Divně vypadá, zvláštně mluví, většinu života zírá do počítačového monitoru a vydělává hodně peněz. IT specialista, zvláště propagátor získal pověst vysoce inteligentního a poměrně prachatého podivína. Kolik skutečně berou počítačoví odborníci ve společnostech Google, Microsoft nebo Facebook? Mediány mezd zjistil a zveřejnil portál PayScale.com. Kolik vydělává běžný a nejhorší český programátor v soukromé nebo veřejné sféře? Odpovídající čísla zjistíme v Českém statistickém úřadu, mzdových a platových tabulkách.

Střední a nejnižší mzdy IT specialistů

Zaměstnavatel Roční medián v $   Měsíční medián v Kč
LinkedIn 159 600 $ 281 029 Kč
Salesforce 154 600 $ 272 225 Kč
Google 151 600 $ 266 942 Kč
Facebook 149 300 $ 262 892 Kč
Apple 145 400 $ 256 025 Kč
Samsung 143 000 $ 251 799 Kč
Adobe 141 900 $ 249 862 Kč
Microsoft 139 700 $ 245 988 Kč
Vývojář softwaru v ČR 50 850 Kč
Programátor v ČR 45 439 Kč
Tester softwaru v ČR  – 44 176 Kč
Správce databází v ČR  – 43 020 Kč
Specialista na sítě v ČR 41 620 Kč

Nejnižší mzda českého programátora vyplývá z následující tabulky pro takzvané skupiny prací v administrativě, provozně technických oborech, strojírenství nebo elektrotechnice. Například 3. skupina prací může znamenat: „Samostatné práce na počítačích v prostředí databázových systémů, tabulkových procesorů, textových editorů apod.“

ZARUČENÁ MZDA 2022
SkupinaTřídaKč/h.Kč/m.
1.1.+2.96,4016 200
2.3.+4.106,5017 900
3.5.+6.117,5019 700
4.7.+8.129,8021 800
5.9.+10.143,3024 100
6.11.+12.158,2026 600
7.13.+14.174,7029 400
8.15.+16.192,8032 400

Programátor v tuzemském veřejném sektoru

Pokud pracujete přímo pro obec, příspěvkovou organizaci (nemocnici, školu) nebo jinou veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní programátor nebo jiný IT specialista.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které tam formálně spadají. Stačí, když máte ve smluvním popisu práce některou činnost. Třeba: „Vytváření a testování aplikačního programového vybavení.“ V oficiálním katalogu prací najdeme následující pozice, přičemž každá dostala jedinečnou číselnou kombinaci.

1.03.01 PROGRAMÁTOR

8. platová třída

 1. Vytváření jednoduchých částí aplikačního programového vybavení. Testování aplikačního programového vybavení.

9. platová třída

 1. Zajišťování zpracovávání složitých prováděcích projektů zpracování dat a provádění úprav těchto projektů včetně úprav technologií daných projektem na podmínky konkrétních provozů.
 2. Vytváření a testování aplikačního programového vybavení.

10. platová třída

 1. Vytváření a testování složitého aplikačního programového vybavení.
 2. Zpracovávání návrhu programového vybavení, návrh jeho systémových komponent, externích rozhraní a databází a zajišťování jeho integrace včetně jejího testování a vývoje testů pro ověřování u projektů změn provozu a údržby informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb.

11. platová třída

 1. Koordinace programovacích prací na aplikačním programovém vybavení. Zpracovávání dílčího aplikačního programového vybavení s vazbou na hlavní aplikační programové vybavení a s vazbami na další databázové systémy nebo síťového prostředí.
 2. Koordinace vývoje aplikačního programového vybavení, návrh jeho systémových komponent, externích rozhraní a databází a zajišťování jeho integrace včetně jejího testování a vývoje testů pro ověřování pro redukované nebo kombinované projekty vývoje informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb, které jsou nezávislé na jiných informačních systémech nebo na ně mají omezené vazby, případně jsou kombinované s dalším externím nákupem a zavedením informačních systémů nebo rozvojem jejich provozu a údržby.

12. platová třída

 1. Koordinace analýzy a vývoje aplikačního programového vybavení.
 2. Hodnocení a stanovování programovacích prostředků, navrhování architektury programového vybavení, vrcholové úrovně vnějšího rozhraní a rozhraní mezi komponenty programového vybavení, vrcholové úrovně databáze a plánu komplexní integrace pro projekty vývoje informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb.

1.03.02 SPRÁVCE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (INFRASTRUKTURY, DATABÁZE, SÍŤOVÉHO PROSTŘEDÍ, PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ, APLIKACÍ)

8. platová třída

 1. Zajišťování základní funkčnosti a bezpečnosti provozované počítačové aplikace nebo informační a komunikační infrastruktury.
 2. Správa báze dat.

9. platová třída

 1. Zajišťování chodu a správné funkce počítačových aplikací a procesů zpracování dat.
 2. Správa databází ve víceuživatelských počítačových systémech.

10. platová třída

 1. Zajišťování správné funkce a chodu vymezených uživatelských úseků informační a komunikační infrastruktury, například operačních systémů a jejich nadstaveb, programovacích prostředků, vývojových nástrojů programovacích jazyků, multimediálních systémů, komunikačních systémů, informačních systémů, vědeckých, vědeckotechnických, technických, inženýrských, grafických, kancelářských nebo jiných aplikací pro koncového uživatele, síťového prostředí, databází apod. Stanovování a organizování způsobů a postupů využívání komunikačních prostředků výpočetní techniky.
 2. Samostatná systémová činnost v oblasti zavádění a aplikace systémů výpočetní techniky a rozbory a analýzy pro tvorbu projektů uživatelských aplikací systémů výpočetní techniky.
 3. Zajišťování ochrany, údržby a aktualizace složitých databází.
 4. Zajišťování správy, funkčnosti a bezpečnosti lokálního síťového prostředí. Monitorování a diagnostika sítí, definování a přidělování adres uživatelům a propojování na další sítě.
 5. Zajišťování bezpečnosti dat.
 6. Zajišťování integrity dat. Nastavování databází.
 7. Zajišťování servisu uživatelům na úseku správy databází.
 8. Monitorování a nastavování parametrů podle požadavků uživatelů.
 9. Projektování a koordinace servisu, údržby a správy databáze.

11. platová třída

 1. Zajišťování správy (administrování) systému výpočetní techniky. Metodické usměrňování uživatelů, definování jejich problémů a jejich řešení se všemi účastníky správy systému, například se správou operačních systémů databází, síťového prostředí, případně s dodavateli.
 2. Definice vazeb mezi aplikacemi systémů výpočetní techniky a zajišťování modulů pro jejich propojování.
 3. Zajišťování nového nastavení systémů při změnách projektu, řešení přístupových práv konkrétních uživatelů pro vstup do aplikací systémů výpočetní techniky.
 4. Zajišťování provozu při změnách projektů informačních a komunikačních systémů nebo programového vybavení, zpracovávání plánů, norem a postupů změn provozu a údržby, provozní testování, příprava a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity a poskytování podpory uživatelům.
 5. Navrhování a optimalizace databází včetně jejich ochrany a údržby, vytváření nových modulů a nových verzí, řešení nestandardních problémů s dodavateli, aplikace aktualizací a změn.
 6. Výstavba, administrace a zajišťování provozu sítí LAN a vytváření uživatelských aplikací pro tyto sítě a pro jednotlivé pracovní stanice.

12. platová třída

 1. Zajišťování řešení projektů informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb, které jsou nezávislé na jiných informačních systémech nebo mají na ně omezené vazby, případně jsou kombinované s dalším externím nákupem a zavedením informačního systému nebo rozvojem jejich provozu a údržby včetně zpracovávání plánů, norem a postupů změn provozu a údržby, testování, přípravy a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity a poskytování podpory uživatelům.
 2. Řízení a koordinace správ rozsáhlých centrálních databází včetně jejich navrhování a správy.
 3. Přebírání, aplikace, ověřování, uvádění do provozu a správa složitých síťových prostředí, například u globálních hierarchických síťových prostředí. Navrhování systémů zabezpečujících ochranu dat i celých systémů, navrhování systémů zálohování dat a jejich realizace. Navrhování propojení na další systémy výpočetní techniky.

13. platová třída

 1. Koordinace komplexních projektů vývoje informačních systémů a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb, zpracovávání plánů, norem a postupů změn provozu a údržby, provozní testování, příprava a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity a poskytování podpory uživatelům.

1.03.03 SYSTÉMOVÝ INŽENÝR

11. platová třída

 1. Definice potřeb, posuzování, vyhodnocování a výběr projektů změn provozu a údržby
  informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb.

12. platová třída

 1. Definice potřeb, posuzování, vyhodnocování a výběr redukovaných nebo kombinovaných projektů vývoje informačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb, které jsou nezávislé na jiných informačních systémech nebo na ně mají omezené vazby, případně jsou kombinované s dalším externím nákupem a zavedením informačního systému nebo rozvojem jejich provozu a údržby.

13. platová třída

 1. Definice potřeb, posuzování, vyhodnocování a výběr komplexních projektů vývoje informačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb.

1.03.04 PROJEKTANT INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ

11. platová třída

 1. Systémové práce spojené s vývojem projektů změn provozu a údržby systémů informačních a komunikačních technologií, programového vybavení nebo informačních služeb, například definování modelů a výstupů, analýza systémových požadavků (funkcí a schopností, uživatelských a bezpečnostních požadavků, požadavků na rozhraní, provoz a údržbu), navrhování architektury systémů informačních a komunikačních technologií a integrace jeho složek s jinými systémy, kvalifikační testování, instalace, přezkoumávání a ověřování jejich funkce.

12. platová třída

 1. Tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů.
 2. Projekční řízení informačních systémů s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami na jiné informační systémy, s rozsáhlou databází popřípadě s celostátní topologií, tj. metodické, analytické, normotvorné a jiné odborné činnosti a projektování informačních systémů.
 3. Systémové specializované práce spojené s projekty vývoje systémů informačních a komunikačních technologií, programového vybavení nebo informačních služeb, které jsou nezávislé na jiných informačních systémech nebo mají na ně omezené vazby, případně jsou kombinované s dalším externím nákupem a zavedením informačního systému nebo rozvojem jejich provozu a údržby.

13. platová třída

 1. Tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami na jiné informační systémy, s rozsáhlými databázemi popřípadě s celostátní topologií.
 2. Zpracovávání komplexních projektů vývoje informačních systémů, programového vybavení a informačních služeb.

14. platová třída

 1. Tvorba koncepce informační politiky a strategie rozsáhlé soustavy informačních systémů, například rezortu, ozbrojených sil, bezpečnostních sborů nebo hlavního města Prahy, tj. vytváření dlouhodobé strategie informačních potřeb rezortu a jeho informační a komunikační infrastruktury, koordinace vývoje, provozu, inovací a údržby soustavy informačních a komunikačních systémů a zajišťování její harmonizace s celostátní informační politikou a
  dalšími mezinárodními požadavky.

1.03.05 SPRÁVCE OPERAČNÍHO SYSTÉMU

11. platová třída

 1. Zajišťování funkčnosti a bezpečnosti provozování počítačových systémů, přebírání, ověřování, uvádění do provozu, nastavování parametrů, monitorování a diagnostika operačních systémů počítačů zpravidla jednouživatelských, řešení a odstraňování závad a chyb.

12. platová třída

 1. Přebírání, ověřování, uvádění do provozu a nastavování parametrů operačních systémů počítačů a síťových prostředí.
 2. Optimalizace využívání informační a komunikační infrastruktury a instalování nových prvků a modulů výpočetní techniky, například operačních systémů a jejich nadstaveb, programovacích prostředků, vývojových nástrojů programovacích jazyků, multimediálních systémů, komunikačních systémů, informačních systémů, databází nebo vědeckých, vědeckotechnických, technických, inženýrských, grafických, kancelářských a jiných aplikací pro koncového uživatele, sítí, databází.

13. platová třída

 1. Komplexní správa složitých víceuživatelských operačních systémů počítačů a síťových prostředí vysoké systémové úrovně, přebírání, ověřování a uvádění do provozu operačních systémů počítačů a síťových prostředí, zajišťování jejich optimálního využívání a vývoj jejich speciálních částí.

1.03.06 ANALYTIK INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

10. platová třída

 1. Provádění systémových analýz uživatelských požadavků včetně návrhů databází a jejich ochrany a údržby.
 2. Analýza a projekce dílčích zpracování dat (uživatelských aplikací) včetně vypracovávání příslušných projektových dokumentací.

11. platová třída

 1. Systémové analýzy složitých procesů a požadavků uživatelů, analýzy a projektování řešení bází dat, ochrany a údržby dat. Zajišťování realizace prováděcích projektů zpracování dat.

12. platová třída

 1. Systémové analýzy nejsložitějších procesů a požadavků uživatelů, například s celostátním nasazením včetně návrhů databází a integrace s existujícími systémy.

13. platová třída

 1. Koncepční analýza řešení nejsložitějších procesů a navrhování databází a rozlehlých počítačových nebo síťových prostředí s celostátním nasazením včetně interface na jiné celostátní a světové systémy.

1.03.07 VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK SYSTÉMU VÝPOČETNÍ TECHNIKY

13. platová třída

 1. Vývoj a zdokonalování programovacích prostředků systémů výpočetní techniky a aplikace těchto systémů v konkrétních podmínkách.
 2. Navrhování, optimalizace a zvyšování efektivnosti prostředků výpočetní techniky a komunikačních systémů.
 3. Vývoj specializovaných nástrojů pro návrhy, zavádění a testování mechanismů v oblastech řešení kybernetických bezpečnostních incidentů nebo tvorba nástrojů pro hledání vzorů v datech, programování skriptů pro manipulaci s daty včetně jejich interpretace a vyhodnocování za pomoci statistických a vizualizačních metod pro výstupy určené k rozhodnutím s celostátním dopadem.

14. platová třída

 1. Analýza a vývoj nového aplikačního programového vybavení nebo zásadních úprav stávajících systémů výpočetní techniky, například operačních systémů a jejich nadstaveb, programovacích prostředků, vývojových nástrojů programovacích jazyků, multimediálních systémů, komunikačních systémů, informačních systémů, databázových systémů, vědeckých, vědeckotechnických, technických, inženýrských, grafických, kancelářských a jiných aplikací pro koncového uživatele, sítí, databází. Navrhování nových nástrojů a prostředků realizace těchto systémů.

1.03.08 OPERÁTOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

5. platová třída

 1. Obsluha specializovaných zařízení informačních a komunikačních technologií a zajišťování vazeb na informační systémy, například následná úprava textů a obrázků po skenování.

6. platová třída

 1. Výdej dat z bází dat veřejných informačních systémů při případném využití speciálních komunikačních systémů.

7. platová třída

 1. Výdej dat z více databází veřejných informačních systémů nebo z databází veřejných informačních systémů jiných organizací.
 2. Zajišťování provozu počítačových aplikací (úloh) včetně organizace, vkládání a zpracovávání informací a dat.
 3. Samostatné zpracovávání dílčích úloh na výpočetní technice při případném využití speciální komunikační techniky včetně zajišťování sběru vstupních a distribuce výstupních dat.
 4. Obsluha počítačových aplikací při řešení a realizaci úloh podle daných postupů. Obsluhování zálohovacích zařízení tiskáren a periferií.
 5. Vykazování údajů o provedených zdravotních výkonech, spotřebovaném zdravotnickém materiálu a léčivých přípravcích pomocí kódů pro účely úhrad zdravotní péče zdravotními pojišťovnami.

8. platová třída

 1. Koordinace zpracovávání více zároveň probíhajících aplikací (úloh) podle zavedených projektů, zejména ve složité informační a komunikační infrastruktuře.
 2. Zajišťování chodu složitých a speciálních počítačových aplikací, jejich optimálního využívání a řešení kapacitních a jiných problémových situací.
 3. Výběr tiskových souborů, tiskových médií, výběr, řazení a správa tiskových front.
 4. Vyřizování nestandardních požadavků na výdej dat z databází veřejných informačních systémů.
 5. Koordinace sběru dat o provedených zdravotních výkonech, spotřebovaném zdravotnickém materiálu a léčivých přípravcích pomocí kódů pro účely úhrad zdravotní péče zdravotními pojišťovnami a kontrola jejich vykazování ve zdravotnickém vykazování.

9. platová třída

 1. Organizace provozu systémů informačních a komunikačních technologií dílčího provozu počítačových systémů a zajišťování komplexní obsluhy speciálních počítačových aplikací a síťového prostředí počítačů podle návodů a provozní dokumentace technologie zpracování dat.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno