Pracovní trh potvrzuje, že vzdělání patří mezi priority. Mediánové mzdy odborných, uměleckých a sportovních lektorů nebo instruktorů vyčnívají nad celostátním průměrem. Nejoceňovanější jsou rekvalifikační kurzy a lekce kybernetické bezpečnosti. Porovnejme, jakou mzdu nebo platovou třídu má zaručenou konkrétní lektor-instruktor.

Zaručené mzdy v soukromých firmách

Český statistický úřad hlásí, že typický zaměstnaný lektor nebo instruktor má nadstandardní příjem. Lukrativní jsou praktické odborné předměty, umělecké i sportovní disciplíny. Ve statistice chybějí jazykové školy, autoškoly a rekreační centra, také tam však lektoři a instruktoři pravděpodobně dosahují nadprůměrných výplat.

Nicméně… Někteří zaměstnanci každoročně čekají na novelu vládního nařízení č. 567/2006 Sb., kde jsou definovány takzvané zaručené hrubé mzdy. Kupříkladu zájmové kurzy spadají do 4., autoškoly do 5., odborné předměty do 6. a terapeutická péče o postižené klienty náleží do 7. pracovní skupiny. Podrobnosti najdete ZDE.

ZARUČENÁ MZDA 2022
SkupinaTřídaKč/h.Kč/m.
1.1.+2.96,4016 200
2.3.+4.106,5017 900
3.5.+6.117,5019 700
4.7.+8.129,8021 800
5.9.+10.143,3024 100
6.11.+12.158,2026 600
7.13.+14.174,7029 400
8.15.+16.192,8032 400

Lektor-instruktor ve veřejném sektoru

Podrobnější platový systém existuje v nepodnikatelské sféře, například v obecních a krajských školách. Lektor-instruktor tady má speciální kapitolu v oficiálním pracovním Katalogu. Základní hrubý měsíční plat dostává podle speciální tabulky, stupně (předchozí praxe a nejvyššího dosaženého vzdělání) a třídy (nejtěžší vykonávané práce).

Juniorní lektor pomáhá žákům, aby získali základní hygienické návyky. Zkušenější kolega učí budoucí řidiče a kuchaře, vzdělává knihovníky a trénuje hasiče, vede zájmové, střelecké nebo pyrotechnické kurzy. Vrcholem jsou rekvalifikace a lekce kybernetické bezpečnosti… Každý instruktor patří do nejvyšší platové třídy, ve které splňuje aspoň jednu číslovanou odrážku. Vizte níže.

6. platová třída

 1. Odborné specializované práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí, žáků nebo studentů.
 2. Odborné specializované práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků.

7. platová třída

 1. Výklad textu, popřípadě učební látky podle stanovených osnov a pokynů.
 2. Praktický výcvik v řízení, technice jízdy a údržbě vozidel pro získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel, jejichž celková hmotnost nepřevyšuje 3,5 t.

8. platová třída

 1. Provádění vzdělávací činnosti v kurzech zájmového vzdělávání pro veřejnost.
 2. Praktický výcvik v řízení, technice jízdy a údržbě vozidel pro získání řidičského oprávnění v řízení motorových vozidel, jejichž celková hmotnost převyšuje 3,5 t a vozidel určených pro dopravu 8 a více osob včetně řidiče.
 3. Praktický výcvik v řízení, obsluze, technice jízdy a údržbě speciální techniky (kolové i pásové bojové techniky), vyžadující kromě řidičského průkazu zvláštní oprávnění.
 4. Vzdělávací činnost zaměřená na odbornou přípravu a praktický výcvik ve speciálně zaměřených technických kurzech k získání návyků a dovedností v obsluze a údržbě technických a technologických zařízení ukončená závěrečnou zkouškou, bez vydání oprávnění.
 5. Vzdělávací činnost zaměřená na odbornou přípravu k získání návyků a dovedností v obsluze složitých kuchyňských strojů, v přípravě teplých jídel a opracování a úpravě jatečního masa.
 6. Komplexní zajišťování odborné služební a střelecké přípravy (instruktor).

9. platová třída

 1. Provádění vzdělávací činnosti v kurzech poskytujících dílčí odborné znalosti a dovednosti.
 2. Vzdělávací činnost zaměřená na výuku pravidel a zákonných norem o silničním provozu, o bezpečnosti silničního provozu, nauce o konstrukci vozidla, ochraně životního prostředí a zdravotní přípravě k získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel.
 3. Vzdělávací činnost zaměřená na odbornou přípravu a praktický výcvik ve speciálně zaměřených technických kurzech k získání návyků a dovedností v obsluze a údržbě technických a technologických zařízení ukončená závěrečnou zkouškou se získáním zákonného oprávnění, například svářečský, jeřábnický průkaz, oprávnění k pracím na elektrických zařízeních.
 4. Vzdělávací činnost zaměřená na teoretickou a praktickou přípravu k získání návyků a dovedností k přípravě složitých teplých i studených jídel včetně obsluhy technologického velkokuchyňského vybavení s vykonáním závěrečné zkoušky a získání příslušného osvědčení.
 5. Zajišťování služební tělesné a speciální přípravy včetně střelecké v útvarech s územně vymezenou působností nižšího stupně.
 6. Obsahová příprava a realizace lekcí knihovnicko-bibliografické a informační gramotnosti v knihovnách.
 7. Provádění specializované výuky a školení uživatelů jednoduchých kryptografických prostředků.

10. platová třída

 1. Provádění vzdělávací činnosti poskytující odborné znalosti a dovednosti k získání odborné kvalifikace nebo k rekvalifikaci.
 2. Stanovování metodiky výuky a výcviku pro získání řidičského oprávnění k řízení silničních a speciálních motorových vozidel.
 3. Školení a přezkušování řidičů z povolání z předpisů o silničním provozu, školení z teorie jízd, zásad bezpečné jízdy a nauky o konstrukci a údržbě vozidel.
 4. Komplexní zajišťování výuky a výcviku v kurzech pyrotechniků se zaměřením na výkon specializované pyrotechnické činnosti, provádění třídění veškeré známé munice, výbušnin, výbušných předmětů a jejich praktické ničení výbuchem v trhací jámě.
 5. Zajišťování služební tělesné a speciální přípravy včetně střelecké v útvarech s územně vymezenou působnosti vyššího stupně a útvarech s působností na celém území České republiky.
 6. Metodická příprava lekcí knihovnicko-bibliografické a informační gramotnosti v knihovnách.
 7. Komplexní zajišťování výuky a výcviku v odborných a doplňkových specializačních kurzech a při dalších formách zvyšování odborné kvalifikace v rámci rekvalifikace pro zastávání funkcí v Hasičském záchranném sboru České republiky.
 8. Provádění specializované výuky a školení uživatelů rozsáhlých kryptografických systémů.

11. platová třída

 1. Tvorba metodiky výuky a výcviku specializovaných nebo vysoce specializovaných činností nebo kurzů k získání odborné způsobilosti.
 2. Provádění vzdělávací činnosti v kurzech poskytující vysoce specializované odborné znalosti.

12. platová třída

 1. Tvorba koncepce výuky a výcviku zaměřené na získávání odborné způsobilosti pro zastávání vysoce specializovaných činností nebo kvalifikačních a rekvalifikačních kurzů.
 2. Tvorba a organizace speciálních technických a netechnických cvičení kybernetické bezpečnosti s celonárodním i mezinárodním dosahem, komplexní koordinace činností v rámci České republiky a zahraničí nebo tvorba vyhodnocujících zpráv ze cvičení, identifikace slabých míst a navrhování řešení a doporučení (specialista cvičení kybernetické bezpečnosti).

Zdroj úvodní ilustrační fotografie: pixabay.com

2 KOMENTÁŘE

 1. Ještě by se hodilo srovnání se soukromou sférou. Počítám, že by se diametrálně lišilo. Je jasné, že někdo musí pracovat i v tabulkové mzdě, ale takto je to neúplné.

  • Marku, TADY jsou průměrné hrubé měsíční odměny všech zaměstnanců v Česku – veřejná i soukromá sféra dohromady. Kopíruju sem:
   – Lektor odborných předmětů a praktického vyučování: 28 258 Kč
   – Lektoři jazyků: neuvedeno
   – Lektoři hudby: 27 319 (ženy berou víc!)
   – Lektoři umění: 25 280 (ženy berou víc!)
   – Instruktoři sportu: 25 210 Kč (započteny pouze ženy)
   Pokud znáte mzdy v soukromých firmách, podle těchto průměrných hodnot (za loňský rok) odvodíte relaci vůči veřejnému sektoru (například vyšší celostátní průměr platů + mezd by znamenal, že soukromí zaměstnavatelé platí poměrně málo).

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno