Obsluhují nejmodernější přístroje pro mimotělní krevní oběh, elektroterapii, fototerapii nebo sonoterapii (léčbu světlem nebo zvukem). Upravují počítačový software, aby lépe diagnostikoval zdravotní stav pacienta. Zajišťují techniku při operacích. Propojují inženýrské, fyzikální a biologické znalosti ve prospěch medicíny… Biomedicínský technik, a především biomedicínský inženýr zasluhují špičkové platové ohodnocení. Jaká je realita?

Biomedicínský technik nebo inženýr u soukromého zaměstnavatele

Vyhledávač Úřadu práce ukazuje realitu pracovního trhu možná ještě lépe, než zprůměrované výstupy Českého statistického úřadu. Biomedicínský technik nedostává mnoho nabídek. Ani odměny nebývají slavné, spíše výjimečně dosáhne na celostátní průměr. Přitom vláda, prostřednictvím svého nařízení č. 567/2006 Sb., zařazuje biomedicínské pracovníky do 4., 5., nebo 6. skupiny prací, takže určitě musejí brát výrazně vyšší, než minimální mzdu!

ZARUČENÁ MZDA 2022
SkupinaTřídaKč/h.Kč/m.
1.1.+2.96,4016 200
2.3.+4.106,5017 900
3.5.+6.117,5019 700
4.7.+8.129,8021 800
5.9.+10.143,3024 100
6.11.+12.158,2026 600
7.13.+14.174,7029 400
8.15.+16.192,8032 400

4. skupina prací znamená, že biomedicínský technik vykonává svoje povolání pod odborným dohledem.
5. skupina prací znamená, že biomedicínský technik vykonává svoje povolán bez odborného dohledu.
6. skupina prací znamená, že biomedicínský inženýr vykonává svoje povolán samostatně.

Biomedicínský technik a biomedicínský inženýr ve veřejném sektoru

V oficiálním katalogu pracíBIOMEDICÍNSKÝ TECHNIK číslo 2.19.28, zatímco BIOMEDICÍNSKÝ INŽENÝR dostal číslo 2.19.38. Pokud pracujete přímo pro státní nemocnici, příspěvkovou organizaci nebo jinou veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Záleží na dosaženém vzdělání a předešlé praxi (neboli platovém stupni) a náročnosti konkrétní pozice (neboli platové třídě). Tady rozebereme jednotlivé činnosti, které provádí biomedicínský technik nebo inženýr.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které tam formálně spadají. Stačí, když máte v pracovní smlouvě některou činnost. Například: Výkon specializovaných biomedicínských technických činností, například zavádění nových metod do běžného provozu, vytváření potřebných modulů klinických informačních systémů, příprava standardů specializovaných postupů, vytváření modifikací softwaru pro diagnostické zobrazovací zdravotnické přístroje, zajišťování provozu zdravotnických přístrojů pro mimotělní očistu krve.“

BIOMEDICÍNSKÝ TECHNIK

Biomedicínský technik v 9. platové třídě

 1. Obsluha, kontrola a opravy zdravotnických přístrojů, které neovlivňují zdravotní stav pacientů.
 2. Provádění odborných prací se zdravotnickými přístroji, zajišťování technické asistence při elektrofyziologických vyšetřeních a při vyšetřeních zobrazovacími metodami, podíl na obsluze zdravotnických přístrojů pro mimotělní oběh a na výběru zdravotnických přístrojů, kalibrace kritických bloků zdravotnických přístrojů.

Biomedicínský technik v 10. platové třídě

 1. Výkon specializovaných biomedicínských technických činností, například zavádění nových metod do běžného provozu, vytváření potřebných modulů klinických informačních systémů, příprava standardů specializovaných postupů, vytváření modifikací softwaru pro diagnostické zobrazovací zdravotnické přístroje, zajišťování provozu zdravotnických přístrojů pro mimotělní očistu krve.

Biomedicínský technik v 11. platové třídě

 1. Výkon nejnáročnějších specializovaných činností v oboru příslušné specializace, například obsluha zdravotnických přístrojů pro mimotělní oběh krve, elektro-, magneto-, foto-, sonoterapii, zajišťování koncipování kompletů zdravotnických technologií, technické služby související s digitalizací ve zdravotnictví a vypracovávání standardů specializovaných postupů.
 2. Metodické usměrňování v oboru, kontrola a hodnocení kvality poskytované péče. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru specializace. Příprava standardů specializovaných postupů v oboru.
 3. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru do praxe. Tvorba celostátní koncepce oboru v rámci odbornosti, rozvoj specializovaných oborů na národní, případně nadnárodní úrovni.

BIOMEDICÍNSKÝ INŽENÝR

Biomedicínský inženýr v 11. platové třídě

 1. Zabezpečování údržby, technického stavu, oprav a servisu zdravotnických přístrojů, například kalibrace kritických bloků zdravotnických přístrojů, organizace a koordinace externí technické služby související s provozem zdravotnických přístrojů. Vývoj a zhotovování zdravotnických přístrojů nebo jejich doplňků, případně provádění technické instruktáže pracovníků.

Biomedicínský inženýr ve 12. platové třídě

 1. Vyhodnocování nežádoucích příhod zdravotnických přístrojů v případě jejich selhání. Vytváření potřebných modulů klinických informačních systémů, případně modifikace diagnostického software pro interpretaci elektroencefalogramu, elektrokardiogramu a dalších diagnostických systémů, technická asistence při vyšetřeních a operacích a další specializované práce s přístrojovou technikou, při které přichází k přímému styku s pacientem nebo která může přímo ovlivnit jeho zdravotní stav.
 2. Metodické usměrňování činnosti zdravotnických i jiných odborných pracovníků v oboru příslušné specializace při poskytování diagnostické a léčebné péče s využitím zdravotnických přístrojů, školení zdravotnického personálu. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace.
 3. Výkon nejnáročnějších specializovaných činností bez indikace lékaře, například vytváření samostatných modulů klinických informačních systémů.
 4. Identifikace činností vyžadující změnu v postupu, provádění analýz zaměřených na odhalení příčin nedostatků v oboru specializace.

Biomedicínský inženýr ve 13. platové třídě

 1. Výkon nejnáročnějších specializovaných činností v oboru specializace, například obsluha zdravotnických přístrojů pro mimotělní oběh krve a vypracovávání standardů specializovaných postupů.
 2. Výzkum, vývoj a zhotovování zdravotnických přístrojů nebo jejich doplňků, vytváření modifikací softwaru a nástavbového softwaru pro zdravotnické přístroje včetně aplikace výsledků výzkumu a vývoje do klinické praxe v rámci oboru, klinické hodnocení a klinické zkoušky podle zvláštního předpisu. Tvorba koncepce a metodické usměrňování oboru v rámci zdravotnického zařízení.
 3. Koncipování kompletů zdravotnických technologií.

Biomedicínský inženýr ve 14. platové třídě

 1. Tvorba celostátní koncepce specializačních oborů klinického inženýrství.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno