Zubní lékař má zaručenou mzdu 29 400 Kč hrubého měsíčně, zatímco instrumentářka může vydělávat pouhých 21 300 Kč.

O lidský chrup pečuje sehraný tým: Dentální hygienistka nás učí takovým návykům, abychom její parťáky ideálně vůbec nepotřebovali. Ale kusadla nás přesto mohou potrápit, třeba kvůli dědičnému defektu. Takže nastupuje zubní technik, jenž připravuje například rovnátka nebo protézy. Přitom pomáhá asistent zubního technika. Přecházíme do ordinace, kde pacienta obsluhuje zubní lékař. Přitom sekunduje zubní instrumentářka.

V jednom oboru tedy potkáváme pětici specializovaných profesí. Jejich pracovní náplň a platové podmínky prostudujeme podrobněji.

Zubař a jeho spolupracovníci v soukromé firmě

Zubní lékaři, zaměstnaní na pracovní smlouvu, vydělávají kolem 40 138 Kč hrubého měsíčně (jde o mediánovou mzdu, takže polovina bere méně). Ovšem jejich spolupracovníci jsou většinou oceňovaní hůře. Proto existuje vládní nařízení č. 567/2006 Sb., kde najdeme takzvané zaručené mzdy, rozepsané podle náročnosti konkrétního zaměstnání. 

3. skupina patří například zubní instrumentářce. 4. skupina náleží zubnímu technikovi nebo jeho asistentovi, pokud pracují „pod odborným dohledem“. Zubní technik, jenž plní svoje úkoly samostatně, stoupá do 5. skupiny. Zubní lékaři jsou v 7. skupině (uvádíme hrubé měsíční a hodinové částky).

RokMzdová jednotkaSkupina (třída)1. (1. + 2.)2. (3. + 4.)3. (5. + 6.)4. (7. + 8.)5. (9. + 10.)6. (11. + 12.)7. (13. + 14.)8. (15. + 16.)
2024Kč/m.18 90019 50021 30021 80024 10026 60029 40037 800
2024Kč/h.112,50116,10126,80129,80143,30158,20174,70225,00
2023Kč/m.17 30017 90019 70021 80024 10026 60029 40034 600
2023Kč/h.103,80106,50117,50129,80143,30158,20174,70207,60
2022Kč/m.16 20017 90019 70021 80024 10026 60029 40032 400
2022Kč/h.96,40106,50117,50129,80143,30158,20174,70192,80
2021Kč/m.15 20016 80018 50020 50022 60024 90027 50030 400
2021Kč/h.90,5099,90110,30121,80134,40148,40163,90181,00
2020Kč/m.14 60016 10017 80019 60021 70024 00026 50029 200
2020Kč/h.87,3096,30106,40117,40129,70143,20158,10174,60
2019Kč/m.13 35014 74016 28017 97019 85021 90024 18026 700
2019Kč/h.79,8088,1097,30107,40118,60130,90144,50159,60
2018Kč/m.12 20013 50014 90016 40018 10020 00022 10024 400
2018Kč/h.73,2080,8089,2098,50108,80120,10132,60146,40
2017Kč/m.11 00012 20013 40014 80016 40018 10019 90022 000
2017Kč/h.66,0072,9080,5088,8098,10108,30119,60132,00

Zubní lékař a jeho kolegové ve veřejném sektoru

Jednotlivé profese jsou rozepsané v oficiálním pracovním katalogu, kde mají přidělená také unikátní čísla: ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘKA 2.19.04, ASISTENT ZUBNÍHO TECHNIKA 2.19.08, ZUBNÍ TECHNIK 2.19.24, DENTÁLNÍ HYGIENISTKA 2.19.25, ZUBNÍ LÉKAŘ 2.19.41.

Pokud máte uzavřenou pracovní smlouvu přímo s příspěvkovou organizací, státní nemocnicí nebo jinou veřejnou institucí, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Záleží na vašem vzdělání a dosavadní praxi (platový stupeň), ale také na náročnosti vaší práce (platová třída, vizte níže).

Pozor! Patříte do nejvyšší platové třídy, ve které splňujete aspoň jednu odrážku. Třeba: „Provádění výchovné činnosti v rámci zubní prevence.“ Záleží na tom, co máte v pracovní smlouvě a co po vás požaduje zaměstnavatel.

ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘKA (2.19.04)

Zubní instrumentářka v 5. platové třídě

 1. Instrumentace při stomatologických zákrocích, zpracovávání dentálních materiálů, vedení zdravotní evidence pacientů, vyvolávání RTG snímků a podíl na přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých přípravků.

Zubní instrumentářka v 6. platové třídě

 1. Činnosti v rámci léčebné a diagnostické péče ve stomatologii, zejména asistence při ošetřeních dutiny ústní, péče o pacienty v průběhu ošetření.
 2. Provádění výchovné činnosti v rámci zubní prevence.

ASISTENT ZUBNÍHO TECHNIKA (2.19.08)

Asistent zubního technika v 7. platové třídě

 1. Obsluha zdravotnických přístrojů a ostatních zařízení zubní laboratoře včetně jejich údržby, podíl na přejímání, kontrole a uložení zdravotnických prostředků a na zajištění jejich dostatečné zásoby.

Asistent zubního technika v 8. platové třídě

 1. Zhotovování zubních náhrad a ortodontických pomůcek a dalších stomatologických výrobků a provádění jejich oprav, zpracovávání všech hlavních a pomocných materiálů užívaných v zubním lékařství pod odborným dohledem.

ZUBNÍ TECHNIK (2.19.24)

Zubní technik v 9. platové třídě

 1. Řešení specifických problémů souvisejících se zhotovováním, upravováním a opravováním zubních náhrad, ortodontických pomůcek a všech dalších stomatologických výrobků v průběhu ošetření pacientů na výzvu zubního lékaře.
 2. Zhotovování stomatologických protéz a ortodontických pomůcek, provádění jejich oprav a úprav, například zhotovování protetických výrobků a součástí aparátů, využívání technologií pro zpracování nových stomatologických materiálů.

Zubní technik v 10. platové třídě

 1. Vykonávání specializovaných činností na základě získané specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti, například zhotovování fixních a snímatelných náhrad na implantáty, kombinovaných náhrad kotvených zásuvnými spoji, fixních náhrad z nekovových materiálů (keramiky) za použití artikulátoru a paralelometru.

Zubní technik v 11. platové třídě

 1. Metodické usměrňování prací v zubních laboratořích. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zubních techniků včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

DENTÁLNÍ HYGIENISTKA (2.19.25)

Dentální hygienistka v 9. platové třídě

 1. Provádění kolektivních a individuálních preventivních a výchovných činností na úseku dentální hygieny.

Dentální hygienistka v 10. platové třídě

 1. Provádění komplexních činností na úseku dentální hygieny včetně stanovování individuálních postupů a kontroly jejich účinnosti. Výchovná a preventivní péče v ústní hygieně u rizikových pacientů.
 2. Provádění činností v rámci léčebné a diagnostické péče ve stomatologii, například péče o pacienty v onkologii, kardiochirurgii nebo o pacienty vysoce rizikové.

Dentální hygienistka v 11. platové třídě

 1. Provádění nejnáročnějších činností na úseku dentální hygieny, například aplikace povrchové anestézie pro znecitlivění dásní, odstraňování poddásňového zubního plaku, pečetění figur.
 2. Metodická a koncepční činnost v rámci oboru dentální hygieny a zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání dentálních hygienistek v příslušném oboru.

ZUBNÍ LÉKAŘ (2.19.40)

Zubní lékař ve 12. platové třídě

 1. Preventivní, protetická, diagnostická, léčebná a dispenzární péče o chrup, vykonávaná pod odborným dohledem.

Zubní lékař ve 13. platové třídě

 1. Samostatné provádění preventivní, protetické, diagnostické, léčebné a dispenzární péče o chrup.

Zubní lékař ve 14. platové třídě

 1. Samostatné provádění preventivní, protetické, diagnostické, léčebné a dispenzární péče o chrup, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti nebo dalšího odborného vzdělání v zubním lékařství, revizní a posudková činnost.

Zubní lékař v 15. platové třídě

 1. Vědecká práce nebo tvůrčí aplikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti při vysoce specializovaných léčebných výkonech včetně specifických konziliárních činností a vytváření podmínek pro interdisciplinární formy práce a rozvoj příslušného oboru na národní, případně nadnárodní úrovni.

3 KOMENTÁŘE

 1. Zubní lékař 27 tis. hrubého tak takovej vtip jsem neslyšel už roky
  to mu tedy ten barák za 8 mega a ten Dodge Ram před barákem
  ta manželka (v tomto případě v domácnosti) asi musí dělat 27 hodin denně aby na to ušetřila

 2. Dobrý den, do které třídy nebo skupiny patří a jaký plat má dostávat zubní instrumentářka na ortodoncii, která dělá úkony i samostatně v ústech pacienta (sundávání fixních aparátů, odstranění lepidla ze zubů po zámečcích, otisky, výměnu oblouků a gumiček, přidávání kovových i elastických ligatur, pružinek atd.)? Děkuji. Monika

  • Dobrý den, Moniko, zubní instrumentářka patří do 3. skupiny prací, podle které se odvozuje nejnižší zákonem zaručená mzda v soukromém sektoru a taky nejnižší možný platový tarif ve veřejném sektoru (například v obecní nebo krajské příspěvkové organizaci): letos 89,20 Kč za hodinu nebo 14 900 Kč měsíčně hrubého.

   Ve veřejném sektoru však obvykle bývají vyšší tarify, na základě příslušné platové tabulky. Podle mého názoru patříte do nejvyšší, 6. třídy zubních instrumentářek. K určení tarifu, tedy základního hrubého měsíčního platu, však musíme znát ještě platový stupeň, který záleží na počtu započitatelných let praxe a nejvyšším dosaženém vzdělání. Například začínající zubní instrumentářka v 6. třídě letos vydělává 15 390 Kč hrubého měsíčně, nepočítáme-li případné příplatky (za ztížené pracovní prostředí apod.).

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno