Česká republika patří do Evropy nejenom svou polohou, ale také solidárním systémem. Všichni pracující lidé povinně odvádějí peníze do veřejného rozpočtu i proto, aby každý nemocný nebo zraněný občan dostal dobrou lékařskou péči. Náklady proplácí marodova zdravotní pojišťovna podle úhradové vyhlášky, kterou každoročně aktualizuje odpovědný vládní rezort. Veřejné pojištění dříve „protékalo“ komerčními finančními ústavy, ale počínaje 10. únorem 2017 je pro tento účel povolená pouze Česká národní banka. Zde najdete nová čísla účtů zdravotních pojišťoven (v závorce oficiální kódy), která nyní musíme respektovat.

Zdravotní pojištění odvádějí zaměstnavatelé, samoplátci (osoby samostatně výdělečně činné – OSVČ a osoby bez zdanitelných příjmů – OBZP) a speciální skupinu představují „hříšníci“, kteří dorovnávají penále a pokuty. Pro platbu potřebujeme znát jednak nová čísla účtů zdravotních pojišťoven, ale také svoji osobní značku neboli variabilní symbol (VS: pro živnostníka často rodné číslo, pro firmu často identifikační číslo – IČ, někdy doplněné zleva dvěma nulami nebo zprava dvěma přidělenými čísly) a jako účetní kategorii platby většinou ještě konstantní symbol. Málokdo potřebuje také IBAN a SWIFT (kódy pro platbu ze zahraničí).

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Účel Číslo účtu Variabilní symbol
Zaměstnavatelé 2050000761/0710
2050107761/0710
IČ + dvě čísla
OSVČ 2050203761/0710
2050406761/0710
Rodné číslo
OBZP 2050502761/0710 Rodné číslo
Platby penále 2055004761/0710 Viz výše
Platby dlužného pojistného 2050705761/0710 Viz výše
Platby dlužného penále 2055207761/0710 Viz výše
Náhrady nákladů na zdravotní služby (náhrady škod) 2050609761/0710 Viz výše

Zaměstnavatelé uvedou jako variabilní symbol IČ a dvojmístnou specifikaci nebo dvě nuly. Všichni uvedou jako konstantní symbol 0558 nebo 3558.

Oborová zdravotní pojišťovna

Nové číslo účtu jest: 2070101041/0710

Zaměstnavatelé uvedou jako variabilní symbol IČ a případně dvojmístnou specifikaci nebo dvě nuly, jako konstantní symbol 3558 (bezhotovostně) nebo 3559 (složenkou). Samoplátci uvedou jako variabilní symbol rodné číslo, jako konstantní symbol 0858 (bezhotovostně) či 0859 (složenkou).

Revírní bratrská pokladna

Plátce Číslo účtu Variabilní symbol
Zaměstnavatelé 2130000761/0710 IČ + dvě nuly
OSVČ 2130203761/0710 Rodné číslo
OBZP 2130502761/0710 Rodné číslo
Penále a pokuty 2131409761/0710 Dle výměru
Dlužné pojistné 2130801761/0710 Dle výměru
Náhrady nákladů na zdravotní služby 2131601761/0710 Dle výzvy k úhradě

Cizinci – samoplátci uvádějí jako variabilní symbol číslo plátce z průkazu pojištěnce. Konstantní symbol zde není povinný.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Plátce Číslo účtu Variabilní symbol
Zaměstnavatelé 2092101181/0710
Penále zaměstnavatelé 2091504181/0710
OSVČ 2092101181/0710 Rodné číslo
Penále OSVČ 2091504181/0710 Rodné číslo
OBZP 2092101181/0710 Rodné číslo
Penále OBZP 2091504181/0710 Rodné číslo

Jako konstantní symbol uvedou zaměstnavatelé i samoplátci 558 (bezhotovostně) nebo 1379 (v hotovosti).

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

Plátce Číslo účtu Variabilní symbol
Zaměstnavatel 2115106031/0710
OSVČ, OBZP 2110102031/0710 Rodné číslo
Platby na penále a pokuty 2117101031/0710 IČ nebo rodné číslo

Všichni uvedou konstantní symbol 3558 (při bezhotovostní platbě), anebo 3559 (složenkou).

Vojenská zdravotní pojišťovna

Pro platby pojistného: 2010201091/0710, pro penále a pokuty: 2010500091/0710

Zaměstnavatelé uvádějí jako variabilní symbol IČ a dvojmístnou specifikaci nebo dvě nuly. Všichni uvedou jako konstantní symbol 3558 (bezhotovostně) nebo 3559 (složenkou).

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Jak vidíme, nová čísla účtů zdravotních pojišťoven se mohou lišit podle kraje.

Kraj Zaměstnavatelé Samoplátci Penále a pokuty
Jihomoravský a Vysočina 1111009651/0710 1112001651/0710 1113004651/0710
Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský 1111000761/0710 1112003761/0710 1113006761/0710
Královéhradecký a Pardubický 1111002521/0710 1112005521/0710 1113008521/0710
Ústecký a Liberecký 1111000411/0710 1112003411/0710 1113006411/0710
Plzeňský, Karlovarský a Jihočeský 1111006311/0710 1112009311/0710 1113001311/0710
Praha a Středočeský 1111009221/0710 1112001221/0710 1113004221/0710

Jako variabilní symbol uvedou zaměstnavatelé IČ + dvě čísla přidělená pojišťovnou, zaměstnanci číslo přidělené pojišťovnou. Všichni uvedou jako konstantní symbol 558 (bezhotovostně), nebo 379 (složenkou).

Nová čísla účtů zdravotních pojišťoven nejpozději od 10. 2. 2017

Naši političtí zastupitelé dospěli k názoru, že stát nemá dostatečný přehled nad všeobecným zdravotním pojištěním, pokud odvody „tečou“ komerčními bankami. Vloni proto schválili zákon č. 128/2016 Sb., kterým změnili zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). „Zdravotní pojišťovny zruší do 10. února 2017 své účty u komerčních bank,“ shrnuje Ministerstvo financí. Nová čísla účtů zdravotních pojišťoven lze překontrolovat přímo zde: ČPZP, OZP, RBK, ZPŠ (zaměstnavatelé, OSVČ, OBZP), ZPMV, Vojenská, Všeobecná.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno