REFERENT PRO DRÁHY A DRÁŽNÍ DOPRAVU dostal v oficiálním katalogu prací číslo 2.10.24. Pokud jste zaměstnaní přímo ve veřejné instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Záleží na vašem vzdělání a předešlé praxi (neboli platovém stupni), a především na náročnosti vykonávané práce (neboli platové třídě). Tady rozebereme činnosti, které provádí konkrétní referent pro dráhy a drážní dopravu – právě podle jejich obtížnosti.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které tam oficiálně spadají. Stačí, když máte ve smluvním popisu práce některou činnost. Například: „Šetření příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě.” Platové tabulky garantují odměnu ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň svoji sazbu takzvané zaručené mzdy.

Referent pro dráhy a drážní dopravu (v katalogu prací 2.10.24)

9. platová třída

 1. Projednávání a schvalování jízdních řádů na daném území.

10. platová třída

 1. Tvorba koncepce rozvoje drážních dopravních systémů a komplexní řešení dopravní obslužnosti obce.
 2. Šetření příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě.

11. platová třída

 1. Celostátní koordinace kombinované dopravy v logistických přepravních systémech v rámci dopravní soustavy.
 2. Posuzování a schvalování technické způsobilosti drážních vozidel a určených technických zařízení.
 3. Celostátní zajišťování uzavíraní závazků veřejné služby na dráze.
 4. Zpracovávání vnitrostátních přepravních podmínek pro přepravu osob a věcí.
 5. Koordinace a posuzování regulace provozování drah a drážní dopravy, ochranného pásma dráhy a ohrožení dráhy, bezpečnosti drah a drážního provozu a fungování sdělovacích a zabezpečovacích zařízení.
 6. Zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě se škodou velkého rozsahu a postižením na zdraví včetně kontroly uložených opatření.

Referent pro dráhy a drážní dopravu ve 12. třídě

 1. Ověřování typové způsobilosti drážních vozidel a určených technických zařízení.
 2. Koordinace uzavírání závazků veřejné služby na dráze.
 3. Koordinace jízdních řádů ve vazbě na celostátní informační systém.
 4. Metodické usměrňování vnitrostátních podmínek přepravy.
 5. Koordinace podmínek shody systémů drah, drážních vozidel a zařízení v rámci mezinárodní dopravy.
 6. Celostátní usměrňování a koordinace územní ochrany koridorů dopravních cest včetně posuzování studií.
 7. Tvorba koncepce regulace tarifů v železniční dopravě.
 8. Analýza příčin a okolností vzniku mimořádných událostí při provozování dráhy a drážní dopravy včetně návrhů systémových opatření k jejich předcházení.

1 komentář

 1. Jsme sdružení současných i bývalých studentů ČVUT, zejména Fakulty dopravní, kteří se zajímají o drážní dopravu. Kdyby bylo volné místo referenta pro dráhy, dejte vědět.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno