Zubní lékař má zaručenou mzdu 27 500 Kč hrubého měsíčně, zatímco instrumentářka může vydělávat pouhých 18 500 Kč.

O lidský chrup pečuje sehraný tým: Dentální hygienistka nás učí takovým návykům, abychom její parťáky ideálně vůbec nepotřebovali. Ale kusadla nás přesto mohou potrápit, třeba kvůli dědičnému defektu. Takže nastupuje zubní technik, jenž připravuje například rovnátka nebo protézy. Přitom pomáhá asistent zubního technika. Přecházíme do ordinace, kde pacienta obsluhuje zubní lékař. Přitom sekunduje zubní instrumentářka.

V jednom oboru tedy potkáváme pětici specializovaných profesí. Jejich pracovní náplň a platové podmínky prostudujeme podrobněji.

Zubař a jeho spolupracovníci v soukromé firmě

Zubní lékaři, zaměstnaní na pracovní smlouvu, vydělávají kolem 34 886 Kč hrubého měsíčně (jde o mediánovou mzdu, takže polovina bere méně). Ovšem jejich spolupracovníci jsou většinou oceňovaní hůře. Proto existuje vládní nařízení č. 567/2006 Sb., kde najdeme takzvané zaručené mzdy, rozepsané podle náročnosti konkrétního zaměstnání. 

3. skupina patří například zubní instrumentářce. 4. skupina náleží zubnímu technikovi nebo jeho asistentovi, pokud pracují „pod odborným dohledem“. Zubní technik, jenž plní svoje úkoly samostatně, stoupá do 5. skupiny. Zubní lékaři jsou v 7. skupině prací (uvádíme hrubé měsíční a hodinové částky).

RokMzdová jednotkaSkupina (třída)1. (1. + 2.)2. (3. + 4.)3. (5. + 6.)4. (7. + 8.)5. (9. + 10.)6. (11. + 12.)7. (13. + 14.)8. (15. + 16.)
2022Kč/m.16 20017 90019 70021 80024 10026 60029 40032 400
2022Kč/h.96,40106,50117,50129,80143,30158,20174,70192,80
2021Kč/m.15 20016 80018 50020 50022 60024 90027 50030 400
2021Kč/h.90,5099,90110,30121,80134,40148,40163,90181,00
2020Kč/m.14 60016 10017 80019 60021 70024 00026 50029 200
2020Kč/h.87,3096,30106,40117,40129,70143,20158,10174,60
2019Kč/m.13 35014 74016 28017 97019 85021 90024 18026 700
2019Kč/h.79,8088,1097,30107,40118,60130,90144,50159,60
2018Kč/m.12 20013 50014 90016 40018 10020 00022 10024 400
2018Kč/h.73,2080,8089,2098,50108,80120,10132,60146,40
2017Kč/m.11 00012 20013 40014 80016 40018 10019 90022 000
2017Kč/h.66,0072,9080,5088,8098,10108,30119,60132,00

Zubní lékař a jeho kolegové ve veřejném sektoru

Jednotlivé profese jsou rozepsané v oficiálním pracovním katalogu, kde mají přidělená také unikátní čísla: ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘKA 2.19.04, ASISTENT ZUBNÍHO TECHNIKA 2.19.08, ZUBNÍ TECHNIK 2.19.24, DENTÁLNÍ HYGIENISTKA 2.19.25, ZUBNÍ LÉKAŘ 2.19.41.

Pokud máte uzavřenou pracovní smlouvu přímo s příspěvkovou organizací, státní nemocnicí nebo jinou veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Záleží na vašem vzdělání a předešlé praxi (platový stupeň), ale také na náročnosti vaší práce (platová třída, vizte níže).

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny vyjmenované úkony. Stačí, když máte ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Třeba: „Samostatně prováděná preventivní, protetická, diagnostická, léčebná a dispenzární péče o chrup.“

ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘKA (2.19.04)

Zubní instrumentářka v 5. platové třídě

 1. Instrumentace při stomatologických zákrocích, zpracovávání dentálních materiálů, vedení zdravotní evidence pacientů, vyvolávání RTG snímků a podíl na přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých přípravků.

Zubní instrumentářka v 6. platové třídě

 1. Činnosti v rámci léčebné a diagnostické péče ve stomatologii, zejména asistence při ošetřeních dutiny ústní, péče o pacienty v průběhu ošetření.
 2. Provádění výchovné činnosti v rámci zubní prevence.

ASISTENT ZUBNÍHO TECHNIKA (2.19.08)

Asistent zubního technika v 7. platové třídě

 1. Obsluha zdravotnických přístrojů a ostatních zařízení zubní laboratoře včetně jejich údržby, podíl na přejímání, kontrole a uložení zdravotnických prostředků a na zajištění jejich dostatečné zásoby.
 2. Zhotovování jednodušších zubních náhrad a ortodontických pomůcek a dalších stomatologických výrobků a provádění jejich oprav, zpracovávání všech hlavních a pomocných materiálů užívaných v zubním lékařství.

ZUBNÍ TECHNIK (2.19.24)

Zubní technik v 9. platové třídě

 1. Řešení specifických problémů souvisejících se zhotovováním, upravováním a opravováním zubních náhrad, ortodontických pomůcek a všech dalších stomatologických výrobků v průběhu ošetření pacientů na výzvu zubního lékaře.
 2. Zhotovování stomatologických protéz a ortodontických pomůcek, provádění jejich oprav a úprav, například zhotovování protetických výrobků a součástí aparátů, využívání technologií pro zpracování nových stomatologických materiálů.

Zubní technik v 10. platové třídě

 1. Vykonávání specializovaných činností na základě získané specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti, například zhotovování fixních a snímatelných náhrad na implantáty, kombinovaných náhrad kotvených zásuvnými spoji, fixních náhrad z nekovových materiálů (keramiky) za použití artikulátoru a paralelometru.
 2. Metodické usměrňování prací v zubních laboratořích. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání včetně specializačního vzdělávání v oboru specializace.

DENTÁLNÍ HYGIENISTKA (2.19.25)

Dentální hygienistka v 9. platové třídě

 1. Provádění kolektivních a individuálních preventivních a výchovných činností na úseku dentální hygieny.
 2. Provádění činností v rámci léčebné a diagnostické péče ve stomatologii pod odborným dohledem zubního lékaře.

Dentální hygienistka v 10. platové třídě

 1. Provádění komplexních specializovaných činností na úseku dentální hygieny včetně stanovování individuálních postupů a kontroly jejich účinnosti. Výchovná a preventivní péče v ústní hygieně u rizikových pacientů.
 2. Provádění specializovaných činností v rámci léčebné a diagnostické péče ve stomatologii, například specializované péče o pacienty v onkologii, kardiochirurgii nebo o pacienty vysoce rizikové.

Dentální hygienistka v 11. platové třídě

 1. Samostatné provádění nejnáročnějších specializovaných činností na úseku dentální hygieny na základě získání zvláštní odborné způsobilosti, například aplikace povrchové anestézie pro znecitlivění dásní odstraňování poddásňového zubního plaku, pečetění figur.
 2. Metodická a koncepční činnost v rámci oboru a zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků v oboru.

ZUBNÍ LÉKAŘ (2.19.41)

Zubní lékař v 11. platové třídě

 1. Preventivní, protetická, diagnostická, léčebná a dispenzární péče o chrup, vykonávaná pod odborným dohledem.

Zubní lékař ve 12. platové třídě

 1. Samostatně prováděná preventivní, protetická, diagnostická, léčebná a dispenzární péče o chrup.

Zubní lékař ve 13. platové třídě

 1. Samostatně prováděná preventivní, protetická, diagnostická, léčebná a dispenzární péče o chrup, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti nebo dalšího odborného vzdělání v zubním lékařství, revizní a posudková činnost.

Zubní lékař ve 14. platové třídě

 1. Preventivní, protetická, diagnostická, léčebná a dispenzární péče o chrup, k jejímuž výkonu je třeba získání specializované způsobilosti nebo dalšího odborného vzdělání v zubním lékařství spojená s výchovou zubních lékařů a dalším vzděláváním specialistů, s prováděním náročných konziliárních vyšetření nebo s odborným vedením zdravotnického týmu nebo výzkumné a vývojové činnosti.

Zubní lékař v 15. platové třídě

 1. Vědecká práce nebo tvůrčí aplikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti při vysoce specializovaných léčebných výkonech včetně specifických konziliárních činností a vytváření podmínek pro interdisciplinární formy práce a rozvoj příslušného oboru na národní, případně nadnárodní úrovni.

Autor úvodní fotografie: Oswaldo Ruiz

2 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, do které třídy nebo skupiny patří a jaký plat má dostávat zubní instrumentářka na ortodoncii, která dělá úkony i samostatně v ústech pacienta (sundávání fixních aparátů, odstranění lepidla ze zubů po zámečcích, otisky, výměnu oblouků a gumiček, přidávání kovových i elastických ligatur, pružinek atd.)? Děkuji. Monika

  • Dobrý den, Moniko, zubní instrumentářka patří do 3. skupiny prací, podle které se odvozuje nejnižší zákonem zaručená mzda v soukromém sektoru a taky nejnižší možný platový tarif ve veřejném sektoru (například v obecní nebo krajské příspěvkové organizaci): letos 89,20 Kč za hodinu nebo 14 900 Kč měsíčně hrubého.

   Ve veřejném sektoru však obvykle bývají vyšší tarify, na základě příslušné platové tabulky. Podle mého názoru patříte do nejvyšší, 6. třídy zubních instrumentářek. K určení tarifu, tedy základního hrubého měsíčního platu, však musíme znát ještě platový stupeň, který záleží na počtu započitatelných let praxe a nejvyšším dosaženém vzdělání. Například začínající zubní instrumentářka v 6. třídě letos vydělává 15 390 Kč hrubého měsíčně, nepočítáme-li případné příplatky (za ztížené pracovní prostředí apod.).

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno