Od Nového roku 2015 končí smluvní platy, které ve zdravotnictví pomáhaly nadstandardně ocenit výjimečné odborníky. Platy lékařů ve veřejných službách nyní určují především platové tabulky, do kterých jsou zařazovaní podle třídy a stupně. Všechny pojmy objasníme následujícím článkem.

Úvodem ještě dodejme, že podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR najdeme průměrný plat lékaře kolem 60 000 Kč, nejvyšší v Karlovarském a nejnižší v Jihočeském kraji. V minulosti bez jasného výsledku proběhla diskuse, zda berou více, nebo méně zaměstnanci soukromých nemocnic. Každopádně v řadě západnějších zemí, například v Kanadě jsou platy lékařů několikanásobně vyšší.

Platy lékařů v tuzemském veřejném zdravotnictví

Pořadové číslo a jméno povolání podle katalogu prací2.19.42 LÉKAŘ
Platová tabulka: závisí na pracovišti. Od Nového roku 2015 totiž nabyly účinnosti speciální výměry, které odlišují například platy lékařů v orgánech sociálního zabezpečení, dále platy lékařů na Ministerstvu obrany, platy lékařů u záchranné služby, nebo platy lékařů v běžných veřejných nemocnicích. Všechny aktuální platové tabulky najdete ZDE.
Započitatelná praxe: ve veřejných službách obvykle zahrnuje vojenskou základní nebo civilní službu, až 6 let mateřské a rodičovské dovolené, až 6 let péče o dlouhodobě těžce postižené a zároveň nezletilé dítě. Ale lékaři jsou někdy zaměstnavatelem „ostaršení“, jinými slovy mají předčasně započítaná další léta, aby dosáhli na vyšší platový stupeň.
Platová třída: minimálně 11. a maximálně 15. platová třída, zařazení záleží na nejtěžším vykonávaném pracovním úkonu.
Náplň práce: podrobně upřesňuje závěrečná kapitolka.

Plat lékaře ve veřejném sektoru závisí na nejtěžším vykonávaném úkonu

Abychom v platové tabulce našli odpovídající platový tarif, neboli základní hrubou měsíční odměnu, potřebujeme znát kromě platového stupně ještě platovou třídu. Ta, jak už bylo řečeno, zrcadlí nejobtížnější odváděnou práci. Netřeba vykonávat všechny úkony vypsané pod příslušnou třídou, stačí jenom některý. Celkové platy lékařů mají více složek. Základní hrubý tarif tvoří ve výsledku asi polovinu, dále bývá přidávaný osobní příplatek, odměny, příplatek za práci přesčas nebo pracovní pohotovost.

11. PLATOVÁ TŘÍDA

 1. Preventivní, diagnostická a léčebná péče vykonávaná pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí před zařazením do specializační průpravy.
 2. Lékařské činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví vykonávané pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí před zařazením do specializační průpravy.

12. PLATOVÁ TŘÍDA

 1. Preventivní, diagnostická a léčebná péče vykonávaná pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí po zařazení do specializační průpravy.
 2. Lékařské činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví vykonávané pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí po zařazení do specializační průpravy.

13. PLATOVÁ TŘÍDA

 1. Samostatná preventivní, diagnostická a léčebná péče, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
 2. Samostatně vykonávané lékařské činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
 3. Příprava podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik, hodnocení zdravotního stavu a jeho důsledků.
 4. Lékařská posudková a revizní činnost.

14. PLATOVÁ TŘÍDA

 1. Preventivní, diagnostická a léčebná péče v příslušném specializovaném oboru spojená s výchovou a dalším vzděláváním specialistů, s prováděním náročných konziliárních vyšetření nebo s odborným vedením zdravotnického týmu.
 2. Lékařské činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví v příslušném specializovaném oboru včetně výchovy a dalšího vzdělávání specialistů a hodnocení a řízení zdravotních rizik.
 3. Lékařská posudková činnost vykonávaná orgánem s celostátní nebo krajskou působností pro účely odvolacích a přezkumných řízení.

15. PLATOVÁ TŘÍDA

 1. Práce ve výzkumu a vývoji nebo tvůrčí aplikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti při vysoce specializovaných léčebných výkonech nebo v ochraně a podpoře veřejného zdraví včetně specifických konziliárních činností a vytváření podmínek pro interdisciplinární formy práce a rozvoj příslušného oboru na národní, případně nadnárodní úrovni.

6 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, měla bych dotaz, zda mám nárok na 14. platovou třídu. Jsem atestovaná lékařka, neuroložka, s praxí od roku 2012. V době, kdy jsem byla staniční lékařkou na JIP, měla jsem 14. platovou třídu. Ovšem po návratu z mateřské dovolené, kde jsem pobývala 3 roky, již staniční lékařkou nejsem a pan primář mne tudíž zařadil do 13. platové třídy. Nadále však provádím náročná konziliární vyšetření a na službách odpovídám i za mladší sloužící kolegy, jelikož sloužím tzv. starší službu. Děkuji za odpověď. Škutová

  • Dobrý den, paní Škutová, souhlasím, že podle popisované náplně práce Vám patří 14. platová třída. Nemusíte totiž vykonávat všechny v ní uvedené činnosti, stačí jenom některá. Popíšu, z čeho vycházím.

   Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (564/2006 Sb. – na oficiálním portále veřejné správy ke stažení ZDE) stojí (§ 3, odstavec 1.): „Zaměstnavatel zařadí zaměstnance (…) do platové třídy, ve které je podle nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací (dále jen „katalog prací“), zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje.“

   Příslušnou pasáž „katalogu prací“ pro lékaře jsem okopíroval na tuto stránku, vizte výše. Originál je v nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě (222/2010 Sb. – ZDE). Ve 14. platové třídě mj. je: „Preventivní, diagnostická a léčebná péče v příslušném specializovaném oboru spojená s výchovou a dalším vzděláváním specialistů, s prováděním náročných konziliárních vyšetření nebo s odborným vedením zdravotnického týmu.“

 2. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak se počítají roky praxe při změnách tarifních tříd. Příklad: Lékař absolvent zařazený do specializační průpravy by měl být ve 12. platové třídě. Po skončení této průpravy by měl být přeřazen do 13. třídy. Je tedy přeřazen do 13. třídy a roky se počítají znovu od nuly, nebo se sčítá celková doba praxe nezávisle na změně platové třídy?
  Snad jsem se vyjádřil jasně, děkuji za odpověď.

 3. Já zastupuji firmu Medicarrera, která slibuje trvalé pozice ve veřejném skandinávském zdravotnictví (Švédsko, Norsko, Dánsko) + jazykový kurz pro celou rodinu, podporou během celého procesu a přestěhování zdarma. Lékařům mohu osobně garantovat velmi atraktivní pracovní podmínky, školení v pracovní době, profesní růst atd. apod. Podrobnější informace však poskytuji pouze v angličtině.

 4. Dobrý den, v příspěvkové nemocnici zoufale hledali lékaře s odbornou způsobilostí na pozici garanta. Jako soukromý lékař s úvazkem 1,00 jsem vyšla vstříc a přijala úvazek 0,2. Zařazena jsem byla do platové třídy 13, stupeň 8, a to na základě praxe 15 let a 335 dní. Mám samozřejmě diplom celoživotního vzdělávání, smlouvy se zdravotní pojišťovnou na sebe atd. Tak se chci jenom zeptat, zda přístup nemocnice je v pořádku, když příčinou nástupu nebyl můj zájem. Děkuji za odpověď, s pozdravem, MUDr. K.Š.

  • Dobrý den, Kateřino, bohužel platový tarif nezávisí na tom, jestli Vám zaměstnavatel sám nabídl práci a jste jedinou možnou adeptkou pro dané místo, anebo byly okolnosti nástupu jiné. Záleží „pouze“ na pracovní náplni (vizte kategorizaci výše na této stránce), započitatelné praxi a vzdělání. Nevím, co přesně máte jakožto garant na starosti, ale 13. platová třída mi připadá adekvátní (pokud například nevzděláváte nové specialisty, nemáte krajskou působnost nebo neděláte špičkový výzkum) a 8. platový stupeň odpovídá Vaší praxi. Za pětinový úvazek byste tedy měla dostávat 8 784 Kč hrubého měsíčně.

   Máte můj respekt a upřímně Vám děkuji, že za takové peníze vykonáváte svoje povolání, při svoji vysoké odbornosti a možnostech. Znám lékaře, kteří raději vyhlazují boháčům vrásky, což prý vynáší mnohem více, ale postrádám tam nějaký hlubší smysl.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno