Proti ohnivému, ale taky vodnímu nebo větrnému živlu v České republice bojují veřejní zaměstnanci, i soukromé firmy. Na této stránce probereme, do jaké platové třídy patří hasič, který pracuje například pro obec nebo kraj na základě pracovní smlouvyzáleží na odpovědnosti a náročnosti konkrétní pozice. Dále potřebuje znát ještě platový stupeň (především délku započitatelné praxe), a svůj základní hrubý měsíční plat nakonec zjistí v tabulce pod TÍMTO odkazem. Hasič má obvykle nárok i na příplatek za ztížené pracovní prostředí, eventuálně taky za přesčasy apod.

 • Kolegové ve služebním poměru, zaměstnaní v Hasičském záchranném sboru ČR, jsou zařazení podle hodností ZDE.
 • Taky vojáci jsou zařazení podle hodností, svoji platovou tabulku mají ZDE.
 • Lidé, kteří chtějí v protipožární ochraně podnikat jako osoby samostatně výdělečně činné, naleznou potřebné informace ZDE.

Obecní nebo krajský hasič v běžném pracovním poměru

5. PLATOVÁ TŘÍDA

 1. Provádění hasebních a záchranných prací při zásahu za pomoci věcných prostředků požární ochrany pod vedením a bez absolvování základní odborné přípravy podle zvláštních předpisů.
 2. Zajišťování spojení na požární zbrojnici při nasazování jednotek a při likvidaci mimořádných událostí.

6. PLATOVÁ TŘÍDA

 1. Provádění hasebních a záchranných prací při zásahu po absolvování základní odborné přípravy.
 2. Obsluha techniky při zásahu s využitím odborností získaných v kurzu strojní služby.

7. PLATOVÁ TŘÍDA

 1. Zpracovávání dokumentace pro operativní nasazování jednotek při zásahu včetně získávání a soustřeďování podkladů, například požárně-poplachových plánů a poplachových plánů integrovaného záchranného systému, dokumentace zdolávání požárů a havarijních plánů.
 2. Provádění hasebních a záchranných prací při zásahu s využitím odborností získaných ve specializačních kurzech.
 3. Obsluha speciální techniky při zásahu, například protichemického vozu, s využitím odborností získaných ve specializačních kurzech.

8. PLATOVÁ TŘÍDA

 1. Provádění nejsložitějších hasebních a záchranných prací při zásahu se speciální odborností, například potápěč, lezec, pyrotechnik.
 2. Výkon vybraných činností speciálních služeb u zásahu, například v protichemické službě.
 3. Provádění odborných, poradenských a konzultačních činností v oblasti státního požárního dozoru a požární prevence, ochrany obyvatel, integrovaného záchranného systému, krizového plánování a příprav nebo civilního nouzového plánování, provádění dílčích činností v těchto oblastech a při posuzování požárního nebezpečí podle zvláštních předpisů.

9. PLATOVÁ TŘÍDA

 1. Komplexní koordinace družstva, řízení zásahu jednotek požární ochrany při likvidaci mimořádných událostí, zpracování dokumentace o zásahu a činnosti družstva, provádění odborné přípravy a zajišťování trvalé akceschopnosti družstva.
 2. Výběr věcných prostředků pro zásah jednotek požární ochrany, stanovení postupu jejich použití, vyhodnocování situace na místě zásahu z hlediska činnosti speciálních služeb jednotky požární ochrany.

10. PLATOVÁ TŘÍDA

 1. Komplexní koordinace vojenské hasičské jednotky nebo jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jejíž členové jsou v pracovněprávním vztahu ke zřizovateli, řízení rozsáhlejších zásahů vojenské hasičské jednotky nebo jednotky sboru dobrovolných hasičů obce při likvidaci mimořádných událostí včetně organizování a zajišťování odborné přípravy a trvalé akceschopnosti vojenské hasičské jednotky nebo jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno