Moderní medicína spojuje všechny myslitelné vědecké obory – od botaniky, přes chemii, po techniku. Například mozek a srdce můžeme zkoumat pomocí elektroencefalogramu (EEG) a elektrokardiogramu (EKG), což jsou záznamy elektrické aktivity. Jakou odměnu dostává biotechnický asistent, který potom vyhodnocuje diagnostické výstupy?

V soukromé společnosti máte právo na svoji zaručenou mzdu

Na biotechnického asistenta zapomněl Český statistický úřad, když sestavoval žebříček průměrných platů – i vláda, když vydávala svoje nařízení č. 567/2006 Sb. Tam najdeme sazby zaručené hrubé mzdy podle náročnosti zaměstnání. Například radiologický nebo farmaceutický asistent patří do 4. skupiny prací (pod odborným dohledem) a 5. skupiny prací (pokud působí samostatně). Zákon přitom říká, že za práci stejné hodnoty musí zaměstnavatel vyplácet stejnou odměnu.

ZARUČENÁ MZDA 2022
SkupinaTřídaKč/h.Kč/m.
1.1.+2.96,4016 200
2.3.+4.106,5017 900
3.5.+6.117,5019 700
4.7.+8.129,8021 800
5.9.+10.143,3024 100
6.11.+12.158,2026 600
7.13.+14.174,7029 400
8.15.+16.192,8032 400

Biotechnický asistent ve veřejném sektoru dostává tabulkový plat

Trochu jistější postavení mají zaměstnanci v nepodnikatelské sféře, tedy například ve fakultní nemocnici, státní příspěvkové organizaci apod. Biotechničtí asistenti tady dostávají platy podle tabulek, které najdete vždycky aktuální pod TÍMTO odkazem. Záleží na dosaženém vzdělání, předchozí praxi a náročnosti konkrétní pracovní pozice, jak popíšeme níže.

PŘÍKLAD: Biotechnický asistent patří minimálně do 10. platové třídy, pokud má na starosti „zajišťování provozu zdravotnických přístrojů, podíl na vývoji a zhotovení diagnostických a terapeutických zdravotnických přístrojů nebo jejich doplňků, zavádění nových metod do běžného provozu“.

9. platová třída

  1. Zajišťování chodu laboratorních zdravotnických přístrojů po provozní stránce, obsluha a uživatelská kontrola zdravotnických přístrojů.
  2. Technická asistence při vyšetřeních a výkonech poskytování zdravotní péče.

10. platová třída

  1. Nastavování provozních parametrů přístrojových zdravotnických prostředků, vyhodnocování elektroencefalogramu, elektrokardiogramu a výstupů dalších diagnostických systémů, provádění kalibrace jednotlivých laboratorních přístrojů, spolupráce na akvizici klinických informačních systémů a bez indikace lékaře.
  2. Technická asistence při vysoce specializovaných vyšetřeních a výkonech zdravotní péče vykonávaná, například při elektrofyziologických vyšetřeních impulzoterapii srdce a při vyšetřeních zobrazovacími metodami.
  3. Zajišťování provozu zdravotnických přístrojů, podíl na vývoji a zhotovení diagnostických a terapeutických zdravotnických přístrojů nebo jejich doplňků, zavádění nových metod do běžného provozu.
  4. Výkon a hodnocení klinických zkoušek zdravotnických prostředků nepřístrojového charakteru a vyhodnocování nežádoucích příhod v případě jejich selhání, podíl na vytváření potřebných modulů klinických informačních systémů, případně podíl na modifikaci diagnostických a terapeutických systémů a výkon dalších specializovaných činností.

11. platová třída

  1. Metodické usměrňování v oboru, kontrola a hodnocení kvality poskytované péče. Zajišťování a provádění specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků v oboru specializace.
  2. Zavádění nových metod do běžného provozu. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje oboru do klinické praxe, příprava standardů specializovaných postupů v oboru.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno