Excelentní technik má právo, aby jako zaměstnanec pobíral přinejmenším 29 400 Kč hrubého měsíčně nebo 174,70 Kč za hodinu.

Každému podle jeho zásluh! Tuto idealistickou vizi zkoušejí alespoň částečně uskutečnit čeští politici. Ve veřejném sektoru regulují zaměstnavatele podrobnými platovými třídami a tabulkami. Naproti tomu soukromým firmám ponechávají relativní svobodu, aby uzavíraly pracovní smlouvy podle vlastního uvážení. Naši státní představitelé totiž neomezují maximální výplatu, na kterou může dosáhnout kupříkladu provozní technik, technolog nebo projektant. Ale ve vládním nařízení č. 567/2006 Sb. nalezneme pojmy minimální mzda a zaručená mzda.

Se složitostí, odpovědností a namáhavostí dané profese stoupají takzvané skupiny prací, a s nimi také garantovaná výplata. Minimální mzda představuje nejnižší úroveň. Ale každý technik, který působí ve svém oboru a má uzavřenou normální pracovní smlouvu, musí dostávat více. Uvedené sazby platí pro týdenní pracovní dobu 40 hodin, bez příplatků za ztížené pracovní prostředí apod.

RokMzdová jednotkaSkupina (třída)1. (1. + 2.)2. (3. + 4.)3. (5. + 6.)4. (7. + 8.)5. (9. + 10.)6. (11. + 12.)7. (13. + 14.)8. (15. + 16.)
2024Kč/m.18 90019 50021 30021 80024 10026 60029 40037 800
2024Kč/h.112,50116,10126,80129,80143,30158,20174,70225,00
2023Kč/m.17 30017 90019 70021 80024 10026 60029 40034 600
2023Kč/h.103,80106,50117,50129,80143,30158,20174,70207,60
2022Kč/m.16 20017 90019 70021 80024 10026 60029 40032 400
2022Kč/h.96,40106,50117,50129,80143,30158,20174,70192,80
2021Kč/m.15 20016 80018 50020 50022 60024 90027 50030 400
2021Kč/h.90,5099,90110,30121,80134,40148,40163,90181,00
2020Kč/m.14 60016 10017 80019 60021 70024 00026 50029 200
2020Kč/h.87,3096,30106,40117,40129,70143,20158,10174,60
2019Kč/m.13 35014 74016 28017 97019 85021 90024 18026 700
2019Kč/h.79,8088,1097,30107,40118,60130,90144,50159,60
2018Kč/m.12 20013 50014 90016 40018 10020 00022 10024 400
2018Kč/h.73,2080,8089,2098,50108,80120,10132,60146,40
2017Kč/m.11 00012 20013 40014 80016 40018 10019 90022 000
2017Kč/h.66,0072,9080,5088,8098,10108,30119,60132,00

V příloze zmíněného vládního nařízení mají speciální kapitolu provozně technické práce. Figuruje tam kupříkladu samostatný montér, technik zaměřený na investice nebo hygienické normy, stavební projektant, technolog atd.

Provozně technické práce (technik, technolog, projektant)

4. skupina

 1. Určování technologických postupů a technických podmínek ucelených částí výrob využívajících běžné univerzální stroje a zařízení, omezený rozsah a kvalitu surovin a materiálu, nástrojů, přípravků apod.
 2. Samostatné provádění náročných ucelených technických prací nebo zajišťování dílčích odborných technických agend. Samostatné zajišťování technického provozu, montáží, servisních činností a uvádění do provozu technických a technologických zařízení. Technické zajišťování a organizace údržby a oprav technologických zařízení, budov a jiných rozsáhlých majetkových souborů.

5. skupina

 1. Určování technologických postupů nebo organizace výrobních a provozních systémů s vysokými nároky na přesnost a spolehlivost, například tváření a obrábění kovů, chemická úprava povrchů, opravy dopravních prostředků.
 2. Zajišťování přípravy nebo realizace investičních akcí, zpracovávání investičních záměrů podle zadání, způsobů financování, projektové přípravy apod. Řešení majetkoprávních vztahů podle investičních záměrů a technickoekonomických požadavků. Zpracovávání rozpočtů a plánů nákladů na přípravné, průzkumové a projektové práce, dozorování průběhu realizace investic, výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírání prací, příprava, uzavírání a provádění změn smluv, prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace a zpracovávání zápisů a protokolů o předání staveb, zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu jejich realizace. Průběžná kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu. Technicko-ekonomické hodnocení efektivnosti investic včetně návrhů opatření na změny. Posuzování technickoekonomických zadání investic z hlediska finančního zajištění.
 3. Zajišťování řádného technického stavu vybraných technických zařízení. Zajišťování údržby a organizace provádění oprav svěřených zařízení. Zajišťování náhradních dílů, plánů prohlídek, údržeb a běžných a středních oprav svěřených zařízení.
 4. Vypracovávání technických, hygienických a jiných norem a normativů včetně uspořádání ve sbornících norem a normativů (katalogizace).
 5. Samostatné zpracovávání nebo posuzování projektů staveb, technologických zařízení nebo uspořádání provozních procesů včetně zpracovávání projektových dokumentací a územně plánovacích podkladů. Zpracovávání projektů stavebních a technologických částí.
 6. Konstrukční řešení složitých výrobků a zařízení. Samostatná tvůrčí řešení typů, modelů, tvarů a vzorů. Provádění konstrukčního dozoru.

6. skupina

 1. Komplexní zajišťování technologické přípravy nebo organizace náročných výrob a provozů, například výroby speciálních jednoúčelových strojů a zařízení, investičních celků.
 2. Koordinace přípravy a realizace investic, zpracovávání investičních záměrů, koordinace finančního zajišťování investic a projektové, technické, provozní, obchodní a organizační přípravy a řešení rozporů, a zpracovávání odborných technických posudků, organizace vypořádání majetkoprávních vztahů.
 3. Organizační zajišťování technického provozu. Zajišťování a koordinace rozvoje systémů technických a technologických zařízení. Zpracovávání rozborů, studií, koncepcí a prognóz rozvoje technických a technologických zařízení podle potřeb organizace.
 4. Samostatné vypracovávání a projednávání přípravných dokumentací a projektů rozsáhlých, významných a technicky náročných staveb a technologických zařízení včetně jejich projednávání s příslušnými orgány a organizacemi. Navrhování podstatných změn a rekonstrukcí provozů a projektů na nové uspořádání provozů s vysokou mechanizací a automatizací. Zajišťování funkce generálního projektanta na příslušných stavbách a autorského dozoru. 1. Architektonické ztvárňování, staveb městských i venkovských oblastí. Posuzování architektonických řešení v oblasti projektové a investiční činnosti z výtvarného hlediska. Vytváření koncepcí urbanistických řešení a vybavenosti měst a obcí.
 5. Samostatné tvůrčí řešení konstrukcí nových technických zařízení nebo výrobků založených na funkčně nových principech, například prototypů nových strojů a zařízení a modernizace technologického zařízení.

Technik, technolog nebo projektant v 7. skupině

 1. Koordinace přípravy úvodních projektů nejobtížnějších a mimořádně složitých staveb, progresivních technologických celků a typizačních a podobných prací této úrovně. Architektonická řešení a projektování velmi složitých staveb a technologických, územních a urbanistických celků. Metodické usměrňování zpracovávání urbanistických směrnic a podmínek pro stavby a soubory staveb.
 2. Koordinace a tvůrčí řešení nejsložitějších konstrukčních úkolů, například koordinace skupiny konstruktérů při konstrukčním řešení rozsáhlých investičních celků, unikátních technologických komplexů a zařízení.

Autor úvodní ilustrační fotografie: Malachi Witt

6 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, chtěla bych se zeptat do jaké skupiny prací by se zařadil geodetický měřič, figurant měřičské skupiny a pracovník, který zpracovává data ze zaměření

 2. Dobrý den, jsme soukromá projekční kancelář. Dle napsaného patří v soukromé firmě projektant do 5., 6. a 7. skupiny prací = tj. 9. – 14. platová třída. Ve veřejném sektoru lze ale projektanta zařadit do platové třídy 7 = tj. 4. skupina prací. Znamená to, že jako soukromá projekční kancelář nemůžeme zařadit projektanta (čerstvého po škole), který bude provádět pouze jednoduché projekční práce do 7. platové třídy (14 800 Kč)? Děkujeme za odpověď.

  • Dobrý den, Dado, máte pravdu. V soukromém sektoru musíte dodržovat sazby zaručené mzdy, podle zařazení zaměstnance do skupiny prací, na základě náročnosti jeho pozice (podrobnosti vizte nahoře, ve článku). Nižší ohodnocení lze vyplácet pouze „na dohodu“ (DPP, DPČ), anebo na základě kolektivní smlouvy, uzavřené mezi firmou a odborovou organizací.

   Platové třídy jsou záležitost veřejného sektoru, a většinou vycházejí výše než zaručené mzdy. Tam totiž existuje řada speciálních tabulek (vizte případně ZDE) – vlastní výměr mají například pedagogové, lékaři na různých pracovištích, bezpečnostní složky atd. Pouze ve výjimečných případech, kdy platový tarif vychází velmi nízko, dostává přednost příslušná sazba zaručené mzdy.

 3. Dobrý den. Vystudovala jsem České vysoké učení technické – Fakultu elektrotechnickou (ČVUT – FEL). Pracuji jako projektant slaboproudých systémů (SKS, EZS, EPS, EKV, DDS atd. – spolupracuji s projektanty silnoproudu) a vykonávám další administrativní činnost s tím spojenou. V pracovní smlouvě mám uvedeno: manažer projekce. Jsem přesvědčena, že pro vysokoškolsky vzdělaného člověka, který má velkou zodpovědnost, jsou současné úrovně zaručené mzdy nedůstojné.

 4. Dobrý den, prosím o odpověď. Jsem středoškolsky vyučená ekonomka, ale již 20 let pracuji v interiérovém studiu jako návrhář kuchyní a nábytku. Mimo kontaktu s lidmi, kterým vypracovávám návrhy a cenové nabídky, taky vyhotovuji faktury, přijímám hotovost, plánuji montáže, objednávám zboží. Prosím, jaké skupiny se to týká?

  • Dobrý den, paní Pražáková, jestli Vás chápu dobře, neděláte montáže přímo na místě realizace (ve smyslu, že byste přijela například do zákazníkova bydliště a tam manuálně sestavovala kuchyňskou linku). Takže si myslím, že vzhledem k Vaší činnosti najdeme nejvyšší skupinu prací v oblasti administrativy.

   Konkrétně v 5. skupině prací, kam patří třeba: „Zpracování projektových podkladů jednodušších sestav a konstrukčních řešení jednoduchých výrobků včetně stanovení technických podmínek.“ Nebo: „Zajišťování jednotlivých úseků obchodní činnosti, například průzkumu trhu, zásobování a odbytu. Kalkulace.“

   Na této stránce se věnujeme provozně technologickým pracím, které probíhají zpravidla přímo „v terénu“, potažmo ve výrobních halách. Například (ze 4. skupiny prací): „Samostatné zajišťování technického provozu, montáží, servisních činností a uvádění do provozu technických a technologických zařízení.“

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno