I když zrovna trávíme čas na svém pracovišti, nakupujeme nebo spíme, zůstáváme víceméně klidní. Dveře svojí domácnosti jsme přece zamkli, takže žádný zvědavec ani zlodějíček nemůže dovnitř! Kolik vlastně vydělává zámečník, který vyměňuje zámky a vyrábí klíče? Ve skutečnosti vykonává ještě odpovědnější profesi – například otevírá pokladny a trezory, sestavuje hasící přístroje, provádí revize výtahů, opravuje vodní turbíny a elektrárny.

Zámečník zaměstnaný v soukromé společnosti

Vyhledávač Úřadu práce ukazuje poměrně velkou poptávku a nízké mzdy. Zámečníka aktuálně hledají tisíce tuzemských podniků, ale nabízené odměny málokdy přesahují 18 000 Kč hrubého měsíčně. Veseleji vypadají výsledky Českého statistického úřadu, který souhrnně sleduje instalatéry, potrubáře, stavební zámečníky a klempíře. Dohromady jim spočítal střední mzdu 22 451 Kč – to znamená, že polovina bere méně a polovina vydělává více.

Začínající řemeslníci možná ocení nařízení vlády č. 567/2006 Sb., které stanovuje takzvané zaručené mzdy podle náročnosti konkrétního zaměstnání. Například domovník, který provádí zámečnické práce, musí dostávat vyšší než minimální sazbu! Podrobnosti ukazuje následující tabulka. Rozdělení do skupin prací vláda rozepsala zvlášť pro stavebnictví, strojírenství a elektrotechniku, komunální služby a drobnou výrobu, provozní technology a projektanty.

ZARUČENÁ MZDA 2022
SkupinaTřídaKč/h.Kč/m.
1.1.+2.96,4016 200
2.3.+4.106,5017 900
3.5.+6.117,5019 700
4.7.+8.129,8021 800
5.9.+10.143,3024 100
6.11.+12.158,2026 600
7.13.+14.174,7029 400
8.15.+16.192,8032 400

1. skupina prací například znamená: „Ruční manipulace se zbožím, výrobky, materiálem, obaly a surovinami do 15 kg hmotnosti s případným využitím jednoduchých mechanizačních prostředků.“
2. skupina prací například znamená: „Provádění domovnických a školnických prací včetně drobné údržby.“
5. skupina prací například znamená: „Zhotovování prototypů výrobků.“
6. skupina prací například znamená: „Komplexní zajišťování technologické přípravy nebo organizace náročných výrob a provozů, například výroby speciálních jednoúčelových strojů a zařízení, investičních celků.“

Platové třídy zámečníků ve veřejném sektoru

V oficiálním katalogu prací dostali UMĚLECKÝ KOVÁŘ A ZÁMEČNÍK číslo 2.04.27, ZÁMEČNÍK číslo 2.12.08 a STROJNÍ ZÁMEČNÍK číslo 2.12.21. Pokud pracujete přímo pro obec, příspěvkovou organizaci (nemocnici, školu) nebo jinou veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní zámečník.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: Ruční řezání závitů nebo zaškrabávání malých ploch do roviny nebo vzorkování ploch pro dosažení požadovaného vzhledu.“

UMĚLECKÝ KOVÁŘ A ZÁMEČNÍK (v Katalogu prací má číslo 2.04.27)

5. platová třída

 1. Zhotovování atypických kovových výrobků a konstrukcí při realizaci uměleckých návrhů ve výstavní a interiérové tvorbě všech druhů.
 2. Zhotovování dlouhých závěsů s okem, zdobených rýhováním za tepla i studena, vykovávání ozdobných hřebů s raženou hlavou do zápustky s ručním kováním.

6. platová třída

 1. Zhotovování a cizelování kopií slohových klik a štítů.
 2. Zhotovování a montáž stavebních zámečnických výrobků (pevných oken, mříží, žebříků, schodišťových madel apod.).
 3. Výroba základních, výtvarně méně náročných scénických konstrukcí podle výkresové dokumentace.

7. platová třída

 1. Zhotovování výtvarně náročných konstrukcí scénických dekorací, výroba složitého kovového nábytku, výroba rekvizit a kostýmních doplňků a práce s barevnými kovy.
 2. Zhotovování kovaných a svařovaných plastik podle modelů i s využíváním vlastního řemeslného rukopisu.
 3. Povrchové úpravy prací cínováním v lázni, chemické barvení kovů a svařování kovů v ohni.

8. platová třída

 1. Zhotovování výtvarně nejnáročnějších architektonických kovových sestav (kovaných, svařovaných, obráběných apod.) monumentálního pojetí v kombinaci s různými druhy materiálů.
 2. Zhotovování a opravy složitých kovových mechanismů, například soustrojí větrných mlýnů, vodních hamrů, lisoven a valch (ozubená kola, hřídele, převodky, exentry apod.) a jejich uvedení do provozu.
 3. Zhotovování výtvarně nejnáročnějších kovových sestav scénických dekorací a staticky a kineticky náročných konstrukcí v kombinaci s různými druhy materiálu podle výtvarných návrhů.
 4. Zhotovování figurálních plastik, tepaných z měděných nebo mosazných plechů nebo kovaných z oceli podle návrhu výtvarníků nebo podle vlastních návrhů.

9. platová třída

 1. Rekonstrukce a specializované úpravy nejstarších slohových kovářských a zámečnických děl a zhotovování jejich kopií s využíváním restaurátorských technik.

ZÁMEČNÍK (v Katalogu prací má číslo 2.12.08)

4. platová třída

 1. Opravy ručních lisů včetně demontáže kluzných ložisek, opravy nebo výměny ozubených kol a ozubených tyčí.
 2. Samostatné údržbářské zámečnické práce, například opravy a výměna zámků nebo vložek všech druhů, výroba, úpravy a opravy klíčů. Opravy a údržba kovových částí nábytku (otáčecí, kolečková křesla). Zámečnické opravy u zavírání oken, ventilací, fázových žaluzií apod.

5. platová třída

 1. Opravy převodových skříní a variátorů o výkonu do 3 kW, demontáž převodovek, oprava nebo výměna ozubených kol, ložisek, sestavování převodových skříní a zkoušení jejich funkcí.
 2. Běžné opravy zařízení vodních elektráren, například mazací nebo chladicí soustavy, uzávěrů, odstředivých nebo zubových čerpadel.
 3. Střední opravy dřevoobráběcích strojů, například protahovacích strojů, brusek na nástroje, pásových brousicích strojů.

6. platová třída

 1. Běžné a střední opravy (i servisním způsobem) nástaveb autojeřábů různé konstrukce (opravy hnacích agregátů, hydrodynamických čerpadel, rozvodů a pracovních válců, převodovek apod.), opravy signalizace přetížení včetně zkoušení a seřizování všech mechanických a hydrodynamických uzlů.
 2. Revize a opravy částí složitých mechanizmů a ostatního speciálního materiálu, například hydraulických čerpadel, převodovek.
 3. Opravy a sestavování vodních, práškových, pěnových a speciálních hasících přístrojů.
 4. Zajišťování provozu mechanické části náhradních zdrojů elektrického proudu o výkonu vyšším jak 75 kVA.
 5. Provádění revizí osobních a nákladních výtahů v objektech.

7. platová třída

 1. Střední opravy souosí rotorů turbogenerátorů u vodních turbín.
 2. Opravy trezorových mechanizmů, opravy zámků a zavíracích zařízení včetně zhotovování klíčů, otevírání pokladen, trezorů, pancéřových skříní a komor všech typů.

8. platová třída

 1. Samostatné provádění dokončovacích prací při montáži a zprovozňování funkčních celků prototypů vývojových strojů a linek včetně ověřování jejich funkce nebo opravy a úpravy složitých zařízení v rámci jejich modernizace.

STROJNÍ ZÁMEČNÍK (v Katalogu prací má číslo 2.12.21)

3. platová třída

 1. Sestavování jednoduchých podskupin strojů a zařízení.
 2. Zhotovování konzol, příchytek, třmení, opěrek apod. včetně rozměřování výchozího materiálu.
 3. Rovnání dílců, klínů, výstuh, desek, přírub, pásnic apod.
 4. Statické vyvažování dílců o hmotnosti dílců do 500 kg nebo stehování podsestav a sestav nebo ohýbání materiálů na konzoly, závěsy, třmeny, opěrky, příložky, schody, zábradlí apod.

4. platová třída

 1. Rovnání stojanů, hřídelů, desek, trnů, podélníků a podobných dílců plamenem nebo rovnání pod lisem (vřetena, válce, vačkové hřídele apod.) s požadavkem dodržení tolerance včetně podélníků o délce do 5000 mm.
 2. Zaškrabávání ploch ve 4.-5. jakostní třídě nebo regulace saní, stolů, stojanů nebo zaškrabávání klínů lišt apod.
 3. Zhotovování pomocných konstrukcí pod cisterny, nádrže, tanky, zásobníky nebo ruční leštění kompresorových, turbínových lopatek na stojanových bruskách nebo dokončování složitých krytů na montáži nebo sestavování a stehování náročnějších sestav včetně dolícování dílců.
 4. Ruční řezání závitů nebo zaškrabávání malých ploch do roviny nebo vzorkování ploch pro dosažení požadovaného vzhledu.
 5. Sestavování podskupin strojů a strojních zařízení (nalisování kola na hřídel a pero, zabrušování sedla ventilu včetně odzkoušení těsnosti, ustavení ojnice v pístu, sestavování lamelové spojky apod.).

5. platová třída

 1. Tvarování a vykládání nádob nerezovým plechem nebo zhotovování otočných kolen z profilových materiálů a plechů včetně prorýsování jednotlivých částí nebo zhotovování a sestavování dílčích přechodů na draku letadla včetně konečného ustavení a upevnění.
 2. Zaškrabávání ploch v 2.-3. jakostní třídě nebo zaškrabávání hlavních skupin přesných obráběcích strojů ve 4. nebo 5. jakostní třídě a v rovinnosti nebo rovnoběžnosti 0,02/1000 mm.

6. platová třída

 1. Zaškrabávání kruhové plochy stolu vodorovné vyvrtávačky v přesnosti 0,02/1000 mm měřena na otočném stole ve 4 polohách.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno