Z prachu povstávají ulice starověkých měst, ve kterých jakoby ožívali slavní vojevůdci, císařovny a zástupy našich předků… Archeolog si zvolil povolání vonící exotikou, romantikou a objevitelskou vášní. Bohužel podle vyhledávače Úřadu práce nemá dostatek příležitostí. Archeolog, stejně jako archeologický dělník není přímo zmíněný ani ve skupinách prací, podle kterých zjišťujeme zaručené mzdy v soukromém sektoru. Uplatnění někdy získá v muzeích, zřizovaných jako příspěvkové organizace například samosprávami.

V oficiálním katalogu prací má ARCHEOLOG číslo 2.04.01, ARCHEOLOGICKÝ DĚLNÍK dostal číslo 2.04.13. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle tabulky, kterou najdete pod TÍMTO odkazem. Důležitou roli přitom hraje vaše platová třída, neboli nejtěžší vykonávaná činnost, jak uvidíte níže.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které tam formálně spadají. Stačí, když máte ve smluvním popisu práce některou činnost. Například: „Provádění archeologických průzkumů nalezišť včetně jejich vyhodnocování.“ Archeolog obyčejně k hrubému měsíčnímu základu dostává ještě osobní ohodnocení, příplatky za ztížené pracovní prostředí, za přesčasy, za vedení apod.

ARCHEOLOG (2.04.01)

Archeolog v 9. platové třídě

 1. Provádění základních archeologických průzkumových prací a průzkumů včetně záchranných prací.
 2. Zajišťování ochrany a záchrany archeologických nalezišť a nálezů.
 3. Utváření a zprostředkovávání archeologických sbírek a fondů.

Archeolog v 10. platové třídě

 1. Provádění archeologických průzkumů nalezišť včetně jejich vyhodnocování.
 2. Zajišťování ochrany a záchrany archeologických nalezišť a nálezů v přímých vazbách na péči o památkový fond jak na úrovni odborných organizací památkové péče, tak na úrovni výkonu státní správy v přenesené působnosti nebo samosprávy, zejména při stavebním a územním řízení.
 3. Zpracovávání komplexní evidence, dokumentace a podmínek ochrany archeologického fondu.

Archeolog v 11. platové třídě

 1. Provádění archeologických výzkumných prací na významných rozsáhlých nalezištích značné historické hodnoty.
 2. Koordinace záchrany, ochrany a prezentace archeologických nalezišť včetně vyhodnocování výsledků výzkumu.
 3. Tvorba koncepcí a syntéz zabezpečení ochrany a záchrany archeologického fondu v přímých vazbách na další obory pro výkon státní správy nebo samosprávy.
 4. Komplexní odborné zpracovávání archeologických nálezů a sbírek.

Archeolog ve 12. platové třídě

 1. Provádění archeologických výzkumných prací včetně koordinace ochrany, záchrany a prezentace archeologických nalezišť celostátního významu a vyhodnocování výsledků výzkumu.
 2. Tvorba koncepcí zachování archeologického fondu v přímých vazbách na další obory pro výkon státní správy nebo samosprávy.
 3. Zpracovávání a zhodnocování archeologických fondů celostátního významu.

Archeolog ve 13. platové třídě

 1. Tvorba komplexních koncepcí zachování archeologického fondu nebo archeologických lokalit prohlášených za národní kulturní památky.
 2. Metodické usměrňování a celostátní koordinace archeologie.
 3. Komplexní vyhodnocování výsledků základních a speciálních průzkumů archeologického fondu a zpracovávání komplexních, velmi náročných odborných vyjádření zejména k ochraně a využívání archeologických lokalit prohlášených za národní kulturní památky a archeologického potenciálu lokalit památek zapsaných do seznamu světového dědictví.

Archeolog ve 14. platové třídě

 1. Koordinace tvorby komplexních koncepcí zachování národního a světového archeologického fondu a archeologického dědictví.

ARCHEOLOGICKÝ DĚLNÍK (2.04.13)

Archeologický dělník ve 3. platové třídě

 1. Manipulační práce prováděné pod vedením archeologa.

Archeologický dělník ve 4. platové třídě

 1. Mechanické zpracovávání archeologické dokumentace vykonávané podle pokynů.

3 KOMENTÁŘE

 1. Děkuji Vám za vaši odpověď, byť by mě z pochopitelných důvodů potěšilo jiné zjištění, ovšem muzejní platy pro odborníky jsou kategorií sama pro sebe. S pozdravem KZ

 2. Hezký den,
  děkuji za přehledný článek. Není mi ale jasná jedna věc – která konkrétně tabulka se týká kterých archeologů? Nastupuji-li jako archeolog do muzea zřizovaného krajem a vím, že budu zařazen v 9. platové třídě, pak mám nárok na plat podle tabulky vědci, ochranáři atd. nebo podle poslední tabulky ve vašem článku, tj. ostatní? Děkuji.

  • Taky Vám přeju hezký den a děkuju za dobrou otázku, odkazující na hlavní článek o platových tabulkách.
   V muzeu zřizovaném krajem by archeolog měl být hodnocen podle poslední uvedené stupnice („ostatní“). První uvedená stupnice („strážníků, úředníků, vědců, ochranářů…“) je určená například archeologovi v Akademii věd ČR.
   Jinak by ještě mohl být zaměstnán veřejnou nemocnicí (například pro průzkum nějakého pozemku před plánovanou výstavbou, potom by zřejmě platila stupnice „zbylých zaměstnanců ve zdravotnictví“), ale to nejspíš není moc časté.
   Doufám, že Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2016 tabulky opět nezkomplikuje a toto členění aspoň pár let vydrží.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno