Starožitnosti dokazují existenci času, když původně laciné tretky denní potřeby získávají staletími význam a hodnotu. Ale sbírat nemůžeme všechno, už kvůli prostorovému omezení svého domova, a proto ve specializovaných institucích vyčleňuje, spravuje a vystavuje vhodné věci kurátor. Ve státním vyhledávači volných pracovních pozic pod tímto termínem kupodivu figurují především sociální pracovníci. Správce muzea tam jenom zřídkakdy poptává soukromá společnost (například nezisková organizace), kde kurátor dostává přinejmenším zaručenou mzdu, podle pracovně-právního vztahu a „skupin prací“. Přejděme tedy do veřejného sektoru, kam patří mnoho sbírek a galerií.

Základní tabulkový plat najdeme podle stupně a třídy

V oficiálním katalogu prací má KURÁTOR SBÍRKOVÝCH A MOBILIÁRNÍCH FONDŮ číslo 2.04.05. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, dostáváte základní hrubý měsíční plat podle tabulky, určené vašemu zaměstnavateli. Speciální stupnici má například úřad státní správy, jinou používá příspěvková organizace. Všechny aktuální tabulky najdete pod TÍMTO odkazem. Základní plat kurátora tam zjistíme podle platového stupně (rozhoduje hlavně počet započitatelných let praxe) a platové třídy, která reflektuje nejtěžší vykonávanou práci.

Kurátor veřejného muzea je hodnocený podle pracovní náplně

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které tam formálně spadají. Stačí, když máte ve smluvním popisu práce některou uvedenou činnost kurátora. Například: „Tvorba sbírky a správa významných a rozsáhlých mobiliárních fondů.“ K hrubému základu obyčejně patří osobní ohodnocení (do 50 % nejvyššího tarifu dané platové třídy), příplatky za přesčasy, za ztížené (například nadměrně prašné) pracovní prostředí, za vedení apod.

Kurátor v 9. platové třídě

 1. Správa sbírky nebo mobiliárního fondu.
 2. Terénní výzkumy prostředí, z nějž jsou získávány sbírkové předměty.
 3. Zprostředkovávání sbírkových předmětů badatelům a zajišťování prezentace sbírky veřejnosti.

Kurátor v 10. platové třídě

 1. Tvorba sbírky a správa významných a rozsáhlých mobiliárních fondů.
 2. Stanovování postupů a způsobů a výběr sbírkových předmětů pro preparování a konzervování a pro restaurování mobiliárních fondů včetně dohledu nad prováděnými pracemi.
 3. Samostatná příprava muzejních výstav, programů a publikací nebo instalací zpřístupněných památkových objektů.

Kurátor v 11. platové třídě

 1. Tvorba a správa sbírky nebo mobiliárních fondů mimořádného významu a rozsahu.
 2. Tvorba a organizace náročných nebo víceoborových muzejních výstav, programů, publikací a instalací zpřístupněných památkových objektů.
 3. Samostatné provádění a organizace týmových terénních výzkumů prostředí, z nějž jsou získávány sbírkové předměty.

Kurátor ve 12. platové třídě

 1. Zpracovávání koncepcí sbírkotvorné činnosti a koncepcí instalací památkových objektů. Odborné pořádání a vědecké zpracovávání sbírky nebo mobiliárních fondů v širokých souvislostech. Kompletace autentických a rodových mobiliárních fondů.
 2. Organizace rozsáhlých výstavních projektů včetně mezinárodních, příprava a organizace náročných muzejních programů, výstav a expozic.
 3. Zpracovávání koncepcí ochrany sbírky nebo mobiliárních fondů.

Kurátor ve 13. platové třídě

 1. Tvorba koncepce sbírkotvorné činnosti v širokých mezioborových souvislostech včetně organizace správy víceoborových sbírek nebo mobiliárních fondů mimořádného významu.
 2. Metodické usměrňování tvorby, správy a kompletace sbírek nebo mobiliárních fondů.
 3. Specializované zkoumání a zpracovávání sbírek nebo mobiliárních fondů včetně tvorby vědeckých katalogů sbírek a mobiliárních fondů.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno