytování základní ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského plánu.
 2. Poskytování specializované ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského plánu pod odborným dohledem.
 3. Provádění dílčích výkonů, které jsou součástí vysoce specializované ošetřovatelské péče pod přímým vedením, například péče o základní potřeby pacientů ohrožených selháním základních životních funkcí, usměrňování herních aktivit dětí při poskytování zdravotní péče.

Platové třídy VŠEOBECNÉ SESTRY

Oficiální pořadové číslo a jméno profesní pozice: 2.19.13 VŠEOBECNÁ SESTRA

10. platová třída všeobecné sestry

 1. Plánování ošetřovatelské péče formou ošetřovatelského procesu.
 2. Poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu.
 3. Provádění základní zdravotní výchovy pacientů i laické veřejnosti v oblasti ochrany a podpory zdraví a v ošetřovatelských postupech.
 4. Zajišťování komplexního sterilizačního procesu včetně monitoringu na centrálních sterilizacích.
 5. Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče pod odborným dohledem.

11. platová třída všeobecné sestry

 1. Poskytování ošetřovatelské péče, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
 2. Provádění specializovaných diagnostických, léčebných, ošetřovatelských nebo rehabilitačních postupů a výkonů, zvlášť náročných z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
 3. Příprava a obsluha přístrojového vybavení na operačních sálech nebo na specializovaných diagnostických nebo terapeutických pracovištích, instrumentace při operačních diagnostických a terapeutických výkonech, ke které je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
 4. Provádění edukace pacientů všech věkových kategorií a jimi určených osob, případně jiných osob ve specializovaných ošetřovatelských postupech v rámci hospitalizace a přípravy na poskytování péče v přirozeném sociálním prostředí nebo před diagnostickým a terapeutickým výkonem včetně přípravy informačních materiálů, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
 5. Organizace a koordinace činností nelékařských zdravotnických pracovníků a zajišťování mezioborové spolupráce, zajišťování kvality péče a bezpečí pacientů v rámci organizačních celků, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

12. platová třída všeobecné sestry

 1. Samostatné provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných ošetřovatelských a léčebných výkonů, například péče o rizikového novorozence na základě specializované způsobilosti na úzce specializovaných pracovištích, které jsou vysoce náročné z hlediska techniky provedení a možného rizika pro pacienta.
 2. Samostatné provádění a vyhodnocování diagnostických vysoce specifických vyšetření v klinických oborech, například pletysmografické metody, holterovského, ultrazvukového nebo urodynamického vyšetření, k jehož výkonu je nezbytné specializované způsobilosti.
 3. Stanovování zásadní strategie a koncepce ošetřovatelské péče nebo koncepce přípravy a realizace projektů podpory zdraví včetně koncepce zdravotní výchovy, celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, metodické usměrňování ošetřovatelské péče v rámci oboru nebo zdravotnického zařízení včetně zajišťování její realizace a kontroly, zavádění systému kvality péče a bezpečí pacientů ve zdravotnickém zařízení. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru ošetřovatelství do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
 4. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání všeobecných sester, včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

Platové třídy DĚTSKÉ SESTRY

Oficiální pořadové číslo a jméno profesní pozice: 2.19.43 DĚTSKÁ SESTRA

10. platová třída dětské sestry

 1. Plánování ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné dítě včetně novorozenců.
 2. Poskytování ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné dítě, včetně novorozenců, prostřednictvím ošetřovatelského procesu.
 3. Provádění základní zdravotní výchovy dětských pacientů a jejich zákonných zástupců, případně jiných osob v oblasti ochrany a podpory zdraví a v ošetřovatelských postupech v oblasti ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné děti, včetně novorozenců.
 4. Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné dítě, včetně novorozenců, pod odborným dohledem.

11. platová třída dětské sestry

 1. Samostatné poskytování ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné dítě, včetně novorozenců, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
 2. Samostatné provádění specializovaných diagnostických, léčebných, ošetřovatelských nebo rehabilitačních postupů a výkonů při poskytování ošetřovatelské péče o děti, včetně novorozenců, zvlášť náročných z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
 3. Příprava a obsluha přístrojového vybavení na operačních sálech nebo na specializovaných diagnostických nebo terapeutických pracovištích, instrumentace při operačních diagnostických a terapeutických výkonech, ke které je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
 4. Provádění zdravotní výchovy dětských pacientů a jejich zákonných zástupců, případně jiných osob ve specializovaných ošetřovatelských postupech v rámci hospitalizace a přípravy na poskytování péče o děti v přirozeném sociálním prostředí nebo před diagnostickým a terapeutickým výkonem včetně přípravy informačních materiálů, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
 5. Organizace a koordinace činností nelékařských zdravotnických pracovníků a zajišťování mezioborové spolupráce, zajišťování kvality péče a bezpečí dětských pacientů v rámci organizačních celků, včetně novorozenců, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

12. platová třída dětské sestry

 1. Samostatné provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných ošetřovatelských a léčebných výkonů v oblasti ošetřovatelské péče o děti, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti, například péče o rizikového novorozence na základě specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti na úzce specializovaných pracovištích, které jsou vysoce náročné z hlediska techniky provedení a možného rizika pro pacienta.
 2. Stanovování zásadní strategie a koncepce ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné dítě nebo koncepce přípravy a realizace projektů podpory zdraví včetně koncepce zdravotní výchovy, celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, metodické usměrňování ošetřovatelské péče v rámci oboru nebo poskytovatele zdravotních služeb včetně zajišťování její realizace a kontroly, zavádění systému kvality péče a bezpečí pacientů u poskytovatele zdravotních služeb, aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru ošetřovatelství do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
 3. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání dětských sester, včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti

Jiným pravidlům podléhají příslušníci české Armády nebo státní Policie, kde rozhoduje spíše služební hodnost. Nicméně také zdravotní sestry pracují v bojových podmínkách, jak dosvědčují jejich autentické příběhy.

70 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den,
  mám ve zdravotnictví odpracováno 21 let bez přestávky. Mám specializaci ve svém oboru, jako staniční sestra, jsem byla zařazena do 11 plat.třídy a stupeň 8, nyní přecházím na stejném odd. do směnného provozu a byla mi dána pl.tř. 10 a stejný stupeň 8. Podle mě by se měl stupeň změnit na 9.

  Děkuji za odpověď

 2. Dobrý den. Pracuji jako všeobecná sestra na oddělení JIP, kde jsou pacienti v plné resuscitační péči ( UPV, dialýza atd).Mám 15 let praxi a bakalářské vzdělání v ošetřovatelství. Zaměstnavatel mi přidělil 10. platovou třídu a na zvýšení do 11. nebo 12. třídy požaduje specializační studium ARIP. Má na toto právo? Dle náplně práce,kterou má zpracovanou zaměstnavatel provádím činnosti popsané ve 12. třídě.
  Moc děkuji za odpověď
  a s pozdravem
  Kocicova

 3. Dobrý večer, pracuji jako zdravotní sestra v soukromé gynekologické ambulanci. Vystudovala jsme pomaturitní nástavbové studium ženská sestra a PSS. V oboru jsem 32 let (včetně mateřské dovolené). Vím, že v soukromém sektoru se jedná o dohodu mezi mnou a zaměstnavatelem, ale přesto bych ráda věděla do jaké platové třídy bych patřila. Děkuji za odpověď

 4. Dobry den. V soucasne dobe jsem na rodicovske dovolene. Zacinam hledat praci u obvodniho lekare. Zajima me jaky bych mela mit plat. Mam vysokoskolske vzdelani, pred detmi jsem pracovala 6let na ocni klinice jako instrumentarka na operacnim sale a take v ambulantnim provozu. Dekuji za odpoved do jaké tridy spadam. S pozdravem Zejdova

 5. Dobrý den,

  v současné době se rozhoduji mezi studiem na VŠ nebo na VOŠ. Zajímalo by mě, zda je rozdíl mezi Diplomovanou všeobecnou sestrou na Vyšší odborné škole a Všeobecná sestra na Vysoké škole? Zajímalo by mě, zda je rozdíl v kompetenci nebo v platovém zařazením.

  Děkuji Vám za odpověď.

  S pozdravem

  Nikola Roubychová

  • Dobrý den, Nikolo, vyšší odborná škola je oproti vysoké škole nevýhodou od 10. platové třídy, kdy se odečítá 1 rok započitatelné praxe. Od 11. platové třídy se odečítají dokonce 3 roky započitatelné praxe, pokud máte „jenom“ VOŠ.

 6. Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, do jaké platové třídy bych měla být zařazena. Vystudovala jsem VOŠ zdravotnickou, obor všeobecná zdravotní sestra. Nyní jsem dokončila studium na VOŠ – obor dětská zdravotní sestra. Pracuji na odděleni fyziologických novorozenců Chrudimské nemocnice. Byla jsem zařazena do 9. platové třídy s tím, že po dokončení studia dětské zdravotní sestry budu zařazena do 10. platové třídy. Nyní mi bylo sděleno, že bohužel zůstávám v 9. platové třídě, neboť dětská zdravotní sestra už nespadá pod specializaci. Předem děkuji za odpověď. Jancarkova

  • Dobrý den, Zdenko, platová třída nezáleží na vzdělání, ale na nejnáročnější práci, kterou po vás zaměstnavatel požaduje (podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., § 3, odstavec 1). Pokud vám dává pouze takové úkoly, jako běžné praktické sestře, dosáhnete maximálně do 9. platové třídy. Ale zaměstnankyně, která zastává práci všeobecné nebo dětské sestry, patří minimálně do 10. platové třídy – vizte, prosím, rozpis výše.

 7. Dobrý den,
  pracuji ve zdravotnictví 25 let a jsem sestra se specializacemi v 11. platové třídě. Nyní jsem přešla na jinou kliniku ve FN a nebyla mi uznána specializace a jsem v 10. platové třídě. Je možné, že i sestra s magisterským studiem může být v 10. platové třídě?
  Děkuji za odpověď. P.

  • Dobrý den, Pájo, zaměstnankyně a zaměstnanci (bohužel) nejsou do platových tříd zařazováni podle svého nejvyššího dosaženého vzdělání, ale podle nejtěžší vykonávané práce.

   Na 11. platovou třídu máte nárok, například pokud do Vaší současné pracovní náplně patří toto: „Poskytování ošetřovatelské péče, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.“ Nebo stačí například toto: „Provádění specializovaných diagnostických, léčebných, ošetřovatelských nebo rehabilitačních postupů a výkonů, zvlášť náročných z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.“

   Vizte případně podrobnou klasifikaci nahoře ve článku.

 8. Dobrý den,chtěly by jsme poradit.Pracujeme jako sestry na centrální sterilizaci.Zajištujeme přes týden provoz od 6 do 16 hod s postupnými nástupy.Podle provozu a práce na operačních sálech zůstáváme někdy déle.Dále sloužíme soboty,neděle a svátky pohotovost na telefonu mimo pracoviště a to od 6 do 18 hod.Dle potřeb operačních sálu nebo oddělení nemocnice příchod na pracoviště a výkon.Po tyto dny práce bez pomoci sanitárek.Ve všední dny sanitárky přítomny.Při jejich výpadku ale suplujeme i jejich práci.Co vše nám tedy náleží a na co máme nárok.Děkujeme za odpovědˇ

 9. Dobrý den,jsem dětská sestra,maturovala jsem v 1995,tím splňuji par.5a písmeno d) zákona 96 i nového 201,jelikož tento bod se nijak nezměnil, nyní nastupuji do fak .nem. a na účtárně mi řekli, že mne nedají do třídy 11,protože nemám od ministerstva zdravotnictví potvrzení specializace. Zažádala jsem o ní a bylo mi sděleno, že se od 31.8.2017 nevydávají tato potvrzení. Bez něj mne zařadí do 10.třídy, byť vše dle zákona splňuji, je to začarovaný kruh, jak se mám domoci svého práva na 11.třídu, když mi ministerstvo nechce vydat potvrzení a účetní na něm trvá? Děkuji za laskavou radu a přeji hezký den.

 10. Dobrý den , chtěla bych se zeptat. Pracuji v domově důchodců více než 29 let jako všeobecná zdravotní sestra .Na jakou třídu mám nárok , a to od 1.1.2018 Děkuji za odpověď.J.S.

 11. Opravuji svůj svůj dotaz a omlouvám se.
  Sestra intenzivní péče (ŠIK je chyba)
  ARO oddělení ,ZZS jako výjezdová sestra v RZP výjezdové skupině, 8 let jsem pracovala jako vedoucí sestra oblasti na ZZS.

 12. Dobrý den.
  Pracuji od r.1985 jako vseob.sestra.Nejprve na int.odd.,poté na ARO,I ZA doposud.Od května pracuji v domově pro seniory jako vrchní sestra osetrovatelskeho úseku. V Brně jsem si dostudovala ŠIK.U nového zaměstnavatele mi bylo započtení jen 23 let praxe a byla jsem zařazena do 10.plat.tridy.Jsem přímou nadřízenou fyzioterapeuta,ved.ošetrovatelek a všeobecných sester. Je to tak správně? Děkuji za odpověď.

 13. Dobrý den, pracuji již 30 let jako všeobecná sestra v sociálních službách. Asi 15 let jsem pracovala na pozici staniční sestry, kdy v té době bylo po mně požadováno pomaturitní specializační studium – ošetřovatelská péče v psychiatrii, které jsem absolvovala. V práci pracuji s mentálně postiženými klienty a další psychické dg. Když jsem se ptala, jestli mám nárok na 11plat.třídu, bylo mi řečeno, že tato třída je určena pouze pro zaměstnance s titulem Bc, aj…. V 11 plat. třídě mám spacializační studium a v práci provádím bod 4 – příprava klientů k vyšetření aj.. Děkuji za odpověď, Olšáková

 14. Dobrý den, mám zdravotní sestry v 10. platové třídě. Zaměstnavatel po nich žádá, aby dělaly doprovod pacientům při přepravě z jednoho zdravotnikého zařízení do druhého , třeba i v akutním tavu. Převozový vůz není vybaven k akutnímu převozu. Sestry mají pouze zdravotní školu bez další atestace jako např. urgentní medicána. Jak se mohou bráni??
  Děkuji za odpověď
  Zdena Majorová

 15. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda bych měla mít nárok na příplatek za ztížené pracovní prostředí. Pracuji jako všeobecná sestra v nemocnici, která je příspěvková organizace. Pracuji už 5 let na oddělení, kde se také podává chemoterapie, ale nepodává se pravidelně.

 16. Dobrý den, pokud jsem pracovala ve zdravotnictví například 23 let a mám navrženou platovou třídu 11, jsem zaměstnaná ve Fakultní nemocnici a mám dvě Mgr. vzdělání, jaká asi bude moje měsíční hrubá mzda?
  Nevím, na které ose tabulky jsou třídy – a na které najdu léta praxe. Velmi děkuji. Martina Soprová

  • Dobrý den, paní Soprová, jakmile přesáhnete 23. rok ve zdravotnictví, máte jakožto zdravotní sestra právo minimálně na 10. platový stupeň (nepočítám eventuální mateřskou a rodičovskou dovolenou apod.), který v platové tabulce najdete na vertikální – svislé ose (vlevo, ve směru shora dolů), zatímco 11. platovou třídu hledejte na horizontální – vodorovné ose (vpravo, zleva doprava). Aktuálně tam vidím platový tarif, tedy základní hrubou měsíční mzdu při plném úvazku, 32 330 Kč. Příplatky, jako třeba za ztížené pracovní prostředí nebo za přesčasy, bychom přičítali ještě navíc, podrobnosti naleznete pod TÍMTO odkazem.

 17. Dobrý den, prosím můžete mi napsat jaký plat bych měla mít, pokud jsem sestrou v zubní ambulanci v nemocnici a moje celková praxe je 30 let? Děkuji Anna

 18. Dobrý den,
  chtěla bych Vás požádat o informaci.
  Pracuji ve zdravotnictví v soukromém sektoru jako sestra záchranář na soukromé záchranné službě ve výjezdové skupině RZP.
  Mám odpracováno 24 let. Mám atestaci v oboru ARO, JIP a bakalářské vzdělání.
  A teď k mému dotazu – na jakou minimální mzdu mám ze zákona nárok ? Popřípadě – existují nějaké mzdové tabulky pro soukromý sektor ohledně sester, záchranářů a řidičů RZP ?
  Děkuji

 19. Dobrý den,odmaturovala jsem jako všeobecná sestra v roce 1992,pak jsem byla 4 roky na MD,2roky jsem si přividělávala v pohostinství.Pak jsem pracovala 3 měsíce pod svyzem zdravotně postižených s kurzem na masáže.Pak jsem pracovala miimo zdravotnictví.Dále od 11/1999 do odchodu na druhou MD,tedy do 05/2002 jsem pracovala u soukromé praktické lékařky,dále od 05/2006 do teď opět pracuji u soukromé praktické lékařky,registraci o práci bez odborného dozoru má.Do jaké třídy,prosím,spadám dle tabulek.Moc děkuji za odpověď.Monika

 20. dobrý den,pracuji aktuálně jako zdravotní sestra v dětské skupině a nejsem placena jako zdravotní sestra,ale podle platové tabulky 1.I když je na tuto profesy požadována zdravotníé sestra ,pedagog nebo vysokoškolák,přesto nejsme placeni podle zveho vzdělání.Je nějaký zákon,který by se dal pro platy zaměstnanců v dětských skupinách použít?děkuji

 21. Dobrý den, několik let, pracují ve zdravotnictví, teď bych chtěla přejít do veterinární praxe. Chtěla bych se zeptat, zdá je reálné se po nějaké době vrátit zase do nemocnice? Mockrát děkuji

 22. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Pracuji jako zdravotnický asistent na jipu v 9. platové třídě. Od 1.6.2017 schválila vláda nově “ přízpěvek“ 2 000 Kč pro všechny sestry pracující na lůžkovém oddělení. Týká se tento přízpěvek i mě a jestli ano v jaké výši ? Děkuji za odpověď a přeji hezký den Zuzana S.

 23. Dobrý den, chtěla bych vědět výši třídy a mzdy. Ve zdravotnictví pracuji přes 30 let, z toho přes 20 let v domácí péči Medicom a.s. jako všeobecná zdravotní sestra s registrací, bez odborného dohledu, se specializací z brněnské geriatrie. Děkuji za odpověď. Šiková

  • Dobrý den, paní Šiková, (bohužel) soukromé firmy, jako například akciová společnost Medicom, nemusejí dodržovat platové třídy. Tam stačí jenom takzvané skupiny prací, podle kterých poznáme zaručenou (nejnižší přípustnou) mzdu pro zaměstnance s pracovní smlouvou. V případě sestry, která působí samostatně (bez odborného dohledu) jde letos jenom o 98,10 Kč/hodinu nebo 16 400 Kč/měsíc hrubého – včetně osobního ohodnocení (prémií), ale bez zákonem předepsaných příplatků například za ztížené prostředí.

 24. chtěla bych vědět výši třídy a mzdy,ve zdravotnicví pracuji přes 30 let z toho přes 20 let v domácí péči Medicom a.s. jako zdravotní sestra všeobecná s registrací a pracující bez odborného dohledu se spcializací z Brna z geriatrie.
  Děkuji za odpověd Šiková

 25. Dobrý den, pracuji jako zdravotní sestra v mateřské škole, ve třídě s respiračním nadstandardem, nejedná se o speciální třídu, ale o běžnou třídu MŠ. Mohl byste mi poradit, do které platové tabulky bych měla být zařazena? Děkuji.

  • Šárko, zařadil bych Vás do tabulky č. 1, kterou najdete úplně vespod pod TÍMTO odkazem. Bohužel jde o nejchudší stupnici. Důvodem je, že momentálně nepůsobíte ve zdravotní ani sociální instituci (nemocnici, domově důchodců apod.); v rámci současných platových tabulek tedy patříte mezi „ne-pedagogické pracovníky ve školství“, podobně jako třeba školní kuchařky, školníci, apod.

 26. Dobrý den, chtěla bych poradit.
  Pracuji 30 let jako dětská sestra, což mám i v pracovní smlouvě, vystudovala jsem tento obor na SZŠ. Pracuji na oddělení paliativní péče. Na našem oddělení pracuje i pár všeobecných sester. Pečuji o děti s PEGem, tracheostomickou kanylou, o dítě napojené na oxygenátor. Nyní byl mně i ostatním sestrám dán dodatek k pracovní smlouvě, ve které se píše, že jsem se dohodla se zaměstnavatelem, že se pracovní pozice mění na pozici všeobecná sestra.

  Přitom v novém popisu pracovní náplně z prosince 2016 je název pozice – všeobecná sestra pracující bez odborného dohledu se specializovanou způsobilostí dětská sestra, vykonávající osobní péči o dítě. Na náš dotaz, proč tomu tak je, nám bylo řečeno, že po poradě s právníkem to chtějí sjednotit. Zaměstnavatel tvrdí, že se pro nás platově nic nezmění, ale že je třeba sjednotit v pracovních smlouvách pracovní pozice pro všechny stejně. Má na to zaměstnavatel právo? Opravdu se pro nás nic nezmění?

  • Ivano, zaměstnavatel nemůže změnit pracovní smlouvu jednostranně, direktivním nařízením. Musí dostat Váš souhlas. Ale samotným přejmenováním pozice k zásadní změně nedojde, pokud budete zařazena jako všeobecná sestra; jiná situace by nastala, kdybyste byla vedena jako zdravotnický asistent – praktická sestra, která má většinou nižší plat.

   Doporučuji Vám, abyste v nové smlouvě zkontrolovala především náplň práce, platovou třídu, uznanou předchozí praxi a platový stupeň, případně výši osobního ohodnocení, pokud bylo doposud nějak garantováno, dále případně směnnost a trvání smlouvy (abyste třeba místo dosavadní doby neurčité nedostala jenom dobu určitou).

 27. Dobrý den, pracuji u soukromého stomatologa 30 hodin týdně, mám VOŠ, Dostávám 22.249,- čistého.Odměny 1000,- měsíčně. 20 dnů dovolené.
  Myslíte, že mohu požádat o zvýšení platu? Pracuji u něj od 5/2015?
  děkuji za odpověď Vařilová

 28. Dobrý den,
  mám Mgr. vzdělání v oboru ošetřovatelství. Mám 10 třídu a 6 stupeň. Pracuji ve fakultní nemocnici na jip a 13 let praxe. Neměla by se zvednout platová třída na 11?

 29. Dobrý den, pracuji ve zdravotnictví jako všeobecná sestra. Vystudovala jsem gymnázium a SZŠ – pomaturitní kvalifikační studium, obor všeobecná sestra. Po absolvování pomaturitního specializačního studia jsem postoupila do 11. platové třídy. Byly mně odečteny roky z praxe dle platné legislativy. V příštím roce nastupuji do vedoucí funkce s 12. platovou třídou. Budou mně opět odebrány roky z praxe?

  • Jano, v 11. až 16. platové třídě jsou požadavky na vzdělání stejné, takže by kvůli Vašemu očekávanému postupu (z 11. do 12. platové třídy) neměly být odečteny další roky předešlé praxe. Podrobnosti najdete ve speciálním článku pod TÍMTO odkazem. Přeji Vám hodně úspěchů v nové vedoucí funkci!

 30. Dobry vecer, v roce 2010 jsem nastoupila do krajske nemocnice jako vseobecna sestra, mam za sebou 4 roky szs jako vseobecna sestra a 3,5 VOS zdravotnicke jako diplomovana vseobecna sestra. S tim uz jsemnastupovala. Zaradili me do 9 tridy ihned po registraci do 10 a s postupem praxe jsem v roce 2015 byla v 10 trude 4 skupine. Nebrali mi zadne roky a si nebylo z ceho. Letos v lednu jak jsem zjistila az nyni 🙂 jsem klesla. Sice jsem v 10 platove ale ve skupine 1. A nyni muj plat vlastne saha na 18500 ale podle skupiny 16430. Tak ze plat mi nesnizili ale zastavili mi postup a na dalsi postup mam narok az za 6 let praxe. Je to normalni? K tomu vsemu dekam na derskem kde mi bylo oznameno ze mi dis neuznsj protoze je vseibecne a ne detske. Mohou mi tedy sebrat roky jen za maturity? A nebo i za absolutorium? Meli by mi to dat vedet? A jak to bude az se nam bude pridavat tech 10%pridaj mi je take nebo ne? A k tomu vsemu byl nedostatek personalu u nas na detske jednotce intenzivni pece a ja preska tam ta 600kc k vyplate a casto chodim i na neonatologickou jipku. Je mozne mi treba nejak zvysit tridu treba na 11? Dekuji moc Novotná

 31. Dobrý den,chtěla bych se zeptat do jaké platové třídy bych byla zařazena ve státní nemocnici.Praxi mám 22 let, pracuji na jednotce ARO a mám specializaci.Děkuji za informaci,nashledanou.

 32. Dobrý den,jaký je průměrný tabulkový plat ošetřovatelky,která pracuje 23let jako zubní instrumentářka?Děkuji

 33. Dobrý den, v září ukončím bakalářský studium v oboru všeobecná sestra. Mám přislíbeno místo instrumentářky na sále ve fakultní nemocnici. Dle jaké platové třídy mi bude náležet plat? Děkuji Nováková

 34. Dobrý den, pracuji v nestátní nemocnici na JIP 18 let, celková praxe 28 let, ARIP specializace, 11. třída. Nyní bych chtěla v téže nemocnici přejít na klidnější odd., bylo mi řečeno, že spadnu do 10. třídy, ze zdejších příspěvků jsem pochopila, že mě přeřadit do nižší platové třídy mohou, ale nemusí, pokud ano, musí mi tedy alespoň vrátit odebrané roky? Děkuji

 35. Dobrý den, nevím, kde se informovat, protože nejsem zdravotní sestra, ale zajímalo by mě, jak je to se zařazením do platové třídy. Mám střední vzdělání bez maturity a byla mi nabídnuta práce ošetřovatelky v nemocnici, která je a.s., ale mám jen kurz sanitáře. Děkuji.

 36. Dobrý večer,
  ukončila jsem studium SZŠ v roce 1991, do dnešního dne pracuji jako zdravotní sestra (10 let MD). Posledních 6 let na pozici vrchní sestra. Mám specializační vzdělání dětská sestra a komunitní sestra. Pracuji v nestátním zařízení se základem 17 tisíc. Na jaký plat bych měla nárok podle tabulek? Z finančních důvodů zvažuji výpověď. Děkuji.

 37. Dobrý den, letos jsem ukončila magisterské studium – ošetřovatelství. Nemám ale žádnou specializaci. Mám nárok na zvýšení třídy? Děkuji.

 38. Dobrý den, pracuji jako všeobecná zdravotní sestra 18 let v Domově seniorů – státním zařízení. Od listopadu 2015 se mají přidávat 3 % pracovníkům ve státní sféře. Chtěla bych se, prosím, zeptat, jak je to s přidávání SZP ve státní sféře – v sociálních službách. Děkuji.

 39. Dobrý den, pracuji v a.s. okresní nemocnici jako dětská sestra – specializační způsobilost na novorozeneckém oddělení, 25 let praxe, mám sjednanou profesní mzdu na 0,6 pracovní úvazku, 10 500,- Kč. Ve smlouvě mám kategorii 4.6.SZP-III, odbornost 451. Do jaké třídy bych měla být zařazena? Děkuji.

 40. Dobrý den, je mi 50 let a od 19 let pracuji jako všeobecná sestra. Z toho posledních 20 let v domově pro seniory – p.o. kraje. Z toho 5 roků jsem pracovala jako staniční a nyní 4 roky jako vedoucí zdravotní péče (vrchní sestra). Mám diplom o specializované způsobilosti v oboru „Organizace a řízení zdravotnictví“. Vedu a hodnotím sestry, zodpovídám za kvalitu poskytované péče apod. Mám 10. platovou třídu jako ostatní všeobecné sestry v mém týmu. Mám nárok na 11. platovou třídu?
  Děkuji.

 41. Dobrý den. Mám ukončenu vysokou školu, obor všeobecná sestra v zahraničí. Tady jsem si udělala nostrifikaci a zkoušku způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. Mám nastoupit do práce do fakultní nemocnice na JIP, a přidělili mi platovou třídu 7. Chtěla jsem se zeptat, jestli mám to správně.
  Děkuji.
  Ivana

  • Paní Ivano, pokud máte ve smlouvě napsáno, že jste všeobecná sestra (nikoli zdravotní asistentka), něco tady skutečně nehraje. V takovém případě patříte minimálně do 9. platové třídy, možná i výš, podle náročnosti vykonávané práce, což je podrobně rozepsáno ve článku nahoře.

 42. Dobrý den, pracuji jako sestra se specializovanou způsobilostí ARIP na JIP pro dospělé 15 let. Specializaci jsem získala po SZŠ na vyšší zdravotnické škole (titul DiS.). Následně jsem během zaměstnání vystudovala bakalářské a magisterské studium v ošetřovatelství. Od mého nástupu do praxe jsem stále ve stejné platové třídě (10 a následně po rozšíření platových tříd v 11), jenom po ukončení VŠ mi byly navráceny 2 roky praxe. Lze získat nějakým způsobem 12. platovou třídu? Pro jakou sestru je 12. platová třída určena? Sestry na manažerském postu jsou ve 13. třídě s odečtením několika let praxe z důvodu nižšího vzdělání.
  Děkuji za odpověď. Horajsová

  • Paní Horajsová, platové třídy určuje Katalog prací ve veřejných službách a státní správě, definovaný nařízením vlády 222/2010 Sb. (na portále státní správy ZDE). Tam v úvodu stojí: „Katalog prací v příloze k tomuto nařízení stanoví zařazení prací do platových tříd podle jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti a člení je podle druhu do povolání.“ Takže vzdělání třídu neovlivňuje, naopak ovlivňuje platový stupeň – více ZDE. Příslušné pasáže dokumentu pro zdravotní sestry najdete na této stránce.

   Je zvláštní, pokud jsou výše postavené sestry ve 13. platové třídě, protože podle Katalogu prací je maximem 12. platová třída, kam spadá například tento úkon: „Samostatné provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných ošetřovatelských a léčebných výkonů, například péče o rizikového novorozence na základě specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti na úzce specializovaných pracovištích, které jsou vysoce náročné z hlediska techniky provedení a možného rizika pro pacienta.“

   Podrobný rozbor najdete výše. Abyste patřila do vyšší třídy, nemusíte dělat všechny uvedené úkony, stačí jenom některý (třeba samostatná péče o rizikového novorozence).

 43. Dobrý den,jsem zdrav.sestra s registrací,nejsem VOŠ jen všeobecná sestra s maturitou,14 let praxe.Spadám minimálně do 10.plat.třídy?9.třída je pro sestry ,které pracují pod odborným dohledem,je to tak?Děkuji,Sýkorová.

  • Dobrý den, paní Sýkorová máte pravdu, že 9. platová třída je definovaná následovně: „Poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu pod odborným dohledem.“ Minimálně v 10. platové třídě byste měla být, pokud máte v náplni práce například: „Plánování ošetřovatelské péče formou ošetřovatelského procesu bez odborného dohledu.“

   Vzdělání nijak neovlivňuje zařazení do platové třídy – ta opravdu záleží na náplni práce. Ale nižší než požadované vzdělání může způsobit, že Vám odečtou několik let praxe. Momentálně „jenom“ maturita znamená v 9. třídě mínus 2 roky, v 10. třídě potom mínus 3 roky (více ZDE). Tím pádem může klesnou platový stupeň, ale přesto je vyšší třída výhodnější.

 44. Paní Kochanová, tabulky uvádějí základní hrubý měsíční plat („měsíční základ“), ke kterému bývá ještě připočítávané osobní ohodnocení, příplatky za noční a víkendové směny, případně za rizikové pracovní prostředí apod.

  Podle § 79 zákoníku práce je standardní pracovní doba 40 hodin týdně; ve dvousměnném pracovním režimu 38,75 hodiny týdně; a ve třísměnném nebo nepřetržitém pracovním režimu 37,5 hodiny týdně. Pokud máte standardní pracovní dobu (jednosměnný režim – například jenom denní směny), měla byste při 30 hodinách týdne logicky dostávat 3/4 měsíčního základu. Vychází to?

 45. Dobrý večer.Prosila bych vysvětlit,zda-li je v tabulkách uveden základ,nebo hrubá mzda.Pracuji jako všeobecná sestra a zaměstnavatel mě zaměstnává pouze na 30 hodin týdně.Jak to tedy počítat?Děkuji.

 46. Paní Nováková, nevím o tom, že by do započitatelné praxe patřila taky doba studia. Ale zaráží mě Vaše nová platová třída. Všeobecná sestra má být minimálně v 9. Leda, že byste podle smlouvy byla zdravotnická asistentka, potom by 8. třída připadala v úvahu.

 47. Dobrý den,chtěla jsem se zeptat.V roce 1991 jsem vystudovala dětskou sestru,pak jsem si udělala 2 roky nástavbové studium rehabilitacní pracovník 1993.Od té doby jsem pracovala ve zdravotnictví do této doby 2015.Nynější zaměstnavatel nás všechny sestrys registrací dal do 8 třídy. Do této doby bych měla mít započítanou praxi 24 let i s nástavbovým studiem,které mi bylo u minulého zaměstnavatele započteno.U tohoto ne.Má na to zaměstnavatel právo? Děkuji Nováková

 48. Dobrý den,
  pracuji ve státní nemocnici s tabulkovým platem, mám střední odborné vzdělání s maturitou. Již před delší dobou mi byly odečteny 2 roky praxe z důvodu postupu do třídy 9, nyní bych s ohledem na vykonávanou práci měla být zařazena do třídy 10. Bude mi odečtem již jen 1 rok praxe nebo znovu celé 3 roky?
  Děkuji za odpověď, přeji krásný den, Peterková.

 49. Dobrý den, paní Hvozdenská, obávám se, že platové tabulky pro zaměstnance obchodních společností (například akciové společnosti) neplatí. Vy totiž neberete plat, ale mzdu – jako každý v podnikatelské sféře (navzdory tomu, že akciovka patří kraji). Ve Vašem případě stát reguluje nejnižší možnou výplatu takzvanou zaručenou mzdou – více ZDE.

 50. Dobrý den.
  Pracuji v nemocnici, která je akciová společnost a patří kraji.
  Jsem všeobecná sestra, takže bych měla být zařazená do 10. platové třídy.
  Můj plat je 17 600 kč. hrubého, osobní, infekční ani žádný jiný příspěvek nemáme..
  Podle této tabulky bych měla brát 21 730 kč.
  Všechny mé spolupracovnice jsou na tom stejně. Chtěla bych se zeptat, jestli je tahle tabulka závazná jen pro státní nemocnice a na akciové společnosti se nevztahuje??
  A pokud ne, jak se domoci nápravy??
  Děkuji za odpověď.
  Hvozdenská

 51. Dobrý den, chtěla jsem se jen zeptat. Pracovala jsem od 18.7.1977 do 30.11.1997 jako dětská sestra. Potom jsem ukončila zaměstnání ve zdravotnictví a podnikala samostatně mimo zdravotnictví. Od 1.3.2010 opět pracuji ve zdravotnictví jako registrovaná zdravotní sestra. Můžu v rámci tabulek uplatňovat celou dobu pracovního poměru, nebo pouze dobu, kdy jsem pracovala ve zdravotnictví? Děkuji za odpověď a přeji příjemný den. Jirásková Miloslava

  • Zdravím Vás, paní Jirásková. Do započitatelných let praxe, které určují platový stupeň, může zaměstnavatel zahrnout také působení v jiných oborech. Ovšem maximálně ze 2/3 (například maximálně 8,6 ze 13 let), a záleží na něm, jak vnímá užitečnost Vašich podnikatelských zkušeností pro povolání zdravotní sestry. Práci v jiném oboru nemusí zaměstnavatel do praxe, respektive platového stupně započítat vůbec.

  • Dobrý den, ve zdravotnictví pracuji 31 let jako zdravotní sestra. Nyní v ambulanci soukrom.lékaře – sestra s registrací.
   Má i tento lékař povinnost řídit se podle platových tabulek ?
   děkuji Hybnerová

   • Dobrý den, paní Hybnerová, v soukromé nemocnici nebo ambulanci musí zaměstnavatel dodržovat alespoň takzvanou zaručenou mzdu, která záleží na náročnosti Vaší práce a svěřené zodpovědnosti. Tabulku najdete ZDE, spolu s podrobnějším rozborem pro zdravotnické pracovníky. Vláda nijak neomezuje mzdy v soukromém sektoru směrem nahoru, takže záleží na dvoustranné domluvě, respektive na smlouvě mezi Vámi a zaměstnavatelem, zda a o kolik dostanete více.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno