Postižení lidé mají ve státní pokladně několik přihrádek: invalidní důchod, řadu sociálních dávek, v těžkých případech příspěvky na péči, mobilitu a zvláštní pomůcku. Kdo přišel o zdraví kvůli svojí profesi, může dostávat doživotní rentu od zaměstnavatele. Ale nikdo nechce zůstat nadosmrti doma, pasivní a osamělý. Touha po tvůrčí činnosti, vlastní užitečnosti a společenském životu patří k lidské přirozenosti. Proto stát ponouká úspěšné firmy, aby přijímaly osoby se zdravotním postižením (OZP), anebo vyplácí příspěvek na zaměstnávání OZP.

Chráněné místo a dotaci schvaluje Úřad práce

Podrobnosti najdeme zákoně č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) a prováděcí vyhlášce č. 518/2004 Sb., kterou vydal garant celého systému: Ministerstvo práce a sociálních věcí. Vysvětleme ještě další kompetence a názvosloví. Úřad práce potvrzuje takzvaná chráněná pracovní místa a vyplácí příspěvek na zaměstnávání. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ, v Praze PSSZ, v Brně MSSZ) uznává status OZP, který rozlišuje do třech kategorií:

  1. invalida třetího stupně („osoba s těžším zdravotním postižením“)
  2. invalida druhého nebo prvního stupně
  3. osoba zdravotně znevýhodněná

Příspěvek na zaměstnávání OZP v roce 2018

Úspěšný žadatel musí na chráněných místech zaměstnávat více než 50 % svého personálu, přičemž osobu s těžším zdravotním postižením můžeme započítat třikrát. Příspěvek na zaměstnávání OZP 2018 činí maximálně 75 % mzdových nákladů, včetně zákonem předepsaných sociálních a zdravotních odvodů (celé „super-hrubé mzdy“), nepočítáme však například naturální mzdu. Samozřejmě existuje dotační strop: 12 000 Kč měsíčně pro invalidu a 5 000 Kč pro osobu, která byla uznaná jako „pouze“ zdravotně znevýhodněná + paušálně přičítáme 1 000 Kč/měsíc/osobu kvůli dalším, nemzdovým výdajům.

Přijměte postižené, nebo zaplaťte odpustek

Chráněné dílny jednak čerpají příspěvek na zaměstnávání OZP, ale zároveň mají uměle zvýšenou poptávku. Pokud totiž na pracovní smlouvy zaměstnáváte více než 25 lidí, musíte splnit jednu z následujících podmínek, eventuálně jejich kombinaci:

  1. 4 % vašeho personálu tvoří postižení (takže například 4 osoby z celkového počtu 100 kolegů).
  2. Od podporovaných chráněných dílen koupíte zboží nebo služby, jejichž hodnotu bez DPH vydělíte 7násobkem průměrné tuzemské mzdy * a vyjde počet OZP, kteří vám mohou „chybět“. Tady však platí jistá omezení.
    1. „Odpuštěný“ počet OZP nesmí přesahovat počet postižených, které zaměstnává dodavatel.
    2. Chráněná dílna takto může prodat maximálně zboží v hodnotě, která odpovídá 28násobku průměrné tuzemské mzdy ** za každou postiženou osobu zaměstnanou v předchozím kalendářním roce (například pokud jsem vloni zaměstnával 3 lidi, z toho 2 OZP a průměrná tuzemská mzda byla 28 761 Kč, letos smím takhle vydělat celkem 2 x 28 x 28 761 Kč).
  3. Za každého chybějícího postiženého odvedete do státní pokladny částku, rovnou 2,5násobku průměrné tuzemské mzdy *.

POZOR! Průměrná tuzemská mzda se tady počítá z prvních třech kvartálů aktuálního kalendářního roku * nebo předešlého kalendářního roku **, viz příslušné právní předpisy!

1 komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno