Doktoři, zaměstnaní v soukromém sektoru, musejí dostávat aspoň takzvané zaručené mzdy. Ve veřejných nemocnicích jsou placeni podle podrobnější tabulky, kde najdeme stupně, třídy a základní měsíční tarify. Platy lékařů v posledních letech svižně rostly, ale v roce 2023 stoupnou pouze osobní příplatky.

Zaručené mzdy v soukromém zdravotnictví

Lékaři dlouhodobě vedou v tuzemských průzkumech veřejného mínění, pokud jde o prestiž různých profesí. Jsou respektovanější než vědci, učitelé nebo manažeři. V následující tabulce však nepatří do nejvyšší 8., nýbrž do 7. skupiny. Takže v soukromém sektoru (v obchodních společnostech, církevních a nestátních neziskových organizacích) mají zaručenou hrubou mzdu 29 400 Kč měsíčně nebo 174,70 Kč za hodinu.

Takhle rozhodli naši vládní politici, prostřednictvím novelizovaného nařízení č. 567/2006 Sb. Zaručené mzdy jsou zároveň odstupňované podle platových tříd, které vztahujeme na veřejný sektor, kde však dáváme přednost velkorysejší tabulce – vizte další kapitolku.

RokMzdová jednotkaSkupina (třída)1. (1. + 2.)2. (3. + 4.)3. (5. + 6.)4. (7. + 8.)5. (9. + 10.)6. (11. + 12.)7. (13. + 14.)8. (15. + 16.)
2023Kč/m.17 30017 90019 70021 80024 10026 60029 40034 600
2023Kč/h.103,80106,50117,50129,80143,30158,20174,70207,60
2022Kč/m.16 20017 90019 70021 80024 10026 60029 40032 400
2022Kč/h.96,40106,50117,50129,80143,30158,20174,70192,80
2021Kč/m.15 20016 80018 50020 50022 60024 90027 50030 400
2021Kč/h.90,5099,90110,30121,80134,40148,40163,90181,00
2020Kč/m.14 60016 10017 80019 60021 70024 00026 50029 200
2020Kč/h.87,3096,30106,40117,40129,70143,20158,10174,60
2019Kč/m.13 35014 74016 28017 97019 85021 90024 18026 700
2019Kč/h.79,8088,1097,30107,40118,60130,90144,50159,60
2018Kč/m.12 20013 50014 90016 40018 10020 00022 10024 400
2018Kč/h.73,2080,8089,2098,50108,80120,10132,60146,40
2017Kč/m.11 00012 20013 40014 80016 40018 10019 90022 000
2017Kč/h.66,0072,9080,5088,8098,10108,30119,60132,00

Platy lékařů ve veřejných institucích

Přejděme do státních nebo krajských a obecních (příspěvkových) organizací. Tady zaměstnanci oficiálně nedostávají mzdy, nýbrž platy, podle novelizovaného vládního nařízení č. 341/2017 Sb. Lékaři zde spadají do 1. až 12. stupně podle předchozí započitatelné praxe, respektive do 11. až 15. třídy podle náročnosti konkrétní práce. Jako průsečík těchto kritérií najdeme základní hrubý měsíční platový tarif, vizte další tabulku. Například: 1. stupeň a 11. třída = 38 980 Kč. Obvykle přibývají ještě příplatky.

Započitatelná praxe samozřejmě zahrnuje profesionální lékařskou práci, případně také vojenskou nebo civilní službu, dále nanejvýš 6 let mateřské a rodičovské dovolené. Zaměstnavatel rozhodne, zda eventuálně zohlední také zkušenosti z jiného oboru, které však může uznat maximálně ze 2/3 (například 4 ze 6 let).

Stupeň1. stupeň2. stupeň3. stupeň4. stupeň5. stupeň6. stupeň7. stupeň8. stupeň9. stupeň10. stupeň11. stupeň12. stupeň
Praxedo 1 rokudo 2 letdo 4 letdo 6 letdo 9 letdo 12 letdo 15 letdo 19 letdo 23 letdo 27 letdo 32 letnad 32 let
11. třída38 98040 04041 23042 37043 58044 85046 20047 55048 93050 42051 93053 520
12. třída41 38042 55043 80045 04046 37047 74049 17050 66052 18053 76055 43057 130
13. třída46 53047 81049 15050 51051 94053 43054 97056 56058 21059 94061 74063 580
14. třída49 58050 88052 26053 68055 16056 67058 33059 94061 67063 46065 30067 230
15. třída52 55053 99055 50057 02058 64060 31062 03063 85065 71067 63069 65071 700
16. třída55 79057 35058 97060 67062 38064 17066 05068 01070 01072 10074 27076 540

Lékařská práce, rozdělená podle obtížnosti

Abyste postoupili do vyšší platové třídy, nemusíte provádět všechny uvedené činnosti. Stačí jenom některá z nich, například: „Lékařská posudková a revizní činnost.“

11. platová třída

 1. Preventivní, diagnostická, léčebná, léčebně rehabilitační, dispenzární nebo paliativní péče vykonávaná pod odborným dozorem nebo pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí před zařazením do specializační průpravy.
 2. Lékařské činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví vykonávané pod odborným dozorem nebo pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí před zařazením do specializační průpravy.

12. platová třída

 1. Preventivní, diagnostická, léčebná, léčebně rehabilitační, dispenzární nebo paliativní péče vykonávaná pod odborným dozorem nebo pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí po zařazení do specializační průpravy.
 2. Lékařské činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví vykonávané pod odborným dozorem nebo pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí po zařazení do specializační průpravy.

13. platová třída

 1. Preventivní, diagnostická, léčebná, léčebně rehabilitační, dispenzární nebo paliativní péče, k jejímuž samostatnému výkonu je nezbytné absolvování základního kmene.
 2. Lékařské činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví, k jejichž samostatnému výkonu je nezbytné absolvování základního kmene.
 3. Samostatná preventivní, diagnostická, léčebná, léčebně rehabilitační, dispenzární nebo paliativní péče, k jejímuž samostatnému výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
 4. Příprava podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik, hodnocení zdravotního stavu a jeho důsledků.
 5. Lékařská posudková a revizní činnost.

14. platová třída

 1. Preventivní, diagnostická, léčebná, léčebně rehabilitační, dispenzární nebo paliativní péče v příslušném specializovaném oboru spojená s výchovou a dalším vzděláváním specialistů, s prováděním náročných konziliárních vyšetření nebo s odborným vedením zdravotnického týmu, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
 2. Lékařské činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví v příslušném specializovaném oboru včetně výchovy a dalšího vzdělávání specialistů a hodnocení a řízení zdravotních rizik, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
 3. Lékařská posudková činnost vykonávaná orgánem s celostátní nebo krajskou působností pro účely odvolacích a přezkumných řízení, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

15. platová třída

 1. Práce ve výzkumu a vývoji nebo tvůrčí aplikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti při vysoce specializovaných léčebných výkonech nebo v ochraně a podpoře veřejného zdraví včetně specifických konziliárních činností a vytváření podmínek pro interdisciplinární formy práce a rozvoj příslušného oboru na národní, případně nadnárodní úrovni, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

Průměrné výplaty tuzemských lékařů

Nyní srovnejme všechny doktory dohromady, nehledě na rozdíly mezi soukromým a veřejným pracovištěm. Český statistický úřad spočítal, že nejvyšší výplaty dostávají specialisté, následují praktici, zubaři a veterináři.

V poslední tabulce uvádíme vždycky dvě střední hodnoty: průměr (celkové mzdové prostředky vydělíme počtem jejich příjemců) a medián (prostřední číslo v pomyslné vzestupné nebo sestupné řadě) v Kč. Přitom srovnáváme specializace, ale také pohlaví (muže a ženy) a průměrnou pracovní dobu (zaplacené hodiny za měsíc). Variační koeficient v jednotlivých specializacích vyjadřuje příjmové rozdíly (0 = rovnostářství, 1 = velké rozpětí). Platy lékařů jsou vyšší než průměrná celostátní mzda.

PROFESEPRŮMĚRmužiženyHODINYmužiženyMEDIÁNmužiženyVARIACELIDÍmužůžen
Praktičtí54 86161 71951 177181,1182,4180,444 62249 12643 8000,595 5001 9003 600
Specialisté90 54199 97581 849187,1189,3185,184 88395 73778 4930,4723 00011 00012 000
Veterinární44 63747 35343 301172,9176,5171,143 68343 68343 1910,321 100400700
Zubní51 59856 10847 611175,2173,7176,441 03751 23035 9980,612 5001 2001 300

Autor úvodní ilustrační fotografie: Pranidchakan Boonrom

11 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, měla bych dotaz, zda mám nárok na 14. platovou třídu. Jsem atestovaná lékařka, neuroložka, s praxí od roku 2012. V době, kdy jsem byla staniční lékařkou na JIP, měla jsem 14. platovou třídu. Ovšem po návratu z mateřské dovolené, kde jsem pobývala 3 roky, již staniční lékařkou nejsem a pan primář mne tudíž zařadil do 13. platové třídy. Nadále však provádím náročná konziliární vyšetření a na službách odpovídám i za mladší sloužící kolegy, jelikož sloužím tzv. starší službu. Děkuji za odpověď. Škutová

  • Dobrý den, paní Škutová, souhlasím, že podle popisované náplně práce Vám patří 14. platová třída. Nemusíte totiž vykonávat všechny v ní uvedené činnosti, stačí jenom některá. Popíšu, z čeho vycházím.

   Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (564/2006 Sb. – na oficiálním portále veřejné správy ke stažení ZDE) stojí (§ 3, odstavec 1.): „Zaměstnavatel zařadí zaměstnance (…) do platové třídy, ve které je podle nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací (dále jen „katalog prací“), zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje.“

   Příslušnou pasáž „katalogu prací“ pro lékaře jsem okopíroval na tuto stránku, vizte výše. Originál je v nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě (222/2010 Sb. – ZDE). Ve 14. platové třídě mj. je: „Preventivní, diagnostická a léčebná péče v příslušném specializovaném oboru spojená s výchovou a dalším vzděláváním specialistů, s prováděním náročných konziliárních vyšetření nebo s odborným vedením zdravotnického týmu.“

 2. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak se počítají roky praxe při změnách tarifních tříd. Příklad: Lékař absolvent zařazený do specializační průpravy by měl být ve 12. platové třídě. Po skončení této průpravy by měl být přeřazen do 13. třídy. Je tedy přeřazen do 13. třídy a roky se počítají znovu od nuly, nebo se sčítá celková doba praxe nezávisle na změně platové třídy?
  Snad jsem se vyjádřil jasně, děkuji za odpověď.

 3. Já zastupuji firmu Medicarrera, která slibuje trvalé pozice ve veřejném skandinávském zdravotnictví (Švédsko, Norsko, Dánsko) + jazykový kurz pro celou rodinu, podporou během celého procesu a přestěhování zdarma. Lékařům mohu osobně garantovat velmi atraktivní pracovní podmínky, školení v pracovní době, profesní růst atd. apod. Podrobnější informace však poskytuji pouze v angličtině.

 4. Dobrý den, v příspěvkové nemocnici zoufale hledali lékaře s odbornou způsobilostí na pozici garanta. Jako soukromý lékař s úvazkem 1,00 jsem vyšla vstříc a přijala úvazek 0,2. Zařazena jsem byla do platové třídy 13, stupeň 8, a to na základě praxe 15 let a 335 dní. Mám samozřejmě diplom celoživotního vzdělávání, smlouvy se zdravotní pojišťovnou na sebe atd. Tak se chci jenom zeptat, zda přístup nemocnice je v pořádku, když příčinou nástupu nebyl můj zájem. Děkuji za odpověď, s pozdravem, MUDr. K.Š.

  • Dobrý den, Kateřino, bohužel platový tarif nezávisí na tom, jestli Vám zaměstnavatel sám nabídl práci a jste jedinou možnou adeptkou pro dané místo, anebo byly okolnosti nástupu jiné. Záleží „pouze“ na pracovní náplni (vizte kategorizaci výše na této stránce), započitatelné praxi a vzdělání. Nevím, co přesně máte jakožto garant na starosti, ale 13. platová třída mi připadá adekvátní (pokud například nevzděláváte nové specialisty, nemáte krajskou působnost nebo neděláte špičkový výzkum) a 8. platový stupeň odpovídá Vaší praxi. Za pětinový úvazek byste tedy měla dostávat 8 784 Kč hrubého měsíčně.

   Máte můj respekt a upřímně Vám děkuji, že za takové peníze vykonáváte svoje povolání, při svoji vysoké odbornosti a možnostech. Znám lékaře, kteří raději vyhlazují boháčům vrásky, což prý vynáší mnohem více, ale postrádám tam nějaký hlubší smysl.

 5. Dobrý den, moje přítelkyně je lékařka neuroložka. Nedávno absolvovala II. atestaci v oboru. Je ve věku 33 let a praxi vykonává 5 let. Vzhledem k nedostatku odborných lékařů je v současné době nucena zaměstnavatelem k šesti až sedmi nočním službám, které přímo navazují na její oficiální pracovní dobu. Je to bohužel rozsah, který již není schopna akceptovat. Zaměstnavatel argumentuje tím, že prvořadý je zdravotní stav pacienta. Může počet služeb odmítnout? Případně za jakých podmínek? Krajním řešením je nemocnici opustit…
  Děkuji, Honza L.

  • Dobrý den, Honzo, jsem přesvědčen, že Vaše přítelkyně může tyto požadavky odmítnout. Když dovedu argument daného zaměstnavatele do extrému, podle něj by všichni lékaři museli pracovat do sebezničení, protože na světě vždycky bude nějaký pacient, který potřebuje jejich pomoc. Zrovna doktoři přitom mají šanci, aby uplatnili svá práva – právě proto, že jich není dost, jsou tedy vzácní a úctyhodní. V zákoníku práce stojí:

   㤠90

   (1) Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 11 hodin, zaměstnanec mladší 18 let po dobu alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.

   (2) Odpočinek podle odstavce 1 může být zkrácen až na 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích zaměstnanci staršímu 18 let za podmínky, že následující odpočinek mu bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku

   a) v nepřetržitých provozech, při nerovnoměrně rozvržené pracovní době a při práci přesčas,
   b) v zemědělství,
   c) při poskytování služeb obyvatelstvu, zejména
   1. ve veřejném stravování,
   2. v kulturních zařízeních,
   3. v telekomunikacích a poštovních službách,
   4. ve zdravotnických zařízeních,
   5. v zařízeních sociálních služeb,
   d) u naléhavých opravných prací, jde-li o odvrácení nebezpečí pro život nebo zdraví zaměstnanců,
   e) při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech.“

  • Zdravím, doporučuji přednášku, která je zveřejněná ZDE na youtube.com. Je určená pro nastávající, ale i praktikující lékaře. Pojednává o tom, jaké nástrahy lze očekávat z právního pohledu.

 6. Dobrý den, tady Karel. Rád bych se zeptal, zda mám nárok na platovou třídu 16. Jsem atestovaný lékař a myslím, že bych si to zasloužil, po tom všem co jsem již zažil. A to jsem ani nebyl na mateřské dovolené a stále provádím náročná vyšetření a rozhodnutí. Díky.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno