Na základní, střední a případně taky vysoké škole jsme měli hodně času, abychom studovali. Ale možná potřebujete dodatečnou rekvalifikaci, nebo si chcete konečně udělat řidičák! Mnoho užitečných a zábavných kurzů vedou lektoři, alias instruktoři. Prozkoumejme tuhle atraktivní profesi blíže a přitom porovnejme mzdy, respektive platy. Je rozdíl, jestli lektor působí v soukromé společnosti (s.r.o., a.s., nestátní neziskové organizaci), nebo ve veřejné sféře (v příspěvkové organizaci, na úřadě, v Polici, Armádě apod.).

V soukromé firmě požadujte aspoň „zaručenou mzdu“

Český statistický úřad spočítal, že nejvíce vydělávají sportovní trenéři a instruktoři (mezi které však zahrnuje taky úředníky sportovních klubů). Hned potom následují lektoři odborných předmětů a praktického vyučování. Méně vynáší hudba, a nejskromnější jsou další umělecké obory. V aktuálním žebříčku průměrných mezd bohužel chybějí hodnoty pro výuku cizích jazyků. Přejděme tedy k nařízení vlády č. 567/2006 Sb. , které stanovuje sazby takzvaných zaručených mezd podle náročnosti povolání. Například v 5. skupině prací najdeme: „Praktický výcvik v řízení, technice jízdy a údržbě vozidel pro získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel.“ Více ZDE.

ZARUČENÁ MZDA 2019/202020192020
SkupinaTřídaKč/h.Kč/m.Kč/h.Kč/m.
1.1.+2.79,8013.35087,3014.600
2.3.+4.88,1014.74096,3016.100
3.5.+6.97,3016.280106,4017.800
4.7.+8.107,4017.970117,4019.600
5.9.+10.118,6019.850129,7021.700
6.11.+12.130,9021.900143,2024.000
7.13.+14.144,5024.180158,1026.500
8.15.+16.159,6026.700174,6029.200

Lektor ve veřejné sféře dostává plat podle tabulky

Pokud pracujete přímo pro obec, příspěvkovou organizaci (nemocnici, školu) nebo jinou veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní lektor – instruktor. Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které tam oficiálně spadají. Stačí, když máte ve smluvním popisu práce některou činnost, například: „Výklad textu, popřípadě učební látky podle stanovených osnov a pokynů.“

Lektor v 6. platové třídě

 1. Odborné specializované práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí, žáků nebo studentů.
 2. Odborné specializované práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků.

Lektor v 7. platové třídě

 1. Výklad textu, popřípadě učební látky podle stanovených osnov a pokynů.
 2. Praktický výcvik v řízení, technice jízdy a údržbě vozidel pro získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel, jejichž celková hmotnost nepřevyšuje 3,5 t.

Lektor v 8. platové třídě

 1. Provádění vzdělávací činnosti v kurzech zájmového vzdělávání pro veřejnost.
 2. Praktický výcvik v řízení, technice jízdy a údržbě vozidel pro získání řidičského oprávnění v řízení motorových vozidel, jejichž celková hmotnost převyšuje 3,5 t a vozidel určených pro dopravu 8 a více osob včetně řidiče.
 3. Praktický výcvik v řízení, obsluze, technice jízdy a údržbě speciální techniky (kolové i pásové bojové techniky), vyžadující kromě řidičského průkazu zvláštní oprávnění.
 4. Vzdělávací činnost zaměřená na odbornou přípravu a praktický výcvik ve speciálně zaměřených technických kurzech k získání návyků a dovedností v obsluze a údržbě technických a technologických zařízení ukončená závěrečnou zkouškou, bez vydání oprávnění.
 5. Vzdělávací činnost zaměřená na odbornou přípravu k získání návyků a dovedností v obsluze složitých kuchyňských strojů, v přípravě teplých jídel a opracování a úpravě jatečního masa.
 6. Komplexní zajišťování odborné služební a střelecké přípravy (instruktor).

Lektor v 9. platové třídě

 1. Provádění vzdělávací činnosti v kurzech poskytujících dílčí odborné znalosti a dovednosti.
 2. Vzdělávací činnost zaměřená na výuku pravidel a zákonných norem o silničním provozu, o bezpečnosti silničního provozu, nauce o konstrukci vozidla, ochraně životního prostředí a zdravotní přípravě k získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel.
 3. Vzdělávací činnost zaměřená na odbornou přípravu a praktický výcvik ve speciálně zaměřených technických kurzech k získání návyků a dovedností v obsluze a údržbě technických a technologických zařízení ukončená závěrečnou zkouškou se získáním zákonného oprávnění, například svářečský, jeřábnický průkaz, oprávnění k pracím na elektrických zařízeních.
 4. Vzdělávací činnost zaměřená na teoretickou a praktickou přípravu k získání návyků a dovedností k přípravě složitých teplých i studených jídel včetně obsluhy technologického velkokuchyňského vybavení s vykonáním závěrečné zkoušky a získání příslušného osvědčení.
 5. Zajišťování služební tělesné a speciální přípravy včetně střelecké v útvarech s územně vymezenou působností nižšího stupně.
 6. Metodická a obsahová příprava lekcí knihovnicko-bibliografické a informační gramotnosti v knihovnách s lokální působností.
 7. Provádění specializované výuky a školení uživatelů jednoduchých kryptografických prostředků.

Lektor v 10. platové třídě

 1. Provádění vzdělávací činnosti poskytující odborné znalosti a dovednosti k získání odborné kvalifikace nebo k rekvalifikaci.
 2. Stanovování metodiky výuky a výcviku pro získání řidičského oprávnění k řízení silničních a speciálních motorových vozidel.
 3. Školení a přezkušování řidičů z povolání z předpisů o silničním provozu, školení z teorie jízd, zásad bezpečné jízdy a nauky o konstrukci a údržbě vozidel.
 4. Komplexní zajišťování výuky a výcviku v kurzech pyrotechniků se zaměřením na výkon specializované pyrotechnické činnosti, provádění třídění veškeré známé munice, výbušnin, výbušných předmětů a jejich praktické ničení výbuchem v trhací jámě.
 5. Zajišťování služební tělesné a speciální přípravy včetně střelecké v útvarech s územně vymezenou působnosti vyššího stupně a útvarech s působností na celém území České republiky.
 6. Metodická a obsahová příprava lekcí knihovnicko-bibliografické a informační gramotnosti v knihovnách s regionální působností.
 7. Komplexní zajišťování výuky a výcviku v odborných a doplňkových specializačních kurzech a při dalších formách zvyšování odborné kvalifikace v rámci rekvalifikace pro zastávání funkcí v Hasičském záchranném sboru České republiky.
 8. Provádění specializované výuky a školení uživatelů rozsáhlých kryptografických systémů.

Lektor v 11. platové třídě

 1. Tvorba metodiky výuky a výcviku specializovaných nebo vysoce specializovaných činností nebo kurzů k získání odborné způsobilosti.
 2. Provádění vzdělávací činnosti v kurzech poskytující vysoce specializované odborné znalosti.

Lektor ve 12. platové třídě

 1. Tvorba koncepce výuky a výcviku zaměřené na získávání odborné způsobilosti pro zastávání vysoce specializovaných činností nebo kvalifikačních a rekvalifikačních kurzů.
 2. Tvorba a organizace speciálních technických a netechnických cvičení kybernetické bezpečnosti s celonárodním i mezinárodním dosahem, komplexní koordinace činností v rámci České republiky a zahraničí nebo tvorba vyhodnocujících zpráv ze cvičení, identifikace slabých míst a navrhování řešení a doporučení (specialista cvičení kybernetické bezpečnosti).

2 KOMENTÁŘE

 1. Ještě by se hodilo srovnání se soukromou sférou. Počítám, že by se diametrálně lišilo. Je jasné, že někdo musí pracovat i v tabulkové mzdě, ale takto je to neúplné.

  • Marku, TADY jsou průměrné hrubé měsíční odměny všech zaměstnanců v Česku – veřejná i soukromá sféra dohromady. Kopíruju sem:
   – Lektor odborných předmětů a praktického vyučování: 28 258 Kč
   – Lektoři jazyků: neuvedeno
   – Lektoři hudby: 27 319 (ženy berou víc!)
   – Lektoři umění: 25 280 (ženy berou víc!)
   – Instruktoři sportu: 25 210 Kč (započteny pouze ženy)
   Pokud znáte mzdy v soukromých firmách, podle těchto průměrných hodnot (za loňský rok) odvodíte relaci vůči veřejnému sektoru (například vyšší celostátní průměr platů + mezd by znamenal, že soukromí zaměstnavatelé platí poměrně málo).

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno