Všichni milovníci osobního automobilismu touží, aby měli výfuk zavedený přímo do kabiny, ideálně rovnou do úst. Tedy vlastně naopak – taková představa každého člověka děsí. Spalovací motor nám pomáhá, abychom rychle překonali velké vzdálenosti, ale při jízdě smrdí a otravuje vzduch. Proto existuje ekologická daň při prodeji aut, oficiálně poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků.

Zákon zvýhodňuje majitele moderních vozidel

Podrobnosti najdeme v zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech. Ekologická daň při prodeji aut dopadne na člověka, který kupuje a registruje zastaralé vozidlo. O výši poplatku rozhoduje množství emisi, které stroj při jízdě vypouští. Zkrátka – čím více můžete nadělat smradu, tím větší čekejte sankci. Emisní třídy dostaly název EURO a vyšší číslo vždycky znamená ohleduplnější technologii, takže zároveň i nižší, nebo nulový poplatek.

Emisní třídaTyp motoruCONOxHCHC+NOx Poplatek
EURO 0Jakýkolivyššívyššívyššívyššívyšší10000 Kč
EURO 1Zážehový2,72--0,97-5000 Kč
Vznětový2,72--0,970,145000 Kč
EURO 2Zážehový2,2--0,5-3000 Kč
Vznětový1,0--0,70,083000 Kč
EURO 3Zážehový2,30,150,20--0 Kč
Vznětový0,640,50-0,560,05
EURO 4Zážehový1,00,080,10--
Vznětový0,500,25-0,300,025
EURO 5Vznětový0,500,18-0,230,005
Zážehový1,00,060,10-0,005
EURO 6Vznětový0,500,08-0,170,005
Zážehový1,00,060,10-0,005

V tabulce uvádíme hodnoty sledovaných emisních limitů, v gramech na kilometr jízdy. Zážehový motor pracuje s benzínem, LPG nebo CNG; vznětový motor potřebuje naftu (diesel). CO = oxid uhelnatý, NOx = oxid dusíku, HC = nespálené uhlovodíky, PČ = pevné částice. Zdroj: VUT

Ekologická daň při prodeji aut vzniká při první registraci, respektive při první přeregistraci zastaralého vozidla v České republice. Osvobozeni jsou držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, dále také lidé, kteří dostali ojetinu v rámci dědictví, anebo při majetkovém vypořádání manželů v rámci rozvodu. Co když bylo vozidlo již dříve přeregistrováno tělesně postiženým člověkem, dědicem nebo právě rozvedeným manželem? V takovém případě může poplatek přejít na dalšího majitele.

Koho zasáhne ekologická daň při prodeji aut? Tabulka

Stav konkrétního vozidla zjistíme z velkého technického průkazu („Osvědčení o registraci vozidla“). Tam, v kolonce emise najdeme číslo nejpřísnější evropské směrnice, které stroj ještě vyhovuje – a následující tabulky prozradí, kolik činí ekologická daň při prodeji aut. Pozor, rozlišujeme mezi vozidly kategorie M1 (osobní) a N1 (nákladní), stejně jako mezi zážehovým a vznětovým motorem!

Například pokud v  průkazu osobního benzínového automobilu uvidíme směrnici 70/220/EHS (Evropského hospodářského společenství), nebo předpis EHK-OSN (Evropské hospodářské komise OSN) 15 R00, měli bychom si chystat 10 000 . Vozidlo registrujeme na obecním úřade, kde nám vystaví doklad o zaplacení a odkud peníze pošlou na Státní fond životního prostředí.

Ekologická daň při prodeji osobních benzínových, LPG a CNG aut

Nejvyšší dosažená směrnice EHS/ESNejvyšší dosažený předpis EHK-OSNPoplatek
70 / 220 / EHS
74 / 290 / EHS
77 / 102 / EHS
78 / 665 / EHS
83 / 351 / EHS
88 / 436 / EHS
88 / 76 / EHS
89 / 458 / EHS
89 / 491 / EHS
91 / 441 / EHS: nad 2500 kg, nad 6 osob, v terénním provedením M1G
15 R00
15 R01
15 R02
15 R03
15 R04
83 R00 A
83 R00 B
83 R01 A
83 R01 B: nad 2500 kg, nad 6 osob, v terénním provedením M1G
10000 Kč
91 / 441 EHS: nad 2500 kg, nad 6 osob, v neterénním provedením
93 / 59 / EHS
94 / 12 / ES: nad 2500 kg, nad 6 osob
96 / 44 / ES: nad 2500 kg, nad 6 osob
83 R01 B: nad 2500 kg, nad 6 osob, v neterénním provedením
83 R02 B
83 R03 B: nad 2500 kg, nad 6 osob
5000 Kč
94 / 12 / ES: do 2500 kg vč., do 6 osob vč.
96 / 44 / ES: do 2500 kg vč., do 6 osob vč.
96 / 69 / ES
98 / 77 / ES
83 R03 B: nad 2500 kg včetně, nad 6 osob včetně
83 R04 B
3000 Kč
98 / 69 / ES
1999 / 102 / ES
2001 / 1 ES
2001 / 100 / ES
2002 / 80 / ES
2003 / 76 / ES
2006 / 96 / B a vyšší (vydané po roce 2006)
Bezolovnatý benzín
83 R I 05 B (Ekvivalentní zápis, který se může objevit v TP 83.05 A)
83 R II 05 B (Ekvivalentní zápis, který se může objevit v TP 83.05 B)
LPG nebo CNG
83 R I 05 D (Ekvivalentní zápis, který se může objevit v TP 83.05 A)
83 R II 05 D (Ekvivalentní zápis, který se může objevit v TP 83.05 B)
0 Kč

Ekologická daň při prodeji osobních dieselových aut

Nejvyšší dosažená směrnice EHS/ESNejvyšší dosažený předpis EHK-OSNPoplatek
70 / 220 / EHS
74 / 290 / EHS
77 / 102 / EHS
78 / 665 / EHS
83 / 351 / EHS
88 / 436 / EHS
89 / 458 / EHS
89 / 491 / EHS
15 R 00
15 R 01
15 R 02
15 R 03
15 R 04
83 R 00
83 R 00 C
83 R 01 C: nad 2500 kg, nad 6 osob, v terénním provedením M1G
10000 Kč
91 / 441 / EHS
91 / 542 / EHS - A (limity emisí A)
93 / 59 / EHS
83 R 01 C: do 2500 kg, do 6 osob, v neterénním provedením
83 R 02 C
83 R 03 C: nad 2500 kg, nad 6 osob
49 R 02 A
5000 Kč
94 / 12 / ES
96 / 44 / ES
96 / 69 / ES
98 / 77 / ES
91 / 542 / EHS - B (limity emisí B)
96 / 1 / ES (limity emisí B)
83 R 03 C: nad 2500 kg včetně, nad 6 osob včetně
83 R 04 C
49 R 02 B
3000 Kč
Emisní limity A pro směrnice:
98 / 69 / ES
1999 / 96 / ES- A (limity emisí A)
1999 / 102 / ES
2001 / 1 ES
2001 / 100 / ES
2002 / 80 / ES
2003 / 76 / ES
2005 / 55 / ES (zápis v dokladech 2005 / 55 / A)
2005 / 78 / ES (zápis v dokladech 2005 / 78 / A)
2006 / 51 / ES (zápis v dokladech 2006 / 51 / A)
2006 / 81 / ES (zápis v dokladech 2006 / 81 / A)
2006 / 96 / A (pro kat. M - je to teoretická možnost, ale málo pravděpodobná)
83 R I 05 C (ekvivalentní zápis, který se může objevit v TP 83.05 A), limity emisí A
49 R 03 A (limity emisí A)
49 R 04 A (limity emisí A)
0 Kč
Emisní limity B pro směrnice:
98 / 69 / ES
1999 / 96 / ES-B1 (limity emisí B1)
1999 / 96 / ES-B2 (limity emisí B1-Euro 5)
1999 / 102 / ES
2001 / 1 ES
2001 / 100 / ES
2002 / 80 / ES
2003 / 76 / ES
2005 / 55 / ES (zápis v dokladech 2005 / 55 / B - písmeno B odpovídá B1 (EU4) nebo B2 (EU5)
2005 / 78 / ES (zápis v dokladech 2005 / 78 / B - místo písmene B může být uvedeno C,D,E,F,G,H,I,J,K)
2006 / 51 / ES (zápis v dokladech 2006 / 51 / B místo písmene B může být uvedeno C,D,E,F,G,H,I,J,K)
2006 / 81 / ES (zápis v dokladech 2006 / 81 / B místo písmene B může být uvedeno C,D,E,F,G,H,I,J,K)
2006 / 96 / B a vyšší vydané po roce 2006
83 R II 05 C (Ekvivalentní zápis, který se může objevit v TP 83.05 B) - limity emisí B
49 R 03 B1(limity emisí B1)
49 R 03 B2 (limity emisí B2 - Euro 5)
49 R 04 B1 (limity emisí B1)
49 R 04 B2 (limity emisí B2 - Euro 5) a vyšší (vydané s číslem extenze u předpisu 83 více než 5 a předpisu 49 více než 4)
0 Kč

Ekologická daň při prodeji nákladních benzínových, LPG a CNG aut

Nejvyšší dosažená směrnice EHS/ESNejvyšší dosažený předpis EHK-OSNPoplatek
70 / 220 / EHS
74 / 290 / EHS
77 / 102 / EHS
78 / 665 / EHS
83 / 351 / EHS
88 / 436 / EHS
88 / 76 / EHS
89 / 458 / EHS
89 / 491 / EHS
91 / 441 / EHS
15 R00
15 R01
15 R02
15 R03
15 R04
83 R00 A
83 R00 B
83 R01 A
83 R01 B
10000 Kč
93 / 59 / EHS
94 / 12 / ES
96 / 44 / ES
83 R02 B
83 R03 B
5000 Kč
96 / 69 / ES
98 / 77 / ES
83 R04 B3000 Kč
98 / 69 / ES
1999 / 102 / ES
2001 / 1 ES
2001 / 100 / ES
2002 / 80 / ES
2003 / 76 / ES
2006 / 96 / B a vyšší (vydané po roce 2006)
Bezolovnatý benzín
83 R I 05 B (Ekvivalentní zápis, který se může objevit v TP 83.05 A)
83 R II 05 B (Ekvivalentní zápis, který se může objevit v TP 83.05 B)
LPG nebo CNG
83 R I 05 D (Ekvivalentní zápis, který se může objevit v TP 83.05 A)
83 R II 05 D (Ekvivalentní zápis, který se může objevit v TP 83.05 B)
0 Kč

Ekologická daň při prodeji nákladních dieselových aut

Nejvyšší dosažená směrnice EHS/ESNejvyšší dosažený předpis EHK-OSNPoplatek
70 / 220 / EHS
74 / 290 / EHS
77 / 102 / EHS
78 / 665 / EHS
83 / 351 / EHS
88 / 436 / EHS
89 / 458 / EHS
89 / 491 / EHS
15 R 00
15 R 01
15 R 02
15 R 03
15 R 04
83 R 00
83 R 00 C
83 R 01 C
10000 Kč
91 / 441 / EHS
91 / 542 / EHS - A (limity emisí A)
93 / 59 / EHS
94 / 12 / ES Vozidla kategorie N1
83 R 02 C
83 R 03 C
49 R 02 A
5000 Kč
96 / 44 / ES
96 / 69 / ES
98 / 77 / ES
91 / 542 / EHS - B (limity emisí B)
96 / 1 / ES (limity emisí B)
83 R 04 C
49 R 02 B
3000 Kč
Emisní limity A pro směrnice:
98 / 69 / ES
1999 / 96 / ES-A (limity emisí A)
1999 / 102 / ES
2001 / 1 ES
2001 / 27 / ES-A (limity emisí A)
2001 / 100 / ES
2002 / 80 / ES
2003 / 76 / ES
2005 / 55 / ES (zápis v dokladech 2005 / 55 / A)
2005 / 78 / ES (zápis v dokladech 2005 / 78 / A)
2006 / 51 / ES (zápis v dokladech 2006 / 51 / A)
2006 / 81 / ES (zápis v dokladech 2006 / 81 / A)
2006 / 96 / A (je to teoretická možnost, ale málo pravděpodobná)
83 R I 05 C (ekvivalentní zápis, který se může objevit v TP 83.05 A), limity emisí A
49 R 03 A (limity emisí A)
49 R 04 A (limity emisí A)
0 Kč
Emisní limity B pro směrnice:
98 / 69 / ES
1999 / 96 / ES-B1 (limity emisí B1)
1999 / 96 / ES-B2 (limity emisí B1-Euro 5)
1999 / 102 / ES
2001 / 1 ES
2001 / 27 / ES-B1 (limity emisí B1)
2001 / 27 / ES-B2 (limity emisí B2-Euro 5)
2001 / 100 / ES
2002 / 80 / ES
2003 / 76 / ES
2005 / 55 / ES (zápis v dokladech 2005 / 55 / B - písmeno B odpovídá B1 (EU4) nebo B2 (EU5)
2005 / 78 / ES (zápis v dokladech 2005 / 78 / B - místo písmene B může být uvedeno C,D,E,F,G,H,I,J,K)
2006 / 51 / ES (zápis v dokladech 2006 / 51 / B místo písmene B může být uvedeno C,D,E,F,G,H,I,J,K)
2006 / 81 / ES (zápis v dokladech 2006 / 81 / B místo písmene B může být uvedeno C,D,E,F,G,H,I,J,K)
2006 / 96 / B a vyšší vydané po roce 2006
83 R II 05 C (Ekvivalentní zápis, který se může objevit v TP 83.05 B) - limity emisí B
49 R 03 B1 (limity emisí B1)
49 R 03 B2 (limity emisí B2 - Euro 5)
49 R 04 B1 (limity emisí B1)
49 R 04 B2 (limity emisí B2 - Euro 5) a vyšší (vydané s číslem extenze u předpisu 83 více než 5 a předpisu 49 více než 4)
0 Kč

Zdroj tabulek: Ministerstvo životního prostředí (Příloha k metodickému pokynu 9/2008 – Prokázání stupně plnění emisní úrovně pro účely stanovení výše poplatku na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků dle §37e, odst. 3 zákona 185/2001 Sb., ve znění zákona 383/2008 Sb.)

4 KOMENTÁŘE

  1. V technickém průkazu Volkswagenu Polo, rok výroby 1996, objem 1896 cm3, je ohledně emisí udáno: EU č. 94/12 S2. Toto označení však v tabulkách nenacházím. Jaká bude ekologická daň při prodeji? Děkuji za odpověď.

    • Paní Janovská, v tabulkách vidím, že pokud auto splňuje nanejvýše směrnici Evropského (hospodářského) společenství č. 94 / 12, vychází ekologická daň buďto na 5 000 Kč (nákladní auta + osobní benzínová, LPG a CNG auta nad 2 500 kg a nad 6 osob), nebo na 3 000 Kč.

  2. Jaká je ekologická daň při prodeji vozidla SEAT LEON, ABARLX0SG, 1M, objem 1896, NM, r.v. 2002? Emise: EU č. 1999/102A, korigovaný součinitel absorpce 0,7. Děkuji za odpověď.

    • Pane Vacku, všechny směrnice začínající číslem 1999, které znám, znamenají ekologickou daň při prodeji auta 0 Kč, tedy žádný poplatek. Vámi uváděný tvar 1999/102A v tabulkách nevidím, ale předpokládám, že mezi „devětadevadesátkami“ nepůjde o výjimku.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno