Orchideje, tulipány a růže pokorně zkrášlují svět. Voní a probarvují lidské příbytky dokonce ještě dlouho potom, co nůž ušmikne jejich kořínky, původně zapuštěné v životodárné zemi jako pomyslná pupeční šňůra. Žije opatrovník botanických zahrad – zahradní architektzahradník anebo pěstitel plodin – romantický a spokojený život? To pochopitelně souvisí s materiálním zabezpečením, tedy především se mzdou nebo platem.

Vyhledávač Úřadu práce ukazuje, že vysokoškolsky vzdělaný zahradní architekt může dosáhnout skoro průměrné mzdy, ale bohužel není moc poptávaný. Zahradník najde více nabídek, ale jeho hrubý měsíční odměna nepřekročí 20 000 Kč, častěji má blíže spíše k minimální mzdě. Může správce záhonů a keříků dostávat tak malou výplatu? V soukromých společnostech nařizuje vláda alespoň takzvané zaručené mzdy, závisející na náročnosti vykonávané činnosti.

ZARUČENÁ MZDA 2022
SkupinaTřídaKč/h.Kč/m.
1.1.+2.96,4016 200
2.3.+4.106,5017 900
3.5.+6.117,5019 700
4.7.+8.129,8021 800
5.9.+10.143,3024 100
6.11.+12.158,2026 600
7.13.+14.174,7029 400
8.15.+16.192,8032 400

2. skupina prací znamená například: „Příprava a kultivování půdy malou mechanizací, výsadba okrasných a ovocných stromů, provádění postřiků a dezinfekce půdy, ruční odvětvování.“
3. skupina prací zahrnuje například: „Pěstování okrasných druhů rostlin, jejich roubování a očkování, ošetřování zvlášť náročných druhů, například kaktusů, včetně případného setí.“ Nebo: „Ošetřování a regulace rychleného růstu rostlin nebo ošetřování tropických druhů rostlin.“

Zahradní architekt, zahradník a pěstitel plodin ve veřejném sektoru

V oficiálním katalogu prací mají všichni svoje číslo: ZAHRADNÍ ARCHITEKT 1.04.14ZAHRADNÍK 2.18.07 a PĚSTITEL PLODIN 2.18.08. Pokud pracujete přímo pro obec, příspěvkovou organizaci nebo jinou veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní zahradní architekt, zahradník, pěstitel plodin.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Zpracovávání návrhů uspořádání trvalé zeleně, například stromů, keřů, záhonů na veřejných prostranstvích (zahradní architekt).“ Nebo: „Provádění všech druhů řezů, třídění a klasifikace vybraných dřevin ve školkách včetně výroby podnoží (zahradník).“

Zahradní architekt (v Katalogu prací má číslo 1.04.14)

Zahradní architekt v 7. platové třídě

1. Zpracovávání návrhů uspořádání sezónní veřejné zeleně a okrasných záhonů a květin a dohled nad jejich realizací.

Zahradní architekt v 8. platové třídě

1. Zpracovávání návrhů uspořádání trvalé zeleně, například stromů, keřů, záhonů na veřejných prostranstvích.

Zahradní architekt v 9. platové třídě

1. Řešení uspořádání obecních a městských veřejných parků, sadů a zahrad. Navrhování architektonického uspořádání charakterově orientovaných parkových nebo zahradních ploch jako součástí určitých celků, například výstav, veletrhů, kulturních akcí.

Zahradní architekt v 10. platové třídě

1. Zpracovávání návrhů architektonických řešení zahrad, parků, sadů a jiných veřejných ploch včetně poradenské služby. Dohled nad realizací návrhů v praxi. Vypracovávání a realizace návrhů architektonických řešení výstavních ploch.

Zahradní architekt v 11. platové třídě

1. Architektonické řešení uspořádání nebo obnovy tradičních a historických parků a zahrad jako součástí stylově komponovaných celků nebo součástí architektonicko-urbanistických řešení.

Zahradní architekt ve 12. platové třídě

1. Architektonické řešení zahradních a parkových úprav jako součástí historických nebo jinak významných míst celostátního nebo mezinárodního významu.

Zahradník (v Katalogu prací dostal číslo 2.18.07)

Zahradník ve 4. platové třídě

1. Základní odborné práce při přípravě půdy malou mechanizací nebo dezinfekcí, při výsevu semen, vysazování stromů, výběru, řezu a třídění květin a zhotovování vazačských výrobků.

Zahradník v 5. platové třídě

1. Běžné odborné práce při množení, ošetřování a regulaci rostlin, ošetřování půdy, provádění řezů, kladení travnatého povrchu a zhotovování individuálních kytic.

2. Provádění všech druhů řezů, třídění a klasifikace vybraných dřevin ve školkách včetně výroby podnoží.

3. Výsadba květinových barevně laděných skupin uspořádaných do ornamentů a váz podle návrhu architekta.

Zahradník v 6. platové třídě

1. Složité odborné práce při pěstování náročných druhů rostlin, například roubování a očkování ovocných a okrasných dřevin.

2. Komplexní ochrana a údržba historických zahrad a parků se složitým kompozičním řešením.

Zahradník v 7. platové třídě

1. Pěstování výjimečně náročných druhů rostlin nebo pěstování rostlin za výjimečně přesných podmínek, vedení komplexní technické dokumentace převážně pro výzkumné účely.

2. Ucelená péče o botanické expozice nebo historické zahrady a parky prohlášené za národní kulturní památky včetně specializované péče o zahradní kompozice a stanovování časového technologického postupu prací.

Pěstitel plodin (v Katalogu prací nese číslo 2.18.08)

Pěstitel plodin ve 2. platové třídě

1. Ošetřování porostů zaléváním, okopáváním apod. a pomocné práce při setí, ošetřování za vegetace a sklizni.

Pěstitel plodin ve 3. platové třídě

1. Ruční příprava půdy pro setí a výsadbu, setí, výsadba a ošetřování porostů včetně přepichování a hrnkování sazenic.

Pěstitel plodin ve 4. platové třídě

1. Příprava a kultivace půdy pro výsev a výsadbu malou mechanizací, provádění ochranných postřiků, aplikace výživných látek různého skupenství, ošetřování rostlin za vegetace s použitím malé mechanizace.

Pěstitel plodin v 5. platové třídě

1. Samostatné ošetřování rostlin podle stanoveného rámcového technologického postupu včetně volby technických prostředků.

Pěstitel plodin v 6. platové třídě

1. Pěstování náročných druhů rostlin nebo aplikace náročných postupů ošetřování, například zeleniny, květin.

2. Zakládání, ošetřování a sklizeň speciálních zkoušek odlišností, uniformity a stálosti zemědělských plodin, zelenin, léčivých a aromatických rostlin, ovocných a okrasných druhů a révy.

Pěstitel plodin v 7. platové třídě

1. Pěstování velmi náročných druhů rostlin, například pereniálních plodin a jejich ošetřování včetně morfologických a fyzikálních rozborů rostlinného materiálu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno