Lidé zajišťující teplo mají pověst pracovitých a čestných vyděděnců. „Antoníne, topiči elektrárenský, do kotle přilož!,“ veršuje krutě básník Jiří Wolker v Baladě o očích topičových. Hlavní hrdina, zatímco dennodenně krmil příliš oslnivou výheň, oslepl. Za posledního totalitního režimu byli topiči často disidenti, kteří kvůli svojí politické angažovanosti nesměli vykonávat lépe hodnocenou práci. Jak žije kotelník dneska?

Vyhledávač Úřadu práce dosvědčuje, že vyhřívací technologie stále potřebujeme, navzdory tlustším fasádám a izolovanějším střechám. Topičovi zpravidla stačí učiliště, ale nabízené hrubé mzdy nedosahují ani 20 000 Kč. Někde dokonce ignorují vládní nařízení, respektive státem vyžadovanou, takzvanou zaručenou mzdu! Většina topičů patří pravděpodobně do 2. skupiny prací: „Obsluha provozu parního kotle o jmenovitém nebo přepočteném výkonu do 60 t/h nebo horkovodního kotle o jmenovitém nebo přepočteném výkonu do 35 MW.“

ZARUČENÁ MZDA 2022
SkupinaTřídaKč/h.Kč/m.
1.1.+2.96,4016 200
2.3.+4.106,5017 900
3.5.+6.117,5019 700
4.7.+8.129,8021 800
5.9.+10.143,3024 100
6.11.+12.158,2026 600
7.13.+14.174,7029 400
8.15.+16.192,8032 400

Strojník – topič ve veřejném sektoru

V oficiálním katalogu pracíSTROJNÍK – TOPIČ číslo 1.06.05. Pokud pracujete přímo pro obec, příspěvkovou organizaci nebo jinou veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní strojník – topič.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Obsluha redukčních stanic o hmotnostním průtoku nad 16,7 kg/s (60 t/h).“ 

Topič ve 2. platové třídě

1. Obsluha výměníkové stanice bez automatické regulace o výkonu do 2,2 MW (1,9 Gcal/h) regulace teploty sekundárního okruhu.

2. Obsluha redukční stanice dálkového vytápění.

Topič ve 3. platové třídě

1. Obsluha kotlů v nízkotlakých kotelnách III. kategorie (kotelny se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a vyšší do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů do 0,5 MW a kotelny se součtem jmenovitých výkonů kotlů větším než 100 kW do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW).

2. Obsluha výměníkových a předávacích stanic s částečnou automatickou regulací a tepelným výkonem vyšším než 2,2 MW do celkového výkonu 5,8 MW.

3. Obsluha redukčních stanic o hmotnostním průtoku nad 16,7 kg/s (60 t/h).

4. Obsluha a údržba strojních a rozvodných soustav malých lázeňských a rehabilitačních zařízení s bazénem a ohřívanou vodou nebo s vanovými a sprchovými boxy a dalšími procedurami (výměníková čerpací a filtrační zařízení s případnou úpravou vody).

Topič ve 4. platové třídě

1. Obsluha kotlů v nízkotlakých kotelnách II. kategorie s automatizovanými regulačními prvky (kotelny se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů od 0,5 MW do 3,5 MW).

2. Obsluha teplovodního nebo horkovodního kotle o výkonu do 5,8 MW nebo parního kotle s množstvím vyrobené páry do 8 t/h.

3. Obsluha výměníkových a předávacích stanic s plně automatizovanými regulačními prvky s výkonem nad 5,8 MW.

4. Zajišťování provozu celých zařízení pro výrobu ledu a chladicích zařízení pro ledovou plochu, údržba a seřizování strojního zařízení ve strojovně (kompresory, výbušné motory, agregáty pro nouzové osvětlení, čerpadla apod.).

5. Obsluha kompresorových stanic o objemovém průtoku nad 2,8m3/s do 8,3m3/s (od 10 000 m3/h do 30 000 m3/h) za normálních podmínek.

6. Obsluha a údržba klimatizačních zařízení sestávajících z topných a chladicích elementů (chladicí výkon cca 3,5 MW), seřizování termostatů vstupní vody, předehřívačů lehkých topných olejů a uzavírání armatur na okruzích topného média.

7. Obsluha a běžná údržba strojních a rozvodných soustav plaveckého bazénu nad 20 m délky s ohřívanou vodou nebo středních lázeňských zařízení s běžnými vodoléčebnými procedurami (horký vzduch, pára, sauna apod.), čerpací, filtrační, výměníkové, klimatizační stanice, úprava a provádění zkoušek vody.

Topič v 5. platové třídě

1. Obsluha kotlů v nízkotlakých kotelnách I. kategorie se součtem jmenovitých tepelných výkonů nad 3,5 MW s plně automatizovanými regulačními prvky.

2. Řízení provozu a obsluha parního kotle nebo více kotlů s celkovým množstvím vyrobené páry do 60 t/h nebo horkovodních kotlů o celkovém jmenovitém výkonu do 35 MW.

3. Zajišťování provozu komplexů strojoven krytých zimních stadionů s vytápěním a klimatizací všech prostor s náhradními zdroji elektrické energie při výrobě a údržbě ledové plochy (první strojník).

4. Zajišťování provozu a obsluha energetických zařízení zařazených do technologických procesů velkých čistíren odpadních vod při likvidaci a využití kalového plynu, pro výrobu tepla nebo elektrické energie (kompresorové stanice kalového plynu, tepelné strojovny, výlučníkové stanice, úpravny vody, plynové turbiny, generátory).

5. Zajišťování provozu, údržba a opravy velkých klimatizačních zařízení sestávajících z parovodních nebo teplovodních kotlových jednotek o výkonu cca 8,1 MW (6 Gcal/h), turbokompresorů, chladicích směsí, klimatizačních jednotek včetně jejich příslušenství.

6. Zajišťování provozu strojních zařízení velkých plaveckých nebo lázeňských zařízení s více bazény a speciálními vodními nebo vodoléčebnými zařízeními.

7. Zajišťování provozu, údržby a oprav složitých technologických zařízení velkoskladů PHM, například poloautomatických strojoven, obsluha příjmových a výdejových terminálů.

Topič v 6. platové třídě

1. Řízení provozu a obsluha parního kotle nebo více kotlů s celkovým množstvím vyrobené páry nad 60 t/h nebo horkovodních kotlů o celkovém jmenovitém výkonu nad 35 MW.

2. Zajišťování provozu, údržba a opravy automatizovaných a poloautomatizovaných klimatizačních zařízení pro velmi rozsáhlé objekty o výkonu tepelných zdrojů cca 11,6 MW (10 Gcal/h), turbokompresorů, chladicích věží, klimatizačních jednotek a jejich příslušenství.

Topič v 7. platové třídě

1. Řízení provozu středotlakého tepelného zdroje s instalovaným výkonem nad 180 MW.

1 komentář

  1. Za komunismu se mnozí disidenti živili jako topiči. Jiří Dienstbier, Václav Malý, Václav Benda a další.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno