REFERENT SPOLEČNÝCH ČINNOSTÍ DOPRAVNÍ SOUSTAVY STÁTU dostal v oficiálním katalogu prací číslo 2.10.23. Pokud jste zaměstnaní přímo ve veřejné instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Záleží na vašem vzdělání a předešlé praxi (neboli platovém stupni), a především na náročnosti vykonávané práce (neboli platové třídě). Tady rozebereme činnosti, které provádí konkrétní referent společných činností dopravní soustavy státu – právě podle jejich obtížnosti.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které tam oficiálně spadají. Stačí, když máte ve smluvním popisu práce některou činnost. Například: „Celostátní usměrňování a koordinace územní ochrany koridorů dopravních cest včetně posuzování studií.” Platové tabulky garantují odměnu ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň svoji sazbu takzvané zaručené mzdy.

Referent společných činností dopravní soustavy státu (katalogová pozice 2.10.23)

10. platová třída

 1. Analýza regulace přístupu dopravců na dopravní cestu.
 2. Komplexní výkon státního odborného dozoru v jednotlivých oborech dopravy, například silniční a městská doprava, pozemní komunikace v působnosti obce.
 3. Zpracovávání celostátních analýz při hodnocení dopravní obslužnosti území.

11. platová třída

 1. Posuzování a ověřování odborné způsobilosti osob v jednotlivých oborech dopravy, například v oboru dráhy a drážní doprava, silniční a městská doprava, civilní letectví, plavba a vodní cesty a pozemní komunikace.
 2. Celostátní výkon státního dozoru v jednotlivých oborech dopravy, například v oboru dráhy a drážní doprava, silniční a městská doprava, civilní letectví, plavba a vodní cesty a pozemní komunikace.
 3. Komplexní výkon státního odborného dozoru v jednotlivých oborech dopravy, například silniční a městská doprava, pozemní komunikace, v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.

12. platová třída

 1. Stanovování metodiky pro tvorbu technických norem v jednotlivých oborech dopravy a dopravní infrastruktuře.
 2. Tvorba celostátních zásad pro rozdělování dotací do dopravních oborů a dopravní infrastruktury.
 3. Tvorba koncepce a zásad k regulaci přístupu dopravců na dopravní cestu.
 4. Celostátní usměrňování a koordinace územní ochrany koridorů dopravních cest včetně posuzování studií.
 5. Tvorba koncepce dopravní obslužnosti v jednotlivých oborech dopravy v kraji nebo hlavním městě Praze.
 6. Tvorba koncepce rozvoje dopravních systémů a komplexní řešení dopravní obslužnosti obce.
 7. Tvorba koncepce rozvoje dopravních systémů a komplexní řešení dopravní obslužnosti statutárního města.

13. platová třída

 1. Koordinace programu technické normalizace a metodiky pro tvorbu technických norem v souladu s programy mezinárodních a evropských normalizačních organizací v oborech dopravy včetně koordinace účasti České republiky na tvorbě mezinárodních a evropských norem v rámci mezinárodních a evropských organizací. Stanovování základních parametrů staveb a technických a technologických zařízení v oborech dopravy.
 2. Zpracovávání prognóz trhu dopravy a poptávky po službách včetně analýz vývoje.
 3. Metodické usměrňování rozvoje dopravních sítí, střednědobé strategie rozvoje dopravy, územní ochrany dopravních koridorů a rozvoje dopravní soustavy. Koordinace rozvoje dopravních sítí v souladu s mezinárodními závazky.
 4. Tvorba celostátní koncepce a zásad rozvoje dopravní infrastruktury v jednotlivých oborech dopravy.
 5. Tvorba celostátní koncepce a zásad dopravních vztahů v jednotlivých oborech dopravy včetně cenové a poplatkové politiky.
 6. Tvorba celostátní koncepce veřejné osobní dopravy, městské hromadné dopravy, integrovaných dopravních systémů nebo kombinované dopravy.
 7. Tvorba koncepce vytváření národního prostředí pro používání globálních navigačních družicových systémů.

14. platová třída

 1. Tvorba koncepce civilního letectví včetně koordinace s mezinárodními systémy a mezinárodní spolupráce ve specializovaných oborech.
 2. Tvorba celostátní koncepce financování rozvoje dopravní infrastruktury.
 3. Tvorba koncepce zpracovávání celostátních územně technických podkladů dopravní politiky státu včetně jejich mezinárodní a mezirezortní koordinace.
 4. Tvorba komplexních programů rozvoje navigačních družicových systémů a souvisejících aplikací.

Referent společných činností dopravní soustavy státu v 15. třídě

 1. Tvorba koncepce a strategie dopravní politiky státu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno