Doktoři, zaměstnaní v soukromém sektoru, musejí dostávat aspoň takzvané zaručené mzdy. Ve veřejných nemocnicích jsou placeni podle podrobnější tabulky, kde najdeme stupně, třídy a základní měsíční tarify. Platy lékařů v roce 2021 opět stouply, například veterináři však oproti ostatním tuzemským zaměstnancům vydělávají podprůměrně.

Zaručené mzdy v soukromém zdravotnictví

Lékaři dlouhodobě vedou v tuzemských průzkumech veřejného mínění, pokud jde o prestiž různých profesí. Jsou respektovanější než vědci, učitelé nebo manažeři. V následující tabulce však nepatří do nejvyšší 8., nýbrž do 7. skupiny. Takže v soukromém sektoru (v obchodních, církevních, nestátních neziskových organizacích) mají zaručenou hrubou mzdu 27 500 Kč měsíčně nebo 163,90 za hodinu.

Takhle rozhodli naši vládní politici, prostřednictvím novelizovaného nařízení č. 567/2006 Sb. (Zaručené mzdy jsou zároveň odstupňované podle platových tříd, které vztahujeme na veřejný sektor, kde však dáváme přednost velkorysejší tabulce – vizte další kapitolku.)

RokMzdová jednotkaSkupina (třída)1. (1. + 2.)2. (3. + 4.)3. (5. + 6.)4. (7. + 8.)5. (9. + 10.)6. (11. + 12.)7. (13. + 14.)8. (15. + 16.)
2021Kč/m.15 20016 80018 50020 50022 60024 90027 50030 400
2021Kč/h.90,5099,90110,30121,80134,40148,40163,90181,00
2020Kč/m.14 60016 10017 80019 60021 70024 00026 50029 200
2020Kč/h.87,3096,30106,40117,40129,70143,20158,10174,60
2019Kč/m.13 35014 74016 28017 97019 85021 90024 18026 700
2019Kč/h.79,8088,1097,30107,40118,60130,90144,50159,60
2018Kč/m.12 20013 50014 90016 40018 10020 00022 10024 400
2018Kč/h.73,2080,8089,2098,50108,80120,10132,60146,40
2017Kč/m.11 00012 20013 40014 80016 40018 10019 90022 000
2017Kč/h.66,0072,9080,5088,8098,10108,30119,60132,00

Platy lékařů ve veřejných institucích

Přejděme do státních nebo krajských a obecních (příspěvkových) organizací. Tady zaměstnanci oficiálně nedostávají mzdy, nýbrž platy, podle novelizovaného vládního nařízení č. 341/2017 Sb. Lékaři zde spadají do 1. až 12. stupně podle předchozí započitatelné praxe, respektive do 11. až 15. třídy podle náročnosti konkrétní práce. Jako průsečík těchto kritérií najdeme základní hrubý měsíční platový tarif, vizte další tabulku. Například: 1. stupeň a 11. třída = 36 770 Kč. Obvykle přibývají ještě příplatky.

Započitatelná praxe samozřejmě zahrnuje profesionální lékařskou práci, případně také vojenskou nebo civilní službu, dále nanejvýš 6 let mateřské a rodičovské dovolené. Zaměstnavatel rozhodne, zda eventuálně zohlední také zkušenosti z jiného oboru, které však může uznat maximálně ze 2/3 (například 4 ze 6 let).

Stupeň1. stupeň2. stupeň3. stupeň4. stupeň5. stupeň6. stupeň7. stupeň8. stupeň9. stupeň10. stupeň11. stupeň12. stupeň
Praxedo 1 rokudo 2 letdo 4 letdo 6 letdo 9 letdo 12 letdo 15 letdo 19 letdo 23 letdo 27 letdo 32 letnad 32 let
11. třída36 77037 77038 89039 97041 11042 31043 58044 85046 16047 56048 99050 490
12. třída39 03040 14041 32042 49043 74045 03046 38047 79049 22050 71052 29053 890
13. třída43 89045 10046 36047 65049 00050 40051 85053 35054 91056 54058 24059 980
14. třída46 77048 00049 30050 64052 03053 46055 02056 54058 17059 86061 60063 420
15. třída49 57050 93052 35053 79055 32056 89058 51060 23061 99063 80065 70067 640
16. třída52 63054 10055 63057 23058 84060 53062 31064 16066 04068 01070 06072 200

Lékařská práce, rozdělená podle obtížnosti

Abyste postoupili do vyšší platové třídy, nemusíte provádět všechny uvedené činnosti. Stačí jenom některá z nich, například: „Lékařská posudková a revizní činnost.“

11. platová třída

 1. Preventivní, diagnostická a léčebná péče vykonávaná pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí před zařazením do specializační průpravy.
 2. Lékařské činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví vykonávané pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí před zařazením do specializační průpravy.

12. platová třída

 1. Preventivní, diagnostická a léčebná péče vykonávaná pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí po zařazení do specializační průpravy.
 2. Lékařské činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví vykonávané pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí po zařazení do specializační průpravy.

13. platová třída

 1. Samostatná preventivní, diagnostická a léčebná péče, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
 2. Samostatně vykonávané lékařské činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
 3. Příprava podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik, hodnocení zdravotního stavu a jeho důsledků.
 4. Lékařská posudková a revizní činnost.

14. platová třída

 1. Preventivní, diagnostická a léčebná péče v příslušném specializovaném oboru spojená s výchovou a dalším vzděláváním specialistů, s prováděním náročných konziliárních vyšetření nebo s odborným vedením zdravotnického týmu.
 2. Lékařské činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví v příslušném specializovaném oboru včetně výchovy a dalšího vzdělávání specialistů a hodnocení a řízení zdravotních rizik.
 3. Lékařská posudková činnost vykonávaná orgánem s celostátní nebo krajskou působností pro účely odvolacích a přezkumných řízení.

15. platová třída

 1. Práce ve výzkumu a vývoji nebo tvůrčí aplikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti při vysoce specializovaných léčebných výkonech nebo v ochraně a podpoře veřejného zdraví včetně specifických konziliárních činností a vytváření podmínek pro interdisciplinární formy práce a rozvoj příslušného oboru na národní, případně nadnárodní úrovni.

Průměrné výplaty tuzemských lékařů

Nyní srovnejme všechny doktory dohromady, nehledě na rozdíly mezi soukromým a veřejným pracovištěm. Český statistický úřad spočítal, že nejvyšší výplaty dostávají specialisté, následují praktici a zubaři. Typický veterinář dopadl nejhůř – vydělává méně, než průměrný český zaměstnanec.

V poslední tabulce uvádíme vždycky dvě střední hodnoty: průměr (celkové mzdové prostředky vydělíme počtem jejich příjemců) a medián (prostřední číslo v pomyslné vzestupné nebo sestupné řadě) v Kč. Přitom srovnáváme specializace, ale také pohlaví (muže a ženy) a průměrnou pracovní dobu (zaplacené hodiny za měsíc). Variační koeficient v jednotlivých specializacích vyjadřuje příjmové rozdíly (0 = rovnostářství, 1 = velké rozpětí). Chybějící data tam, kde mzdy a platy lékařů nejsou dostatečně propočítané, nahrazujeme nulou.

OborCelkový průměrŽenský průměrMužský průměrPrůměrný měsícŽenský měsícMužský měsícCelkový mediánŽenský mediánMužský mediánVariační koeficientPočet zaměstnancůPočet ženPočet mužů
Lékaři specialisté72 99763 86383 362184,8183,2186,667 10560 34177 4030,5123 10012 30010 800
Praktičtí lékaři44 85343 02847 918176,9176,4177,636 32736 28339 7620,555 6003 5002 100
Veterinární lékaři32 54900174,9175,1174,626 834000,471 70000
Zubní lékaři39 05340 04038 215173,4173,5173,334 88635 84234 8860,493 7001 7002 000

Autor úvodní ilustrační fotografie: Pranidchakan Boonrom

7 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, měla bych dotaz, zda mám nárok na 14. platovou třídu. Jsem atestovaná lékařka, neuroložka, s praxí od roku 2012. V době, kdy jsem byla staniční lékařkou na JIP, měla jsem 14. platovou třídu. Ovšem po návratu z mateřské dovolené, kde jsem pobývala 3 roky, již staniční lékařkou nejsem a pan primář mne tudíž zařadil do 13. platové třídy. Nadále však provádím náročná konziliární vyšetření a na službách odpovídám i za mladší sloužící kolegy, jelikož sloužím tzv. starší službu. Děkuji za odpověď. Škutová

  • Dobrý den, paní Škutová, souhlasím, že podle popisované náplně práce Vám patří 14. platová třída. Nemusíte totiž vykonávat všechny v ní uvedené činnosti, stačí jenom některá. Popíšu, z čeho vycházím.

   Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (564/2006 Sb. – na oficiálním portále veřejné správy ke stažení ZDE) stojí (§ 3, odstavec 1.): „Zaměstnavatel zařadí zaměstnance (…) do platové třídy, ve které je podle nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací (dále jen „katalog prací“), zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje.“

   Příslušnou pasáž „katalogu prací“ pro lékaře jsem okopíroval na tuto stránku, vizte výše. Originál je v nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě (222/2010 Sb. – ZDE). Ve 14. platové třídě mj. je: „Preventivní, diagnostická a léčebná péče v příslušném specializovaném oboru spojená s výchovou a dalším vzděláváním specialistů, s prováděním náročných konziliárních vyšetření nebo s odborným vedením zdravotnického týmu.“

 2. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak se počítají roky praxe při změnách tarifních tříd. Příklad: Lékař absolvent zařazený do specializační průpravy by měl být ve 12. platové třídě. Po skončení této průpravy by měl být přeřazen do 13. třídy. Je tedy přeřazen do 13. třídy a roky se počítají znovu od nuly, nebo se sčítá celková doba praxe nezávisle na změně platové třídy?
  Snad jsem se vyjádřil jasně, děkuji za odpověď.

 3. Já zastupuji firmu Medicarrera, která slibuje trvalé pozice ve veřejném skandinávském zdravotnictví (Švédsko, Norsko, Dánsko) + jazykový kurz pro celou rodinu, podporou během celého procesu a přestěhování zdarma. Lékařům mohu osobně garantovat velmi atraktivní pracovní podmínky, školení v pracovní době, profesní růst atd. apod. Podrobnější informace však poskytuji pouze v angličtině.

 4. Dobrý den, v příspěvkové nemocnici zoufale hledali lékaře s odbornou způsobilostí na pozici garanta. Jako soukromý lékař s úvazkem 1,00 jsem vyšla vstříc a přijala úvazek 0,2. Zařazena jsem byla do platové třídy 13, stupeň 8, a to na základě praxe 15 let a 335 dní. Mám samozřejmě diplom celoživotního vzdělávání, smlouvy se zdravotní pojišťovnou na sebe atd. Tak se chci jenom zeptat, zda přístup nemocnice je v pořádku, když příčinou nástupu nebyl můj zájem. Děkuji za odpověď, s pozdravem, MUDr. K.Š.

  • Dobrý den, Kateřino, bohužel platový tarif nezávisí na tom, jestli Vám zaměstnavatel sám nabídl práci a jste jedinou možnou adeptkou pro dané místo, anebo byly okolnosti nástupu jiné. Záleží „pouze“ na pracovní náplni (vizte kategorizaci výše na této stránce), započitatelné praxi a vzdělání. Nevím, co přesně máte jakožto garant na starosti, ale 13. platová třída mi připadá adekvátní (pokud například nevzděláváte nové specialisty, nemáte krajskou působnost nebo neděláte špičkový výzkum) a 8. platový stupeň odpovídá Vaší praxi. Za pětinový úvazek byste tedy měla dostávat 8 784 Kč hrubého měsíčně.

   Máte můj respekt a upřímně Vám děkuji, že za takové peníze vykonáváte svoje povolání, při svoji vysoké odbornosti a možnostech. Znám lékaře, kteří raději vyhlazují boháčům vrásky, což prý vynáší mnohem více, ale postrádám tam nějaký hlubší smysl.

 5. Dobrý den, moje přítelkyně je lékařka neuroložka. Nedávno absolvovala II. atestaci v oboru. Je ve věku 33 let a praxi vykonává 5 let. Vzhledem k nedostatku odborných lékařů je v současné době nucena zaměstnavatelem k šesti až sedmi nočním službám, které přímo navazují na její oficiální pracovní dobu. Je to bohužel rozsah, který již není schopna akceptovat. Zaměstnavatel argumentuje tím, že prvořadý je zdravotní stav pacienta. Může počet služeb odmítnout? Případně za jakých podmínek? Krajním řešením je nemocnici opustit…
  Děkuji, Honza L.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno