Tiskárna ve své době znamenala podobný skok, jako dneska počítač a internet. Úředníci a mniši už nemuseli přepisovat texty ručně! Přestože dneska publikují svoje články miliony lidí prostřednictvím blogů a sociálních sítí, profesionální redaktor – novinář stále může vykonávat potřebnou a smysluplnou práci. Uplatnění najde také technický redaktor, který texty formátuje a vizuálně upravuje, aby byly připravené k tisku.

V soukromé firmě máte právo na svoji zaručenou mzdu

Český statistický úřad uvádí, že většina novinářů dostává nadprůměrný výdělek. Mezi pracovními inzeráty ovšem najdeme i skromné nabídky. Začínající, externí nebo příliš pravdomluvný redaktor možná ocení vládní nařízení č. 567/2006 Sb., které stanovuje sazby zaručených mezd podle zařazení do skupin prací. Do 3. skupiny patří například: „Samostatné práce na počítačích v prostředí databázových systémů, tabulkových procesorů, textových editorů apod.“

ZARUČENÁ MZDA 2022
SkupinaTřídaKč/h.Kč/m.
1.1.+2.96,4016 200
2.3.+4.106,5017 900
3.5.+6.117,5019 700
4.7.+8.129,8021 800
5.9.+10.143,3024 100
6.11.+12.158,2026 600
7.13.+14.174,7029 400
8.15.+16.192,8032 400

Technický redaktor a novinář ve veřejném sektoru

Jistější postavení mají zaměstnanci v nepodnikatelské sféře, například v příspěvkové organizaci. Technický redaktor a novinář tady obvykle dostávají platy podle tabulek, které najdete vždycky aktuální ve speciálním článku pod TÍMTO odkazem. Kromě vzdělání a praxe rozhoduje především náplň práce, jak popíšeme níže. PŘÍKLAD: Minimálně do 10. platové třídy patříte, pokud máte na starost třeba „samostatný výkon zpravodajských, komentátorských a reportérských činností“.

TECHNICKÝ REDAKTOR (v Katalogu prací má číslo 2.07.01)

9. platová třída

 1. Příprava podkladů pro články, anotace, bulletiny, katalogy, almanachy, mapy a jiná kartografická díla a další materiály.
 2. Samostatné redigování méně závažných tiskovin.
 3. Provádění všeobecných jazykových a stylistických úprav.
 4. Uspořádávání textů rukopisů podle pokynů včetně jejich konečné redakce. Úprava a sjednocování terminologie. Ověřování faktografické správnosti textů.
 5. Prohlížení autorských korektur ve sloupcových a stránkových obtazích. Kontrola vysázených rukopisů (imprimatur) a vývěsných archů.
 6. Vytváření elektronické verze časopisů.
 7. Redakční příprava a zajišťování zveřejňování informačních výstupů na internetu a tvorba a další rozvoj webových stránek.

10. platová třída

 1. Odborné posuzování náročných materiálů, například náročných rukopisů, lektorských posudků, výtvarných, grafických a fotografických předloh, po odborné a umělecké stránce.
 2. Vybírání námětů a okruhu autorů, ilustrátorů, externích spolupracovníků a překladatelů včetně jejich usměrňování a zadávání děl.
 3. Organizační zajišťování harmonogramů prací a dodržování stanovených redakčních plánů.
 4. Zpracování koncepčních záměrů a projektů vydávání literárních, kartografických a jiných děl.
 5. Práce s elektronickými a digitálními technologiemi redakční přípravy. Příprava elektronické verze publikací (časopisů).

REDAKTOR – NOVINÁŘ (v Katalogu prací má číslo 2.07.02)

9. platová třída

 1. Publicistická činnost podle pokynů nebo daných postupů včetně jednodušších výtvarných, grafických, fotoreportérských a technických prací. Příprava podkladů pro publikaci v tisku, rozhlasu a televizi. Stanovování obsahového zaměření publikací. Úprava méně náročných rukopisů.

10. platová třída

 1. Samostatná publicistická činnost, příprava zpráv, článků a reportáží. Zajišťování odborné informační nebo umělecké úrovně a obsahového zaměření publikovaných materiálů. Organizování a koordinace vydávání periodik nebo vysílání sdělovacích prostředků.
 2. Samostatný výkon zpravodajských, komentátorských a reportérských činností.

11. platová třída

 1. Koordinace a zpracování koncepce činností spojených s vydavatelskou, propagační a redaktorskou činností včetně samostatné publicistické činnosti.
 2. Systémové práce při vytváření koncepce publicistické činnosti nebo média.
 3. Samostatné tvůrčí provádění publicistických činností (zpravodajských, komentátorských a reportérských) včetně případných elektronických verzí a internetových prezentací.

12. platová třída

 1. Vytváření koncepce tištěných a elektronických médií s celostátní působností, jejich odborné, technické a věcné úrovně a koordinace procesu jejich tvorby, produkce a distribuce.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno