Úřední listina podepsaná středověkým mocnářem ztratila svůj původní význam, ale časem získala novou hodnotu, nyní jako historická drahocennost. Má svoje suché a bezpečné místo – mezi dalšími dokumenty, na příslušné polici. Co přesně dělá a kolik vydělává archivář, který opatruje staré spisy? Přetrvá jeho profese poté, co lidé začali komunikovat elektronicky a záznamy informací fyzicky zabírají stále méně místa?

Archivář zaměstnaný u soukromníka

Vyhledávač Úřadu práce ukazuje, že archivář najde uplatnění ve svém oboru obtížně. Možná dostane jenom takzvanou zaručenou mzdu, jejíž sazby stupňuje vládní nařízení podle obtížnosti vykonávaného zaměstnání. Většina archivářů pravděpodobně patří do 2. skupiny prací, kde najdeme: „1/ Zapisování, příjem, výdej a třídění omezeného počtu sourodých položek, vedení jednoduchých evidencí, výkazů a seznamů. 2/ Poskytování různorodých informací, informačních a jiných písemností a materiálů podle obecně daných postupů.“

ZARUČENÁ MZDA 2022
SkupinaTřídaKč/h.Kč/m.
1.1.+2.96,4016 200
2.3.+4.106,5017 900
3.5.+6.117,5019 700
4.7.+8.129,8021 800
5.9.+10.143,3024 100
6.11.+12.158,2026 600
7.13.+14.174,7029 400
8.15.+16.192,8032 400

Archivář ve veřejném sektoru

V oficiálním katalogu pracíROZPOČTÁŘ číslo 2.03.02. Pokud pracujete přímo pro obec, příspěvkovou organizaci nebo jinou veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní archivář.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí, když máte ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost archiváře. Například: „Samostatné vykonávání základních prací výpůjční služby, například kontrola výdeje a vracení archiválií včetně kontroly stavu vracených archiválií.“ 

Archivář v 5. platové třídě

1. Zpracovávání archivních inventářů.

Archivář v 6. platové třídě

1. Provádění dílčích specializovaných archivních pořádacích a zpřístupňovacích prací podle stanovené metodiky.

2. Samostatné vykonávání základních prací výpůjční služby, například kontrola výdeje a vracení archiválií včetně kontroly stavu vracených archiválií.

3. Zpracovávání nových přírůstků rozmnožovacích ochranných a studijních kopií archiválií a provádění revizí a kontrol jejich stavu.

4. Zpracovávání elektronických inventářů a jednoduchých databází v analogové nebo digitální podobě, archivních fondů a sbírek.

5. Zhotovování digitálních kopií archiválií, jejich označování a vedení související evidence.

Archivář v 7. platové třídě

1. Pořádání a inventarizace archivních fondů a sbírek podle stanovené metodiky.

2. Pořádání a zpřístupňování archivních souborů digitálních kopií a digitalizovaných (převedených) archiválií podle stanovené metodiky.

3. Komplexní výkon archivní výpůjční služby.

4. Vyhledávání, deponování archiválií, vedení badatelské evidence v listinné formě nebo na technických nosičích dat.

Archivář v 8. platové třídě

1. Odborná správa archivních fondů a sbírek a jejich revize.

2. Provádění státního dohledu nad spisovou službou, nad vyřazováním dokumentů (skartační řízení) a výběrem archiválií.

3. Odborná správa archivních souborů digitálních kopií a digitalizovaných (převedených) archiválií.

Archivář v 9. platové třídě

1. Komplexní zajišťování odborné ochrany archivních fondů včetně zpracovávání složitých archivních rešerší a kontroly dodržování povinností na úseku archivnictví a spisové služby a odborného dohledu nad vyřazováním dokumentů.

2. Samostatné pořádání, inventarizace a katalogizace jazykově a typologicky náročných archivních fondů a sbírek.

Archivář v 10. platové třídě

1. Zajišťování, organizace a koordinace činnosti specializovaných archivních pracovišť.

2. Zajišťování, uchovávání, ochrana a přípustné využívání svěřených částí Národního archivního dědictví.

3. Odborná správa archivních fondů a sbírek a výkon předarchivní péče.

4. Koordinace systémů evidence archiválií Národního archivního dědictví v působnosti archivů s celostátní působností.

5. Zajišťování, organizace a koordinace činnosti technických archivů pro klasifikované a neveřejné dokumenty.

6. Zajišťování administrace a údržby databáze archivních fondů dokumentů, například NATO, Evropské unie.

5. Kontrola dodržování ustanovení pro manipulaci s neutajovanými a klasifikovanými dokumenty cizí moci pro listinné a elektronické dokumenty.

Archivář v 11. platové třídě

1. Komplexní zajišťování odborné správy a ochrany archivních fondů nejvyšší kategorie včetně zpracovávání složitých archivních rešerší, výkon kontroly dodržování povinností na úseku archivnictví a spisové služby a odborného dohledu nad archivní a spisovou službou, příprava a zpracovávání vědeckých edic archivních dokumentů.

2. Zpracovávání nových metodických postupů a posuzování náročných pořádacích, zpřístupňovacích a edičních archivních prací.

3. Samostatné pořádání, inventarizace a katalogizace složitých paleografických a jazykově náročných archivních fondů a sbírek. Komplexní zajišťování odborné správy a ochrany archivních fondů nejvyšší kategorie včetně zpracovávání složitých archivních rešerší, přípravy a zpracovávání vědeckých edic archivních dokumentů a samostatné publikační činnosti.

4. Zajišťování a organizace archivních pracovišť regionálního a odvětvového významu.

5. Komplexní zajišťování odborné správy fondů a sbírek digitálního archivu v celostátní působnosti.

Archivář ve 12. platové třídě

1. Koordinace činností samostatného archivního pracoviště.

2. Zajišťování komplexní péče o uchovávání, ochranu a racionální využívání svěřených částí Národního archivního dědictví, koordinace přípravy vědeckých edic archivních fondů a sbírek nejvyšší kategorie (kulturních a národních kulturních památek).

3. Tvůrčí zpracovávání nových metodických postupů a posuzování nejnáročnějších pořádacích, zpřístupňovacích a edičních archivních prací včetně ověřování technologických postupů.

4. Mezinárodní spolupráce při zpracovávání specifických archivních fondů a při jejich prezentaci veřejnosti.

5. Metodická, konzultační a poradenská činnost v oblasti pořádacích, zpřístupňovacích, a edičních prací včetně péče o archiválie v celostátním rozsahu.

Archivář ve 13. platové třídě

1. Komplexní koordinace činností velkých samostatných odborných pracovišť, členěných do většího počtu vnitřních organizačních jednotek a vykonávajících celostátní nebo oblastní působnost (pro území kraje nebo několika krajů).

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno