Lidskou psychiku můžeme studovat a léčit buďto tak, že citlivě a nápomocně pronikneme do pacientova nitra. Anebo zacílíme na vnější fakta, na externí podněty a objektivně pozorovatelné reakce. Druhý přístup dostal ve vědeckém světě přídavné jméno behaviorální, podle anglického slova behavior, což znamená chování. „Adaptace živočichů na okolní prostředí“ byla psychologickou specializací už koncem 19. století, kdy ruský lékař I. P. Pavlov popsal, že psi zažínají slintat, jakmile uslyší zvuk, který obvykle oznamuje brzkou svačinu. Zástupci této disciplíny mají místo taky v oficiálním českém Katalogu prací, kde rozlišujeme technika, asistenta a analytika.

Zaručené mzdy v soukromém zařízení (s.r.o., a.s., NGO)

Nejdříve věnujme pozornost privátní sféře, tedy obchodním společnostem a nestátním neziskovým organizacím. Pokud tady má zaměstnanec uzavřenou pracovní smlouvu (nikoli jenom dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti), většinou musí dostávat podstatně více, než jenom minimální mzdu. Nejnižší možná sazba záleží na odpovědnosti konkrétní pozice, podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb. Zdravotničtí technici a asistenti patří do 4. skupiny prací (pokud působí pod odborným dohledem), nebo do 5. skupiny prací (pokud vykonávají svoji profesi samostatně).

ZARUČENÁ MZDA 2017/201820172018
SkupinaTřídaKč/hodinuKč/měsícKč/hodinuKč/měsíc
1.1.+2.66,0011.00073,2012.200
2.3.+4.72,9012.20080,8013.500
3.5.+6.80,5013.40089,2014.900
4.7.+8.88,8014.80098,5016.400
5.9.+10.98,1016.400108,8018.100
6.11.+12.108,3018.100120,1020.000
7.13.+14.119,6019.900132,6022.100
8.15.+16.132,0022.000146,4024.400

Analytik má pravděpodobně nárok minimálně na 6. skupinu prací, ačkoli behaviorismus (zatím) do vládního nařízení č. 567/2006 Sb. explicitně zařazený nebyl. Podrobnosti najdete pod TÍMTO odkazem.

Behaviorální technik, asistent a analytik ve veřejném sektoru

A nyní přejděme ke státním, krajským nebo obecním nemocnicím, včetně příspěvkových organizací. Zde kmenový zaměstnanec dostává základní hrubý plat podle podrobnějších tabulek, které najdete vždycky aktuální pod TÍMTO odkazem. Navrch obvykle přičítáme příplatky, například za svátky, ztížené pracovní prostředí apod. V oficiálním Katalogu prací najdeme behaviorálního technika (pod číslem 2.19.45), asistenta analytika (2.19.46) a samotného analytika (2.19.47). Jak uvidíme níže, na vyšší platovou třídu máte nárok, pokud splňujete aspoň jednu uvedenou odrážku, například: asistence při analýze v rámci přímé práce s klientem ve spolupráci s rodinou a dalšími odborníky.

2.19.45 TECHNIK

7. platová třída

 1. Provádění asistence při provádění základního behaviorálně analytického hodnocení a diagnostiky v rámci léčebné péče v oboru behaviorální analýzy pod odborným dohledem.
 2. Posuzování potřeb pacienta v oblasti behaviorální analýzy podle údajů ve zdravotnické dokumentaci pod odborným dohledem.

8. platová třída

 1. Provádění asistence při terapii, rehabilitaci a reedukaci chování u dětí i dospělých s neurovývojovými poruchami na základě stanoveného plánu behaviorální intervence za použití metod behaviorální analýzy v rámci léčebné péče v oboru behaviorální analýzy pod odborným dohledem.
 2. Provádění asistence při činnosti behaviorální analýzy v rámci přímé práce s klientem ve spolupráci s rodinou a dalšími odborníky.

9. platová třída

 1. Provádění asistence při prevenci a výchovně vzdělávací činnosti v rámci léčebné péče v oboru aplikované behaviorální analýzy pod odborným dohledem.
 2. Provádění úzce vymezených zdravotnických činností při asistenci v rámci léčebné péče v oblasti behaviorální analýzy, které jsou náročné z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta/klienta, pro něž je nutné získání zvláštní odborné způsobilosti.

2.19.46 ASISTENT ANALYTIKA

9. platová třída

 1. Provádění prevence a výchovy v oboru behaviorální analýzy v rámci diagnostické a léčebné péče pod odborným dohledem.
 2. Provádění poradenství a edukace v rámci činnosti s pacientem při realizaci plánu behaviorální intervence pod odborným dohledem.

10. platová třída

 1. Provádění základního behaviorálně analytického hodnocení pod odborným dohledem ve spolupráci s rodinou a dalšími odborníky u poskytovatele zdravotních služeb nebo ve vlastním sociálním prostředí pacienta pod odborným dohledem.
 2. Realizace plánu behaviorální intervence za použití metod behaviorální analýzy v rámci diagnostické a léčebné péče v oboru behaviorální analýzy pod odborným dohledem.

2.19.47 ANALYTIK

11. platová třída

 1. Provádění behaviorálně analytického hodnocení a diagnostiky chování pro další léčebnou péči.
 2. Provádění poradenské činnosti a edukace při realizaci plánu behaviorální intervence.

12. platová třída

 1. Samostatné zajišťování prací v rámci behaviorálně analytického hodnocení, diagnostiky a diferenciální diagnostiky pro další léčebnou péči včetně sestavování plánu behaviorální intervence při zabezpečování reedukace dospělých i dětí s neurovývojovými poruchami.
 2. Metodické, koncepční a kontrolní činnosti v oboru behaviorální analýzy, hodnocení kvality poskytované péče.
 3. Stanovování strategie výchovy, zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků na úseku behaviorální analýzy.
 4. Kontaktní činnosti zaměřené na jedince a skupiny v oblasti rozvoje žádoucího chování a úpravy maladaptivního chování v osobním a sociálním vývoji včetně provádění individuálních i skupinových programů.

13. platová třída

 1. Provádění nejnáročnějších činností v oblasti behaviorální analýzy.
 2. Preventivní, diagnostická a léčebná péče v oboru behaviorální analýzy spojená s výchovou a dalším vzděláváním specialistů, s prováděním behaviorálního hodnocení a sestavování plánu behaviorální intervence, odborné vedení zdravotnického týmu.
 3. Práce ve výzkumu a vývoji nebo tvůrčí aplikace výsledků vědního oboru behaviorální analýzy. Tvorba koncepce, koordinace a metodické usměrňování v oblasti behaviorální analýzy.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno