Na základní, střední a případně taky vysoké škole jsme měli hodně času, abychom studovali. Ale možná potřebujete dodatečnou rekvalifikaci, nebo si chcete konečně udělat řidičák! Mnoho užitečných a zábavných kurzů vedou lektoři, alias instruktoři. Prozkoumejme tuhle atraktivní profesi blíže a přitom porovnejme mzdy, respektive platy. Je rozdíl, jestli lektor působí v soukromé společnosti (s.r.o., a.s., nestátní neziskové organizaci), nebo ve veřejné sféře (v příspěvkové organizaci, na úřadě, v Polici, Armádě apod.).

V soukromé firmě požadujte aspoň „zaručenou mzdu“

Český statistický úřad spočítal, že nejvíce vydělávají sportovní trenéři a instruktoři (mezi které však zahrnuje taky úředníky sportovních klubů). Hned potom následují lektoři odborných předmětů a praktického vyučování. Méně vynáší hudba, a nejskromnější jsou další umělecké obory. V aktuálním žebříčku průměrných mezd bohužel chybějí hodnoty pro výuku cizích jazyků. Přejděme tedy k nařízení vlády č. 567/2006 Sb. , které stanovuje sazby takzvaných zaručených mezd podle náročnosti povolání. Například v 5. skupině prací najdeme: „Praktický výcvik v řízení, technice jízdy a údržbě vozidel pro získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel.“ Více ZDE.

ZARUČENÁ MZDA 2019/202020202019
SkupinaTřídaKč/h.Kč/m.Kč/h.Kč/m.
1.1.+2.87,3014 60079,8013 350
2.3.+4.96,3016 10088,1014 740
3.5.+6.106,4017 80097,3016 280
4.7.+8.117,4019 600107,4017 970
5.9.+10.129,7021 700118,6019 850
6.11.+12.143,2024 000130,9021 900
7.13.+14.158,1026 500144,5024 180
8.15.+16.174,6029 200159,6026 700

Lektor ve veřejné sféře dostává plat podle tabulky

Pokud pracujete přímo pro obec, příspěvkovou organizaci (nemocnici, školu) nebo jinou veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní lektor – instruktor. Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které tam oficiálně spadají. Stačí, když máte ve smluvním popisu práce některou činnost, například: „Výklad textu, popřípadě učební látky podle stanovených osnov a pokynů.“

Lektor v 6. platové třídě

 1. Odborné specializované práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí, žáků nebo studentů.
 2. Odborné specializované práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků.

Lektor v 7. platové třídě

 1. Výklad textu, popřípadě učební látky podle stanovených osnov a pokynů.
 2. Praktický výcvik v řízení, technice jízdy a údržbě vozidel pro získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel, jejichž celková hmotnost nepřevyšuje 3,5 t.

Lektor v 8. platové třídě

 1. Provádění vzdělávací činnosti v kurzech zájmového vzdělávání pro veřejnost.
 2. Praktický výcvik v řízení, technice jízdy a údržbě vozidel pro získání řidičského oprávnění v řízení motorových vozidel, jejichž celková hmotnost převyšuje 3,5 t a vozidel určených pro dopravu 8 a více osob včetně řidiče.
 3. Praktický výcvik v řízení, obsluze, technice jízdy a údržbě speciální techniky (kolové i pásové bojové techniky), vyžadující kromě řidičského průkazu zvláštní oprávnění.
 4. Vzdělávací činnost zaměřená na odbornou přípravu a praktický výcvik ve speciálně zaměřených technických kurzech k získání návyků a dovedností v obsluze a údržbě technických a technologických zařízení ukončená závěrečnou zkouškou, bez vydání oprávnění.
 5. Vzdělávací činnost zaměřená na odbornou přípravu k získání návyků a dovedností v obsluze složitých kuchyňských strojů, v přípravě teplých jídel a opracování a úpravě jatečního masa.
 6. Komplexní zajišťování odborné služební a střelecké přípravy (instruktor).

Lektor v 9. platové třídě

 1. Provádění vzdělávací činnosti v kurzech poskytujících dílčí odborné znalosti a dovednosti.
 2. Vzdělávací činnost zaměřená na výuku pravidel a zákonných norem o silničním provozu, o bezpečnosti silničního provozu, nauce o konstrukci vozidla, ochraně životního prostředí a zdravotní přípravě k získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel.
 3. Vzdělávací činnost zaměřená na odbornou přípravu a praktický výcvik ve speciálně zaměřených technických kurzech k získání návyků a dovedností v obsluze a údržbě technických a technologických zařízení ukončená závěrečnou zkouškou se získáním zákonného oprávnění, například svářečský, jeřábnický průkaz, oprávnění k pracím na elektrických zařízeních.
 4. Vzdělávací činnost zaměřená na teoretickou a praktickou přípravu k získání návyků a dovedností k přípravě složitých teplých i studených jídel včetně obsluhy technologického velkokuchyňského vybavení s vykonáním závěrečné zkoušky a získání příslušného osvědčení.
 5. Zajišťování služební tělesné a speciální přípravy včetně střelecké v útvarech s územně vymezenou působností nižšího stupně.
 6. Metodická a obsahová příprava lekcí knihovnicko-bibliografické a informační gramotnosti v knihovnách s lokální působností.
 7. Provádění specializované výuky a školení uživatelů jednoduchých kryptografických prostředků.

Lektor v 10. platové třídě

 1. Provádění vzdělávací činnosti poskytující odborné znalosti a dovednosti k získání odborné kvalifikace nebo k rekvalifikaci.
 2. Stanovování metodiky výuky a výcviku pro získání řidičského oprávnění k řízení silničních a speciálních motorových vozidel.
 3. Školení a přezkušování řidičů z povolání z předpisů o silničním provozu, školení z teorie jízd, zásad bezpečné jízdy a nauky o konstrukci a údržbě vozidel.
 4. Komplexní zajišťování výuky a výcviku v kurzech pyrotechniků se zaměřením na výkon specializované pyrotechnické činnosti, provádění třídění veškeré známé munice, výbušnin, výbušných předmětů a jejich praktické ničení výbuchem v trhací jámě.
 5. Zajišťování služební tělesné a speciální přípravy včetně střelecké v útvarech s územně vymezenou působnosti vyššího stupně a útvarech s působností na celém území České republiky.
 6. Metodická a obsahová příprava lekcí knihovnicko-bibliografické a informační gramotnosti v knihovnách s regionální působností.
 7. Komplexní zajišťování výuky a výcviku v odborných a doplňkových specializačních kurzech a při dalších formách zvyšování odborné kvalifikace v rámci rekvalifikace pro zastávání funkcí v Hasičském záchranném sboru České republiky.
 8. Provádění specializované výuky a školení uživatelů rozsáhlých kryptografických systémů.

Lektor v 11. platové třídě

 1. Tvorba metodiky výuky a výcviku specializovaných nebo vysoce specializovaných činností nebo kurzů k získání odborné způsobilosti.
 2. Provádění vzdělávací činnosti v kurzech poskytující vysoce specializované odborné znalosti.

Lektor ve 12. platové třídě

 1. Tvorba koncepce výuky a výcviku zaměřené na získávání odborné způsobilosti pro zastávání vysoce specializovaných činností nebo kvalifikačních a rekvalifikačních kurzů.
 2. Tvorba a organizace speciálních technických a netechnických cvičení kybernetické bezpečnosti s celonárodním i mezinárodním dosahem, komplexní koordinace činností v rámci České republiky a zahraničí nebo tvorba vyhodnocujících zpráv ze cvičení, identifikace slabých míst a navrhování řešení a doporučení (specialista cvičení kybernetické bezpečnosti).

2 KOMENTÁŘE

 1. Ještě by se hodilo srovnání se soukromou sférou. Počítám, že by se diametrálně lišilo. Je jasné, že někdo musí pracovat i v tabulkové mzdě, ale takto je to neúplné.

  • Marku, TADY jsou průměrné hrubé měsíční odměny všech zaměstnanců v Česku – veřejná i soukromá sféra dohromady. Kopíruju sem:
   – Lektor odborných předmětů a praktického vyučování: 28 258 Kč
   – Lektoři jazyků: neuvedeno
   – Lektoři hudby: 27 319 (ženy berou víc!)
   – Lektoři umění: 25 280 (ženy berou víc!)
   – Instruktoři sportu: 25 210 Kč (započteny pouze ženy)
   Pokud znáte mzdy v soukromých firmách, podle těchto průměrných hodnot (za loňský rok) odvodíte relaci vůči veřejnému sektoru (například vyšší celostátní průměr platů + mezd by znamenal, že soukromí zaměstnavatelé platí poměrně málo).

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno