V ideálním případě pomáhají podniky a instituce okolní společnosti, a navíc vytvářejí finanční zisk. I když mají nižší ambice, musejí držet svoje výdaje maximálně na podobné úrovni, jako příjmy – jinak zbankrotují a zaniknou. Klíčovou pozici v každé organizaci zastává rozpočtář. V soukromých firmách obyčejně připravuje cenové nabídky a náplní svojí práce připomíná obchodního zástupce, zatímco ve veřejných institucích spíše rozepisuje, sleduje a optimalizuje finanční toky.

Rozpočtář zaměstnaný u soukromníka

Vyhledávač Úřadu práce ukazuje, že rozpočtář může vybírat mezi nabídkami. Většinou dostane aspoň 20 000 Kč hrubého měsíčně, v některých soukromých společnostech jeho mzda převýší republikový průměr. Zájemci o práci rozpočtáře často potřebují ekonomické nebo oborové vzdělání, specializované počítačové programy a řidičský průkaz. Podle vládního nařízení zasluhují aspoň takzvanou zaručenou mzdu, odrážející obtížnost zaměstnání.

Většina vykonavatelů tohoto povolání pravděpodobně patří do 5. skupiny prací, kde najdeme: „Vedení účetnictví účetní jednotky, koordinace účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, o výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření včetně sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih. Sestavování rozpočtu. Zajišťování financování, agendy finančních zdrojů, zúčtovacího a platebního styku, úvěrování. Analýza pohledávek a závazků.“

ZARUČENÁ MZDA 2022
SkupinaTřídaKč/h.Kč/m.
1.1.+2.96,4016 200
2.3.+4.106,5017 900
3.5.+6.117,5019 700
4.7.+8.129,8021 800
5.9.+10.143,3024 100
6.11.+12.158,2026 600
7.13.+14.174,7029 400
8.15.+16.192,8032 400

Rozpočtář ve veřejném sektoru

V oficiálním katalogu pracíROZPOČTÁŘ číslo 1.02.04. Pokud pracujete přímo pro obec, příspěvkovou organizaci nebo jinou veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní rozpočtář.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Příprava ucelených částí rozpočtu. Sledování příjmů a výdajů včetně navrhování opatření při jejich neplnění. Rozpisy příspěvků a dotací podle stanovených zásad.“ 

Rozpočtář v 7. platové třídě

1. Rozpis jednotlivých částí rozpočtu podle položek na organizační celky, výkony, práce, výrobky nebo služby a sledování jeho čerpání. Provádění dílčích rozpočtových změn.

Rozpočtář v 8. platové třídě

1. Příprava ucelených částí rozpočtu. Sledování příjmů a výdajů včetně navrhování opatření při jejich neplnění. Rozpisy příspěvků a dotací podle stanovených zásad.

Rozpočtář v 9. platové třídě

1. Sestavování rozpočtů jednotlivých organizačních celků podle kalkulací, norem a potřeb včetně jejich rozpisů a zajišťování jejich plnění. Prověřování a zajišťování účetní správnosti vykazování rozpočtových prostředků. Zajišťování realizace rozpočtových změn.

2. Rozpis ukazatelů rozpočtu, sledování a analýza čerpání rozpočtu a plnění závazných ukazatelů.

Rozpočtář v 10. platové třídě

1. Sestavování rozpočtu organizace. Projednávání rozpočtu s jednotlivými rozpočtovými místy. Sledování, projednávání a zúčtovávání plnění rozpočtu s rozpočtujícím orgánem. Zajišťování realizace příjmových a výdajových stránek rozpočtu včetně návrhu opatření při jejich neplnění.

2. Kontrola hospodaření podle rozpočtu včetně sledování vývoje, provádění rozboru a stanovování návrhů na opatření. Navrhování, přijímání a projednávání rozpočtových změn.

3. Hodnocení vývoje finančního hospodaření územních rozpočtů a vypracovávání podkladů pro státní závěrečný účet.

Rozpočtář v 11. platové třídě

1. Sestavování rozpočtů organizací s rozmanitými obory činností, členitou vnitřní organizační strukturou a s dynamickým vývojem jednotlivých rozpočtových položek. Optimalizace příjmové a výdajové politiky organizace. Stanovování zásad rozpisů rozpočtů a jiných rozpočtových pravidel.

Rozpočtář ve 12. platové třídě

1. Metodické usměrňování a organizace hospodaření s rozpočtovými prostředky podle jednotlivých příjmových a výdajových oblastí kapitoly nebo více kapitol.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno