Český stát funguje jako obrovská pojišťovna, která z každého občana dělá svého klienta. Ať už máme rádi kolektivní solidaritu, anebo tíhneme spíše k samostatnosti, jakožto pracující obyvatelé České republiky automaticky patříme do veřejného důchodového a zdravotnického systému. Také osoba samostatně výdělečně činná povinně odvádí zálohy a nejpozději uprostřed letošního jara nebo léta odevzdá Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016.

Nedoplatek nebo přeplatek na veřejné pojištění podle zisku

Během roku odvádíme zálohy na důchodové a zdravotní pojištění, dobrovolně můžeme střádat také na nemocenskou. Noví a malí živnostníci směji platit jenom minimální částky, zkušenější a výkonní podnikatelé musejí přispívat více, podle svých hospodářských výsledků. Doba velkého vyúčtování nadchází nejpozději 1. května, nebo 1. srpna následujícího roku:

  1. Kdo letos podal daňové přiznání samostatně, doručí České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) a taky svojí zdravotní pojišťovně nejpozději 1.5.2017 Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016.
  2. Kdo nepodával daňové přiznání samostatně, ale prostřednictvím svého daňového poradce, má na vyúčtování veřejného pojištění čas nejpozději do 1.8.2017.

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016 poslouží správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně, aby porovnaly naše loňské odvody a skutečný ekonomický výsledek. Výsledkem bude (ne)doplatek, přiměřené skóre, nebo přeplatek:

  1. Pokud jsme dosáhli překvapivě vysokého zisku, odvedeme důchodcům a marodům další peníze (doplatek).
  2. Pokud vykážeme očekávaný výsledek, žádné další finanční transfery neproběhnou.
  3. Pokud je naše zaplacené pojištění neúměrně vysoké oproti skutečně dosaženému zisku, v rámci solidarity můžeme dostat část svých odvodů zpátky (přeplatek).

Za nesplnění povinnosti padají desetitisícové pokuty

Určitě formality nepodceňujme, protože odpovědné instituce účtují opozdilcům penále. Například správa sociálního zabezpečení ukládá řádově tisíce pokut za rok: při prvním prodlení až 20 000 Kč, při dalším prodlení až 100 000 Kč! Zkrachovalému podnikateli potom dluh na veřejném pojištění snižuje nezabavitelnou čásku při eventuálním oddlužení.

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016 stáhnete pod následujícími odkazy. Pozor, správa sociálního zabezpečení vydala jiný formulář nežli zdravotní pojišťovny. (V závorce vždycky najdete také oficiální „poučení“, tedy slovníček pojmů a podrobnější pokyny, jak informace vyplnit.)

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016 ke stažení

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno