Plat farmaceuta začíná na 30 660 Kč hrubého měsíčně. Jeho asistent má zaručenou minimální mzdu 21 800 Kč, pokud pracuje pod odborným dohledem.

Milovníci konspiračních teorií tvrdí, že lékárny jsou pouhým byznysem. Mnozí lidé mezitím vyhazují peníze za bezcenné potravinové doplňky, které podle reklamy odstraní tuk, zničí parazity a vyřeší intimní problémy… Normální farmaceuti ovšem neslibuji zázraky, ani nepodvádějí. Připravují účinné léky a přitom vydělávají tak akorát, aby měli na obyčejné živobytí.

Střední a minimální zaručená mzda

Typický farmaceut vydělává kolem 60 069 Kč, zatímco jeho asistent pobírá zhruba 40 041 Kč hrubého měsíčně. Nyní hovoříme o mediánech, tedy o prostředních mzdách. Polovina českých farmaceutů tedy vydělává méně a polovina má více než 60 069 Kč.

Pokud mají uzavřenou běžnou pracovní smlouvu, zaměstnavatelé jim musejí vyplácet aspoň takzvané zaručené mzdy, podle vládního nařízení č. 567/2006 Sb. Do těchto částek nezapočítáváme zákonem předepsané příplatky (za přesčasy, za ztížené pracovní prostředí apod.), které zaměstnanec eventuálně dostane ještě navíc. Plat farmaceuta musí odpovídat aspoň takzvané 7. skupině prací, jejíž letošní úroveň vidíme v následující tabulce. Asistent patří do 5. skupiny prací (pokud pracuje samostatně), nebo do 4. skupiny prací (pod odborným dohledem).

RokMzdová jednotkaSkupina (třída)1. (1. + 2.)2. (3. + 4.)3. (5. + 6.)4. (7. + 8.)5. (9. + 10.)6. (11. + 12.)7. (13. + 14.)8. (15. + 16.)
2024Kč/m.18 90019 50021 30021 80024 10026 60029 40037 800
2024Kč/h.112,50116,10126,80129,80143,30158,20174,70225,00
2023Kč/m.17 30017 90019 70021 80024 10026 60029 40034 600
2023Kč/h.103,80106,50117,50129,80143,30158,20174,70207,60
2022Kč/m.16 20017 90019 70021 80024 10026 60029 40032 400
2022Kč/h.96,40106,50117,50129,80143,30158,20174,70192,80
2021Kč/m.15 20016 80018 50020 50022 60024 90027 50030 400
2021Kč/h.90,5099,90110,30121,80134,40148,40163,90181,00
2020Kč/m.14 60016 10017 80019 60021 70024 00026 50029 200
2020Kč/h.87,3096,30106,40117,40129,70143,20158,10174,60
2019Kč/m.13 35014 74016 28017 97019 85021 90024 18026 700
2019Kč/h.79,8088,1097,30107,40118,60130,90144,50159,60
2018Kč/m.12 20013 50014 90016 40018 10020 00022 10024 400
2018Kč/h.73,2080,8089,2098,50108,80120,10132,60146,40
2017Kč/m.11 00012 20013 40014 80016 40018 10019 90022 000
2017Kč/h.66,0072,9080,5088,8098,10108,30119,60132,00

Plat farmaceuta a jeho asistenta

Také veřejné instituce musejí svým zaměstnancům vyplácet aspoň zaručené mzdy. V tomto sektoru však správně hovoříme o platech, jejichž hrubé měsíční základy jsou upřesněny vládním nařízením č. 341/2017 Sb. a podrobnými tabulkami.

Nejdříve najdeme platový stupeň podle započitatelné praxe daného zdravotníka, následně potřebujeme znát ještě platovou třídu podle konkrétní pracovní náplně. Jako průsečík vyjde základní hrubý měsíční plat farmaceuta nebo jeho asistenta. Solidní zaměstnavatelé navíc přidávají osobní ohodnocení a samozřejmě taky příplatek za ztížené pracovní prostředí, eventuálně za přesčasy atd.

Stupeň1. stupeň2. stupeň3. stupeň4. stupeň5. stupeň6. stupeň7. stupeň8. stupeň9. stupeň10. stupeň11. stupeň12. stupeň
Praxedo 1 rokudo 2 letdo 4 letdo 6 letdo 9 letdo 12 letdo 15 letdo 19 letdo 23 letdo 27 letdo 32 letnad 32 let
2. třída15 47015 99016 51017 03017 58018 14018 78019 39020 01020 71021 38022 110
3. třída16 58017 11017 68018 27018 88019 49020 14020 81021 51022 25022 99023 790
4. třída17 77018 37018 96019 58020 25020 91021 64022 34023 11023 90024 71025 530
5. třída19 09019 75020 39021 08021 77022 52023 27024 08024 88025 76026 65027 570
6. třída20 47021 16021 88022 63023 40024 18025 00025 85026 76027 68028 63029 630
7. třída22 00022 76023 52024 33025 18026 03026 90027 82028 80029 78030 83031 900
8. třída24 36025 22026 12027 05028 02029 01030 06031 12032 21033 38034 59035 840
9. třída26 29027 22028 18029 18030 20031 25032 40033 56034 74036 00037 31038 640
10. třída28 34029 34030 41031 49032 62033 77034 97036 24037 53038 90040 31041 780
11. třída30 66031 74032 91034 05035 28036 55037 85039 24040 63042 10043 58045 190
12. třída33 06034 23035 49036 72038 06039 44040 86042 32043 87045 46047 10048 810
13. třída35 68037 00038 33039 69041 12042 61044 14045 75047 39049 14050 90052 770
14. třída38 59039 97041 43042 90044 47046 05047 78049 48051 28053 16055 11057 120
15. třída41 73043 24044 82046 43048 12049 86051 66053 58055 54057 56059 65061 820

Platová třída záleží na nejtěžší vykonávané činnosti! Farmaceutický asistent patří minimálně do 10., pokud zodpovídá třeba za: „Hodnocení kvality zdravotní péče, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.“ Farmaceut patří minimálně do 12., pokud zajišťuje třeba: „Výkon náročnějších farmaceutických činností nebo činností při ochraně veřejného zdraví, v zařízeních transfuzní služby nebo na odděleních nukleární medicíny pod odborným vedením.“

FARMACEUT (v Katalogu prací má číslo 2.19.39)

Plat farmaceuta (lékárníka) v 11. platové třídě

 1. Příprava, kontrola, uchovávání a výdej léčivých přípravků, poskytování odborných informací o jejich bezpečném a účelném používání a dávkování pod odborným dohledem.

Plat farmaceuta (lékárníka) ve 12. platové třídě

 1. Samostatný výkon činností při přípravě lékových forem léčivých přípravků, při výrobě a kontrole léčiv, při kontrole léčiv v lékárně nebo v laboratoři pro kontrolu léčiv, při skladování a distribuci léčiv u distributora, při přípravě, kontrole, skladování a výdeji léčiv v lékárnách nebo při poskytování odborných informací o léčivech.
 2. Výkon náročnějších farmaceutických činností nebo činností při ochraně veřejného zdraví, v zařízeních transfuzní služby nebo na odděleních nukleární medicíny pod odborným vedením.

Plat farmaceuta (lékárníka) ve 13. platové třídě

 1. Příprava zvlášť náročných lékových forem, například aseptická příprava léčivých přípravků, cytostatik a radiofarmak, k níž je nezbytná specializovaná způsobilost, poskytování odborných konzultací směrujících k optimalizaci farmakoterapie u jednotlivých pacientů, provádění složitých analytických prací souvisejících s kontrolou léčiv.

Plat farmaceuta (lékárníka) ve 14. platové třídě

 1. Vykonávání vysoce náročných farmaceutických činností souvisejících se zajištěním komplexní lékárenské péče pro zdravotnická zařízení ústavní péče. Zavádění systému a kontrola pravidel souvisejících s bezpečným zacházením s léčivy, bezpečnou a racionální farmakoterapií, provádění konzultačních činností na úseku klinické farmacie s uplatňováním principů lékové politiky a farmakoekonomiky. Farmaceutická péče poskytovaná ve spolupráci s dalšími členy multidisciplinárního týmu. Zavádění nových poznatků stabilitních a kompatibilních studií do přípravy léčiv. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání farmaceutů včetně specializačního vzdělávání v příslušném oboru specializace.

Plat farmaceuta (lékárníka) v 15. platové třídě

 1. Vědecká práce nebo tvůrčí aplikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti při vysoce specializovaných výkonech včetně specifických konziliárních činností a vytváření podmínek pro interdisciplinární formy práce a rozvoj příslušného oboru na národní, případně nadnárodní úrovni, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

FARMACEUTICKÝ ASISTENT (v Katalogu prací má číslo 2.19.27)

Farmaceutický asistent v 9. platové třídě

 1. Provádění odborných činností spojené zejména s přípravou a kontrolou léčivých přípravků připravovaných na lékařské předpisy i do zásoby, s výjimkou silně a velmi silně účinných léčiv, asistence při přípravě radiofarmak, cytostatik a asepticky připravovaných léčiv, výdej léčivých přípravků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis, výdej léčivých přípravků na žádanku, nejde-li o žádanku s modrým pruhem, výdej a prodej zdravotnických prostředků na lékařský předpis. Poskytování konzultační činnosti v oblasti volně prodejných léčiv, doplňků stravy a zdravotnických prostředků.

Farmaceutický asistent v 10. platové třídě

 1. Metodické usměrňování správného zacházení s léčivými přípravky a zdravotnickými prostředky na odděleních nemocnic, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
 2. Hodnocení kvality zdravotní péče, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

Farmaceutický asistent v 11. platové třídě

 1. Provádění specializovaných odborných činností v oboru farmaceutický asistent, například v rámci aseptické přípravy léčiv, přípravy radiofarmak, přípravy all-in-one vaků a cytostatik, kontroly a analýzy léčiv za použití instrumentálních metod, například spektrofotometru, polarimetru, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
 2. Stanovování zásadní strategie a koncepce v rámci oboru farmaceutický asistent, metodická a koncepční činnost v rámci oboru farmaceutický asistent, příprava standardů specializovaných postupů v oboru farmaceutický asistent, aplikace výsledků výzkumu a vývoje do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru farmaceutický asistent, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
 3. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

10 KOMENTÁŘE

 1. Dobry vecer, pracuji kazy den s cytostatiky uz 11 let a jsem stale v 9 pl.tride.Jsem zamnestnana v nemocnicni lekarne jako farm.asistent, mam VOŠ.Mam preci narok na 10 pl.tridu, ze? A mohla bych mit i tyden dovolene navic? dekuji Kafonkova

 2. Článek na této stránce byl počátkem roku 2018 aktualizovaný, podle novelizace katalogu prací (nařízení vlády č. 222/2010 Sb.).

 3. Dobrý den, jsem lékárník s praxí 25 let, zaměstnaná u soukromé společnosti na plný úvazek. Kraj Vysočina. Jaký je „obvyklý“ plat, prosím? Děkuji.

  • Dobrý den, Halino, Český statistický úřad zatím zveřejnil „jenom“ údaje za rok 2016, kdy byla střední (prostřední) mzda farmaceutů 39 964 Kč hrubého měsíčně, včetně prémií apod. Polovina lékárníků tedy vydělávala více a polovina méně. Jde o celostátní údaj, přičemž Vysočina bývá asi na 85 % celorepublikového průměru. Ale mzdy teď meziročně poměrně rychle stoupají, takže si myslím, že byste v roce 2018 mohla dostávat aspoň tolik, kolik bylo předloni normální všude jinde v tuzemsku.

 4. Dobrý den, rozhoduji se, kam na vysokou školu a velmi mě zaujal právě farmaceut. Jsem z Ostravy a nechce se mi daleko dojíždět, a proto jsem zvažovala i možnost VOŠ zdravotnické – obor laboratorní asistent. Chtěla jsem se zeptat, jestli je možné se dobře uplatnit po vystudování a jestli můžu v lékárně i léky „vyrábět“, či jen prodávat za pultem? Děkuji.

  • Taťáno, chápu, že dojíždění není příjemné, ale sama posuďte platové třídy a skupiny prací (pro určení takzvané zaručené mzdy): laboratorní asistent 7. platová třída a 4. skupina prací, farmaceut 11. až 14. platová třída a 7. skupina prací (takže podstatně vyšší finanční jistota).

   Ještě výmluvněji vypadají nabídky volných míst Úřadu práce pro Ostravu: laboratorní pracovník aktuálně 0 nabídek, farmaceut 2 nabídky – a v obou případech mzdy jasně nad regionálním průměrem.

   Co přesně farmaceut dělá, je rozepsáno výše na této stránce: léky nejenom vydává, ale také připravuje, kontroluje a uchovává. Laboratorní asistent má v popisu práce následující: „Provádění zdravotnických laboratorních vyšetření podle stanovených postupů a s pomocí přístrojové a laboratorní techniky včetně případné péče o laboratorní zvířata.“

  • Ano, asistenti/laboranti se k „výrobě“ dostanou snadno, a dokonce i častěji než farmaceuti. Jenom si vyberte lékárnu, která léčiva připravuje, ale takových je (zatím ještě) stále hodně. 🙂

 5. Dobrý den, mám vystudovanou Vyšší zdravotnickou školu, pracovala jsem 3 roky na oddělení ARO jako zdravotní sestra, poté jsem otěhotněla a odcházela s platovou třídou č. 10. Na mateřské dovolené jsem byla 5 let, mezitím jsem vystudovala FARMEKO – Diplomovaný farmaceutický asistent. Nyní se vracím do zaměstnání, vzhledem k tomu, že mám dvě malé děti, nechci prozatím pracovat jako zdravotní sestra na směny, dostala jsem nabídku jako farmaceutický asistent do skladu zdravotnického materiálu. Zůstávám ve stejné státní nemocnici, kde jsem pracovala jako sestra, pouze měním vykonávanou práci, zajímá mne, na kterou platovou třídu mám nárok.
  Děkuji.

  • Paní Trödlerová, jako farmaceutická asistentka můžete být v platové třídě 8., 9., nebo 10. Záleží na nejtěžší vykonávané činnosti – všechny možnosti jsou vypsány ve článku výše. Abyste si nepohoršila, musela byste zajišťovat například toto: „Metodické usměrňování správného zacházení s léčivými přípravky a zdravotnickými prostředky na odděleních nemocnic. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru specializace.“

   Bohužel už jsem diskutoval s jinou tazatelkou, která dříve vykonávala práci všeobecné sestry, potom vystudovala na farmaceutickou asistentku, ale kvůli nové pozici platově tratila. Zatímco sestry mohou dosáhnout až na 12. třídu, farmaceutický asistent nejvýš na 10. třídu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno