Zaměstnanci a živnostníci (OSVČ) platí sociální pojištění, aby od státu dostávali peníze, až přijdou o práci. Podporu pobírají i mnozí občané, kterým skončila nemocenská, mateřská nebo rodičovská dovolená. Přesná částka záleží na takzvaném rozhodném období a průměrné mzdě či vyměřovacím základu. Výpočet podpory v nezaměstnanosti 2023 zvládne naše kalkulačka, ale vše vysvětlíme.

Právní předpisy, MPSV a Úřad práce

Každý den vznikají nové nadějné firmy a zanikají zastaralé podniky, které propouštějí svoje zaměstnance. Šikovnější nebo šťastnější jedinci rychle najdou nové angažmá, zatímco jejich pomalejší kolegové potřebují pomoc. Proto existuje zákon č. 435/2004 Sb., podle kterého počítáme státní podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci. Výkonnými orgány jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a Úřad práce (ÚP).

Rozhodné období a průměrná mzda

Jakmile ztratíte výdělečnou práci a přijdete o svoje příjmy, požádejte o podporu v nezaměstnanosti, nebo při rekvalifikaci. Vyplňte oficiální formulář, který následně osobně či elektronicky odevzdejte na Úřadu práce. Vaše žádost bude vyhodnocena podle informací, které jsou zaznamenané v evidenci České správy sociálního zabezpečení (OSSZ, v Praze PSSZ, v Brně MSSZ).

Úředníky zajímá takzvané rozhodné období = poslední 2 roky předtím, nežli jste zařazeni do seznamu nezaměstnaných. Zjišťují, jestli jste v klíčovém intervalu získali minimálně 12 měsíců důchodového pojištění. Zkoumají, jaká byla vaše průměrná čistá měsíční mzda v posledním ukončeném zaměstnání, nebo jaký byl váš poslední vyměřovací základ. Ale mají pochopení také pro jedince, kteří byli na nemocenské, mateřské a rodičovské.

Výpočet podpory v nezaměstnanosti 2023

Pojistnou dávku spočítáme jako procentuální podíl z průměrné čisté měsíční mzdy, nebo z vyměřovacího základu. Až 65 % dostanou zaměstnanci, kteří byli propuštěni, nebo dali výpověď ze závažných (zdravotních, rodinných) důvodů. 60 % obdržíte při rekvalifikaci. 45 % berou zaměstnanci, kteří svého zaměstnavatele opustili dobrovolně a neměli vážné důvody. Nic nedostanete, pokud jste v posledních 6 měsících hrubě porušili svoje pracovní povinnosti (kradli, lhali, byli opilí, agresivní apod.).

Ovšem státní pokladna má svoje maximální limity, zatímco lidé vnímají svoje minimální potřeby. Zákonodárci proto stanovili nejvyšší a nejnižší možnou dávku, kterou odvozují od průměrné celostátní mzdy za 1. až 3. čtvrtletí loňského roku. Aktuálně jde o 39 306 Kč/měsíc, jak vyhlásilo MPSV ve sdělení č. 425/2022. Maximálně dostanete 65 % při rekvalifikaci a 58 % v nezaměstnanosti. Pakliže neznáte svoji mzdu ani vyměřovací základ, minimálně obdržíte 14 % při rekvalifikaci a 11 % v nezaměstnanosti.

PODPORAV NEZAMĚSTNANOSTIMaximálněZ čistého výdělku/základu– nedobrovolně bez práce– dobrovolně bez prácePokud neznáme výdělekPŘI REKVALIFIKACIMaximálněZ čistého výdělku/základuPokud neznáme výdělek
1. a 2. měsíc22 798 Kč65 %45 %5 896 Kč25 549 Kč60 %5 503 Kč
3. a 4. měsíc22 798 Kč50 %45 %4 717 Kč25 549 Kč60 %5 503 Kč
Další měsíce22 798 Kč45 %45 %4 324 Kč25 549 Kč60 %5 503 Kč

Stát velkoryse financuje rekvalifikace, které zabezpečuje Úřad práce. Ale výpočet podpory v nezaměstnanosti závisí také na vašem případném odstupném – například když dostanete tříměsíční zlatý padák, ÚP vám pošle peníze nejdříve po 3 měsících. A v neposlední řadě záleží rovněž na vašem věku – čím jste starší, tím déle podpora trvá:

  • nad 55 let: až 11 měsíců
  • nad 50 do 55 let: až 8 měsíců
  • do 50 let: až 5 měsíců

Na co máte právo po nemocenské a mateřské

Marodi, obětavé maminky malých dětí a další dobré duše zasluhují naši solidaritu. Takže někteří občané pobírají podporu v nezaměstnanosti, přestože v posledních 2 letech nebyli zaměstnaní ani nepodnikali 12 měsíců. Jako takzvanou náhradní dobu započítáváme:

  • osobní péči o dítě do jeho 4 let
  • osobní péči o dítě mladší 10 let, závislé v I. stupni
  • osobní péči o osobu závislou ve II., III. nebo IV. stupni
  • pobírání invalidního důchodu III. stupně
  • přípravu postiženého člověka na práci
  • dočasnou pracovní neschopnost nebo karanténu, která vznikla v době výdělečné činnosti či v ochranné lhůtě a trvala ještě po jejím ukončení, pokud zakládala nárok na nemocenskou
  • oficiální dobrovolnickou službu, akreditovanou Ministerstvem vnitra (MV) nebo oficiální veřejnou službu nad 20 hodin/týden

Popišme modelovou situaci: Mladá zaměstnankyně před 2 roky uzavřela pracovní smlouvu, podle které pobírala 25 000 Kč čistého měsíčně. Po 11 měsících ale těžce ochořela a následně byla na nemocenské. Její zaměstnavatel mezitím zkrachoval. Nyní se konečně uzdravila, její nemocenská skončila, a proto míří na Úřad práce.

Podmínky pro podporu v nezaměstnanosti splňuje, protože její pracovní neschopnost započítáme jako náhradní dobu. Dostane 16 250 Kč (65 % z 25 000 Kč) v 1. i 2. měsíci, 12 500 Kč (50 % z 25 000 Kč) ve 3. i 4. měsíci a 11 250 Kč (45 % z 25 000 Kč) v 5. měsíci.

Výpočet podpory v nezaměstnanosti po rodičovské

Typičtí Češi pečují o svoje malé děti déle než průměrní Evropané. Když skončí mateřská dovolená, pokračujeme rodičovskou, která trvá nejdéle do 4. narozenin nejmladšího dítěte. Nejobětavější matky nebo otcové využívají svého zákonného práva a zůstávají doma několik let. Jestliže potom žádají o podporu v nezaměstnanosti, dostanou minimum: letos 5 896 Kč (15 % z 39 306 Kč) v 1. i 2. měsíci, 4 717 Kč (12 % z 39 306 Kč) ve 3. i 4. měsíci a 4 324 Kč (11 % z 39 306 Kč) v 5. měsíci Kč.

Jakou pojistnou dávku dostanete jako OSVČ

Četní živnostníci platí nejnižší možné důchodové pojištění, a proto nemají nárok na vysokou pojistnou dávku. Přidejme další ukázkový výpočet podpory v nezaměstnanosti: OSVČ posílala na důchody 2 944 Kč/měsíc. Tuto částku bereme jako 29,2 % vyměřovacího základu, jehož plná výše vychází na 10 081 Kč. Jakmile přijde o zakázky a požádá o pomoc na Úřadu práce, dostane maximálně 65 % = 6 553 Kč/měsíc.

Výpočet podpory v nezaměstnanosti – kalkulačka

Autor úvodní fotografie: Andrea Piacquadio

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno