V oficiálním katalogu pracíREFERENT STÁTNÍ POKLADNY číslo 2.10.03. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní referent státní pokladny.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Zpracovávání bilancí o příjmech a výdajích územních rozpočtů, analýz o plnění vztahů státního rozpočtu k územním orgánům a zpracování odvětvových bilancí o plnění státního rozpočtu a tabulkové přílohy pro státní závěrečný účet.“ Platové tabulky garantují odměny ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň takzvané zaručené mzdy.

Referent státní pokladny (v katalogu prací pozice 2.10.03)

Referent státní pokladny – 11. platová třída

1. Zpracovávání přehledů a bilancí o plnění příjmů a výdajů státního rozpočtu se zaměřením na vyhodnocování denních odchylek pro potřeby řízení ministerstva.

2. Zpracovávání přehledů daňových příjmů v členění podle komitentů-plátců příjmů na účty státního rozpočtu rezorty, krajskými úřady, finančními úřady nebo celními úřady. Zpracovávání časových řad hlavních příjmových a výdajových položek státního rozpočtu včetně evidence finančních prostředků uvolňovaných ze státního rozpočtu do územních rozpočtů.

3. Zajišťování kontroly finančního zúčtování rozpočtových kapitol a krajských úřadů se státním rozpočtem.

Referent státní pokladny – 12. platová třída

1. Zpracovávání analýz pokladního plnění příjmů a výdajů státního rozpočtu a ostatních veřejných rozpočtů podle druhů a podrobného plnění příjmů a výdajů kapitol státního rozpočtu a veřejných rozpočtů územní úrovně včetně časových řad a rozborové činnosti.

2. Zpracovávání bilancí o příjmech a výdajích územních rozpočtů, analýz o plnění vztahů státního rozpočtu k územním orgánům a zpracování odvětvových bilancí o plnění státního rozpočtu a tabulkové přílohy pro státní závěrečný účet.

Referent státní pokladny – 13. platová třída

1. Stanovování metodik a organizace platebního a zúčtovacího systému veřejných rozpočtů. Posuzování vývoje veřejných rozpočtů.

2. Metodické usměrňování a správa státních finančních aktiv a státních finančních pasiv.

3. Metodické usměrňování a správa státní pokladny a správa státního dluhu.

Referent státní pokladny – 14. platová třída

1. Stanovování základních koncepčních a rozvojových směrů platebního a zúčtovacího systému realizace veřejných rozpočtů a jejich závěrečného zúčtování.

2. Stanovování rozvojových směrů řízení likvidity veřejných rozpočtů a správy státního dluhu.

3. Stanovování základních koncepčních a rozvojových směrů správy finančních aktiv a pasiv.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno